Home > > Montague Keen - 19. leden 2014

Montague Keen - 19. leden 2014

NENÍ KRUTEJŠÍ TYRANIE NEŽ TA, KTERÁ JE USKUTECNOVÁNA POD ZÁŠTITOU ZÁKONA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI
Charles de Montesquieu

Jak lidstvo postupne prichází na to, co bylo podniknuto pro to, aby byli lidé drženi v podrucí a pod kontrolou, a na to co je v plánu, aby byli pod touto kontrolou udrženi, jsou nyní provádeny zákerné útoky na ty, kdo vzali na sebe úkol probudit druhé do svetla pravdy.

Moje vlastní drahá manželka je takto napadána ze dvou stran. Používají deprivaci spánku, nocní mury a stres. Je to provádeno pomocí mikrovlnní a skalární technologie.

S jejím majetkem je neoprávnene manipulováno. V dome prosakuje voda, jsou problémy s elektrinou, s autem, a samozrejme, byla napaden pocítac. Je to deláno, aby Veronice znemožnili odpovedet na emaily tak, že jí znemožnili rozesílat informace. Místo toho se na obrazovce objeví upozornení varující pred falešným napadením. Pocítac odmítá tisknout urcitá písmena a tiskárna nefunguje. V dome se vypíná topení, svetla se sama rozsvecují, atd., atd..

Soucástí jejich plánu je vyvolat skepticismus, aby byla odmítnuta práce, kterou delá moje žena se mnou. Jako obycejne, použijí známé skeptiky, kterí jsou pri takových príležitostech vždy vytaženi. Veronica a já jsme slyšeli RW ríct CF že: „ Víte, být skeptikem je velmi lukrativní.“ To vám rekne o tech lidech všechno, co potrebujete vedet. Chtejí na Veronicu použít stejnou taktiku, jakou použili na Davida Icke-a. Icke ví až príliš dobre, ceho jsou schopni. Bohužel, infiltrovali „Hlas lidu“, do kterého vložil tolik energie. Je nyní na všech, kdo stojí o PRAVDU, aby zajistili, že prežije.

Prominte mi, ale toto muselo být receno. Nyní pojdme k našim záležitostem.

Odpoved na náš nábor dobrovolníku do Projektu Ley Linií nás stále udivuje. Nádherné, jedine toto slovo to vyjadruje. Prekonalo to všechny meze. S nejvetší pravdepodobností je to poprvé. Toto DOKÁŽE, že když se lidé spojí, všechno je možné. Mark sepsal, jak budeme postupovat. Vyžádalo si to cas a úsilí, vystoupit s plánem akce, ale provedli jsme to. Brzy vám dáme vedet datum, který jsme my- v duchu, vybrali, abychom provedli cištení a ozdravení energie vaší planety. Vy to udeláte. Nepochybujte o tom. Má se to stát a vy jste lidé kterí byli vybráni, aby ted tento úkon provedli. Je velké množství lidí, kterí to chtejí udelat prostrednictvím MEDITACE; to dává každému príležitost podílet se na tomto historickém úkolu.

Nacasování je správné. Duch cekal, dokud nebudou správní lidé na správných místech a dokud jich nebude probuzen dostatecný pocet, aby mohlo být zaruceno, že se to povede. V budoucnu budete moct ríct svým detem a vnoucatum, že jste se podíleli na osvobození lidstva a obnovení svetla a spravedlnosti. Držte se neochvejne pravdy a nenechte se odstrašit výhružkami ohledne následku, protože je vás mnoho a oni to necekali. Vaše síla je v poctu tech, kdo se probudili. Svetlo, které vytváríte, odhaluje všechna tajemství, která vás zotrocovala. Od doby co zacal rok 2014, dochází denne k odhalením, které vás šokují a znechucují. Bohužel, musí se to prijmout a je nutno s tím nejak naložit. Musíte znát pravdu o tom, co se všechno kolem vás deje pod rouškou utajení. Jenom tehdy, když se tomu postavíte celem, budete schopni vytvorit spolecnost, která bude bezpecná pro každého. Tehdy se s rachotem skácejí všechny falešné prekážky a bude obnoven mír.

Žijete ve velmi vzrušující dobe. Pozorujeme každý váš pohyb a vedeme vás vpred. Vás svet nepoznal mír po tak dlouhou dobu, že jste museli prijít k záveru, že válkám nelze zabránit. Nyní chápete pravé duvody pro vytvárení válecných situací. Práve nyní se pokoušejí vytvorit „NOVÝ PEARL HARBOUR“, aby vydesili dostatecné množství z vás tak, abyste jim verili a souhlasili s TRETÍ SVETOVOU VÁLKOU. Ale tentokrát nebudou úspešní. Nejaký cas mužete oblbovat urcité množství lidí, ale ne všechny lidi a naporád. Události pod falešnou vlajkou jsou nyní tak zrejmé. Ale, jak víte, oni se pokaždé drží stále stejných starých vzorcu.

Brzy se budou muset vyporádat se skutecností, že jejich cas vypršel, jejich vláda skoncila, a že je cas, aby v klidu opustili planetu Zemi. Lidstvo už v jejich rukách vytrpelo dost.

Uvažujte nad tím, na co se máte tešit, když bude energie volne proudit pro celé lidstvo, a umožní lidem žít na Zemi život, jak má život být žit, s cistým vzduchem, dobrými výživnými potravinami k jídlu a nekontaminovanou vodou k pití, s nebem na nemž nebudou chemtrailsy. Banky již nikdy nebudou držet lidi jako rukojmí.

Vaše akce toto všechno prinesou mírovou cestou. Pokud by vás mely potkat problémy, mužete toho všeho docílit ENERGETICKY. Pamatujte, že duležitý je zámer.

Verte si. Mužete toho dosáhnout!

Mark dnes pred vás predkládá naše plány. Prostudujte si je. Bylo do nich investováno mnoho premýšlení a úsilí. Je duležité, abyste plne rozumeli tomu, co se od vás ocekává. Na tomto projektu budeme všichni pracovat spolecne.

Veronico, moje lásko, vybrala jsi si tuto cestu predtím, než ses´vrátila na Zem. Takové cesty jsi uskutecnila v mnoha životech. Nikdy te neopustím. Neustále ti to dokazuji. Tyto útoky jsou jenom posledním pokusem o udržení moci a kontroly. Dobrí lidé budou stát pri tobe a budou zde pro tebe. Zrovna tak jako já, drahá.

Tvuj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira

< previous message | next message >


Share |