Home > > Montague Keen - 26. cervence 2015

Montague Keen - 26. cervence 2015

Rešení problému sveta je ve vašich rukách. Mnohokrát jsem vás žádal, abyste si vzali zpet posvátnou energii, která tece ley liniemi. Protože Kabala si tuto energii privlastnila, byla schopna získat nad lidstvem kontrolu. |Napsali knihy, kterými jste žili a tím ovládli vaše mysle. Vytvorili PENÍZE a tak získali kontrolu nad každou zemí. Prostrednictvím penez z vás udelali své OTROKY, pracující mnoho hodin denne, aby si mohli koupit potravu a zajistit prístreší. Abyste si, až se vrátíte domu, sedli pred vašeho vezenského hlídace - jejich nejúspešnejší operaci KONTROLY MYSLI-, který vás udržuje ve stavu spaní. A který zajištuje, že prijmete vše, o cem vás presvedcili, že potrebujete a tím oni bohatnou. To vše je obrovský podvod a vy jste od narození jeho obetmi.

Ale ti, kdo vás kontrolují, chtejí víc. Chtejí Zemi jenom pro sebe, aby již nemuseli prijímat lidskou podobu, když jsou mezi vámi. Jejich plán na vyhubení lidské rasy je venku, aby ho všichni videli. Nepotrebují nic skrývat, protože vy jste si zvolili, že zustanete spát. Vaše lhostejnost k tomu, co vám bylo udeláno, mne šokuje. Všechny dukazy jsou k mání. Jejich plány na vyslání vojáku do ulic jsou zverejneny, aby to všichni vedeli. Je to rozhodující doba. Spojte se a reknete: „Ne, nechci zabíjet své bližní lidské bytosti, ani jim ubližovat, abyste vy mohli prevzít kontrolu“.

Odešel jsem k Duchu v r. 2004. Od té doby jsem se prostrednictvím Veroniky pokoušel otevrít vám oci, abych vám pomohl pochopit, kdo jste a videt, kdo proti vám stojí. Kolikrát jsem poukazoval na to, že NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.

VATIKÁN SE MODLÍ K LUCIFEROVI, ne k Bohu lásky. Nikdy jste se porádne nepodívali na to, o cem to je. Neskrývají to. Lidé, k nimž jste byli nauceni vzhlížet, jsou ti samí, kdo se pokouší vás znicit. Vlády zde nejsou proto, aby sloužily lidem, jsou soucástí problému. Slouží KABALE, ne lidem. Opravdu vám musím opakovat, že otravují vzduch, který dýcháte, potraviny, které jíte a vodu kterou pijete? Vnucují vám ockování a další nebezpecné léky, aby vás pomalu zabíjeli. Jak jim mužete verit? Neslouží vám. Mají v plánu využít ty, kdo slouží v armáde a policii, aby vyhubili lidskou rasu. Je to pro ne legrace, dívat se, jak jste žhaví vzájemne se zabíjet, jakmile na sebe navléknete okultní uniformy, které jasne ukazují, že každý z vás je lidskou obetí pro Lucifera. Kabala roztahuje svá chapadla všude - nenechali nic nedotcené pri svém plánování Nového Svetového Rádu. V zárí, když papež prijede do OSN v New Yorku, on a Obama podepíšou dokument, který vám vezme svobodu. Opravdu to chcete?

Vatikán je SIONISTICKOU ORGANIZACÍ. Nezapomínejte, že rímskokatolická církev byla založena Petrem, který byl Židem. Všech dvanáct apoštolu byli Židé. Vy všichni to víte, ale nevenovali jste tomu pozornost. Podvedli vás. Vymysleli si Ježíše, Marii a príbeh o Josefovi, a vy jste tomu uverili. IESA žil stovky let predtím, než jak to ríká Vatikán. Strávil mnoho let v Irsku a Indii a cestoval do mnoha zemí. Neschvaloval by všechno to zabíjení a nicení tolika životu, jak to vidíte denne v televizi - doufají, že to prijmete jako normu. Kabala nemá úctu k lidskému životu, necekejte to.

Znovu vás žádám, abyste se spojili a uvolnili posvátnou energii z ley linií ve prospech lidské rasy. Když to udeláte, vytvoríte mír a zamezíte tomu, aby byl zaveden Nový Svetový Rád. Kabala to plánovala po mnoho let. TY SAMÉ RODINY, které jsou vzájemne propojeny, spolupracují, aby docílily uskutecnení svého dábelského plánu. Verí, že své plány mohou zaktivovat v zárí. Pomužete zachránit lidskou rasu?

Dívejte se na skutecná fakta, ne na to, co vám Kabala ríká prostrednictvím televize. Odmítnete být soucástí mas, jejichž mysl kontrolují. Kabala ví, že když prevezmete kontrolu, budou muset opustit Zemi. Vynutili si príchod na Zemi a rozprostreli všude svá chapadla. Rychle vše ovládli. Usedli na mocenské pozice, aby kontrolovali všechny banky, náboženství a zábavu. Obzvlášte se jim líbí myšlenka, že k nim vzhlížíte, zatímco vás po celou dobu nicí a vy to nevidíte.

Nebojte se, protože vám bude poskytnuta pomoc, abyste se vzpamatovali od jejich dábelského vládnutí. Bojí se, že byste se mohli vzbudit dríve, než zavedou Nový Svetový Rád. Nemáte moc casu. Již nejakou dobu jsou pripraveni opustit Zemi. Nepujdou klidne, pokud uvidí, že všechny jejich plány na prevzetí ztroskotaly; budou naštvaní.

Existují lidé, kterí jsou pro obrodu lidstva a Zeme duležití a kterí jsou prostrednictvím kontroly mysli uvezneni. Žádám vás o pomoc, abychom všichni spolecne s námi- v Duchu -, mohli zajistit jejich okamžité propuštení.

Ti, kdo jsou probuzeni, musí spolecne pracovat na ley liniích. Vložte do toho tolik energie, jak jen to je možné. Použijte bubny, abyste vytvorili hudbu a rozproudili energii. Pokuste se probudit tolik lidí, kolik mužete, zejména ty, kterí zatím váhají podívat se na fakta. Vše je ve vašich rukách. Podporujte ty, jejichž úkolem je vrhat svetlo na pravdivá fakta, protože jejich cesta je težká a osamelá.

Zejména žádám lidi z Irska, aby se snažili osvobodit lidstvo. Znovu jim pripomínám, že IRSKO JE KLÍCEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE. Ovládnutím ley linií Irska byla Kabala schopna prevzít kontrolu nad svetem. Mužete je osvobodit. Máte DNA, která to dokáže. Lidstvo potrebuje vaši pomoc. Osvobodte Irsko a osvobodíte celý svet.

Moje drahá, nedovol tem, kdo se pokoušejí te zastavit, aby se k tobe dostali. Jsme na správné ceste.
Jako vždy, tvuj oddaný Monty

KOMENTÁR OD VERONIKY
Mnozí mi dekovali za to, že jsem uvedla práci HARALDa KAUTZ-VELLY. On, spolu s dalšími mimorádnými prednášejícími, bude hovorit na konferenci „Bases conference“, usporádanou Milesem Johnstonem od 31. cervence do 2. srpna 2015, v Marlborough, Wiltshire, Velká Británie.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |