Home > > Montague Keen - 27. dubna 2014

Montague Keen - 27. dubna 2014

Veronika dnes ráno dostala smutnou zprávu. Paní, která byla 34 let její drahou prítelkyní , se vubec necítí dobre. Je to pro ni velmi stresující. Prosím, pošlete její prítelkyni lásku a svetlo.

Kabala se stává neopatrnou. Její aktivity jsou stále jasnejší tem z vás, kdo jste probuzeni. Vše, co bylo zamaskováno a skryto, musíte nyní zkoumat a reagovat na to. Zajistil jsem, aby se Veronika podívala na video na YouTube, BEHIND THE GREEN MASK (Za zelenou maskou) od Rosy Koire, abych se presvedcil, že jasne uvidí, co vše bylo podniknuto, aby byla prevzata kontrola nad Planetou Zemí. Co vše zabalují do recí o tom, že to všechno je pro vaše dobro. Chtejí vám vše vzít a ponechat vás bezmocné a v beznadeji.

Dovolíte, aby se to stalo aniž byste se zastali vašich nezadatelných práv? Ti, kdo vám PRODÁVAJÍ Zelenou Agendu, implementují Agendu 21. Používají všechny druhy maskování, aby vás zmátli a oklamali a aby vás ukolébali do falešného pocitu bezpecí.

Jste inteligentní bytosti svetla které nyní vstupují do svetla. Odmítáte se chovat jako ovce které se nechají lehce ovládat. Mají skrytou Agendu 21 v tolika možných prevleceních, aby se vás pokusili oklamat. Musíte pochopit, že oni nikdy neudelají nic co by vám bylo ku prospechu. Nechtejí vás, ale chtejí to, co máte!

Chtejí ovládat váš svet, v nemž by vás žilo jenom pár, a byli byste jejich otroky. Nesmíte ztrácet cas. Musíte pamatovat na to, že spolu jste silní. Mnozí príslušníci ARMÁDY zacínají chápat, že jsou jenom stroje na zabíjení, vykonávající Agendu 21. Nekterí tito vojáci nyní odmítají znovu zabíjet. Jenom tato skutecnost je velkým krokem vpred..

Vyzývám vás, abyste pokracovali v meditacích o obeliscích a ley liniích . Vidíte výsledky, i když jste si jich zatím mnozí z vás nejste vedomi. Uvolnujete energie Zeme, regenerujete planetu smerem ke svetlu. Každá snaha, jakkoliv malá, je duležitá a potrebná.

1.máj, BELTAINE, je den, kdy je treba, abyste zdvojnásobili vaše úsilí, protože Kabala využije jeho energie proti vám. Jednoduše jim vratte, co vám posílají. Rekl jsem vám, že rok 2014 je nejduležitejším rokem. Nejbližších nekolik mesícu bude velmi duležitýích, takže, prosím, vložte co nejvíce úsilí do vašich meditací..Zapomente na rasu a náboženství, jste lidskou rasou, bojující o prežití. Spolecne zajistíme, aby vaše planeta prežila útoky Kabaly. Je duležité, abyste neprijali žádné pozlátko, jakkoli zamaskované, aby vás oklamalo. Není v zájmu Kabaly vám žádným zpusobem pomáhat.

Odchytávají ty, kdo mají za poslání osvobodit lidstvo od podrucí. Žádám vás, abyste poslali lásku a svetlo jednomu cloveku, který je nyní manipulován a kontrolován, aby mu zabránili dokoncit jeho misi. Je proti nemu používána každá metoda:kontrola mysli, nedostatek spánku, opiáty v jídle, atd. Prochází nesmírným utrpením a potrebuje vaši pomoc, aby mu to pomohlo osvobodit se z této pasti.

Opet vám pripomínám, že nic není jak se zdá. Mejte to na pameti a to vám pomuže prohlédnout propagandu, která byla vytvorena a používána k tomu, aby vás zotrocila. Svet reklamy provozuje Kabala a jejím úcelem je presvedcit vás, že bez jejich výrobku nemužete žít. Nejvíce propagované výrobky jsou ty, které vám uškodí nejvíce. Vše, co by vám vlastne melo pomoct, je odstranováno a kontrolováno. Systematicky nicí vaši planetu a mnozí z vás jim pomáháte. Ale žádná kariéra nestojí za to, aby bylo zniceno vše, co clovek potrebuje k prežití. Podstatné je, že zabíjíte vaši vlastní rasu a také sebe. Mužete se podívat na svuj obraz v zrcadle a ríct: „Nikdy jsem neudelal nic, co by ohrozilo lidstvo anebo moji planetu?“Žijete ve zrádných casech. Mužete ztratit vše, když nepodniknete pozitivní akci. My, v Duchu, deláme co mužeme abyste to zvládli, ale potrebujeme, abyste se pridali. Spolecne to mužeme dokázat.

Chce to odvahu, vystoupit za pravdu a spravedlnost a odmítnout nechat se koupit falešnými sliby anebo príslibem lehkého života. Odmítejte otravovat vaše bližní fluoridem, který je pridáván do vašich vodních zdroju. Odmítnete všechny výrobky, které ho obsahují. Kontrolujte všechny potraviny, zda v nich nejsou jedy, které jsou do nich pridávány, casto pod nekolika ruznými jmény, v pokusu vás zmást. Mení jména aditiv, o kterých vedí, že mohou zpusobit nemoc a nevolnost. Pamatujte, neexistují VEDLEJŠÍ ÚCINKY, ve skutecnosti jsou to jenom ÚCINKY.

Všechny odnože Kabaly nyní bojují mezi sebou. Bojují o prežití. Tehdy budou delat chyby, tak budte, prosím vždy opatrní. Mezi zlodeji není cti. Podívejte se za fasádu ukazovanou verejnosti a uvidíte opravdový obraz. Tento boj je prekvapil. Nebyli pripraveni.

Všechny hvezdné brány na vaší planete jsou prísne streženy nejhoršími REPTILIÁNY. Potrebujete pomoc velmi silných médií abyste je odstranili. Ale mužete také použít vaše mysli abyste toho docílili. Vaše práce na ley liniích je bude rušit, takže zamerte vaše energie na hvezdné brány a vedome je osvobodte. Odstrante reptiliány. Použijte SÍLU LÁSKY na spojení s hvezdnými bránami, protože reptiliáni nemohou prežít v atmosfére lásky. Je to pouze váš strach a stres, které je ciní zdánlive silnými.

OBELISKY, LEY LINIE A ARCHA ÚMLUVY – S TEMI SE POTREBUJETE PROPOJIT A URYCHLENÉ JE AKTIVOVAT. MÁTE VŠE, CO POTREBUJETE ABYSTE ODSTRANILI ZLO A REGENEROVALI VAŠI PLANETU A LIDSTVO.

Na co cekáte? Probudte se do síly vašich myslí a použijte je a,byste obnovili mír, zdraví a štestí na vašem svete.

Mnozí se vracejí na Zemi s tím, že musí dokoncit své poslání. Samozrejme, casto jsou svedeni z cesty a to je matoucí, protože prestože zmenili svoji cestu, stále jim chcete verit. Nicméne, neznamená to, že by se nemohli vrátit na cestu cti. Mají SVOBODNOU VuLI. Takže proverujte, zda je taková osoba na správné ceste ci nikoliv.

Strach je zbraní Kabaly. Nekterí lidé mají takový strach, že se príliš obávají toho, jít proti Kabale, anebo jsou podplacení materiálními výhodami. Veci se den zde dne mení. Príslušníci Kabaly jsou experty v ovládání lidí . Mají mnohaleté zkušenosti.

RÍM

Soustredte se na Rím, protože pád Vatikánu zpusobí zhroucen všeho, co je ve vašem svete zkorumpované. Tvár, kterou vám ukazují, se vubec nepodobá tomu, co se vlastne deje anebo tomu, co plánují. Nenechte se zmást jejich peclive volenými slovy o nichž doufají, že vás dostanou do podrazenosti. Protože slova jsou vše, co mají. Nemají žádnou podstatu a nesmí se jim verit. Jednoho dne, brzy, se podíváte v úžasu na to, ceho jste dosáhli spoluprací a tím, že jste jednali jako jeden. Uvidíte, že jste byli schopni obnovit pro lidstvo energie Zeme.

Moje drahá, bud na sebe hodná. Potrebujeme, aby sis´udržela sílu.

Chci podekovat všem, kdo podporují naši práci. Jsme úžasný tým.

V lásce, jako vždycky. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira

Dogali Obelisk, Via delle Terme di Diocleziano

Augustuv Obelisk, Piazza del Quirinale

Augustuv Obelisk, Piazza dell'Esquilino


Všechny obelisky v Ríme lze najít na Google Maps, mužete je videt na Streetview, zde.




Share |