Home > > Montague Keen - 7. kvetna, 2017

Montague Keen - 7. kvetna, 2017

POUZE LEŽ POTREBUJE PRÁVNÍ OCHRANU. PRAVDA SE NEBOJÍ ŽÁDNÉHO ZKOUMÁNÍ.
Anon

Tato pravda nesmí být skryta. Je nutno to zcela pochopit, protože když se pravda zacne vyšetrovat, slouží to k jejímu skrytí a to vás udržuje v otroctví. Udržuje vás to chycené v iluzi, z níž musíte uniknout. VŠE musí být vyloženo na stul, aby se o tom vedla diskuse, at se jedná o civilní právo nebo církevní. Svetlo pravdy svítí na vše, co bylo skryté, aby byla bez výjimky zkoumána platnost všeho. Ted jsou zcela probuzeny miliony z vás a hledáte odpovedi. Není možné dostat vás násilím zpátky do staré energie ovládání. Nyní vidíte ten falešný matrix zcela jasne. Jste probuzeni a vidíte vše, jaké to opravdu je a ne jak vám Kabal ríká, že to je.

Vláda Kabal nad vámi rychle mizí. Zmítají se v problémech, nedovedou získat kontrolu zpátky. Ted vám ríkám, že jim nebude dovoleno získat kontrolu zpátky. Jejich cas vypršel. Nezáleží na tom, co udelají, jejich cas na Zemi skoncil a oni musí odejít, aby se již nikdy nevrátili. Všechny jejich mocenské struktury budou odstraneny a otevre se nový zpusob života. Jejich centra vládnutí znáte a je na vás, abyste zajistili, že jejich moc bude odstranena. O Ríme jste již slyšeli, také o Vatikánu a londýnské City a o Washingtonu; ale až do nedávna jste nevedeli o obrovském centru kontroly v Antarktide. Je vysoce sofistikované, s technologiemi, které presahují vše, co lidstvo bežne zná. Pracují tem Šediváci s vedci. Vaše vlády o tom vedí, ale rozhodly se vám to zatajit. Vidí ve vás ovce, v ohrade se psy, kterí vás hlídají. Dovolí, abyste vedeli pouze to, co schválí Kabal. Dokonce uvažují o tom, že vás ocipují, aby meli nad vámi ješte vetší moc. Již používají ENERGETICKÉ CIPY ve vaší mysli, i když si toho vubec nejste vedomi.

TED SE BRÁNÍTE a ríkáte: „BERU SI SVOU MOC ZPÁTKY.“ Vaše energie se zvedá, šírí a vyzaruje svetlo na vše, co bylo schované. Odhalujete pravdu. Ted vidíte, kdo prevzal vládu nad vašimi životy a odmítáte se tomu poddat. Proto se jim znovu a znovu nepovedlo rozpoutat 3. svetovou válku. Vy všichni spolecne jste tomu zabránili, s trochou pomoci ze strany života po smrti a prátel odjinud. Satan neuspeje. Mnoho lidí v politice má moc, protože prodali své duše Satanovi a slouží pouze jemu. On si žádá krev a utrpení detí. Dukazy o tom vidíte všude kolem Je to v každé zemi.

Svobodní zednári mají základnu v Irsku. Zemi utiskují a brání tomu, aby vzkvétala, jak by tomu melo být. Kdyby si lidé v Irsku nekdy našli cas na to, aby pochopili, kým jsou a co udelalo z Irska to, cím ted je, odstranili by z té posvátné zeme všechny svobodné zednáre a všechny zástupce Vatikánu. Uvolnete posvátnou energii ze všech posvátných míst a ley linií a pomužete lidstvu osvobodit se z okovu.

Nikdy vám neríkali pravdu. Vaše vzdelávání bylo totální kontrolou mysli, aby si zajistili, že uposlechnete všechna narízení, která Kabal vydala. Udelali z vás loutky, loutky bez rozumu. Vatikán sklízel vaše duše. Utecte, odstrante okovy z vašich myslí a vezmete si svou moc zpátky. Zbavte se vlády Vatikánu, která byla nad vámi ustanovena pri narození, když vás rodice v dobré víre pokrtili a predali vás Vatikánu bez vašeho svolení. Opravdu si prejete patrit do toho SATANISTICKÉHO DOUPETE NERESTI? Co vám bylo o Vatikánu receno, a jaké to doopravdy je, je od sebe na míle vzdáleno. Již to nepodporujte ani minutu. Podívejte se na jeho skutecnou historii. To vám otevre oci.

Zdroj je ve vás všech. Nepotrebujete nikoho, krome sebe, abyste se s ním spojili. Vše se vám otevírá. Stáváte se bytostmi svetla, kterými doopravdy jste. Již nikdy nikomu nedovolte, aby vám vzal vaši moc a svobodu, bez ohledu na to, co vám slíbí. Odmítnete bojovat v jejich válkách a všechny války skoncí.

Díváte se na to, jak se Kabal pokouší znicit Ameriku, aby mohli nad ní získat úplnou kontrolu. Plánovali to po mnoho let. Kabal má vždy své lidi na strategických místech, pripravené jednat, když je to správne nacasované. Zas a znovu, po celou historii, jste videli, jak operují. Ale až doposud jste to prijímali. Oni vždy plánují dopredu, umistují své lidi do mocenských pozic za pomoci snatku a rodinných vazeb. Využívají všechny možné zpusoby, jak získat moc a kontrolu. Není jich dostatecný pocet, tak se musí chopit každé príležitosti a využít ji. Ale VY jste pocetní. Musíte se naucit, jak toho využít ve svuj prospech, jak to jen jde. Nastal cas, abyste si vzali zpet vše, co je vaše, abyste vytvorili lepší svet pro všechny.

Je zapotrebí vašich modliteb a vaší pomoci, aby byl zachránen mladý muž ze spáru Kabal. Je ve vezení v Kalifornii již rok za zlocin, který se nestal. Je plne probuzen a vedomý a chce dokoncit svou práci pro lidstvo. Toto je dokonalý príklad toho, jak Kabal polapila svetlo. Jsme vdecni jedné laskavé duši v Irsku, která nám poskytla užitecnou informaci.

Má drahá, svetlo se rychle šírí. Je vzrušující to sledovat. Dekuji, že spolu s prítelkyní uvolnuješ svetlo a znalosti. Jsem na tebe hrdý, má drahá.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |