Home > > Montague Keen - 6. zárí 2015

Montague Keen - 6. zárí 2015

Na svete se objevují ti správní lidé, kterí jsou pripraveni a ochotni sdílet své znalosti s lidstvem. Pripravovali se a zkoumali, jak naložit s tím, co udelá Kabala - s jejími plány a nadejemi na znicení lidstva, a strukturou její existence na Zemi. Ujistete se, že budete pripraveni na jakýkoliv druh chaosu, který by mohl vzniknout. Musíte si pripravit potraviny a vodu na dobu, kdy je budete potrebovat. Kabala si udelala zásoby všeho, co by mohla potrebovat. Doufají, že uniknou pred chaosem a pak zacnou znovu, spolecne s nekolika oddanými lidmi, kterí jim budou sloužit. Je to jejich velký sen o Prevzetí. Ukáže se to v Americe, když se papež v zárí pripojí k dalším, kterí slouží Kabale. Nenechte se ukolébat FALEŠNÝMI SLIBY.

Nyní jste procitli a vnímáte jejich plány. Musíte se soustredit na své vlastní prežití a prežití lidské rasy. Nenechte se presvedcit temi, kterí ve vás dokážou velmi obratne vzbudit STRACH. Ti samí lidé rídí náboženství, všechny vlády, všechny banky, atd.- všechno, co zpusobilo, že je tak težké žít život na Zemi. Jak byste mohli uverit tomu, co ríkají! Zabili vás miliony, prostrednictvím nelegálních válek, hladomoru, holokaustu v Irsku, který byl organizován a nad kterým dohlíželi jezuité. Jak byste jim mohli verit! Podívejte se na Chrise Everarda z ENIGMA FILMS, který udelal vynikající rešerše na toto téma. Udelal práci, kterou by meli císt a které by meli tleskat všichni, kdo hledají pravdu. Když si prectete, co odhalil, otevre vám to oci pro pravdu, která byla pred vámi skryta. Vyzývám vás, abyste si našli cas na prectení jeho práce. Získáním tech znalostí si mužete zachránit život a zabránit vyhubení lidské rasy na Zemi.

Nemáte cas na plýtvání. Je cas podniknout akci, která vám umožní vyrovnat se se vším, s cím budete muset, aby lidská rasa prežila. Mnohokrát jsem vám rekl, že v zárí Kabala ukáže svou tvár. Jste svedky toho, jak lidstvo každým dnem zápasí o prežití na brezích Evropy. Ti lidé byli nedobrovolne vyhnáni válkou, která je prícinou UTRPENÍ a BOLESTI, a ENERGIE toho všeho POSKYTUJE KABALE ENERGII NA TO, ABY PREVZALA PLANETU ZEMI. Pamatujte: vaše utrpení a bolest jsou kyslíkem, KTERÝ POTREBUJÍ, ABY MOHLI EXISTOVAT NA Zemi. Potrebují toho mnoho, aby mohli prevzít Zemi a znicit lidstvo.

Nemluvnata, která obetují, již nedodávají dostatek kyslíku pro jejich plány! Kabala nemá slitování. Nejsou toho schopni. Opovrhují vámi a používají vás, aby ochránili sebe. Tolik se vás vrátilo na Zemi zejména kvuli tomuto Prechodu, takže se musíte vzájemne podporit. Peníze vám nepomohou, abyste si u Kabaly zaplatili ochranu. Nechtejí vás, tak si nemyslete, že si mužete vykoupit své prežití. Úspešne oblbovali lidstvo po mnoho sto let. Pouze nyní si to zacínáte uvedomovat. Máte co dohánet. Podívejte se kolem sebe: komu veríte? Nic není, jak se zdá. Kabala tak dlouho všechno kontrolovala a vše je nastaveno proti vám.

