Home > > Montague Keen - 3. cervence, 2016

Montague Keen - 3. cervence, 2016

Bitva za pravdu a spravedlnost je bojována s vervou: v ulicích, v domovech, v politických stranách Anglie a stala se zlovolnou.

Zrada byla evidentní a dobre naplánovaná dopredu. Každý s alespon minimem inteligence to mohl videt. Jak bylo možné po nekom vubec chtít, aby duveroval takovému necestnému muži, bez ohledu na to, s jaký príbehem prišel. Není pochyb: je to,co je, a udelal, co udelal. Michael Gove byl KONTROLOVANOU OPOZICÍ, PREDSTÍRAJÍCÍ, ŽE JE ZA BREXIT, zatímco nic nemohlo být vzdálenejší pravde. Proto se musel okamžite projevit, pro prípad, že by prevzal vládu Boris Johnson. Varuji vás, že uvidíte takovou zradu v každé zemi, která se odváží prevzít zpátky kontrolu od tech beze jména, kterí nicí vaše životy, vaši kulturu a vaše dejiny a kdo pro vás tvorí zákony, aniž by se ptal vašich vlád.

Mladí nic jiného nepoznali. Nevedí, jaké to je, žít život jako obcané zeme, která má svou vlastní historii, tradice, kulturu, atd. EU strká všechno a všechny do tavícího kotle. Násilne privedla cizí kultury, které se neslucují s vaší, aby vytvorila chaos a zmatek. Ti bez tváre, kdo rídí EU, zustávají anonymní, zlí, mocní a rozhodnuti postupovat dle svých plánu na znicení Evropy - plánu, které byly vytvoreny v r. 1925. To vše je soucást jejich zámeru prevzít váš svet.

Je srdcervoucí videt, co udelali, zaštíteni zákony EU, aby znicili Irsko. Irská vláda se bude zodpovídat za to, že prosadila a dovolila, aby byla posvátná zeme znesvecena. Irum byly vymyty mozky, aby poslechli nezákonné zákony EU. Politické strany se musí stát záležitostí temné minulosti. Jsou odpovedné za zmatek, který je dnes ve vašem svete. Musíte volit pouze lidi, kterým lze verit, aby, když nesplní ocekávání, jste je mohli rychle odstranit. Budte velmi opatrní v tom, komu verit, protože chyby mohou být draze vykoupeny. Doufám, že americký lid bude peclive premýšlet o své budoucnosti, než bude hlasovat. Hlasování predstavuje obrovskou odpovednost za zemi a spoluobcany. Nelze to brát na lehkou váhu.

Váš svet je na prahu Nového veku. Nemužete si dovolit brát s sebou zavazadla z nejtemnejší doby, jakou váš svet poznal. Když se budoucí generace ohlédnou zpátky na tuto dobu, budou se podivovat nad tím, jak se vám povedlo prežít, když se vše spiklo proti vám. Až když zemrete, uvidíte tu strašlivou zkaženost ve celém jejím rozsahu. Prestože víte, že existuje, nemužete chápat, jak moc je namírena proti obycejné lidské bytosti. Prediktori si vše vzali a lidem nechali jenom drobky, aby z nich žili. Vše, co bylo vaše, vám vzali. Budte si plne vedomi toho, že se velmi bojí, abyste si neuvedomili, co vám udelali. Jich je 1%, vás je obrovských 99%. Oni oslavují VÁLKU, aby zajistili, že zabíjení bude pokrcovat, a bláhoví nastoupí jako „kanonenfutter“. Poucí se nekdy?

Budte odvážní, prátelé. Toto je velká príležitost vzít si vše, co vám vzali. Mužete odstranit veškerou korupci, zejména v bankovnictví, náboženství, politice. Je treba se venovat vzdelávání, protože ohlupování vzdelávacím systémem probíhalo roky. Vaše deti nejsou vzdelány, jsou to loutky s ovládanou myslí, které poslechnou své nadrízené a zákony, které vám dali. Vy všichni znáte základní problémy a kdo je za ne zodpovedný. Prevezmete odpovednost za svá rozhodnutí, bez zasahování Kabaly.

Povzbudte také jiné zeme, aby sebraly odvahu, spojily se a také odešly z EU. Bude to mít efekt snehové koule a za chvíli EU nebude existovat a život v Evrope se opet stane osvobozeným od korupce a strachu, co s tou korupcí prijde.

Podle toho, jak zvládnete príštích pár mesícu, bude vypadat vaše budoucnost. Budte statecní a jdete vpred s duverou, s vedomím, že je to vaše správná cesta. Budete úspešní. Život na Zemi se dramaticky zmení, když budou zkorumpovaní odstraneni od moci. Vedí, že jejich dny jsou secteny, ale pokracují v boji - za ten poslední drobek, který vám mohou vzít. Jejich HAMIŽNOST je povestná a nezná hranic. Kvuli ní si vzájemne neverí a snaží se shrábnout, co mohou. Mezi zlodeji není cti.

Budte silní, nesklonte se pod nátlakem, který je na vás vyvíjen, abyste odvolali svuj hlas za svobodu a mír mezi všemi lidmi. Je to vaše nejsvetlejší chvilka.

Má drahá, tvé plíce se trochu zlepšily, ale potrebují péci a pozornost. Snažíme se prekonat prekážky, prestože se zdají být ohromné. Bud ujištena, že najdeme cestu vpred.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |