Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 26. srpna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 26. srpna, 2018

Nebyl to déšt, to, co padalo na papeže Františka o minulém víkendu v Irsku; byly to slzy tech, co byli zabiti a zneužiti Vatikánem od doby, co pred 2000 lety prevzal moc. Tech, kdo zemreli hladem behem holokaustu, zorganizovaného Vatikánem (o nemž vám rekli, že se jednalo o hladomor). Slzy všech tech, co byli znásilneni a zneužíváni, jejichž život byl mizerií v rukou Vatikánu. Možná se zeptáte, PROC papež zrovna ted navštívil Irsko? Mnoho lidí v Irsku se probouzí, takže BYLO TREBA NA TOTO PROBUZENÍ DÁT POKLOP.

NEPOVEDLO SE TO! Mohli jste videt, že se necítil príjemne, protože ví o zlocinech, kterých se na Irech dopustil Vatikán a bezpochyby ví, že aby Vatikán prežil, musí být Irové drženi v nevedomosti ohledne toho, kým jsou a cím Irsko ve skutecnosti je. Znicení irské DNA je duležité pro to, aby Vatikán prežil a mohl být vytvoren Nový svetový rád.

Jak smutné to muselo být pro Iry ve svete ducha, když videli, jak je jejich potomci zradili, když se odmítají podívat na pravdu. Ve smrti se pred vámi objeví absolutní pravda. Vidíte ji, není pred ní úniku. Ti Irové, kdo potlacovali pravdu, kdo neprávem obvinují druhé, zemrou a budou celit ohromnosti svých zlocinných skutku proti pravde. Pred smrtí není úniku. Takoví lidé se obvykle bojí umrít. Odsouvají smrt o celé dny, než se konecne setkají s tím, co je neodvratné. D E by na to mel myslet. Jenom ti s cistým svedomím mají dobrou smrt. Myslete na to, co na vás ceká, když prejdete na druhou stranu. Na Zemi jste jenom krátce - smrt je na veky. CEKÁ VÁS SOUD.

Donald Trump byl vybrán, aby zachránil lidstvo. Príslušníci Kabaly ho nenávidí. Podporují ty bez mozku, aby na nej útocili, a oni to delají, aniž by s uvedomili, že když tak ciní, snaží se odstranit jednoho z mála lidí na Zemi, co mají na srdci jejich nejlepší zájmy.

Lidstvo se nechá snadno ovládat. Televize a „noviny“ z toho udelali umení. Mohou vás zavést jakýmkoli smerem se jim zachce. Radeji budete otroci pod Kabalou než žít dustojne, pod vedením Donalda Trumpa. Nakolik je to šílené? Jak hloupé to je? Byla vám dána príležitost žít v míru, se spravedlností pro všechny, a vy jste vuci tomu slepí. Nechcete videt to, o co se prezident snaží: SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY. Modlete se za p.Trumpa a jeho rodinu. Je to dobrý clovek.

At vám na vašem živote záleží. Když jsem já a Veronika chodili podél krásného, mystického pobreží v Inch, Dingle, kraj Kerry, duch nás vybídl, abychom uzavreli dohodu: Kdo z nás zemre jako první, udelá vše pro to, aby na Zemi prinesl co nejvíc informací o posmrtném živote. Já jsem se poprvé materializoval tri týdny poté, co jsem zemrel. Dokázal jsem mluvit svým vlastním hlasem a to bylo zaznamenáno. [Je to na webové stránce]

Od té doby jsem to udelal mnohokrát. Procházel jsem se, mluvil jsem a potrásal jsem si s lidmi rukou a tím jsem dokazoval, že život po smrti existuje a že je v nem vše, co jsme si kdy mohli prát. Pro ty, kdo nežili cestne, je to zakázáno, dokud nepožádají o odpuštení ty, kterým behem života ublížili. V živote po smrti spravedlnosti neutecete. Na Zemi existují lidé, kterí prijímají pokyny pouze z této strany života. Mají urcitou práci, a proto mohou být rízeni pouze odtud. Ti, kdo se to odváží soudit na základe svého vlastního zkorumpovaného posuzování, s temi bude prísne naloženo. Zlocin Kabaly proti Davidovi byl skutecne temný, ale zlociny vedome spáchané lidmi s nafouklým egem v Irsku budou posuzovány velmi prísne, jak na Zemi, tak i na strane Ducha. Spáchali jste na nevinném bližním ohavný zlocin.

Žijete v období velkých zmen. Musíte ucinit volbu. Bud pujdete s Kabalou do Nového svetového rádu a budete kontrolováni do takové míry, že se stanete otroky, zcela pod kontrolou Kabaly. Budete bojovat její války, protože zabíjení je pro ne hrou. Jim se to líbí, protože to mnohé z vás odstraní. Oni mají z vašeho utrpení požitek. Tohle opravdu chcete?

Nicméne, mužete se vydat mírovou cestou s Donaldem Trumpem, který chce mír pro všechny, abyste se mohli tešit z prožívání života na Zemi, protože nikdy nebylo v plánu, aby se stal život bojem, jak tomu ted je.

Banky velmi brzy ztratí veškerou svoji moc nad vládami a lidmi. Bude to obrovský krok vpred. Japonsko vyrobilo auto, které ujede témer 500 km na 1m3 paliva. PROC VÁM O TOM NEREKLI? Podobne jako u Teslovy práce to bude pred vámi skryto. Nemužete si dovolit bezstarostný život. Kabala by to nikdy nepripustila. Ona odstranila vše, co by vám mohlo život ulehcit. Vidíte príslušníky Kabaly žít život v luxusu, na zádech trpících mas. Tohle chcete? Je tohle váš cíl?.

Odhalená fakta leží pred vámi. Dukladne premýšlejte, než se rozhodnete, protože si nemužete dovolit udelat chybu. Nenechte se vést egem. Pýcha predchází pád, proto se modlete, abyste, než uciníte rozhodnutí, byli vedeni. Já pracuji s Veronikou a jejím andelem strážným, kterého zná již mnoho let. Pracujeme spolecne s ní, aby si zajistilo, že své poslání dokoncí.

Sami bádejte. Jste na križovatce svého života. Musíte se rozhodnout správne, protože pokud se rozhodnete špatne, máte hodne co ztratit. Nepodléhejte propagande, kterou vás denne bombardují, protože je to založeno na lžích a slibech, které nebudou nikdy dodrženy. Znovu a znovu jste tem slibum uverili a ony se nikdy nesplnily. Poucíte se nekdy, že Kabala nikdy neudelá nic, cím by vám mohla pomoct? Chtejí se vás zbavit, protože chtejí Zemi sami pro sebe. Nereknu vám, jak má vypadat vaše rozhodnutí, je to na vás. Já jsem jenom rekl, jaké máte možnosti. Modlete se, abyste byli vedeni, abyste meli dostupná všechna fakta, než se rozhodnete.

Smrt je úžasný prostredek k vyrovnávání rozdílu, má drahá. Ti, kdo jsou behem pobytu na Zemi poháneni egem, jsou v šoku, když zjistí, že tam ego neexistuje. Ti, kdo na Zemi ubližují, tomu musí po smrti celit a musí prosit o odpuštení. Tak to po smrti funguje. Pro mnohé to je šok, protože je pro ne obtížné prosit o odpuštení. Ale nemají na výber.

Veroniko, jsem s Tebou na každém kroku této cesty. Spolecne uspejeme.

Tvuj navždy oddaný Monty.

Novinky o Davidovi
Prosím, modlete se za Davida. V Irsku na nej zaútocili lidé s velkým egem. Budou se za svuj zlocin proti spravedlnosti zodpovídat. Šlo o sadistický cin proti nekomu, koho neznáte. At jim spravedlivý Buh odpustí.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |