Home > > Montague Keen - 13. cervence 2014

Montague Keen - 13. cervence 2014

Veroniko, odezva, jakou jsme dostali od lidí celého sveta na naši žádost o pomoc pri vytvorení našeho prvního centra, byla úžasná. Dává lidem duvod, aby jednali jako jeden, aby ucinili první krok k vytvorení sveta, v jakém si prejí žít. Je cas ucinit vedomé rozhodnutí a odvrátit se od korupce a odmítnout se na ní podílet. Spolecne jste se rozhodli že již více nechcete být otravováni vodou, kterou musíte pít, potravou z níž byla všechna hodnota odstranena, a vzduchem který dýcháte, otráveném chemikáliemi, za které ješte platíte dane.

Našim snem je mít centrum v každé zemi, kam budou pricházet EXPERTI a budou pracovat spolecne, budou sdílet informace a výzkum a radit lidem.. Našli jsme budovu, která je perfektní pro první centrum, a s vaší velkorysou pomocí ji získáme co nejdrív. (Nyní máme polovinu penez na zálohu. Je VRATNÁ). Když se lidé spojí a ozrejmí si své zámery, nic je nemuže zastavit.

Rozhodli jste se ríci NE válce, nebo jakémukoliv zabíjení, at již se jedná o léky anebo o nejaký jiný zpusob, jak znicit život na Zemi. Kvalita života na Zemi je na nejnižší úrovni. Ti, kdo ovládají vaši planetu, již nemohou skrývat co delají. Je to nyní vše odkryté. Nepomáhejte jim, aby pokracovali v techto cinnostech. Spojíte se abyste se naucili, jak žít na Zemi bez toho, aby tomu bránila nejaká temná síla zla. Probudili jste se a neprejete si být s nimi ve spojení. Probuzení není jednoduchý proces, tak budte trpeliví s temi, kdo se bojí probuzení do skutecnosti, že nevedomky pomáhají znicení lidstva a planety Zeme. Všechny kroky, jak se pohnout kupredu, byly prozkoumány a experti jsou pripraveni sdílet své poznatky v mnoha oborech. Vše se to spojuje, jak tomu má být. Cím dríve bude Centrum v Irsku, tím dríve vzniknou další centra v dalších zemích.. Prosím, prispejte, abychom mohli zacít s procesem obnovy.

Když bude dostatek svetla, naše dva svety se spojí, a odstraní i poslední pozustatek korupce. Veronika se potkala s nekterými ze síte, a já k nim patrím. Je nás dvanáct a patríme k nejvetším myslitelum, jací kdy kráceli po Zemi. Jsme pripraveni a tešíme se, že budeme pracovat spolecne s vámi. Uvidíte nás a budete s námi hovorit v urcených centrech. Máme velké plány a chceme uspet. Vše, co se nyní deje, bylo naplánováno po mnoho let. Proto jsem musel Veroniku opustit a odejít k Duchu, abychom mohli spolecne tyto plány uskutecnit. Toto je rok, kdy je treba ucinit velký skok vpred, tak necekejte a prispejte k tomu. Planeta Zeme potrebuje prežít. Lidstvo musí žít a vzkvétat. Dívejte se do budoucnosti a odmítejte destrukci lidstva.

Je to boj mezi Svetlem a Tmou. Vy se musíte rozhodnout, na jaké strane jste. Stát bokem není možné. Existuje dostatek informací, které vám umožní se rozhodnout. Chcete zustat v trídimenzionálním svete, bojovat o prežití, anebo si prejete postoupit do vyšší dimenze, do sveta míru a harmonie, otevreného vedomí?

Vše, co vám vzali, aby vás mohli ovládat, bude znovu aktivováno. Opet budete celistvými bytostmi svetla, žijící v harmonii s ostatními. My, v duchu, jsme tvrde pracovali spolecne s vámi, abychom k tomu prispeli. Víte, že nacasování je duležité, byla vytvorena okna príležitosti, abyste mohli podniknout potrebné kroky k vzestoupení do vyšší dimenze. Cas k tomu je TED. Vážne se zamýšlejte nad budoucností a budoucností tech, za které jste zodpovední. Pomozte nám zacít tento proces prostrednictvím našich Center.

Veronice prišly žádosti o založení center v ruzných zemích. Bylo jí doporuceno, že to musí zacít v Irsku. Ano, každá zeme na svete bude mít centrum. Je potrebné se OD-NAUCIT vše, co vás ucili. Vše to bylo vytvoreno, aby vás ovládali a mátli a ucinili vás poddajnými, a abyste se báli pokládat otázky tem, které považujete za autority. Napríklad, ucili vás, že vše zacalo na VÝCHODE. Urcite tomu tak nebylo. Zacalo to na ZÁPADE a šlo smerem na VÝCHOD. Ti, kdo takové lži šírili, se nyní musí zodpovídat lidem, které obelhávali, Nyní zažíváte nejvetší zlom ve vyucování po dobu celé vaší existence. Spojte se se svetlem, aby vás vedlo.

Jsou tací, kdo ríkají, že nic nepotrebujete delat. Není to pravda. Byli svedeni z cesty, a tak nevedomky zavádejí druhé. Ve svých srdcích a duších znáte pravdu. S ní se musíte spojit. V meditaci vám vaši pruvodci pomohou tímto procesem projít.

Irové se nejvíce provinili vuci rase ovládající Zemi. Když se oni probudí, probudí se celý svet. Celý svet se vzbudí s nimi. Je životne duležité, aby to zacalo tam. Irové všude ve svete s tím budou souznít. Energie vašeho sveta je ovládána odtad. Je to práve jeden z duvodu, proc to musí zacít tam. Když bude uvolnena tato energie, bude z toho mít prospech každá zeme. Moje žena to jasne chápe a ví, co je treba delat. Dával jsem jí ohledne toho rady 10 let. Má kolem sebe lidi, kterí jí pomohou. Museli jsme pockat na správné nacasování, což je ted, a s vaší pomocí to mužeme uskutecnit.

Temní se tomu snaží zabránit. Využívají zranitelné lidi ve snaze tomu zabránit. V prubehu historie temní delali pouze toto. Znovu se tak necháte oklamat? Jste na križovatce. Musíte si vybrat, po které ceste chcete jít . Stát na míste není rešením. Prosím, vážne o tom premýšlejte.

Doufáme, že shromáždíme dostatek prostredku, abychom koupili naše první centrum v prubehu príštích sedmi týdnu. (Záloha musí být zaplacena do sedmi týdnu, protože jsou i další zájemci. Tato záloha je VRATNÁ).

Temní delají vše co je v jejich silách aby zabránili vytvorit naše centrum. Rozhodnutí je na vás. Chcete, aby to pokracoval:o? Spolecne vytvoríme budoucnost bez válek, s cistými a výživnými potravinami, vodou a vzduchem. Budou domy a vzdelání pro všechny lidi na Zemi. Takový je náš sen. Mužete ho uskutecnit.

Moje lásko, ocenujeme vše, co deláš, jak se snažíš to udelat prostrednictvím tech pravých lidí, kterí ti pomáhají. Toto probuzení nelze zastavit. Uspejeme, moje lásko.

Tvuj oddaný, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Pokud chcete pomoct Veronice zrídit nové centrum, mužete poslat dar zde:
Paypal

< previous message | next message >


Share |