Home > > Montague Keen - 6. cervence 2014

Montague Keen - 6. cervence 2014

Není pro mne lehké, žádat moji drahou ženu aby opustila dum, v nemž jsme spolecne žili. Je to dum, v nemž jsme zažili velké štestí. Aby opustila rodinu a prestehovala se do Irska pracovat kvuli vám. Chce to bytosti s vysokou energií které mohou pracovat na zablokované energii. Duvodem, proc byla její návšteva Tary tak úspešná je, že do toho byla zapojena ona i další. Použili svoji vlastní energii , aby uvolnili to, co bylo zablokováno po staletí. Jejich práce je pro lidstvo nesmírne duležitá. Když se prirozená energie uvolní, vše se zmení. Odhalí Temné a ztíží jim život na Zemi, jakož i tem, kdo nejsou s vámi v souladu.

Dne 26. cervna se Veronika, D a M vypravili podívat se na zamýšlené Centrum. Nemeli tušení, že to bude opravdu dokonalé. Je to na prímé linii k Uisneach a Tare. Poskytuje nádhernou energii. Byli svým nálezem, k nemuž byli samozrejme vedeni, velmi vzrušeni. Ulehcilo by to pravidelnou práci jak s Tarou, tak i s Uisneach.

Veronika potrebuje finance, aby mohla koupit dum a pretvorit ho v Centrum, naše první Centrum. Žádáme vás, abyste prosím zvážili zda byste Veronice pomohli ho koupit. Je v zájmu lidstva, aby bylo centrum založeno co nejdríve. Pokud Veronika nedodrží lhutu danou prodejcem, ztratí to, co by mohlo být pro Nadaci cenným príspevkem. Cena je 420 000,- euro. Muže se to uskutecnit, když se vy, v každé zemi, rozhodnete to uskutecnit, protože to bude ku prospechu všech.

Ve svete je chaos. Každý zažívá težké casy, když se pokouší prežít. K vytvárení stresu, strachu a zmatku je hojne používána temná energie. Stupnují se útoky na takové, jako je Veronika, kdo se snaží odhalit pravdu. Pokud zažijete neco podobného, uvedomte si, že jste jedni z mnoha. Temní mají strach, protože se uvolnuje príliš mnoho svetla. Oni v nem nemohou prežít, proto jsou z toho zoufalí. Budou útocit na všechny, kdo zamerují svetlo na jejich temné skutky. Proto se musíte vzájemne podporovat. Nikdo si nemuže být jistý pred útokem. Nepovažují vás za sebe rovné, proto se vás bez zábran zbaví. Budte hrdí na to, že se zastáváte pravdy, cti a spravedlností pro všechny. Jejich temné skutky jsou odhalovány a nemají se kam ukrýt. Tak je bezostyšne nechají venku s nadejí, že zapomenete, co udelali.

Množství zmatecných informací stoupá, tak rozlišujte. Vezte, komu mužete verit. Pokud neco zní príliš dobre na to, aby to mohla být pravda, rozeznávejte, zda tomu tak opravdu je. Posun nebude lehký, ale bude poskytnuta veškerá pomoc, aby provedla lidstvo pres tyto težké casy do svetla. Toto je váš rok. Dávejte všechnu energii kterou mužete, aby se svetlu umožnilo odstranit vše, co je temné. Necekejte, aby to pro vás udelali jiní. Každý z vás musí prevzít zodpovednost. Pracujte, prosím, spolecne, protože když jste spolu, vše je možné.

Kabala pokracuje ve vymýšlení nových zpusobu vytvárení STRACHU. Nepropadejte mu. Poverujte všechny podrobnosti než prijmete, co je vysíláno v televizi, atd. Pamatujte na to, že v minulosti zabíjeli i své vlastní druhy, aby vás primeli uverit, že na vás bylo zaútoceno. Zustante vždy v klidu a pozorne zvažujte „duvod“ který se vám snaží vnutit. Nyní jste více probuzeni, takže jste schopni zrale vyhodnocovat, co je receno. Nenechte se zavléct do STRESU vytváreného Kabalou. Nejste napadáni silami zvencí, jenom se vás pokoušejí presvedcit, že tomu tak je.

Prosím, rozhodujte se informovane, pokud jde o potravu kterou vkládáte do vašeho tela. Udelejte vše co je ve vašich silách abyste, pokud možno, dostali dobrou plnohodnotnou stravu. Držte se co nejvíce prírodních potravin a léku. Je docela lehké najít všechny rady které potrebujete. Naše centra budou takové informace zprístupnovat všem. Važte si své telo. Je to chrám vaší duše.

Prosím, abyste si nyní precetli Veronicinu žádost o financní príspevek na centrum. Pomáhal jsem jí to napsat. Všichni musíte prispet svým dílem ke zmenám, které si prejete videt. Veronika venovala deset let práce se mnou, aby vás informovala a pomohla vám videt svetlo. Mužete uskutecnit naše sny, když uvolníte všechnu energii, která umožní lidstvu žít spolecne v míru. Již nebudou více války ani žádná rozdelení.

__________________________

Londýn, 5. cervence 2014

Aby lidstvo prežilo, je pro mne duležité prestehovat se do Irska. Monty a duchovní svet mne žádají, abych se prestehovala do Irska. Zablokované energie v Irsku ovládají celý svet. Irsko je klícem, který vše odemkne.

Žila jsem v Anglii 55 let, takže je to pro mne obrovský skok. Bude to znamenat odstehovat se od mých trí detí a peti vnoucat. Moje poslání vyžaduje, abych to udelala. Nemám peníze a nevlastním dum, ve kterém bydlím, takže potrebuji vaši pomoc, abych v Irsku koupila centrum.

Pri mé poslední návšteve Irska jsem našla perfektní budovu pro tento projekt. Je to na prímé linii z Tary a Uisneachu. Má neuveritelnou energii. Je po každé stránce dokonalá.

Chci vás požádat, abyste dle svých možností prispeli. Každá cástka, jakkoliv malá, je duležitá. Jenom spolecne to mužeme uskutecnit. Cas hraje duležitou roli. Mám 9 týdnu na to, abych dala dohromady zálohu 40 000,- euro. Každý, kdo prispeje, bude ocenen tím, že jeho jméno bude uvedeno na tabulce u vchodu do Centra.

Vytváríme naši budoucnost. Budoucnost bez korupce, která znicila náš svet a témer nicila samotné lidstvo. Nyní bojujeme o naše prežití. Zablokovaná energie musí být uvolnena.

Mí prátelé a já jsme byli velmi úspešní na Tare 26. kvetna a 23. cervna. Musí to pokracovat. Mezi námi jsou síly, které mají jediný cíl: znicit lidstvo a znicit vše, co lidstvo potrebuje k prežití. Nemužeme sedet vzadu a dovolit, aby nám to provedli. Každým dnem jsou o tom odhalovány další dukazy a jsme šokováni, že se to stalo bez našeho vedomí. Je to naše príležitost k tomu, abychom prevzali kontrolu a dovolili svetlu aby proniklo, odhalilo a odstranilo vše, co je temné a zkorumpované.

Prosím, pomozte mi to udelat.

S láskou a svetlem Veronika

________________________________

Verte si. Mužeš to udelat, moje drahá, povznes se nade vše, co ti udelali, protože to nebude navždy.

Tvuj, navždy oddaný Mony


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira

Pozn. prekl.

Príspevky lze zasílat na konto Nadace Veroniky a Montyho Keen (The Montague Keen Foundation) prostrednictvím Paypalu. Viz webové stránky nadace www.montaguekeen.com, v záhlaví je cervená noticka s výzvou ke sbírce, po otevrení se objeví odkaz na Paypal.
Paypal


Share |