Home > > Montague Keen - 13. prosince 2015

Montague Keen - 13. prosince 2015

Ted si musíte uvedomit, že my v Duchu vidíme, co se ve vašem svete deje. Chtel jsem, abyste si byli vedomi toho, co bylo udeláno za úcelem vyhubení lidstva. Námitky má jen pár neprobuzených lidí, protože ti nechtejí znát pravdu. Je to zcela jejich vlastní volba. Chtejí, abych vám lhal a ríkal vám, že vše je v porádku a že Agenda 21 ve skutecnosti neexistuje. To nemohu udelat.

Než jsem zemrel, já a Veronika jsme složili slib, že budeme prinášet všechny informace potrebné na záchranu lidstva. To deláme. Agendy 21 nemuže být dosaženo bez vašeho prispení. Žádám, abyste se nespoléhali pouze na má slova. Delejte své vlastní výzkumy a sami si zjistete strašlivou pravdu. Má drahá žena venovala svuj život, aby chránila lidstvo a Zemi. Agendu 21 provádejí mnozí, vcetne Vatikánu, který na to tvrde tlací, spolu s vašimi politiky. Seznamte se s tím, co všechno tato agenda obsahuje, a budete otreseni do morku kostí. Již nikdy vám nebude nic patrit: ani vaše DETI, vaše domy, ani majetky. To všechno se stane státním majetkem. Tohle chcete?

Nezáleží na tom, jaká politická strana je u moci, protože všechny podporují Agendu 21. Lhali vám úplne o všem. Tento týden protlacují téma klimatu. Opet je to všechno zmanipulovaná veda, nekdo k tomu pridá své jméno, pokud za to dostane dost penez. Proc ted zduraznují téma globálního oteplování? Je to jeden obrovský podvod, aby odstranili ten zbytek svobody, který vám zbyl. Delají vše možné, aby ucinili lidský život na Zemi témer nemožným. Chtejí, abyste byli kontrolováni, vcetne toho, co deláte a ríkáte a jak žijete svuj život. Dokonce vám brání v pestování vlastní zeleniny, což jsem já sám delal velmi rád, když jsem byl na Zemi.

POKUD NEPODNIKNETE AKCI, sklouznete na kluzké ploše smerem k vyhynutí. Mají moc všude. Vše, co mužete udelat, je, že jim odmítnete dát svuj souhlas, aby udelali zmeny, které chtejí. Pamatujte - JE TO VLÁDNUTÍ NA ZÁKLADE SOUHLASU. Bez vašeho souhlasu jsou bezmocní.

Prosím, zkoumejte MAGICKOU MLUVU, kterou používají. Když reknete JIŽ ŽÁDNÁ VÁLKA, (NO MORE WAR) vlastne ríkáte, že chcete válku. Slovo NE není slovem, a jazyk je duležitým nástrojem, který muže být použit proti vám. Jsou velmi chytrí, ale jakmile se vaše mysl otevre, aby rozumela magické reci, kterou mluví, mužete být o krok pred nimi. Je možné dostat se z toho dilematu, v nemž se nacházíte. Oni již nemohou skrývat své plány. Každým dnem jsou ty plány odhalovány. Brzy se nebudou mít kam schovat a budou vám vydáni na milost.

Když se vy, kterých je 99%, spojí, nic vás nemuže zastavit. Chce to jenom vypnout televizi, protože ta kontroluje vaši mysl. Zkoumejte, co mužete ve vaší spolecnosti udelat vy osobne. Komunikujte spolu a objeví se prirození vudci a když budete sdílet svá zjištení, budou moct být vytvoreny plány. Jsem si plne vedom, že mnoho lidí zatím nechce videt fakta, bez ohledu na to, kolik zinscenovaných událostí zažijí. Ale pouze vy mužete zastavit tyto falešné události. Oni nemají svedomí. 11. zárí 2011 obetovali 3000 lidí a vydelali na tom hodne penez. Proti tomu stojíte. Souhlasím, že to není príjemná situace. Vždy pamatujte, že BEZ VAŠÍ POMOCI TO NEMOHOU DELAT. Nemají znalosti, takže nekterí z vás si berou jejich peníze a delají, že nevidí dusledky toho, co udelali.

Prevezmete vládu nad svými životy a delejte svá vlastní rozhodnutí. Neprijímejte, co za vás rozhodli jiní. Nemají právo nicit lidský život na Zemi. Mohou delat pouze to, CO JIM DOVOLÍTE DELAT, takže míc je na vaší strane. Nemáte luxus casu. Rychle vyprchává. Vaše budoucnost a budoucnost Zeme by mely být pro vás prioritami císlo jedna, spíše než záludnosti vánocních svátku.

Vánoce jsou jenom pohádka, kterou vymysleli. Mnohokrát jsem vysvetlil, že IESA CHRIST žil stovky let predtím, než byla ta pohádka vymyšlena. Udelejte z toho období pro rodinu, protože když se sejdou rodiny, aby sdílely lásku a svetlo, energie toho je velmi silná.

Probuzení se do pravdy není nikdy snadné, ale vezte, že to musí být. Vidíte, jak dobre je organizováno to 1%, TAK MYSLETE NA TO, JAKÉ TO BUDE, KDYŽ SE ZORGANIZUJE TECH 99%.

Je mezi vámi mnoho nádherných duší, které vás povedou vpred do svetla. Nevzhlížejte k náboženství, ani k politice, protože ty nefungují v lásce a svetle. Prátelé, svet ducha krácí po tomto minovém poli s vámi, ruku v ruce. Mužeme to udelat! Spolecne to udeláme!

Veroniko, jsme si plne vedomi, jaký protivník proti tobe stojí. Mají mnoho co ztratit, takže zajdou jakkoli daleko, aby ti, a tobe podobným zabránili šírit pravdu. I když to velmi ztežuje život, nevyhrají. Víš, že své poslání splníš. Privedeme k tobe správné lidi. Bohužel, na ty je také útoceno. Musí být silní a videt ty útoky v pravém svetle. Tech nekolik príštích týdnu je velmi duležitých, tak bud vždy ve strehu. Mí prátelé, budoucnost je ve vašich rukách.

Veroniko, je pro mne težké sledovat, cím procházíš. Víš, ceho je možné dosáhnout a to te pohání vpred.

Má láska je vždy s tebou.

S tebou, má drahá, tvuj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |