Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 14. ríjna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 14. ríjna, 2018

Prátelé, deje se to, deje se to. Korupce, která vládla nad Zemí, je odhalována a likvidována. Vše se deje ve správném nacasování. Vždy to tak bylo. Príslušníci Kabaly SE BOJÍ. Jejich cas koncí a nemají se kam schovat. Nekterí se budou snažit podfukem uniknout totálnímu odhalení, ale nebude dovoleno, aby unikli spravedlnosti pro své ciny proti lidstvu. Nejedná se jenom o politiky, ale všichni, kdo získali nadvládu nad lidstvem, budou privedeni pred spravedlnost. At jim Buh odpustí. Je treba je litovat. Modlete se za ne, zoufale potrebují pozornost.

P. Trump i nadále plní ocekávání. Modlete se za jeho ochranu, protože svet ho potrebuje. On a p. Putim spolecne vytvorí plán na záchranu lidstva.

Než neco prijmete jako pravdu, proverujte si všechny informace, protože všechny noviny a televizní kanály jsou majetkem Kabaly, takže vám dají jenom takové informace, které vyhovují jejich agende. Ti, co pracují pro televizi, prectou vše, co jim predložíte. Je to jejich zamestnání. Nestarají se o to, zda je to pravda nebo lež.

Modlete se prímo k Bohu, Stvoriteli, Nejvyšší bytosti, ke Zdroji anebo si ho pojmenujte, jak vám to vyhovuje. Vyhnete se zprostredkovateli, který vám znemožní prímý vztah s vaším stvoritelem. Když to udeláte, uvidíte Boha ve všem, co je dobré a krásné. Buh se stane soucástí vašeho života. Bude to, jak to má být. Náboženství byla vynalezena, aby se zabránilo vašemu spojení s Bohem. Bláhove jste náboženstvím predali vládu nad sebou a za tuto chybu jste draze zaplatili. Náboženství zcela kontrolovala váš život, i Zemi jako by jim vše patrilo. Ale tak to není. To vše koncí.

Nejdríve bude odhalen Vatikán. Padne, spolu se všemi, kdo k nemu patrí. Vatikán se ted kymácí na okraji propasti. Brzy zmizí. Dívejte se na nej jako na SÍDLO PROHNILOSTI, KTERÉ NAVŽDY ZMIZELO. Brzy za ním budou následovat zkorumpované vlády. Vy víte, kdo oni jsou. Objeví se nový zpusob života, kdy budou všichni lidé žít v míru. Vaši cestu vpred bude ozarovat svetlo. Temný závoj zmizí a budete si užívat mír, o jakém jste vždy snili.

To se ted deje, když pripravujete cestu pro to, aby láska nahradila strach a kontrolu, s níž jste bojovali celý život. Celá vaše bytost se osvobodí zpod nadvlády Kabaly. Energie, které zaplavují vaši Zemi váš vyhánejí ze zajetých kolejí. Cistí vaše telo. Jak muže Veronika sama dosvedcit, je to bolestivá zkušenost.

V tuto dobu nepokrocí vpred všichni. Ti, co se ted pripravují, zažívají závrate, mdloby a bolest na místech, kdo to nikdy nepocitovali. Únavu ani nejde popsat. Padne na vás bez varování a i pres den spíte hodiny a hodiny. Vaše telo se dožaduje spánku, i když jste zrovna ráno vstali z postele. Vypadá to, že se vaše telo behem tohoto vynuceného spánku potrebuje prizpusobit. Vládu prevezme vaše telo a vaše mysl ani nemuže vyslat signál ke spaní. Nelze pred tím uniknout, musíte spát. Vaše telo se musí pripravit na prechod do svetla.

Veronika:
Ted, jak píši, me premáhá spánek. Budu se tomu muset poddat.

Novinky o Davidovi
Dekuje, že jste k nemu laskaví.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

< previous message | next message >


Share |