Home > > Adele Arini - Det er tid til at vælge - 2. april 2020

Kwan Yin, gudinde for barmhjertighed og medfølelse - Det er tid til at vælge via Adele Arini - 2. april 2020Adele:

Elskede Jeg Er, St. Germain og gudinden for frihed, tak, fordi I er med os her i dag til denne vigtige lys-transmission - særligt kodet for at hjælpe os med succesfuldt at forankre, integrere og mestre frihedens violette stråle i alle aspekter af vores liv og i ALLE/ALT liv/steder på Jorden, hvor guddommelig frihed stadig er enten kraftigt begrænset eller ikke-eksisterende.

I dag, på vegne af det kollektive, beder vi, jeres elskede chelaer, taknemmeligt om, at frihedens flamme må stråle så kraftigt i os selv; i vores liv, så vi fuldt ud bliver 'Fakkelbærerne' af denne flamme, hvor end vi går, indtil planeten med succes kan befri sig for alle tilbageværende indflydelser (der kommer indefra/udefra), som søger at undertrykke, begrænse eller indskrænke vores/andres guddommelige frihed til at være/handle/skabe/leve/tale vores sandhed eller til at leve i perfekt: glæde, sundhed, fred, harmoni og overflod med alle gode ting.

Vi erklærer nu vores parathed til endelig at være frie ved først:

at indvillige i konstant at vise vores villighed til at give den samme frihed, som vi har søgt, til ALLE/ALT omkring os (fx. til andre mennesker, dyre- og planteriget og planeten Jorden).

For vi har nu inderligt forstået, at når vi giver ALLE/ALT den frihed, de fortjener at have, giver vi faktisk den samme frihed til os selv, i samme omfang.

Mange af os her husker, at vi har levet for mange liv her på Jorden, hvor vi har oplevet, at vi blev berøvet vores frihed eller hvor vi direkte eller indirekte har indskrænket/berøvet andre deres frihed til at være eller til at handle.

Manglen på frihed i vores tidligere/nutidige liv og/eller de lidelser, vi har udholdt, blev ofte afspejlet og beklageligvis udstillet i vores egen opførsel over for dem omkring os (fx. i mishandlingen af Moder Jord, i mishandlingen af dyr eller i udnyttelsen/uretfærdigheden, som dem, der var svagere end os, måtte udholde).

Naturligvis var vi det meste af tiden måske ikke engang klar over, hvad vi rent faktisk gjorde - opførslen kunne være så automatisk/dybt indgroet i os, som om vi var en computer med forkert programmering. Vi overbeviste måske endda os selv om, at vi gjorde disse ting, fordi vi bekymrede os om/ønskede at redde andre, og alt, hvad vi gjorde, var i sidste ende til deres eget bedste - således retfærdiggjorde vi perfekt vores adfærd (som begrænsede en andens frihed) efter vores egne ideer. Lyder det bekendt, kære?

For eksempel, hvis I har følt jer fanget i et kærlighedsløst ægteskab, som I ikke selv har valgt (dengang havde I været nødt til at adlyde jeres forældre), er der stor sandsynlighed for, at I en dag vil få jeres børn til at gå igennem den samme oplevelse - ved at I måske føler jer drevet til at vælge deres livspartnere og ikke give dem lov til selv at vælge.

Disse typer af adfærd har utvivlsomt fanget os i en endeløs selvskabt karmisk cyklus i tusinder af år.

Vi erklærer også nu vores parathed til:

permanent at bryde karmiske cyklusser af enhver art (særligt med dem, der er os tættest) og altid at stræbe efter at skabe et fredeligt, harmonisk miljø, hvor ALLE væsner en dag kan leve på Jorden i evig frihed uden frygt, grusomhed, undertrykkelse, slaveri eller andre begrænsende betingelser af enhver art.

Tak, elskede St. Germain (Guden for frihed) og Gudinden for frihed, for konstant at hjælpe os med at manifestere evig frihed i alle aspekter af liv på Jorden.

Det er gjort. Det er gjort. Det er gjort.
Og sådan er det.Dette budskab vil fokusere på alle aspekter af frihed, ikke kun økonomisk frihed, da De vil dele med os, hvordan man manifesterer grænseløs trivsel/velbefindende (i alle dets former), som er hver eneste inkarnerede sjæls guddommelige ret på Jorden.

"Hvordan man manifesterer økonomisk frihed og uendelig overflod" er sandelig et varmt emne, som har optaget folks sind i meget lang tid. Der er skrevet mange bøger om det emne, så vel som videoer, blogs, artikler, seminarer eller workshops, for at hjælpe folk med at mestre kunsten at skabe og leve et rigt liv.

Men nu, hvor mange ting, som vi plejede at tage for givet, er blevet: knappe, ikke er på lager eller er dyre (pga. den store efterspørgsel), og vores grundlæggende frihed til at gå ud tilsyneladende er taget fra os pga. de drakoniske forholdsregler, folk/regeringer/autoriteter på magten har indført for at "bekæmpe" virusset - har vi et behov for bedre at forstå:

1) hvad præcist sker der lige nu (set fra et højere perspektiv)
2) hvor længe vil denne situation fortsætte
3) hvordan tilpasser vi os denne situation med lethed og ynde
, og vigtigst
4) hvordan spiller vi en vigtig rolle for at løse det (som de kraftfulde modtagere, ledere og sendere af guddommelige kærligheds-, lys- og frihedsenergier, vi er).

Disse vil være mine spørgsmål i den første halvdel af dette budskab.

Nu om dage kan hele den globale befolkning ikke uden videre undgå at blive konstant konfronteret med alle de frygtbaserede nyheder; ofte vises der billeder af tomme supermarkeder/lange køer ved bistandskontorerne (som tager sig af dem, der for nylig er blevet arbejdsløse).

Selvom man (som mig selv) bevidst har fravalgt at se nyhederne i mange år, kan man ikke undgå at høre om de mange 3D dramaer, der udspiller sig lige nu, mens vi taler.

Mange lysarbejder, som "ved besked", har hurtigt indset, at denne pandemiske situation, som menneskeheden (underbevidst eller overbevidst) har skabt, nu bliver brugt som et kraftfuldt højere redskab til permanent at udrense alle dybt rodfæstede 3D overbevisninger, sår eller traumer, som tidligere var blevet 'fejet ind under gulvtæppet' og stort set gik ubemærket hen eller forblev uløste i meget lang tid.

De følgende eksempler er blot nogle få af de 3D programmeringer (baseret på frygt, knaphed, manglende frihed eller magt-over-andre), der er til stede i vores kollektive bevidsthed og som bliver forløst eller forandret til højere lys, mens vi taler:

- Penge (og mange andre ting, som findes på Jorden) er begrænsede ressourcer. Der er aldrig nok til alle, og derfor er vi nødt til at kæmpe, konkurrere eller samle så meget som muligt til huse for at overleve.

Dette "den stærkestes overlevelses" instinkt, som stammer fra en stærk, dybt rodfæstet overbevisning om knaphed/mangel, som for tiden er i spil, har for nylig medført, at mange mennesker handler for at fjerne deres frygt på den måde, de har lært gennem tusinder af år.

- Vi kan enten: tjene mange penge ved at lave det, folk normalt laver eller lave det, vi elsker, for at tjene til livets ophold, uden at lave for meget og nøjes med mindre.

- Så længe vi har mange penge/stor fortjeneste, kan vi: få, eller gøre skade på, alt, vi ønsker (fx. ved at udnytte/tillade at det skader andre mennesker, dyr og/eller planeten) uden at tænke på de langsigtede konsekvenser.

- Økonomisk frihed gælder kun en lille gruppe. Resten af os må slave os igennem, kæmpe med vores eget rotteræs og arbejde hårdt for at tjene til livets ophold.

- Døden er den eneste, største tragedie, man kan komme ud for, og derfor er det noget, som skal forhindres i at ske.

(Jeg elskede følgende video af Abraham-Hicks, som har skudt denne store vildfarelse om døden ned på den klareste og smukkeste måde: https://youtu.be/aupLxCokSZI)

- Vores fysiske, mentale eller emotionelle sundhed er meget afhængig af, hvad der (i det ydre) sker i vores liv og i den ydre verden. Vi har måske lejlighedsvist kontrol over vores helbred; men aldrig hele tiden. Derfor må vi aldrig miste/mindske/slække på vores opmærksomhed; vi må konstant være årvågne, for vi har længe troet, at planeten Jorden er et farligt sted at leve. Denne overbevisning har trods alt vist sig at være 'rigtig', hver gang vi tændte for tv'et og så nyhederne.

- Vi har ikke den luksus, ej heller friheden, til at gøre, hvad vi vil i vores liv, da bankerne delvist ejer vores huse, og/eller vi er moralsk 'forpligtet' til at forsørge vores familie. At følge vores hjerte, at lave, hvad vi elsker at lave i vores liv, er derfor en potentielt farlig/risikabel bestræbelse, som kan forårsage, at den økonomiske frihed, vi har søgt, for altid er uden for rækkevidde.

- Der er ikke noget, vi personligt kan gøre for at udfri vores liv og vinde over 'det undertrykkende system'. Vi lever nu i en virkelighed, hvor vores grundlæggende rettigheder til at gå ud/rejse ud eller til at leve vores liv, som vi ønsker, er blevet taget fra os under påskud af at beskytte offentligheden/inddæmme virusset. Enhver modstand er nyttesløs og vil blot potentielt skabe negative konsekvenser for os selv.

- Verden er et farligt sted. Vi er blevet påbudt at "distancere os socialt" fra andre for at holde vores (og andre folks) fysiske kroppe sunde og fri for virus. (Derved holdes 3D adskillelsesparadigmet uforvarende i live, i stedet for at indvarsle en ny gylden æra af enhed).

- At følge vores indre guidning kan bevirke, at vi mister vores dyrebare frihed til at vælge, hvad vi vil med vores tid/liv. Hvad hvis vores Jeg Er tilstedeværelse en dag beder os om at gøre noget, som vi ikke ønsker at gøre/vi ikke er parat til at gøre (endnu)? Er vi virkelig klar til at overgive kontrollen af vores liv til Gud?

Kan I sandt at sige se, hvad der virkelig sker her, kære venner?

Hele verden har længe længtes efter at opleve Selvets fuldstændige, evige frihed; dvs. oplevelsen af vedvarende frihed fra AL svækkende frygt og fra ALLE begrænsende betingelser (både pålagt af os selv, af andre og/eller af 'systemet').

I menneskehedens psyke har vi følt os "sikre nok" og er derfor nu endelig klar til at gøre krav på vores guddommelige fødselsret - den evige frihed, som vi (i fortiden) ofte har givet væk (iht. højere valg) til andre med oplevelse, ekspansion og sjælevækst som mål.

Vi har længtes efter igen at vende tilbage til lyset i vores Gude-Selv, som altid har været fri af alle de begrænsende historier, vi konstant har skabt for os selv i mange af vores tidligere/nutidige liv her på Jorden.

Dette liv bliver sandelig DEN levetid, hvor vi med succes gør krav på vores evige frihed og endnu engang bliver en, som er lige så grænseløs som Gud, Skaberen."Jorden vil til sidst blive en planet styret af Guds kosmiske love, hvor guddommelige rettigheder for ALLE levende væsner hersker suverænt" - (Gudinden for frihed).

Jeg har grædt mange glædestårer i dag, da jeg læste (om og om igen), hvad Gudinden for frihed netop har lovet os alle i ovenstående sætning.

Og nu, ydre situationer 'tvinger' mange mennesker til endelig at se deres dybeste frygt i øjnene; deres skygger og ar, der stammer fra det nuværende og tidligere liv, hvor deres grundlæggende frihed ofte var blevet taget fra dem.

For eksempel den grundlæggende frihed til at leve på denne planet; den grundlæggende ytringsfrihed - muligheden for at udtrykke deres sandhed; friheden til en tro, som ikke er godkendt af stærke religiøse autoriteter; frihed for uberettiget fængsling iværksat af dem med økonomisk/politisk/militær magt, osv.

Selvom vores regeringers oprindelige intentioner måske var velmenende (afhængig af hvem, det er, der udtrykker sig - da han/hun måske endda er en del af styrkerne af Lyset, som har fået til opgave at sikre Jordens borgeres sikkerhed gennem disse globale nedlukningsforholdsregler, hvilket har gjort det muligt for mange 'udrensnings' operationer at finde sted bag kulisserne), er tabet af mange af vores grundlæggende frihedsrettigheder desværre blevet et ubestrideligt faktum; en manifesteret fysisk virkelighed - som med succes bringer mange af det kollektives traumer op i Lyset til en større healing.

Vi kan kun begynde healingprocessen af vores legemer; heale vores liv (dvs. vores individuelle og kollektive bevidsthed), når tilstedeværelsen af 'det, der afholder os' fra til syvende og sidst at opleve den evige frihed, vi søger, bliver udstillet og fuldstændig afsløret i dens helhed.

For eksempel, hvis I ikke ved, at jeres krop har en skjult, endnu ikke opdaget sygdom, hvordan kan I så reagere på det for at forhindre, at det bliver værre, før det er for sent? Tidlig opdagelse af enhver og alle ubalancer er altid bedre end at prøve at helbrede en sygdom i en fremskreden fase.

Ligesom mange lysarbejdere (for størstedelen) har fuldført en intens renselsesperiode i 2019, og nu hvor det menneskelige kollektive tager fat på at gå igennem den samme opvågning. Og nu hvor renselses- og dyb healing/omstruktureringsfaser endelig har indfundet sig, er det vores opgave ganske enkelt at fastholde vores høje, 5D vibrationer, hvor som helst vi går.

At leve på en opstigende planet kræver sandelig mod. Sammen kan vi gøre det!

St Germain:

Hilsner, elskede Mestre.

Vi, Lysvæsnerne, som leder Jordens opstigning, er meget glade for jeres individuelle og kollektive rejses fremskridt tilbage til Guds-Lyset indeni.

Mange af jer, der læser dette budskab, har på forskellige måder udtrykt jeres dybtfølte ønsker om, at synlige, store globale forandringer sker hurtigere.

Gennem årene har I bedt eller udtrykt lignende tanker som disse:

'Nok er nok - må alle krige på Jorden permanent være ovre';

'Lad de positive forandringer starte nu - sæt gang i dem';

'Kære Gud, giv os permanent, evig fred og harmoni på Jorden';

'Ligegyldigt hvor hårdt vi arbejder, er vi ude af stand til at komme videre/opspare penge. Kære Gud, vis os den enkleste og mest effektive måde at befri vores liv for de økonomiske lænker, som synes at have slavebundet menneskeheden i meget lang tid';

eller min favorit:

'Kære Gud, tak for den grænseløse kærlighed, fred, glæde, harmoni, frihed, samhørighed og overflod, som skal være vores og som vi skal dele, altid'.

De fleste af jer her har umiddelbart forstået, hvorfor den sidste var min favorit, og svaret er enkelt.

En taknemmelighedserklæring som denne, er den stærkeste form for bøn, når den bakkes op af udstrålingen fra jeres ægte, positive følelser.

Når I laver sådan en erklæring, udtrykker I i virkeligheden jeres ønsker, som om de allerede er blevet manifesteret i jeres fysiske virkelighed, og derfor vil det garantere den hurtige manifestation af sådan en virkelighed i jeres liv og i verden omkring jer.

Undervurdér aldrig jeres bønners, tankers, ords og følelsers mægtige kraft, kære, forudsat de bliver udtrykt på den energetisk udvidende (snarere end energetisk sammentrækkende) måde, som støtter jeres 'skabelseshandling'.

Vær forvisset om, at de ALLE er blevet hørt og besvaret af universet, af Gud og af alle os her, som altid arbejder hårdt for at hjælpe jer med at manifestere de store drømme, som I har for jer selv, for Jorden og menneskeheden.

Her kommer 3 kraftfulde mantraer, som Vi stærkt anbefaler jer mentalt/verbalt at sige ofte, dagligt, i jeres fritid. Hvis I allerede har jeres egne mantraer, som aldrig vil fejle i at højne jeres vibrationer, så fortsæt naturligvis med at gøre, hvad I allerede gør. Jeres kærlige tjeneste for ALLE på denne måde er der stor behov for lige nu.

I disse tider med usikkerhed kan de følgende sanskrit mantraer hjælpe jer med at transcendere 'det lille selv', smelte sammen med jeres Jeg Er og i det lange løb hjælpe jer med at manifestere den fysiske virkelighed, som I inderligt ønsker for jer selv og ALT/ALLE på Jorden.

Lad os venligt minde jer om, elskede Mestre, at sanskrit er en af de få gamle sprog på Jorden, som kraftigt kan aktivere tilstanden af 'højere bevidsthed' indeni og derved fremskynde jeres spirituelle vækst.

At messe, synge, sige disse mantraer ofte vil fokusere hele jeres energi, tid og væren på det, I ønsker at skabe/legemliggøre, mens I er på Jorden, snarere end bare at fokusere på 'hvad der er'.

De vil i høj grad hjælpe jer og menneskeheden med dagligt at skabe og fastholde høje vibrationer af kærlighed, fred, perfekt lyksalighed og frihed i denne fantastiske overgangstid, som I går igennem lige nu.

1) LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU.

Betyder:

"Må alle væsner overalt være glade og frie, og må tankerne, ordene og handlingerne i mit eget liv på en eller anden måde bidrage til den glæde og til den frihed for alle."

2) Moola mantraet:

OM SAT CHIT ANANDA PARABRAHMA PURUSHOTHAMA PARAMATMA
SRI BHAGAVATHI SAMETHA SRI BHAGAVATHE NAMAHA

Betyder:

OM - Vi påkalder den Højeste Energi af Alt
SAT - Det formløse, det umanifesterede potentiale, sandheden
CHIT - Universets uendelige bevidsthed
ANANDA - Ren kærlighed, lyksalighed og glæde
PARABRAHMA - Øverste Skaber
PURUSHOTHAMA - Manifesteret i ethvert levende væsen
PARAMATMA - Som kommer ind i mit hjerte og bliver min indre stemme, når som helst jeg beder om det
SRI BHAGAVATHI - Den guddommelige Moder, kraftaspektet i skabelse
SAMETHA - Sammen i non-dualitet
SRI BHAGAVATHE - Faderen til Skabelse, uforanderlig og evig
NAMAHA - Jeg bukker i dybeste ærbødighed. Jeg takker dig og anerkender denne tilstedeværelse i mit liv. Jeg beder om din guidning til hver en tid.

3) Gayatri mantraet:

https://www.facebook.com/raphaelshealingspace/posts/1723977371251941:0

* Forklaring og betydning findes efter denne kanalisering.

Lad os nu besvare Adeles fire spørgsmål nævnt tidligere herover.

Hendes Højere Selv har delvist selv besvaret det første spørgsmål, da hun forklarede, at menneskeheden for tiden befinder sig midt i den største healing- og transformationsperiode, som aldrig før er set i planetens historie.

Det største 'show', der nogensinde er skabt af menneskeheden, er nu begyndt på Jorden, og jeres sejr er NU en realitet.

Husk, kære, at i det store, evige NU er jeres og Moder Jords Opstigning allerede sket.

Men ud fra jeres 3D lineære perspektiv (i dette specifikke NU, som I har betegnet som 2. april 2020) udfolder historien sig nu, som I måske en dag ønsker at fortælle yngre generationer om, "hvordan det hele skete", mens vi taler.

Menneskeheden som et kollektiv har for tiden en række forskellige virkeligheder/tidslinier tilgængelige - om I vil ende med at vælge den optimale tidslinie for jer selv, vil i høj grad afhænge af jeres egne individuelle/kollektive intentioner. Men det er måske beroligende for jer at vide, at 'alle veje fører til Rom', dvs. at de tidslinier, som for tiden er tilgængelige for menneskeheden og som I kan vælge, alle fører til succesfuld fuldførelse af opstigningsprocessen for Jorden og alle opstigende sjæle på den.

Fader Gud selv er for nylig trådt ind og har valgt at 'komme ind i det fysiske rige' for at involvere sig mere og personligt lede eller overvåge Jordens opstigningsproces fra forreste linie, så vores succes vil ske på det perfekte guddommelige tidspunkt for ALLE. For I alle og jeres Moder Jord har lidt længe nok.

Og ligesom mange af jer her måtte gå igennem jeres egen individuelle opvågning, udrensning, healing eller faserne med at komme på højde med jeres Gude-Selv for at nå dertil, hvor I er i dag, er tiden kommet for alle opstigende og ikke-opstigende medlemmer af menneskeheden til at gøre det samme i overensstemmelse med deres valg.

Mange ikke-opstigende sjæle står nu over for deres endelige beslutning, om de ønsker at blive her, gøre den obligatoriske oprydning/udrensning/healing, som kræves for at højne deres vibrationer og stige op i dette liv (dvs. smelte sammen med deres Gude-Selv, mens de befinder sig i det fysiske rige) ELLER om at forlade planeten (dvs. smelte sammen med Gud tilbage i det ikke-fysiske rige) og stige op et eller andet sted senere (snarest belejligt).

Og mange sjæle har valgt det sidste ved at bruge Exit-'redskabet', som nu belejligt er dukket op - i form af denne pandemi. Deres fysiske krops død er faktisk en del af deres 'skabelseshandling' som Gud og med Gud for udvidelse og fremskridt i den retning, de faktisk har VALGT (på et højere niveau) at gå.

Ved at gå over tilbage til ånd; tilbage til vores evige Hjem i Himlen, har de faktisk valgt at tage "ekspresruten" til at komme på linie med deres Gude-Selv. Det er altid en meget glædelig oplevelse, som faktisk er grund til fejring!

Jeres viden, tro og glæde over følgende højeste sandhed, som lyder:

'ALLE dødsfald sker, FORDI I SELV HAR VALGT DET og ALDRIG ved et uheld'

vil IKKE undlade vibrationsmæssigt at lindre meget af frygten, dramaet og den selvpålagte (ofte usunde/langvarige) emotionelle/mentale/fysiske lidelse, som menneskeheden længe har skabt, når den påvirkes af: et menneskes død, der er tæt på dem eller de potentielt skræmmende nyheder om de stigende dødstal, der sker rundt omkring i verden.

Det er tid, kære, for hele planeten permanent at lægge 3D vildfarelserne, overbevisningerne og programmeringen bag sig, som Adele har nævnt herover, inklusiv alt andet, som ikke specifikt er opregnet her.

Hvis I nu personligt er nået til et sted i livet, hvor alle disse 3D overbevisninger ikke længere kan findes i jeres bevidsthed, dvs. når I læser dem, Adele har opregnet herover, kan I ærligt sige, at alle/de fleste af dem ikke vækker genklang hos jer, så tillykke, kære.

Vi er glade for at meddele, at I nu med succes er nået til det sidste stadie i jeres 'Jeg Er integrationsproces'. Et stadie, som snart vil være fuldført af mange af jer her, hvis lyskvotientniveau allerede er meget højt -> I nærmer jer faktisk for hver dag 100%'s perfekt lighed med frekvenserne i jeres Jeg Er tilstedeværelse.

2020 vil snart være året, hvor I endelig kan holde jeres 'afgangsfest', om I vil: blive den fulde legemliggørelse af jeres Gude-Selv; det Hellige Kristus-Selv og med succes sejre over alle begrænsende betingelser til stede i jeres liv i øjeblikket.

Vær ganske enkelt klar og vær fuldstændig åben for at modtage de mange vidunderlige overraskelser, som Vi har i vente for jer alle i år!Og nu hvor I er nået til den sidste etape af jeres Jeg Er integrationsrejse, vil I opdage, at det er blevet så nemt og så naturligt at fastholde jeres høje vibrationer i den senere tid - ligegyldig hvad der foregår hos menneskene/i verden omkring jer.

De tunge, tætte nyheder, der rapporteres om dagligt (fx. om virusset, nedlukningen eller verdensøkonomien) vil ofte føles, som om der 'ingen tyngde' er i dem. Med andre ord har denne type af nyheder ikke længere magten til at: gøre jer uarbejdsdygtige, sænke jeres vibrationer eller sætte jer tilbage i det faste greb, den selvsamme frygt, som har domineret denne smukke planet i tusinder af år.

De af jer her, som måske førhen afstod fra at se/følge nyhederne i mainstream medierne, finder det nu nemt at se dem uden at blive negativt påvirket på nogen måde.

Elskede Mestre af lys og kærlighed, I giver nu vibrationsmæssigt plads til, at menneskeheden kan befri sig for og heale alt det, der har holdt dem nede (individuelt og kollektivt) i meget lang tid. Det er præcis grunden til, at I er vågnet tidligere end flertallet.

Alle opstigende sjæle har nu (i et godt stykke tid) følt sig 'sikre nok' til at gøre, hvad der er nødvendigt for at stige endnu højere op vibrationsmæssigt og endnu engang være i stand til at skabe/manifestere magi i deres fysiske virkelighed, alt det, som Guden Jeg Er inde i dem, altid har været i stand til - grænseløst.

Og hvordan kan disse opstigende sjæle få 'tid' til at gøre det - dvs. at fokusere på dem selv; endelig at se deres personlige livs udfordringer i øjnene (som de måske længe er løbet væk fra) og fokusere på deres egen spirituelle vækst - hvis de altid har så travlt; så overbebyrdet med arbejde eller optaget af enhver anden nuværende forpligtelse/aktivitet, som ofte med succes har afledt deres opmærksomhed fra deres egen Jeg Er tilstedeværelse?

Svaret på dette spørgsmål er så enkelt, kære.

I har (kollektivt) med succes og kraftfuldt skabt en oplevelse/en begivenhed kendt som COVID-19, så I alle kan nyde meget fritid (væk fra det 'normale' liv) og fokusere på sjælsvækst i stedet.

Er det ikke et styrkende, livsændrende, højere perspektiv at have om virusset?

Dette er, kære, det højere perspektiv en kraftfuld Skaber/Mester altid bør have, når de står over for alle uventede livsudfordringer. Viden om, at alt (om det betegnes som godt eller dårligt) altid sker af en grund, og grunden vil altid være: større kærlighed til sig selv eller sjælsvækst.

Og på dette stadie i jeres spirituelle opvågning er der ikke en eneste lysarbejder her (som befinder sig i den sidste fase af at mestre jeres mestring), som foretrækker at have det diametralt modsatte 'offer/kraftløse' perspektiv i stedet.

Vi opfordrer jer alle til at elske virusset og være så inderligt taknemmelig for dets tilstedeværelse på Jorden - for det, det gør for tiden, er at hjælpe med implementeringen af gennemgribende, positive forandringer på Jorden, som I alle har bedt for. Men husk venligst altid at følge jeres intuition, før I begynder at opfordre andre til at gøre det samme. Ikke alle omkring jer er klar til at høre denne højere løsning på 'hvordan virusset effektivt elimineres', som altid har ventet der; stirret menneskeheden i øjnene.

Viden om, at disse udfordringer ofte er nøglerne, der med succes vil sætte gang i større sjælsvækstsbevægelser for jer selv/andre omkring jer og at sende guddommelig kærlighed til virusset (og til alle andre eksisterende udfordringer, I måtte have lige nu) vil effektivt sætte jer i den rigtige vibration, der kræves for at komme op med de perfekte løsninger, der er nødvendige for at eliminere disse udfordringer en gang for alle.

Kærlighed og taknemmelighed skaber jeres løsninger, mens frygt er energien, der (meget effektivt) vil holde jer fastlåst eller fængslet i problemerne - I vil finde det vanskeligt at opdage en vej ud af jeres udfordringer, indtil I er klar til at give slip på al frygt.

Nu om dage har I alle, på grund af virusset, en 'legitim' grund til at blive hjemme, nyde freden og stilheden, som I (på et højere niveau) har valgt for jer selv, rydde alt 3D ud inde i jer, som har holdt jer nede og forberede jer på det, der snart vil komme (dvs. filmen, som snart vil blive vist i 'biograferne' overalt på Jorden).

Den største film, der nogensinde er lavet af menneskeheden, med titlen: 'Skabelse af Himlen på Jorden'.

Er denne oplevelse med global nedlukning/karantæne ikke en virkelig 'snedig' plan, som I alle er kommet op med for og af jer selv?

Tro det eller ej, der er ikke en eneste sjæl på Jorden lige nu, som IKKE (på et højere niveau) har indvilliget i denne corona virus-plan forud for dens fulde aktivering.

Denne 'pandemiske begivenhed' har været det største, højere samarbejde (mellem alle sjæle, som havde valgt at inkarnere Mørket eller Lyset i denne levetid - for begge repræsenterer på lige fod det guddommelige/3D dualiteten i fysisk liv på Jorden) i menneskehedens historie i moderne tid. Den sidste gang I alle lavede et lignende, storskala samarbejde var tilbage under 2. verdenskrig (dvs. I kollektivt skabte en fysisk livsoplevelse kaldet 'verdenskrig', som påvirkede store dele af befolkningen/mange lande rundt om på kloden samtidigt).

Denne pandemiske begivenhed gør det nu muligt for og giver ALLE (mennesker, dyr, planeten) lejlighed til at tage en pause, sætte farten ned, heale og trykke på 're-set knappen', fra al den stress, I kontinuerligt har skabt/påført jer selv, hinanden og jeres Moder Jord.

Virusset gør præcist, hvad det er blevet designet til at gøre - hjælpe med at fjerne mange følsomme, længe beskadigede 'filer' (fx. Cabalen) i dette komplekse computersystem (dvs. jeres smukke planet), som gennemgår store, permanente og fantastiske opgraderinger.

Hvordan ville I ellers ødelægge alle beskadigede filer uden egentligt at ødelægge selve systemet og potentielt alle, som lever i det også, kære?

Og til de mennesker, som har fået virusset og som ikke har været en del af Cabalen, I må ganske enkelt være bevidste om, at de (på et højere niveau) har valgt at blive smittet, at modtage den hjælp, de behøver til enten at: nulstille sig selv (og således vil de blive raske igen efter at være blevet smittet) eller forlade systemet/planeten og gå over tilbage til det non-fysiske til et andet eventyr.

Adele stillede også de følgende spørgsmål 'Hvor længe vil denne situation fortsætte? Hvordan kan vi tilpasse os denne situation med lethed og ynde og hvordan spiller vi en rolle med at løse det?'

Vores svar til det første spørgsmål er meget ligefremt, kære.

'Hvor langt er et stykke snor?' - lo*Hele denne COVID-19 nedlukning/karantæne situation vil fortsætte lige så længe I alle, individuelt/kollektivt, behøver eller ønsker, det skal fortsætte - i den større gruppe/sted, hvor I bor lige nu (fx. landsbyen, forstaden, byen, storbyen, staten, landet).

For eksempel, hvis flertallet af borgerne i et bestemt land lige skulle beslutte, erklære og tro på af hele deres hjerte, at tiden er kommet, hvor denne situation er fuldstændigt løst, så vil situationen ophøre ikke længe efter, at sådan en stærk hensigtserklæring er blevet ytret - af de kollektive medlemmer i en stor gruppe eller borgerne i landet.

Og så vil eftervirkningerne af en sådan succes i dette ene land give genlyd globalt; og 'inviterer' energetisk resten af verden til at følge efter og manifestere en lignende succes - idet det skaber et stærkt momentum af positive forandringer; en kædereaktion, som i løbet af kort tid vil udrydde virusset for stedse.

I kan tænke på hele den kreative proces som faldende dominobrikker - når først en global begivenhed i denne størrelse er blevet sat i bevægelse, må I først observere og lade den udspille sig lidt (velvidende at der er højere, meget vigtige grunde til, at det sker).

Virusset har sat en kraftig global kædereaktion i gang, ikke længe efter påvirkede det mange borgere i Wuhan, Kina, og nu venter det kun på, vores kraftfulde Mestre af lys og kærlighed, at I beslutter om:

a) I er klar til at spille 'Tilbageslagsspillet' mod det.

b) føler I, at guddommelig timing for alle (hvis liv er blevet påvirket af hele denne situation) er kommet, fordi dette involverer ikke kun jer. Tag Adele for eksempel, hun har følt sig meget taknemmelig og fuldstændig rolig med virussets tilstedeværelse i denne verden, men hun har ikke være intuitivt guidet til at spille en aktiv rolle (hverken som healer eller skaber) i den totale udryddelse af virusset. Så i de sidste få uger har hun, i stedet for at lave en intention om, at der dukkede en permanent kur op, fokuseret dagligt på at hjælpe med at hæve de kollektive vibrationer på planeten.

Hun havde tillid til, at hendes Jeg Er tilstedeværelse fortalte hende, hvornår verden (og styrkerne af Lyset, som gør deres bedste for at hjælpe menneskeheden bag kulisserne) endelig er klar til, at hele situationen får en ende, dvs. når virusset har tjent sit højere formål fuldt ud, og hvornår hun endelig vil blive kaldet til at hjælpe med at skabe et nyt momentum; en ny kædereaktion, som vil sætte hende/hele planeten tilbage på sporet - og derved manifestere den optimale tidslinie og blive klar til det, der er nødvendigt, skal ske som det næste.

I har alle kraften til bevidst at skabe en kraftfuld kædereaktion, som vil gøre en ende på denne 'COVID-19 historie', som I (på et højere niveau) tidligere har sat i gang. Og ligesom Adele, gør det kun, hvis/når I føler jer klar eller stærkt føler, at 'nu er det tid'.

Desværre kan denne type kraftfulde 'bevidste skabelseshandlinger', som kræver en stærk overbevisning/tro på den storslåede indre Jeg Er, kun laves af: inkarnerede sjæle, som allerede tror om dem selv, at de er kraftfulde skabere af deres egen livsoplevelser eller af sjæle, som stærkt nok tror på, at Gud (den højere tilstedeværelse, der styrer fysisk liv på Jorden) vil 'redde' menneskeheden og løse denne pandemi meget snart.

Med andre ord repræsenterer den første gruppe af sjæle dem, som tror på, at Gud er inden i dem, og de vil gribe til handling for at redde dem selv, mens den sidste gruppe repræsenterer de sjæle, som stadig tror på, at Gud er en kærlig kraft, højt oppe og uden for dem selv.

Ligegyldig hvilken side af muren I/jeres kære står, så længe flertallet af Jordens befolkning har en stærk tro på og kraftfuldt erklærer, at 'det HELE vil gå over og vil snart være forbi', så vil det sandelig være ovre snart - forudsat den anden gruppe af mennesker ikke længere køber, hvad mainstream medierne dagligt udsender på deres larmende 3D frygtbaserede kanal.

Det er nu jeres tur til at stille alle de følgende spørgsmål:

"Hvad er jeres intention, kære? Vil I gerne aktivt deltage i og bidrage til skabelsesprocessen og manifestere en effektiv løsning på hele denne situation?

Eller er I for det meste 'blevet ført med strømmen'; frygtvanviddet; gået med strømmen/med flertallet og har derfor i den senere tid brugt det meste af jeres tid på bare at reagere, snarere end at skabe den ideelle virkelighed for jer selv og for hele planeten?"

Hvis I ligesom Adele blot venter på Guddommelig Timing og perfekt overensstemmelse, før I griber til handling, så lad dette budskab være 'opfordringen til handling', som I har ventet på. Som de fleste af jer her har hørt, er der en kraftfuld 4-4-4 opstigningsportal, der åbner denne weekend (4.-5- april). Vi beder jer om at invitere så mange mennesker som muligt til at meditere sammen i weekenden og kraftfuldt vælge at manifestere den optimale tidslinie for jer selv og for menneskeheden.Ved at vælge at deltage i weekendens meditation; ved altid at fastholde jeres høje vibrationer ligegyldig hvad; ved altid at være kærlighedens, glædens, fredens eller enhedens stemme for menneskene omkring jer sætter I faktisk jer selv i den kraftfulde 'Gud-Skaber' mode.

Og når som helst I er i den mode - måden at handle ligesom Gud, med Gud og som Gud - vil I med succes bevæge Himlen og Jorden og vil ikke mislykkes med på magisk vis at skabe den vidunderligste fysiske virkelighed, som I ønsker at opleve.

Og derfor, Adele, er der aldrig et behov for at 'tilpasse' sig en situation, som I betragter som værende negativ eller det, som I har besluttet at ændre/ikke længere at opleve, både individuelt og kollektivt, i jeres fysiske virkelighed.

Når som helst I står over for en begivenhed/en oplevelse, som med succes yder den nødvendige kontrast; klarheden, som I har brug for, mellem 'hvad der er ønsket' og 'hvad der ikke er ønsket', hvad tror I så, at I som en kraftfuld skaber skal gøre?

I må først beslutte og vælge at skabe en anderledes oplevelse (efter at have erkendt, at på et eller andet niveau har I individuelt skabt/kollektivt været medskabere af den uønskede begivenhed, således at den blev manifesteret i jeres virkelighed). Derefter følger I jeres indre guidning med total tillid og tro med hensyn til, hvad I derefter skal gøre.

Og dette er, kære, hvordan I kan spille en aktiv og kraftfuld rolle for at løse den uønskede begivenhed.

Adele har også bedt os om kort at forklare jer alle (som forberedelse til weekendens kraftfulde 4-4-4 massemeditation under portalåbningen), hvad det egentligt betyder at 'vælge den optimale tidslinie' og en enkel måde at gøre det på under den kommende meditation.

Hvert minut, hver dag (selv når I ikke mediterer), kære, vælger I konstant og meget aktivt jeres individuelle og kollektive tidslinie/fysiske virkelighed, som I ønsker at opleve både i nutiden og i jeres fremtid.

Med andre ord er hver eneste tanke, ord og følelse, som I stråler ud i verden, en del af jeres kraftfulde 'skabelseshandling'.

I skaber enten:

* en optimal tidslinie, som vil føre jer til det, I ønsker at opleve, hurtigere (med lethed og ynde) eller
* forskellige variationer af denne tidslinie (fx. langsommere tidslinier - afhængig af, om omveje er ønsket for at få jer til den ønskede destination) eller
* en ikke-ideel tidslinie (som kan tage noget tid ad uønskede ruter), især hvis jeres tanke- og følelsesverden i den senere tid for det meste har været lavt vibrerende.

Jeres fastholdte overbevisninger; jeres dominerende tanker/ord/følelser om jer selv, om verden og/eller virusset vil afgøre, hvilken fysisk virkelighed/hvilken tidslinie I (og det kollektive) i øjeblikket bebor eller hvilken tidslinie I snart vil skabe, manifestere/bebo i 'fremtiden'.

I behøver ikke at vente, til I sætter jer for at meditere eller til denne weekend for at skabe og manifestere jeres ønskede tidslinie/virkelighed!

Gør det til en vane altid og meget naturligt at sætte jeres kraftfulde skaberredskaber (dvs. jeres tanker, ord og følelser) på linie med den højeste, optimale tidslinie for jer selv og det kollektive, hvert minut, hver dag.

Og den nemmeste måde at gøre dette på er at gøre jer en kraftfuld intention (hver morgen, når I vågner og om aftenen, når I går i seng) om at være den fulde legemliggørelse af jeres Jeg Er tilstedeværelse og for at jeres Jeg Er overtager kontrollen over jeres tanker, ord og følelser, så de altid repræsenterer den al-kærlige, al-vise Gud indeni.

Under den kommende massemeditation i weekenden er det lige så nemt at vælge den mest positive tidslinie for menneskeheden.

Det følgende er vores råd og vælg ganske enkelt dem, som resonerer bedst med jer, idet I altid følger jeres egen indre guidning.

1) Erklær alle jeres intentioner, dvs. hvad I ønsker at skabe i dag, både for jer selv og verden. Hvad er hele formålet med meditationen? Fx. at skabe en optimal tidslinie for hele menneskeheden; at udrydde COVID-19; at skabe en verden fyldt med glæde, kærlighed, fred, enhed, frihed og uendelig overflod for ALLE, osv.

2) Brug så lang tid som nødvendigt for at sætte jer i en tilstand af afslappethed, fredfyldthed og kraftfuldhed - fuldstændig ÉT med jeres Jeg Er tilstedeværelse.

3) Erklær intentionen om at 'forbinde' jeres hjertechakra og/eller jeres meditations energier med Lysarbejdernes kollektives hjertechakra. Tusinder af lysarbejdere har planlagt at deltage i weekendens massemeditation.

4) På dette trin kan I vælge at lave meditationen på jeres egen måde. Nogle af jer vil foretrække at holde jer til retningslinierne (givet tidligere) og visualisere kraftfuldt Lys komme fra dette univers' store centrale sol, videre til alle galakser og komme til jeres galakses centrale sol. Ankommet dertil vil dette Lys rejse til alle solsystemer i denne galakse og alle planeter i den. Når det endelig når Jorden, så visualiser Lyset udrydde virusset fuldstændigt og igangsætte yderligere kraftfulde bevægelser mod store forandringer og transformation. Visualiser alt finde sted på den fredeligste og mest harmoniske måde overalt på planeten Jorden.

Andre ønsker måske bare at visualisere, at I og menneskeheden (alle ved siden af jer) står foran en større korsvej/et større vejkryds. Der er adskillige stier og veje at vælge og på baggrund af intentionen, I startede med at erklære, vil jeres højere Selv guide jer og menneskeheden til at vælge den 'rigtige' vej/tidslinie, som er mest i overensstemmelse med jeres erklærede intentioner (dette er meget lig det billede, Adele har indsat herover). Bagefter visualiserer I ganske enkelt, at I selv og menneskeheden går vejen.

5) Send ganske enkelt lys, kærlighed og healing til ALT/ALLE på Jorden og bliv i meditation så længe, som I føler jer guidet til. Og når I føler jer klar til at afslutte, så udstrål taknemmelighed - fordi I ved, at alt nu er blevet givet til jer eller nu er blevet manifesteret i jeres fysiske virkelighed.

Der er ingen rigtig eller forkert måde at gøre det her på. Det vigtige her er, at I gør lige, hvad jeres eget hjerte guider jer til at gøre, altid.

Til de af jer her, som planlægger at deltage i weekendens meditation, takker vi jer for jeres fortsatte dedikation med skabelsen af den Nye Jord.

Jeres hellige mission er også Vores hellige mission - vi er i sandhed sammen om dette her.

Kig efter og føl Vores tilstedeværelse ved siden af jer, særligt denne weekend, da Vi afgjort vil være der og tage del i morskaben med at medskabe den Nye Jord præcis på den måde, I visualiserer den!

Med Vores kærlighed og hengivenhed,

St. Germain og Gudinden for frihed.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2020.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv altid linket herover. Tak for at respektere dette ønske. Namaste.


Bemærk venligst:

Dette kanaliserede budskab er faktisk den første del af et meget langt budskab med titlen: 'Penge, evig frihed og Loven om Overflod' fra St. Germain og Gudinden for frihed. Ved afslutningen blev jeg rådet til at dele det op i to, fordi det er blevet for langt.

Anden del bør være færdig inden for de næste 7 dage.

* Forklaring og betydning af Gayatri mantraet:

De mange fordele ved GAYATRI mantraet: DET kraftfuldeste, fordelagtigste mantra i verden.

OM BHOOR BHUVAH SVAHA
OM TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YONAH PRACHODAYAT

Lang oversættelse/betydning:

"Oh Gud, Du er Universets Almægtige Skaber. Du er almægtig og allestedsnærværende. Du er den Øverste Kilde til Viden, Lys og Lyksalighed. Du er Ødelæggeren af al Frygt og Ondt. Vi mediterer og bukker for dit lys, for dit lys kan guide vores intellekt i den rigtige retning."

Gayatri mantraet er blevet messet i tusinder af år. Selvom dets oprindelse er Indien og for det meste messes af dem, som praktiserer hinduisme, tilhører selve mantraet ikke en bestemt trosretning. Det kan bruges universelt uden hensyn til jeres tro/religiøse overbevisning.

I behøver blot at tro på, at der faktisk er en større kraft, som skaber universet, uanset hvad I kalder det: Gud/Gudinde, Fader/Moder, Kilden, Kraften, osv.

Når I messer mantraet, er det vigtigt at gøre det korrekt. Så vær opmærksom på jeres udtale så vel som at bevare en god intention og et rent, kærligt hjerte, når I siger ordene. Vær sikker på, at I virkelig forstår ordenes betydning, på den måde vil ordene, der messes, have en utrolig kraft til at ændre jeres liv på vidunderlige, positive måder!

Her er et link til en YouTube video om dette mantra sunget gentagne gange.

https://www.youtube.com/watch?v=SarlTxrAbIY

Det tog kun omkring 5 minutter (lidt kortere tid end jeg havde forventet), før jeg havde lært disse i starten 'fremmede' ord, og det var, fordi musikken har et beroligende og smukt flow. Så bliv ikke overvældet, tro mig, når jeg siger, at anstrengelserne ved at lære det udenad og bruge mantraet regelmæssigt hver dag er umagen værd!

Her er nogle fordele ved at tænke, messe eller synge mantraet:

1) Det renser og øger jeres vibrationer ved at sende lys ind i jeres energifelt for at afspænde/afstresse jer og hjælper med at styrke jeres beslutning om at være repræsentant for kærlighed og lys i denne verden.

2) Det beskytter jeres energifelt og dermed jeres fysiske krop mod virkningerne fra enhver tæt, emotionelt/negativt ladet energi, som måtte være i jeres nærhed eller fra de tunge, kaotiske energier, der for tiden strømmer i verden.

3) Det er specielt fordelagtigt at stilne ens sind. Undertiden kører vores tanker i ring og ligegyldig hvad vi gør, synes der at være tusinde frygtfulde tanker eller bekymringer, der løber gennem vore hoved hver dag.

Når det er sådan, vil mantraet bringe fred og hjælpe med at centrere os indeni. Og ved at være i den fredfyldte, afslappede tilstand, vil intuitiv guidning og løsninger på problemer komme på magisk vis!

4) Ligegyldig hvor dårlig jeres dag går eller har været, vil bare det at tænke, messe eller synge dette mantra straks stoppe jeres vibrationers negative, nedadgående spiral (dvs. jeres negative tanker, ord og følelser, I måtte tænke, sige eller opleve) i deres bane. Derved stoppes flere negative oplevelser i at blive manifesteret på jeres dag og sætter jer i overensstemmelse med jeres fantastiske højere Selv, som lyser strålende med Skaberens lys og kærlighed indefra.

For at give jer et eksempel: lad os sige, at noget dårligt er sket derhjemme, før I tog afsted på arbejde. Og det har påvirket jer meget og har ændret jeres humør fra positivt, da I vågnede, til negativt. Hvis I ikke stopper denne nedadgående spiral, vil I snart manifestere en dårlig arbejdsdag, da vores tanker, ord og følelser er så kraftfulde. Lige tiltrækker lige. Hvilket betyder, at jo værre vi føler os, jo mere tiltrækker vi negative oplevelser, som matcher vores negative vibrationer.

5) Ved at øge jeres vibrationer kan dette mantra åbne døren ikke kun til spirituel oplysning (en tilstand af enhed med alle), men også til manifestering af alle jeres drømme og ønsker.

Praktisér det regelmæssigt i mindst 30 dage for at se dets fantastiske fordele og hvordan det vil forandre jeres liv! Syng det under brusebadet eller mens I laver jeres huslige pligter... Gentag det i jeres tanker konstant, mens I pendler frem og tilbage til arbejde. Mes det når som helst, hvor som helst og høst belønningen!

Sender meget lys og kærlighed til jer alle, namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |