Home > > Montague Keen - 16. ríjna, 2016

Montague Keen - 16. ríjna, 2016

Mnohokrát jsem vám ríkal, abyste se spolecne postavili proti tem, kdo vás chtejí znicit a odstranit ze Zeme, kterou chtejí pouze pro sebe. Stále se necháváte chytit do lécek, které jsou vytvoreny, aby vás polapily a zotrocily. Probudte se, než bude vše ztraceno. Žádám vás, abyste se podívali s otevrenou myslí na toto video, které ukazuje, jak jste podnecováni k tomu, abyste se vzájemne zabíjeli. Takto je provádena práce Kabaly. Tohle chcete?

Vzestup spících bílých obru evropského nacionalismu: Rise of the Sleeping White Giants European Nationalism

Rasový program pro 20. století

"Musíme si uvedomit, že naší nejsilnejší zbraní jsou rasové trenice. Když vložíme do podvedomí tmavé rasy, že je bílí po staletí utlacovali, mužeme je udržet v programu komunistické strany. V Americe se budeme snažit o nenápadné vítezství. Zatímco budeme štvát cernošskou minoritu proti bílým, budeme se snažit vytvorit v bílých KOMPLEX VINY za to, že využívali cernochy. Budeme podporovat cernochy, aby se dostali do prominentních pozic ve všech oblastech života, v ruzných profesích, ve svete sportu a zábavy. S takovou prestiží se budou cernoši moct oženit s bílými a zapocne se proces, který nastartuje Ameriku tak, jak to potrebujeme.“

ISRAEL COHEN 1912

AMERIKO, to vše jsi videla, jak to prichází, aniž byste pojali podezrení, že bylo použito KONTROLY MYSLI, aby byl dosaženy cíle ISRAELa COHENa. Uverili jste lžím, které vám byly receny. Ve skutecnosti podáváte Ameriku panu Israelu Cohenovi na zlatém podnose. Tohle skutecne chcete? Chcete se zúcastnit odstranení lidské rasy ze Zeme?

Když se spojíte a uvedomíte si, že máte SPOLECNÉHO NEPRÍTELE, veci se zmení. Pouze nosíte rozdílná tela, ale spolecne mužete zmenit svet. Ti, co patrí ke Kabale, se infiltrovali, z vnejška vypadají jako vy, ale nenechte se tím zmýlit. Vubec nejsou jako vy, ale chtejí to, co máte vy.

Jejich loutky jsou moc nebezpecné, protože jsou používány na to, aby vás presvedcily, že máte pro ne hlasovat a tím jim dát svou moc. Zajdou jakkoliv daleko, aby si získali vaši duveru. MOC, kterou jim dáte, chtejí na rozpoutání tretí svetové války. Jste na okraji války. Lidé v Americe se musí vážne zamyslet nad tím, komu dají svuj hlas. Celé lidstvo je závislé na tom, abyste byli cestní a dali na první místo lidstvo.

Ta zkorumpovaná osoba chce válku s Ruskem. Slíbila to tem, kdo ji financují. Její oddanost nepatrí lidstvu. Verte své schopnosti hledat všechny možnosti, abyste se ujistili, že uciníte správnou volbu. Po staletí vás PARAZITI rozptylovali. To musí prestat! Probudilo se vás již dost na to, abyste je zastavili a zabránili tomu, aby vše ovládli. Byli jste svedky toho, jak prevzali vetšinu vlád, produkci potravin, banky a zdravotnické zásobování. Predali jste jim to, a oni byli ve svých plánech velmi pecliví. Zaspali jste a oni to vše ovládli. Jsou obrovskou rakovinou vašeho sveta. Je cas použít SODU BIKARBONU, abyste ji vymýtili.

Podívejte se na pana Putina. On ví, o jaké triky se ty loutky pokoušejí. Musíte se pouze podívat na to, co udelal s ruským národem, abyste poznali, že on je plne probuzen. Pan Putin není nicí loutka, ten mluví pravdu.

Naslouchejte Davidu Ickovi. Vše, ohledne ceho vás po léta varoval, se stalo. Žádám irský lid, aby se hojne zúcastnil jeho prednášek. Je v Irsku poprvé. Uvítejte ho s irskou srdecností. Poslouchejte jeho slova, protože on je skutecne inspirován. Mezi muži je on VUDCEM.

Abyste si ozrejmili fakt, že nemužete verit tem u moci vás žádám, abyste si také precetli

Role UNICEF pri sterilizaci a zabíjení sefarditských detí: UNICEF's role in sterilizing and killing Sephardic children

PAMATUJTE, ŽE TI, VUCI KTERÝM JSTE BYLI VYCHOVÁNI, ABYSTE JIM VERILI, JSOU TI SAMÍ LIDÉ, KTERÍ VÁS CHTEJÍ VYHUBIT.

Je zapotrebí akce. Spojte se a podporte se vzájemne. Žijte ve svém SRDCI a nechte LÁSKU, aby byla vaším pruvodcem. Prestante být obetmi Kabaly. Má drahá, ver, že veci se vyvinou, jak mají. Prestože na tebe útocili a pokoušeli se te znicit, stále odoláváš. Pred úsvitem je nejvetší tma.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |