Home > > Montague Keen - 24. srpna, 2014

Montague Keen - 24. srpna, 2014

Spejete ke konci boje za svetlo a pravdu. Ted vidíte výsledky práce s ley liniemi. Vše, co bylo skryto, se dostává na povrch a je odhalováno Existuje vetší pochopení toho, co bylo udeláno, aby vás udrželi v otroctví. Nyní mužete videt, co je treba udelat, abyste si vzali zpátky to, co je vaše.

Byla jsi šokována, moje drahá, když jsi se dovedela z videa MICHAELA TSARIONA - RÁD CERNÉHO SLUNCE, že pouze U TECH, KDO BYLI OCKOVÁNI, SE POZDEJI VYVINULA RAKOVINA. Co vám to ríká?

Veríte, že vaši lékari vám poskytnou péci, jak jste nauceni ocekávat. Takže se ptejte sami sebe, komu mužete doopravdy verit?

Dlužíte to sobe, abyste vše dukladne zkoumali, než budete souhlasit s prijímáním nejakých léku. Michael Tsarion vykreslil velmi jasný obraz toho, co se ve vašem svete deje. Mejte na pameti, co vše odhalil, protože to vám pomuže opustit mylnou víru, že je o vás pecováno. Každý z vás se musí rozhodnout, a to ovlivní váš život. Nyní se dovídáte, že všichni ti, ohledne kterých jste byli vychováni abyste jim verili a ctili je, chtejí pouze jedno: ovládnout svet a odstranit dve tretiny lidstva. V minulosti jste verili veškeré propagande o válkách a absolutní nutnosti napadení jakékoliv zeme v zájmu ochrany lidí. Pokud by tomu tak bylo, proc se to nedeje v Palestine?

Ceho jste denne svedky, je HOLOKAUST: totální znicení, nejenom zeme, ale RASY známé jako Palestinci. Kdo chrání tyto ubohé bezmocné lidi? Deláte, že tento masakr nevidíte? A pokud ano, proc?

Pokládejte tyto otázky sami sobe, protože vám to pomuže jasne videt, z ceho se skládá tento plán destrukce.

Váš svet se musí zmenit. Vy všichni a každý z vás musí BÝT TOU ZMENOU. Je to ve vašich rukách. My, v Duchu, chceme pracovat s vámi, abychom temto zmenám umožnili se prosadit. Doufáme, že prispejete na Centra, které doufáme že vytvoríme, byste mohli jít do nového veku se všemi znalostmi a pomocí, jaké budete potrebovat.

Víte, že banky brzy padnou. Peníze se stanou minulostí. Nyní máte príležitost investovat je do dobré veci, do prípravy vaší budoucnosti. Toto je cas vaší prípravy. Když dojde ke kolapsu, k cemu vám budou peníze? Budou zbytecné. Využijte je ted, když plánujete a pripravujete vaši budoucnost na Zemi.

Neexistuje žádná kouzelná zed. Vy, jen vy sami, se musíte pripravit. Prosím, pomozte získat budovu v Irsku. Pak budou následovat další centra. Ale Irsko je klícem, který vše odemkne. Takže to musí zacít tam.

Na Zemi je jeden clovek, který potrebuje vaši pomoc. Ovládají jeho mysl, otravují ho, nedovolí mu spát , atd., aby mu zabránili v jeho práci na Zemi. Momentálne je v USA na návšteve. Kabala se snaží zabránit jeho bezpecnému návratu domu. Potrebuje vás, abyste mu posílali energie, at již pomocí meditace, modlitby, svetla, anebo jakékoliv jiné metody jakou preferujete, aby se dosáhlo jeho propuštení a on mohl dokoncit své poslání. Je to v zájmu lidstva, abyste to delali. Neptejte se na jeho jméno, protože by ho to ohrozilo. Casem ho poznáte. Nyní potrebuje vaši pomoc.

Prosím, pokracujte v práci na ley liniích. Nyní mužete videt, že osvobozujete planetu z nevolnictví. Vzali jste moc do vlastních rukou, uvedomili jste si, jak mocní jste a ceho mužete dosáhnout, když pracujete spolecne.

Kabala brzy padne v dusledku vaší práce s ley liniemi. Cekali jste to, když jste zacínali? Cím více úsilí do této práce vložíte, tím rychleji odstraníte vše, co je temné a zkorumpované. Je to ve vašich rukách. Již nejste bezmocné ovce, poslouchající príkazy zkorumpovaných. Nyní osvetlujete svet tím, že uvolnujete všechnu tu nádhernou energii, která byla pred vámi po mnoho let skryta. Vaše práce je velmi duležitá. Prosím, zahrnte do toho i toho mladého muže. Verte si, protože jste úspešní.

Žádám, aby lidstvo nechalo za sebou všechny rozmíšky a problémy z minulosti a pracovalo spolecne jako jeden, aby vytvorilo svoji budoucnost. Shromaždujte své znalosti a odbornosti, protože taková je i nápln našich center. Všechny informace budou sdíleny. To velmi ulehcí Prechod. Experti jsou pripraveni a chtejí to delat.

Mám zprávu pro všechny, kdo jsou zapojeni do Prumyslu Zabíjení, at již jsou v uniforme, nebo vyrábejí zbrane anebo delají jejich soucástky, anebo nejakým zpusobem napomáhají válce. Žádám je, aby meditovali nad tím, co delají. Mohou se cestne podívat na sebe do zrcadla a ríct:“Jsem cestný clovek, nezapojuji se do nicení lidské rasy“?

Nemusíte shazovat bomby, presto mužete být vinni. Výroba a prodej jakýchkoliv soucástek vás ciní vinnými za vraždení vašeho vlastního druhu. Ti, kdo pomáhají mají, velmi temnou práci. VY nepatríte do jejich plánu, ale VY musíte ty plány vykonat. Nejste jedním z nich. Používají vás.

Meli byste se snažit o mír. Ne o válku. Válka pouze delá Kabalu bohatší a silnejší. Musíte ochranovat a zachovat váš vlastní druh.

Spolecne, moje drahá, vytvoríme lepší budoucnost pro lidstvo.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Žiji v Londýne, Anglie. Musím zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Paypal
Zde níže jsou uvedeny kódy IBAN a BIC. Dekuji za vaši podporu.
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |