Home > > Montague Keen - 21. cervna 2015

Montague Keen - 21. cervna 2015


Snaha o zablokování probuzení lidstva nebyla nikdy vetší. Všichni, kdo byli vybrání aby v tom hráli roli, procházejí mimorádne težkými casy. Kabala používá všechny své nástroje, aby ovlivnila vedomí. Používají techniky ovlivnování mysli, které zpusobují zmatení a vycerpanost a tak zpomalují probouzení. Zajímavé je, že irský národ, jak se zdá, je o hlavu pred ostatními, protože se DOŽADUJE ODPOVEDÍ. Irové trpeli stovky let v nelítostných rukách Vatikánu. Když trpeli, a bojovali o prežití, kneží jim rekli, aby své trápení odevzdali Bohu. Irský HOLOKAUST, iniciovaný Rímem a Britskou korunou, byl témer úspešný v tom, aby vymazal Iry ze zemského povrchu. Ti, kdo ty strašné casy prežili, to delali v nadeji, že jednoho dne se jejich lid doví, kým je.

Ani všechno zlato nahromadené ve Vatikánu by neodškodnilo irský národ za ZLOCINY, které byly na nem spáchány Vatikánem. Vatikán ukradl jeho dedictví. Oni jsou starí Izraelité. Jejich pravá historie a jejich starý jazyk byly ukradeny a použity na zmatení lidstva. Vatikán umístil jím vymyšlené názvy míst na Východ, aby to ladilo s jeho VYMYŠLENÝM PRÍBEHEM který predstíral, že vše zacalo na Východe, ale tak tomu NEBYLO.

Každý, bez ohledu na to, z jaké je zeme, by mel užitek z toho, kdyby se dovedel PRAVDU, protože to ovlivnuje každého na Zemi. ODHALILO by to všechnu kontrolu a zfalšované dejiny a ukázalo by to, jak byl na znicení a ovládání lidstva použit jeden podvod za druhým. Podívejte se na velké myslitele, Michaela Tsariona, Andrewa Powera, Conora Mac Dariho a mnohé další, kterí odhalili pravdu a podelili se s vámi o to. Po léta kontroly a lží vás podvádeli. Delejte si výzkumy dokud ješte mužete, dríve než Kabala odstraní všechny dukazy. Je to vaše právo, abyste se dovedeli, kdo jste. Kabala byla úspešná v bezohledném ovládáni lidstva prostrednictvím bankovnictví, náboženství, a samozrejme, poškozování vašeho zdraví chemtrailsy, modifikovanými potravinami, ockováním, atd. Pouze vaše vlastní ciny vás osvobodí. Vše se proti vám spiklo, neverte jejich lžím. Posuzujte jejich podvody takové, jaké jsou.

Irové jsou na cele. Probouzejí se a POŽADUJÍ ODPOVEDI. Chtejí od RÍMA PRAVDU. Odhalují MASOVÉ HROBY SE STOVKAMI TEL. Byla to touha Ríma vymýtit irský lid, která ho vedla ke ZLU BEZ HRANIC. Brzy bude z Irska odstranena poslední bašta vatikánské kontroly a lidé znovu uvítají NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY, jaké kdysi v Irsku kvetlo predtím, než zacala DÁBELSKÁ VLÁDA Ríma. Jediným ohrožením pro Rím je, že se Irové dovedí pravdu o tom, kdo jsou a jaká byla jejich role ve svete. Irové povedou cestu ke SVOBODE a míru pro všechny. Irsko bude znovu Ostrovem Svetcu a Ucencu.

PRAVDA je zde pro všechny, kdo ji chtejí najít. Dlužíte to všem tem, jejichž životy byly zniceny ve snaze prevzít vládu nad Irskem. (Veronika ríká: Vyrustala jsem v Irsku. Videla jsem brutalitu Vatikánu vuci lidem, zejména vuci nevinátkum. Také já jsem byla brutálne ZNÁSILNENA KNEZEM. V tech hrozných casech za vlády Vatikánu jsem videla v Irsku utrpení všude kolem mne.) Když bude odstranena všechna vatikánská kontrola, LÁSKA nahradí STRACH. Potom, a pouze potom, bude obnoven mír a všichni si ho budou užívat. Pak budou následovat další zeme a budou úspešné. Budoucnost je ve vašich rukách. Skloníte se pred temi, kdo vás ovládají, anebo se spojíte, abyste vytvorili lepší svet pro všechny?

Je to poprvé za 2000 let, kdy máte príležitost zastavit všechny války a vytvorit mír a naucit se žít spolu jako lidstvo, bez rozdílu rasy anebo víry. Nezabíjejte své bližní. Zaslouží si žít, stejne jako vy. Podívejte se do BEZDUCHÝCH OCÍ tech, kterí protlacují tretí svetovou válku a uvedomte si, že ONI NEJSOU JAKO VY. Oni nemají duše, nejsou schopni soucitu. Oni pouze chtejí ovládat, za každou cenu. Požadují, abyste nicili zeme kvuli jejich PROSPECHU. Jak dlouho chcete být OTROKY techto tyranu? Když otevrete oci, uvidíte všude kolem sebe prípravy, které jsou delány na znicení dvou tretin obyvatel Zeme. Pro nás, v Duchu, je to težké, když vidíme, co se docela otevrene deje s cílem znicit lidské životy na Zemi, jak jste ji znali. Spojíte se jakožto 99% obyvatelstva a reknete NE, nebudu pomáhat pri nicení mého sveta? Žijete ve duležité dobe, kdy musí být ucinena duležitá rozhodnutí, aby se zajistilo prežití lidstva. Mužete z toho udelat zážitek vašeho života. Vše je ve vašich rukách. Užívejte si tyto zážitky.

Kvuli situaci s PEDOFILIÍ ve svete se Kabala rozhodla navést vás, abyste uverili a prijali, že PEDIOFILIE je u lidí NORMOU. ROZHODNE VÁM RÍKÁM, ŽE TO NORMA NENÍ. TAKTO JE POUZÍVÁNA PROPAGANDA K TOMU, ABY VÁS PRIMELA PRIJMOUT TAKOVÉ ŠPATNÉ SKUTKY.

V duši víte, že je to špatné. To ukazuje, jak dalece jsou pripraveni dojít, aby se ZACHRÁNILI. Snažne vás prosím: NEPODLEHNETE TOMU. Jste v konecných casech. Nedovolte, abyste byli drženi v ZAJETÍ, ani o chvilku déle než je to nutné. Budte statecní a chopte se príležitosti. Je na vás, abyste ji uchopili.

Moje lásko, znovu ti ríkám, že si potrebuješ odpocinout. Procházíš dobou plnou stresu. Mnoho bylo udeláno aby te zablokovali a také ty, jejichž posláním je ti pomáhat. Temné skutky tech, kterí se te pokoušejí brzdit, budou odhaleny.

Tvuj navždy oddaný MontyWebsite: The Montague Keen Foundation

Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |