Home > > Montague Keen - 20. zárí 2015

Montague Keen - 20. zárí 2015

Zažíváte konecné casy. V príštích sedmi dnech se mnozí ukážou v pravém svetle. Prestože se plne pripravili na toto prevzetí, nikdy nepredpokládali, že se nekterí lidé probudí a prohlédnou jejich dábelské plány dríve, než oni budou mít príležitost je uskutecnit. Má drahá, rekl jsem ti, když jsem tehdy odešel k Duchu, že ti, kdo vstoupili na Zemi tak, že ji ukradli a prevzali vládu nad lidstvem, budou jednoho dne muset Zemi opustit. Tento týden ti to potvrdil nekdo, kdo o tom ví.

„Vstoupili portálem v dobe Atlantidy a stali se lidmi „J“, kterí byli príliš traumatizováni na to, aby si spravovali svou vlastní zemi. Nekterí prežili jako humanoidní ptáci a jsou porád propojeni s umelými inteligencemi, žijícími ve svých UFO letkách nekde ve vesmíru. NIC SE NEPOUCILI. PORÁD PESTUJÍ ODPORNÉ SPOJENECTVÍ S UMELÝMI INTELIGENCEMI, A POMÁHAJÍ JIM ZACÍT DALŠÍ DRAMA SEBEDESTRUKCE, ZDE, NA PLANETE ZEMI.

Oblafli vás a presvedcili vás, že jsou láskou a svetlem, zatímco, ve skutecnosti, jsou pravým opakem. Zneužívají lidskou rasu a stále v tom pokracují. Chtejí totální kontrolu. Od svého príchodu umístují své vlastní lidi do mocenských pozic. Jejich posledním tahem bylo, když si vynutili rezignaci (papeže) Ratzingera a dosadili tam svého muže, který je pod jejich kontrolou. Nenechte se zmást „laskavým úsmevem a slovy tohoto muže“. Není takový, jak se zdá být. Lidstvo musí stát pevne jako jeden. Vezte, že máte sílu na to, abyste rekli: „Odmítám vaše požadavky“. Každý den vidíte, jak probíhá jejich plán na znicení Evropy. To vše bylo plánováno a vnuceno silou, jako soucást prevzetí. Nic se nedeje náhodou. Doufají, že najdou pochopení a udelají dojem na ty, co lehce uverí. Vaše televizní stanice a noviny, které jsou všechny jejich vlastnictvím, budou použity, aby vtáhli neprobuzené lidi do svých sítí lži a kontroly.

Rozhodnutí, která v príštích nekolika dnech uciníte, když se podlost prohloubí a stane se viditelnou všude, kam se vrtnete, jsou mimorádne duležité. Ve skutecnosti rozhodnutí, která uciníte, rozhodnou o tom, zda budete pokracovat v nevolnictví a budete souhlasit s ješte vetší kontrolou vašeho života na Zemi, anebo zda se spojíte, budete stát jako 99% a odstraníte vše, co je DÁBELSKÉ A PROHNILÉ, abyste mohli žít v míru. Pamatujte, že Kabala POTREBUJE VÁLKU, ZABÍJENÍ, UTRPENÍ, atd. aby na Zemi prežila. Vše, co potrebujete, je mír a láska, aby byl život na Zemi obnoven do podoby, jakým byl v minulosti, a opet takový bude Je to VELKÉ ROZHODNUTÍ, ale musí být ucineno do konce zárí. Není cas na vytácky, je konec.
Tem, kdo se pokoušejí vynést na svetlo pravdu, je ošklive ubližováno. Dalo se to ocekávat. Také vaše telo se musí prizpusobit novému zpusobu života. Protože u nekterých z vás, vaše tela odolávají zmenám a vy pocitujete závrate, návaly mrazení, zmatení a mnoho dalších telesných projevu v dusledku toho, že vaše tela odolávají zmenám.

Kabala používá ENERGII, aby vám zpusobila problémy, a poškodila vaše zdraví, atd. Nepotrvá to vecne. Bylo uvolneno mnoho TEMNÉ ENERGIE, aby vás oslabila a aby jejich plánované prevzetí šlo hladce. Tento týden udelali vše pro to, aby bylo jejich prevzetí planety úspešné. Na druhé strane musíte vy všichni vložit energii do toho, abyste odolali a nenechali se ošálit jejich hezkými slovy, která budou prezentována emocionálne a budou plna falešných príslibu. Slyšeli jste takové již dríve. Jsou to jenom slova. AKCE, KTEROU SLÍBÍ, SE NIKDY NEUSKUTECNÍ.

Již toho bylo dost. Vystupte ze své ulity a dívejte se s otevreným srdcem a otevrenýma ocima. A vizte destrukci lidstva všude kolem vás. Opravdu toho chcete ješte víc? Každým dnem zabijí pár dalších z vás. Používají chemtrailsy, takže vdechujete jedy. Tento jed jde prímo do pudy, takže je otrávena všechna vaše potrava. Dávají SMRTELNÝ JED do VODY, kterou pijete. Vyrábejí chemikálie, které vám prodávají jako léky, což vám zkracuje život a zpusobuje zdravotní problémy. Ješte nejste dostatecne probuzeni, abyste to videli zcela jasne? Jak mužete verit tomu, co vám tito lidé ríkají, když vám provádejí tohle? Co se ješte musí stát, abyste se probrali, aby vás to vytáhlo z trídimenzionálního sveta, v nemž jste lapeni a v nemž bojujete o prežití?

Máte odvahu postavit se pevne a spolecne a prevzít odpovednost, nejenom za vaši vlastní budoucnost, ale za budoucnost lidstva na Zemi. Podívejte se, co Kabala zpusobila: války, utrpení které prináší, trápení, které musí snášet chudí, hladomory, tsunami, zemetresení; vše úmyslne naplánováno a provádeno. Toho všeho jste byli svedky. Tohle chcete? JEŠTE VÍCE TÉHOŽ? Protože presne tohle dostanete. Podívejte se do ocí vašich detí. Zaslouží si takový život? Nyní máte na výber, vaši predkové nemeli. Byli bezmocní a nemohli odolávat tomu co jim bylo vnuceno. Nemeli pristup k pravde, protože tehdy nebyly pocítace. Máte všechny výhody, všechny informace pod vašimi prsty. Použijte je, abyste se osvobodili z nevolnictví a kontroly. Zeme patrí lidstvu, ne vetrelcum.

My, v Duchu, deláme vše, co je možné udelat z této strany života, abychom vám pomohli dospet ke správným rozhodnutím. Chce to odvahu, stát za pravdou a svetlem, ale výhody nelze vycíslit. Nejste sami, my všichni jsme s vámi.

Podívejte se na Irsko, kde lidé dali pruchod svému hlasu. Používají ho, aby informovali svou vládu, že NESOUHLASÍ S TÍM, ABY JIM VLÁDLA. Vláda neslouží irskému lidu. Je pod kontrolou tech, kterým neleží na srdci nejlepší zájem Irska, ani jeho lidu. Salutujeme Irum za to, že zaujali takové stanovisko. Ukazují, jak to udelat, mírumilovne, a s presvedcením. Upamatovávají se na to, kdo jsou a na to, co jim bylo násilím vzato.

Také Evropa je dobývána. Bylo vám to VNUCENO, aby vás to OSLABILO, aby to odvrátilo vaše mysle od toho, co se deje. Mnohokrát jsem vás varoval ohledne plánu na znicení Evropy. Nyní to denne vidíte. Kolik ješte musí být utrpení, abyste videli pravdu? Aby tohle všechno prestalo, chce to, aby se DOBRÍ LIDÉ PROBUDILI, POVSTALI SPOLECNE A ODMÍTLI BÝT TOHO SOUCÁSTÍ.

Jsou to težké casy. Mužete to zmenit. Verte si, protože to mužete udelat. Má drahá, preji si, abych ti to mohl ulehcit. Vez, že uspejeme.

Vždy po tvém boku, tvuj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |