Home > > Montague Keen - 25. zárí, 2016

Montague Keen - 25. zárí, 2016

V živote cloveka jsou chvíle, kdy musí ucinit rozhodnutí: budete stát za pravdou a spravedlností anebo budete poslouchat diktát loutek, za které jste odpovedni, protože jste jim dali moc. Zpusobili jste svuj pád tím, že jste uverili LŽÍM loutek a svým hlasem jste podporili jejich dábelské plány ohledne lidstva. Znovu a znovu jste zažívali, jak vám ty loutky všechno slíbily a dodaly vám pravý opak. Vzpomente si, co slíbil Obama a pak se pozorne podívejte na to, co jeho vláda prinesla. Za jeho pusobení bylo v nezákonných válkách zabito víc lidí, než za vlády jakékoliv jiné loutky.

Ciny mluví hlasiteji než slova, proto vždy sudte dle cinu, ne slov. Loutky se odpovídají pouze svým pánum, nikdy ne lidem, kterí je zvolili. Pánícci jsou na celém svete stejní; mají plány na snížení populace na Zemi. Chtejí pouze takový pocet OTROKU, kterí by jim sloužili, aby se dali snadno ovládat. Dopustili jste tu situaci tím, že jste si nenašli cas, abyste pátrali po tom, co vám udelali. Jako ve snu jste se dostali do chaosu, v nemž dnes jste. Jste príliš zaneprázdneni svými individuálními životy a neuvažujete nad tím, co bylo provedeno celému lidstvu. Tiše jste prijali, že je otravována vaše voda a prijali jste chemtrails, které otravují vzduch, jež dýcháte. A v tom, co nazýváte potravou, není vubec žádná výživa.

Co s tím hodláte udelat? Slyším, jak ríkáte: „Co s tím mohu delat?“ Spolecne toho mužete udelat nesmírne mnoho. Mužete prestat platit dane, dokud nebudou provedeny takové zmeny, s nimiž byste byli spokojeni. Chcete vzduch, vodu a potraviny vhodné pro lidi. Když budete stát spolecne, nelze vás ignorovat. Vaše dane jsou požívány na vaši destrukci. Neobracejte se na vládu, aby vám pomohla, protože ochrana lidstva není její skutecnou náplní cinnosti. Oni se odpovídají pouze svým pánum. Každým dnem je zrejmejší, že dochází k prevzetí vašeho sveta. Najdete si chvilku a sami se na to podívejte. Dábelská Kabala se dostala k moci krádeží. Pamatuješ, drahá, když jsem odešel k duchu, ukázal jsem ti, jak to funguje a kdo to delá. Bankovnictví je samozrejme jejich hlavním nástrojem. Používají ho nemilosrdne. Nicí celé zeme a utrpení nevinných, po nemž prahnou, je pro ne kyslíkem života.

Je cas být aktivním. Zvednete svuj hlas a použijte ho ku prospechu všech. Lidstvo je obetí, a vy, mí prátelé, jste lidstvo. Kabala zavrela mnohé z vás do vezení, protože se vás bojí. Bojí se toho, kým jste a co byste mohli udelat pro odhalení a znemožnení jejich dábelských plánu. Bojí se pár lidí, majících schopnost odhalit a znicit jejich zkorumpovanou moc. Zarídí falešná obvinení, aby byli jejich oponenti zavreni. V Americe, která je zcela ovládána Kabalou, je to bežný postup. Je velmi smutné, že Americané stále verí v iluzi. Ceká je drsné probuzení. Lidé v USA jsou obelhávání temi samými lidmi, které podporují.

Prosím, rozvíjejte svou duchovní stránku, protože tam najdete vedení a ochranu. Samozrejme že Vatikán to odsuzuje. Vatikán chce vytvorit bezduché obeti, poslouchající církev, které se stále bojí ohne pekelného. Ale vy jste duchem, zažívajícím zkušenosti na Zemi. Potrebujete se spojit s tím, kým jste a neverit Vatikánu, když vám ríká, kým jste. Prestante být obetmi.

Dejí se zmeny, které Kabala nemuže zastavit, prestože by si to moc prála. Tato pravda je každým dnem zrejmejší. Vaše tela se musí vyrovnávat s vnitrními zmenami, k nimiž musí dojít, abyste mohli po Prechodu úspešne fungovat. Celkové vycerpání, s nimž se mnozí z vás snaží vyrovnat, je potrebné, aby se mohly odehrát vnitrní zmeny, aniž by zpusobily stres. Jakmile budou zkorumpovanci odstraneni ze Zeme, vše se usadí a zacne nový zpusob života na Zemi. Jediným náboženstvím na Zemi bude LÁSKA, která nahradí pekelný ohen a zatracení Vatikánu. Strach bude nahrazen láskou. Život na Zemi se opet stane nádhernou zkušeností a naše dva svety se opet spojí. Mohu vás ujistit, že Kabala nepustí snadno svou vládu nad svetem, ale nemá na výber, protože prohrála bitvu. Je cas, aby odešla.

Má drahá, pecuj o své zdraví. Príliš na sebe tlacíš. Náš prítel si zacíná uvedomovat, kým je. Potrebuje tvoji podporu a vedení. Kabala se ho pokoušela zabít, ale nepovedlo se jí to, nebylo to dovoleno. Posílejte mu lásku a sílu k tomu, aby se mohl projevit.

Tvuj navždy oddaný Monty, má drahá.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |