Home > > Montague Keen - 8. cervna 2014

Montague Keen - 8. cervna 2014

Moje drahá, na chvilku se ode všeho oprost a podívej se na veci s jasnou myslí. Podnikla jsi kroky, abys´ uvolnila energii, umožnující, že se dostalo na verejnost mnoho z toho, co bylo skryto. Tvé plány pokracovat v této práci ted prilákaly takzvané experty, kterí byli zmobilizováni kabalou, s cílem svést z cesty a zpusobit zmatek v myslích mnoha lidí. Taktika odstrašování, která byla po generace úspešne používána a která stále funguje pro ty se slabou vulí. Jsou používáni lidé, kterí se považují za experty, znající vše líp než jiní. Je duležité, aby ses´ od nich oddelila, jakož i tvoje práce. Kabala používá odvádení pozornosti a zmatení, to je vše co jim zbylo a co používají na udržení té malé moci, kterou ješte mají. Kabala pokracuje ve svých špinavých praktikách, když zabranuje svetlu, aby se plne aktivovalo. Každý si musí položit otázku...

POMÁHÁM JÁ ANEBO TO, CO V DOBRÉ VÍRE DELÁM, KABALE, ABY POKRACOVALA VE SVÉM ZLOVOLNÉM OVLÁDÁNÍ SVETA?
ZABÍJÍTE PRO NI? UPLATNUJETE A VNUCUJETE JEJÍ ZÁKONY?

Stále jste chyceni v trídimenzionálním svete který pro vás vytvorila kabala? Pohlédnete do svého svedomí a zeptejte se: „Co delám pro to, aby svetlo odstranilo vše temné a zkorumpované?“ Prijde doba, kdy budete muset této otázce celit, takže musíte být pripraveni. Na svete je tolik dobrých lidí kterí mají odvahu ukazovat cestu. Jejich vedení je dostupné zdarma. Je nutné prijmout rozhodnutí, protože nemužete sedet v koute a doufat, že to pomine; nepomine. Vaše ciny jsou v této dobe velmi duležité. Pokud vystoupíte za 99% a sjednotíte se s lidstvem, lidstvem které je spojené v lásce a svetle, které chce žít v míru a harmonii. To je cílem. Jiste stojí za to spojit se.

Veronika a Andrew (Bartzis) vám ukázali, že se mužete spojit v harmonii, mužete spojit svuj potenciál abyste uvolnili všechnu dobrou energii, která byla odchycena kabalou, která vám zabránila se k ní dostat. Je to poprvé, kdy je možné to delat. Je zapotrebí aby se lidstvo spojilo aby se to udelalo. Veronika a její prátelé minulý mesíc zacali, a výsledky jsme videli na obou stranách života. Jsou zde vedecké dukazy, že to zafungovalo. Nenechte se otrávit negativisty. Prijdou se všemi možnými zduvodneními, že se to musí delat jen tak, jak ríkají oni. Také budou vydávat falešná prohlášení, aby zaseli pochyby v myslích neodhodlaných lidí. Mohu vám ríct, lze to udelat a bude to udeláno. Jen se podívejte na to, co vše bylo odhaleno od doby, kdy Veronika udelala 26. kvetna uvolnení a zeptejte se sami sebe, jak se to stalo. Byla to náhoda?

Je treba podívat se na fakta. Je na každém z vás, aby prevzal zodpovednost. Podniknete kroky pro dobro všech. Váš svet je v takovém zmatku. Tolik nepokoje a manévrování, že by to mohlo vyvolat tretí svetovou válku. Kabala to vidí jako jedinou záchranu. Vaše mlcení a poslušnost jim umožnuje, aby tímto smerem pokracovali.

Je na case, abyste se dovedeli o své pravé historii. Veronika podniká kroky, aby se to dostalo na verejnost a vešlo to ve všeobecnou známost. Ptejte se sami sebe, proc bylo potreba to vše skrýt a nahradit cistou fikcí, která vás udržovala pod kontrolou a manipulované? Když uvidíte, kdo vytvoril tyto smyšlené dejiny, vše bude rázem jasné. Jste na to odhalení pripraveni?

Museli jsme vás k tomu pomalu dovést, protože ted je dostatek svetla, abyste prijali všechna fakta o vašem zotrocení. Abyste se stali tím, kým doopravdy jste, musíte poznat, proc jste byli zotroceni a proc je ted duležité, abyste se z tohoto velmi krutého zotrocení osvobodili. Musíte celit faktum a ucinit necekaná rozhodnutí. Jste mocné bytosti svetla, které byly ohlupovány a prinuceny prijmout zpusob života, který je vašemu pravému já úplne cizí. Vymyli vám mozky, byli jste ovládáni do takové míry, že neexistuje žádná svoboda myšlení. Staly se z vás stroje které poslouchají a slouží. Ale, díky bohu, tyto dny se blíží ke konci. Prichází svoboda, je cas ji privítat.

Meditujte tak casto jak jen mužete, protože to vás spojí s vašim vyšším já a s vaší duchovní rodinou. Odpojte se ode všech falešných zpráv, které jsou pouhou propagandou sloužící k tomu, aby vás chytila a udržela ve trí-dimenzionálním svete. Vše v televizi je peclive vypocítané, aby vás chytilo. Udržuje vás to v mentálním vezení, kde nejste schopni myslet za sebe sama. Doted jste si nebyli vedomi, do jaké míry byly vaše životy kontrolovány. Prostrednictvím televize je vám ríkáno, co máte jíst, co si máte myslet, co nosit, kam jít. To vám zabere tolik casu, že nemáte cas na dostatecnou komunikaci s temi kolem vás a také již nemyslíte na sebe. Byla vytvorena falešná realita, která vám brání myslet za sebe a být v souladu s prírodou. V dusledku toho všeho nedeláte pro sebe rozhodnutí, která by vycházela ze znalosti vecí. Nejste si proto vedomi obrovských zmen odehrávajících se všude kolem vás, jak se svetlo usazuje a naše práce zacíná nést ovoce.

Spolecne udeláme všechny potrebné kroky k tomu, aby byl svet osvobozen z šílenství korupce a kontroly. Udeláme to mírovou cestou a s láskou v srdcích pro lidstvo. Je to naše velká príležitost. Spojme se jako jeden a vše bude dobré.

Moje lásko, plne si uvedomuji, jaké prekážky jsou ti neustále kladeny do cesty. Zkus se na ne dívat jako na pokusy kabaly udržet se pri moci. Každý den prináší více problému. Ano, je to pro tebe težké, ale jsi rozhodnuta pokracovat, pres všechny potíže. Žádám, aby byly do naší práce posílány láska a svetlo. Je to pro lidstvo.

Moje drahá, bud silná.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira
Share |