Spojte se, mužete je porazit. Nemohou zvítezit nad 99%. Když se probudí ti, kterí slouží Kabale a udržují ji u moci, jako jsou armády, policie, vlády a uvedomí si, že nicí své vlastní lidské bližní., pak uvidíte, jak se Kabala zhroutí a zmizí ze Zeme. PEKLO NEEXISTUJE. Pouze DÁBELSKÁ MYSL mohla vytvorit takové místo. Buh Lásky, Zdroj, by nikdy na své lidi neuvrhl takové utrpení. Deset prikázání je falešným VÝTVOREM KABALY, aby vás to udrželo pod kontrolou. NEBYL ŽÁDNÝ KRÍŽ, ŽÁDNÉ UKRIŽOVÁNÍ. To vše bylo vymyšleno, aby vás ovládalo, a to vše je ZALOŽENO NA LŽÍCH. Kristus, který krácel po Zemi, existoval. Nenarodil se ze ženy, a vzestoupil, když nastal cas, aby odešel. ŽÁDNÉ NEPOSKVRNENÉ NAROZENÍ v Betléme se nekonalo, žádné UKRIŽOVÁNÍ, je to príbeh vymyšlený proto, aby zamestnal vaši obrazotvornost a byl nástrojem vlády nad vámi.

Lidé, kterí to udelali, nepatrí k lidské rase. Nemají s lidstvem žádný soucit. Slouží pouze sobe. Jejich cílem je znicit lidskou rasu a ponechat pouze pár lidí, kterí by jim sloužili. Veronika ví až príliš dobre, jak jsou bezcitní, protože v jejich rukách, poté co jsem zemrel, mnoho vytrpela. Nyní si pripomíná mnoho z toho, co jsem jí rekl, když jsem byl po jejím boku. To vše zacíná být nyní jasné. Toto jsou casy zkoušek, mí prátelé. Nikdy nebylo tolik duležité spojit se a stát spolecne.

Teší mne videt, jak se Irové spojují, aby si vzali zpet kontrolu od svých banksteru. Našli svou SÍLU a našli svuj hlas. Oni povedou cestu. Všechny další zeme je budou následovat. Již to zacalo: síla lidu ukazuje, že to lze uskutecnit, když se spojíte. Irsko, svet se na Tebe dívá a chce, abys´ zvítezilo.

Moje drahá žena nalézá správné lidi, na které vás upozornuje, aby vás inspirovali, jak se stát mocnými bytostmi svetla, kterými jste. Pomoc prijde, když ji nejvíce potrebujete. Dekuji S, za jeho rady a podporu M. Ješte nenastal cas, aby odešla.

Má drahá, dostala jsi radu. Zkus se dle té rady rídit, pomuže ti to. Máš práci a potrebuješ sílu, abys´ ji udelala.

Vždy po tvém boku. Tvuj oddaný Monty.

POZNÁMKA OD VERONIKY:
Nyní je k dispozici druhý díl rozhovoru s Haraldem Kautz Vellou. Napsal mi David z Galway v Irsku. Je pripraven vést uvolnování energie z ley linií v Irsku. Prosím, pomozte mu delat tu práci pro svet.


Poselství od Davida Egana:

Jmenuji se David Egan a dávám dohromady skupiny, které by pracovaly na ley liniích v Irsku. Cílem této práce je prinést uzdravení a mír irskému lidu a irskému národu. Casem se tato práce muže rozšírit na pomoc dalším národum a rasám, a pomoct jim docílit uzdravení, osvobození a mír.
Mluvil jsem o tom s Veronikou Keen a ona to podporuje a pomuže nám v tom. Já také podporuji její práci na založení uzdravovacích center v Irsku, což dále rozšírí a dodá další podporu práci s ley liniemi. Pevne verím, že toto lécení, zejména hluboké lécení na spirituální, duševní, emocní a mentální úrovni je pro irský lid potrebné a taktéž pro další národy, a že bude sloužit jako záchytný bod pro dosažení osvobození, sociální, ekonomické a legální spravedlnosti, založené na respektu pro všechny a harmonictejšího, tolerantnejšího a mírumilovnejšího sveta. Což je neco, co dnešní svet velmi potrebuje, jak mužeme videt v denním zpravodajství.

Minulý týden jsem kontaktoval nekolik expertu na poli ley linií a vortexu (což jsou križovatky ley linií, kde je velká koncentrace energie a síly), a požádal jsem o mapy techto ley linií a vortexu. Tytéž ley linie a vortexy byly v Irsku identifikovány. Neexistují jejich mapy, pouze sem a tam nejaké informace, což bylo velmi obtížné najít na internetu a shromáždit to. Trvalo to nekolik dnu, než jsem to našel a shromáždil a priložil k tomuto mejlu. Doufám, že od našich expertu na ley linie získám v následujících týdnech další informace.
Jakmile bude dostatecný pocet lidí pro skupinu, urcíme si casový plán, kdy se budeme scházet jednou týdne na míste, kde se setkává nekolik ley linií, u vortexu a budeme pracovat, abychom prinesli lécení, osvobození a mír irskému lidu a národu. Casem se to muže rozšírit na dve ci tri schuzky týdne, a mohou být založeny další skupiny, aby lécení pobíhalo pravidelne každý týden.

Nemohl jsem vás kontaktovat drív, protože muj pocítac byl napaden virem nebo hackerem, což znemožnilo mé pripojení na internet a na síte a ani nekolik technických expertu to nebylo schopno vyrešit. Bylo mi receno, že v uplynulém roce byly podobne napadeny pocítace i jiných lidí, kterí se angažují v ozdravovací práci a v práci s ley liniemi.

Možná to je, nebo není zlomyslné ci zlocinné, ale jiste je podezrelé, že lidé, kterí se angažují v této práci, meli napadeny pocítace. Muj pocítacový systém byl napaden poprvé a já mám pomerne dobrý bezpecnostní systém. Musel jsem v posledních dnech dát dodatecné bezpecnostní software , abych ochránil a zajistil svuj pocítacový systém a svou sít. Existují lidé, kterí nesouhlasí s lécením a mírem, a spíše chtejí profitovat z války, nespravedlnosti a rozdelení, a to se nedávno dostalo na svetlo ve zprávách a v novinách, což mnoho lidí šokovalo. Takové lidi obvykle nazýváme Kabalou. Bylo by moudré, abyste investovali do dobrého antivirového softwaru a firewallu, doporucuji Avira AntiVir antivirus software a Comodo firewal a Spybot search a destroy. Jsou nejlepší co, znám.

Budu vás informovat o vytvorení skupiny a plánu práce na ley liniích. Doufám, že zacneme v zárí.
S pozdravem
David Egan
Galway


Dokument o Ley Liniích:

Místa, kde jsou ley linie a križovatky ley linií/vortexy v Irsku a Británii:

Irsko

 • Tara Hill

 • Uisneach

 • Linie Sv. Michaela vycházející z ostrova Skellig Michael

 • Newgrange

 • Loughcrew

Británie

 • Glastonbury Tor

 • Hora Sv. Michaela Mount (protínají se 4 ley linie, vcetne linie Sv. Michaela and Sv. Márí)

 • Jeskyne Royston ( protínají se 2 ley linie, vcetne linie Sv. Michaela and linie Sv. Márí )

 • Linie Sv. Michaela

 • Linie Sv. Márí

 • Stonehenge

 • Opatství v Bath

 • Hreben Malvernských kopcu.Alfred Watkins teoretizoval, že St. Ann's Well v Worcestershire je zacátkem ley linie procházející podél hrebenu malvernských kopcu napríc nekolika prameny vcetne the Holy Well, Walms Well, and St. Pewtress Well.

 • Kamenný kruh v Avebury

Proutkarská skupina z Bristolu má informace o techto místech a liniích


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |