Home > > Adele Arini - Er I klar til evig frihed? (Del 1) - 19. april 2020

Gudinden for frihed & St. Germain - Er I klar til evig frihed? (Del 1) via Adele Arini - 19. april 2020Adele:

Tak, elskede Jeg Er, St. Germain og Gudinden for frihed, for at være med os her i dag.

I anden del af dette budskab vil jeg meget gerne, at vi fokuserer mere på et emne, som ligger mit hjerte meget nær: Evig frihed (i alle dens former) og hvordan denne værenstilstand opnås permanent fri for AL frygt, begrænsninger, restriktioner eller undertrykkelse indefra og udefra.

I vores store ønske om at gøre krav på og opleve denne guddommelige fødselsret, hvilket budskab vil I gerne komme med i dag, især til lysarbejderne her, som er tæt på helt at legemliggøre deres indre Jeg Er tilstedeværelse?

Gudinden for frihed:

Elskede Mestre, tiden er kommet for mig at træde frem og spille en meget større aktiv rolle end nogensinde før for at hjælpe jer alle til fuldt ud at blive 'Fakkelbærere' af frihedens violette flamme, 24/7, hvor som helst I er.

Dette kan naturligvis kun ske, hvis det er det højere valg, I ønsker at gøre, dvs. intentionen, som I ønsker at erklære for jeres liv og for den Nye Jord, som I er i gang med at skabe og manifestere.

Hvis det virkelig er jeres intention at skabe et bedre liv for jer selv og planeten Jorden, hvor guddommelig frihed hersker, behøver I blot at erklære denne intention højt - lige her, lige nu - så jeg kan høre det.

Og til disse elskede chelaer - nu, hvor jeg klart ved, hvad jeres intentioner er - giver jeg jer med glæde følgende løfte:

Jeg vil personligt assistere jer, indtil evig guddommelig frihed endnu engang bliver en manifesteret fysisk virkelighed i ALLE aspekter af jeres liv og en manifesteret kollektiv fysisk virkelighed i den verden, I lever i.

Og nu, for at begynde jeres rejse mod 'frihedens hellige land' ønsker I måske ganske enkelt at gentage de to 'parathedserklæringer' så ofte som muligt, som Adeles højere Selv har anbefalet jer at sige i starten af Vores tidligere kanaliserede budskab med titlen 'Det er tid til at vælge'.

Jeres parathed til at modtage den evige frihed, som I så retmæssigt fortjener og netop har bedt om, vil blive testet endnu oftere fra nu af i alle jeres interaktioner med folk og verden omkring jer.

Vær aldrig bange for disse tests, kære Mestre af lys og kærlighed.

Trods alt er disse tests kun midlerne; måderne, hvorpå universet viser jer, hvor meget I vokser for hver dag og hvor langt I stadig skal gå for at blive den fulde legemliggørelse af jeres Jeg Er tilstedeværelse.

Livsudfordringerne, som kan dukke op i jeres liv, er der ikke for at blive brugt til sammenligning/konkurrence mellem jer og jeres aktuelle 'fjende' (fx. hvis/når I kommer til at tænke tanker som "Jeg er mere: kærlig, forstående, medfølende og spirituelt vågen end du er i øjeblikket og derfor lader jeg dig/dine fejl slippe afsted med det").

Selvom tilgivelse og at lade nogens fejl gå ubemærket hen afgjort er vejen til fred, harmoni og mestring, er denne tankegang noget, som en chela altid bør undgå at have. Det har potentiale for at fange jer i en spirituel faldgrube, hvor I underbevidst har sat jer selv på en meget højere piedestal end en anden inkarneret sjæl.

Med andre ord kan indtagelsen af denne særlige energetiske holdning til 'at være/føle sig bedre end en anden' (i det lange løb) skabe en underbevidst, ny 3D programmering i jer; i jeres DNA, som siger: jeres mentale/emotionelle/spirituelle modenhed er mere udviklet end nogen 'fjende', I har i øjeblikket.

Kære, denne værenstilstand om at være spirituelt bedre eller arrogant vil i sidste ende (uden nogen tvivl) fungere som endnu en kraftfuld barriere på jeres hellige rejse mod fuldt ud at legemliggøre jeres Jeg Er tilstedeværelse.

I stedet for at have sådan et 'helligere end dig' perspektiv anbefaler Vi, at I bruger livsudfordringerne, som dukker op på jeres vej, som en stærk indikator, så I selv kan se, om I ofte vinder eller taber 'kampen' mellem jeres gamle 3D selv og jeres nye 5D Selv.

Hvis I giver jer af med at skrive, vil Vi gerne anbefale jer at skrive dagbog over jeres daglige sejre og/eller nederlag i alle opstigningsrelaterede udfordringer, som I må stå overfor.

For hver sejr (hvor I med succes har været på linie med jeres Jeg Er tilstedeværelse - uden hensyn til eksterne provokationer) har I måske lyst til at give jer selv 'et klap på ryggen, et knus eller et kys' billedligt talt. Hvis det er en stor sejr, så fejr det, som I har lyst til!

Og for hver nederlag har I ganske enkelt brug for at elske jer selv mere. Buk ikke under for nogen negative følelser som vrede, skuffelse, skyld eller fortvivlelse. Behandl det, som om I er ved at lære at cykle, og hvis/når I vælter - i jeres læringsproces - betyder det ikke, at I er en fiasko. I behøver blot at rejse jer op igen, børste jer af og blive ved med at prøve! Vid, at jeres endelige og totale sejr er nær.Ved at skrive dagbog over jeres succeser og nederlag på denne måde, holder I øje med jeres fremskridt, og samtidig tager I ansvaret for jeres spirituelle opvågningsrejse.

Når som helst I skriver i dagbogen, kære, vil jeres celler; jeres DNA begynde at sende følgende budskab til jeres energetiske matrix: at I tager jeres spirituelle vækst og opstigningsmål meget seriøst, og I er villige til at gøre, hvad der skal til, for at være sikker på, at I med succes 'krydser målstregen' snarere end senere.

Og med denne fokuserede øvelse vil jeres spirituelle vækst have opnået et stort energetisk momentum; drevet jer fremad endnu hurtigere mod målstregen! Ydermere vil folk, omstændigheder, tests, udfordringer så vel som magiske manifestationer dukke op i jeres liv oftere. Jo oftere I sejrer over jeres udfordringer, jo hurtigere vil I manifestere alt, hvad I ønsker at opleve i jeres liv.

Vi tvivler ikke på, at I med tiden vil være i stand til at se masser af personligt samlet beviser på, at I bliver som den almægtige, alkærlige og alvidende Gude-Selv indeni!

Kære, I vil snart opdage, at jeres succeser overstiger jeres nederlag, indtil I en dag gør følgende opdagelse: at ligegyldigt hvilke dårlige ting folk gør mod jer; ligegyldigt hvilke dårlige ting nogen siger om jer eller ligegyldigt hvilke utrolige ting der sker i verden den dag - vil I klare at bevare fatningen og med succes forholde jer rolige, tålmodige, medfølende, venlige, kærlige eller endda glade.

Folk omkring jer begynder måske at undre sig og beder jer om at dele jeres hemmelighed om, hvordan man bevarer roen eller glæden, selv når der er vild forvirring og uro i verden omkring jer.

I den nære fremtid, når I endelig har fuldført ALLE jeres emotionelle integrationsprocesser (dvs. har sluppet og healet alle jeres sår, ar, traumer og 3D programmeringer/vaner), vil I opdage, at ingen, ingen situation og ingen begivenhed, der indtræffer omkring jer, har magten til at ryste jer længere.

I er blevet fri for at blive emotionelt, mentalt eller fysisk påvirket af alle ydre omstændigheder og er med succes blevet en virkelig Mester af jeres tanker og følelser. Med andre ord vil I have opnået evnen til ikke at tillade folk eller verden omkring jer at påvirke jeres tanker/følelser - jeres værenstilstand.

Til den tid vil I have erkendt, at glæde, fred, harmoni, enhed og frihed er et konstant valg, I må tage for at manifestere den virkelighed i jeres liv og i jeres verden.

Fra det øjeblik vil I være i stand til nemt at praktisere den fine kunst om fuldstændig og total distance, samtidig med at I for evigt forbliver hjertecentrerede og som ET med jeres højere Selv - dvs. forbliver kærlige, tålmodige, venlige og medfølende mod folk involveret i 3D dramaer, som måtte finde sted omkring jer.

De synlige, utallige kampe mellem Mørkets og Lysets fraktioner på jeres planet, som har fundet sted i tusinder af år, afspejler slet og ret den intense kamp i den indre psyke; i menneskehedens kollektive bevidsthed.

Kampen mellem jeres Gude-Selv vs. jeres begrænsende 3D personlighed.

Som indeni således udenfor.

I har alle ønsket at eksperimentere og spille roller, hvor I med succes adskilte jer fra Guden indeni gennem så mange levetider. Og disse levetider, hvor adskillelse var hovedtemaet; spillets navn; føltes ofte så intenst 'virkeligt' for jer alle --> og skabte endeløse selvskabte karmiske cyklusser, som ofte kommer af traumerne, frygten, sårene, som kan findes i jeres egen ånd.

Elskede Mestre, er I endelig klar til at afslutte dette 'adskillelses' eksperiment; denne indre kamp en gang for alle og komme aldeles sejrende ud af den, fordi I har vundet over ALLE begrænsende betingelser, som har hindret jer i at nyde den evige frihed, som altid har været jeres guddommelige fødselsret?

Er I klar til at stoppe med at skabe ny karma dagligt ved altid at overholde Guds kosmiske love - velvidende at disse hellige love faktisk er designet til at give jer ubegrænsede oplevelser af stor kærlighed, glæde, fred, frihed og overflod hver dag i resten af jeres liv?

Tiden er kommet for jer alle til at vælge et højere perspektiv ved ganske enkelt at tænke, at ethvert negativt eller uønsket møde, I måtte få med et andet menneske/levende væsen, faktisk er en hellig lejlighed givet af universet til, at I kan vise jeres mestring af jeres gamle, begrænsende 3D personlighed. Med et sådant perspektiv vil I være i stand til nemt at fastholde en holdning af taknemmelighed over mødet med alle problemer/udfordringer i jeres dagligdage!

Taknemmelighed, kærlighed og glæde, kære, er de energetiske frekvenser, en Mester/kraftfuld Skaber altid har, når de konfronteres med LIVET.

Ved at opretholde disse højere vibrationer:

1) vil I finde det nemmere at stoppe med at lave unødvendige 3D dramaer (dvs. gøre en myg til en elefant) på grund af enhver udfordring/uønsket situation (fx. den nylige 'toiletpapir apokalypse'), I måtte møde i fremtiden,

og

2) vil det lykkes for jer at styre jeres fokus mod: at skabe og manifestere de løsninger, I har brug for! Man kan ikke være fokuseret på problemerne, for at løsningerne skal komme. Jeres problemer i livet og deres permanente løsninger vil altid eksistere på forskellige energetiske frekvenser.Sigmund Freud i sit ovennævnte statement ramte præcist den eksakte grund til, hvorfor folk ikke rigtig ønsker frihed i deres liv og i verden omkring dem.

Frihed kommer med stort personligt ansvar. Hvilken form for ansvar er der tale om?

Ansvaret for: altid at være indbegrebet af medfølelse, omsorg, blidhed, venlighed og harmløshed i alle jeres interaktioner med jer selv OG verden omkring jer.

Således udvikler I jer til (en dag) at blive en person, som har mestret og perfektioneret kunsten om ubetinget tilgivelse og ubetinget kærlighed.

Evig frihed er lig med = at være en Mester i kærlighed og lys, altid.

De kommer i sæt; de går hånd i hånd.

Man kan ikke nyde alle privilegierne og fordelene ved hvilken som helst form for frihed (fx. økonomisk frihed, ytringsfrihed og frihed til selvudfoldelse, frihed fra politisk tyranni eller frihed fra alle sygdomme) uden at skulle give den samme frihed til andre i samme målestok i kærlighedens, fredens, tilgivelsens, enhedens og harmoniens ånd.

Det vil tjene jer godt at huske, kære, at universet, som Kilden har skabt, handler om hellig geometri, kærlighed, balance og harmoni.

Tænk på disse fire som 'programmeringssproget'; reglerne eller fundamentet, hvorpå det fysiske univers blev bygget.

Når I grundigt har forstået og fuldstændigt fattet hemmelighederne om hellig geometri og kærlighedens kræfter, kan I skabe, manifestere eller fremkalde hvad som helst, I ønsker ved brug af den rå, elektroniske Kildeenergi, som altid er til stede i universet.

Når I har lært og konstant har overholdt reglerne om energetisk balance og harmoni - idet I erkender uden mindste tvivl, at bevarelse af harmoniske omgivelser er overordentligt vigtigt for 'skabelsesakten' - vil det være dagen, hvor oplevelsen i Himlen begynder at afsløre sig selv for jer, mens I stadig befinder jer i fysikalitet.

I det øjeblik man misbruger eller viser en total mangel på værdsættelse af friheden, som livet har givet jer, vil I (snarere eller senere både individuelt og kollektivt) manifestere begrænsende omstændigheder i jeres liv/verden - i præcis samme grad, som I har begrænset andres frihed til at være/gøre (i jeres nuværende/tidligere liv) - med sjælevækst og beherskelse af jeres mestring for øje.

Alle verdenskendte tyranner/diktatorer eller despotiske medlemmer af den 'herskende, privilegerede klasse' i hele menneskehedens historie har personligt lært, oplevet og gennemlevet denne naturlige og uundgåelige 'universelle afbalanceringslov', ofte til skade for dem selv.

Disse afbalancerende love har ofte vist sig på utallige måder - nogle gange i form af en revolution/et oprør gjort af de folk, de havde undertrykt; andre gange blev 'skurkene' til sidst 'ofre', idet de personligt måtte opleve voldsom død for de menneskers hånd, som de havde gjort fortræd i fortiden.

At opnå/opleve tilstanden af total og fuldstændig frihed fra al frygt og alle begrænsende betingelser svarer til at have opnået mestring af alle lavere vibrerende følelser og at vælge kærlighedens og tilgivelsens højere vej ligegyldig hvad.

Således kan Vi konkludere, at der er 3 primære (meget stærke) grunde til, hvorfor guddommelig frihed ikke er en manifesteret fysisk realitet for ALLE mennesker på planeten Jorden.

Lad os nu tage fat på, hvad disse tre kraftfulde blokeringer er, som må ryddes fra jeres individuelle og kollektive bevidsthed, hvis guddommelig frihed virkelig er, hvad I ønsker at manifestere for jer selv og for verden omkring jer.

Primær grund nr. 1:

Mange mennesker ønskede kun SELEKTIV frihed.

Med andre ord ønskede/insisterede det store flertal af menneskene på jeres planet kun frihed for dem selv og/eller deres kære, men ofte var de ikke villige ej heller forberedte på at give den samme frihed til andre levende væsner omkring dem (dvs. andre mennesker, dyr, træer eller planeten).

Hvilket skabte en energetisk ubalance, som naturen eller universet uundgåeligt vil rette op på, på vegne af disse mennesker.

Det handler om magtens og kontrollens 'spil', kære.

I elskede alle at have kontrol over: jeres liv, andre folks liv, dyrenes liv i jeres varetægt, jeres planet osv. Denne kærlighed til magt og kontrol kom ofte af jeres kraftfulde 3D programmering og trossystemer baseret på følelsen af: 'ejerskab', 'ansvar' (ofte malplaceret) eller at have 'ret' til noget, der angik de levende væsner liv, som universet havde givet jer i varetægt.

I har måske (nogle gange, men ikke altid) ønsket for dem, at de var glade og frie, så længe de fortsat adlød jeres vilje, stillede jer tilfreds, opfyldte jeres betingelser eller opfyldte jeres behov (fx. behovet for at føle jer: elsket, i kontrol, accepteret, vigtig eller uvurderlig osv.).

Med andre ord, så længe disse mennesker (eller dyr) opførte sig på en passende måde, præcist på den måde, I ønskede/havde brug for, de skulle opføre sig, så ville I til gengæld give dem jeres meget betingede: kærlighed/omsorg og/eller begrænsede frie vilje til at vælge, hvad de ønskede at gøre i deres liv.

For eksempel:

Forældre:

I har måske sat mange grænser for, hvad jeres børn må og ikke må under foregivende af at være 'gode forældre'. Og hvis børnene bryder reglerne, vil der ofte være konsekvenser, som de må tage, fx. inddragelse af deres lommepenge; få husarrest/blive smidt ud af hjemmet; forældre, der favoriserer ved ikke at tage sig af/elske de 'sorte får' så meget som dem, der ofte overholder deres regler.

Dyreejere:

I har måske lavet grænser for, hvad jeres elskede kæledyr må eller ikke må til gengæld for den kærlighed og omsorg, I giver dem. Og folk, som har dyr som kvægbestand, gav ofte endnu mindre frihed til disse lige så guddommelige levende væsner ved ofte at mishandle dem og ikke give dem den respekt, kærlighed eller det gode liv, de fortjente at opleve på planeten.

Guddommelig frihed er ofte stærkt begrænset eller fuldstændig ikke-eksisterende for disse fantastiske sansende væsner - som faktisk altid har været menneskehedens største lærere og rollemodeller; ved altid at lære jer og være et eksempel på adskillige af Guds kvaliteter: ren ubetinget kærlighed, ren glæde og den iboende evne til at forblive forankret i NU'et.

Arbejdsgivere:

I satte grænser for, hvad jeres ansatte må eller ikke må i henhold til organisationsmæssige regler, som I har lavet for jeres virksomhed. Jeres ansatte vil i sidste ende risikere at miste deres arbejde; deres indkomstgrundlag, hvis de nogensinde bryder reglerne.

Ytringsfrihed/frihed til at udfolde sig:

Denne type frihed blev ofte ekstremt forvrænget/kraftigt misbrugt, især i denne moderne, teknologisk avancerede æra, I lever i, hvor internettet kan give en person følelsen af komplet anonymitet og en falsk følelse af sikkerhed til at sige/skrive/gøre noget: dårligt eller potentielt skadeligt for nogen uden at skulle stå til ansvar.

Personen, som var blevet påvirket af jeres ord, følelser og handlinger bor jo normalt langt fra jer, og således virkede den geografiske distance mellem jer ofte som en stærk barriere mod eventuelle uønskede konsekvenser, som ellers kunne komme på tale. Den fysiske distance (eller enhver anden naturlig barriere, fx. sprog, brugen af alias/falske navne) har ofte effektivt forhindret 'ofrene' i at foretage nogen (muligvis retslig) handling over for 'skurkene' for at stille dem til ansvar for deres skadevoldende handlinger.

Følelsen af anonymitet skabt af world wide web har givet mange mennesker følelsen af komplet frihed, magt eller sikkerhed til ikke at gøre det rigtige ved andre, til at skrive ondskabsfulde kommentarer efter behag, til at tage/redigere/kopiere andres arbejde og/eller hævde, at det er deres eget - uden tilladelse - eller til at gøre alt andet, som passede til deres egne formål (under foregivende af den frie vilje i aktion) -> ofte med en følelse af total mangel på hensyntagen til, hvordan deres ord eller handlinger måtte påvirke den anden part.

Og ved at gøre dette har disse mennesker fuldstændig glemt og overtrådt Livets grundlæggende love: loven om harmoni, loven om kærlighed eller karmaloven (dvs. Loven om EN).

Selv om 'offeret' ikke personligt greb til handling for at 'rette op på uretfærdigheden', de blev udsat for (fx. hvis de faktisk ikke vidste, hvad der skete på grund af de geografiske/sproglige barrierer), vil universet aldrig undlade at rette op på den energetiske ubalance, som disse 'skurke' har skabt i 'ofrenes' liv, med perfekt matematisk nøjagtighed.

For eksempel har vi set utallige tilfælde, hvor mange kendisser, kongelige familiemedlemmer eller andre berømte offentlige personer, har lidt følelsesmæssigt, mentalt eller fysisk på grund af mangel på privatlivets fred (under offentlighedens 'ret til at vide'), nøje granskning eller fordømmende holdninger i verden - gennem sociale medier/online kanaler eller andre mere traditionelle kommunikationsmedier på jeres planet.

Lad os som eksempel bruge de berømte (ofte kontroversielle) offentlige figurer som prinsesse Diana, Eva Perón, Donald Trump eller Barack Obama, som var blevet kendte; som var meget beundrede og/eller indsat i høje lederstillinger af masserne.

Ofte kunne Vi (jeres højere dimensionelle venner) klart se, at disse kendte mennesker endte med at 'lide' i stilhed på grund af misforståelser, meninger eller fordømmelser kommende fra verden eller fra 'fjenderne' omkring dem, især på grund af deres afvigende/upopulære: meninger/overbevisninger/handlinger/beslutninger, som de havde udtrykt offentligt eller gjort i både deres personlige og offentlige liv.

Med andre ord, når først en person havde nået en vis grad af berømthed og var blevet en ekspert, leder eller rollemodel for mange, forventedes det af ham/hende, at de (på mange/alle måder) rettede sig efter de sociale normer. Hvis de nogensinde trådte ved siden af eller gjorde noget, som mange mennesker ikke brød sig om, ville et offentligt ramaskrig lyde.

De samme folk, som havde: overøst dem med kærlighed, respekt, beundring eller givet dem høje lederstillinger, havde uundgåeligt skabt et figurativt 'bur' eller fængsel, som stærkt begrænsede friheden (dvs. den guddommelige fødselsret), som disse offentlige figurer også fortjente at have i deres liv.

I har måske den mening, at:

1) hvis disse mennesker ikke kunne klare presset (fx. når de sad i den 'varme stol' som leder), så havde de ikke noget at gøre på det sæde i første omgang og burde have trådt af så hurtigt som muligt, så en anden kunne overtage deres plads.

Er det virkelig det højere perspektiv, som en kærlig, omsorgsfuld, venlig og medfølende Mester skal have? Som en chela; som en dedikeret studerende til Opstegen Mester kan I så ikke se eller føle menneskenes store kampe omkring jer, fx. de mennesker, som I havde valgt til leder af jeres samfund?

2) offentligheden har ret til at vide - under informationsfrihed.

Vores svar til denne påstand er både: ja og nej. Ja, vi er enige i, at offentligheden kan have ret til at vide (hvis informationerne har potentiale for direkte/indirekte at påvirke offentlighedens trivsel og/eller hvis informationerne har relation til deres offentlige/lederskabsroller) og nej, offentligheden har ikke ret til at vide ALLE personlige informationer (specielt informationer, som ikke påvirker offentlighedens trivsel, dvs. at det ikke kommer dem ved). Det vil afhænge af typen af informationer, I ønsker at kende og grunden til, hvorfor I ønsker at kende dem.

Prøv at sætte jer i deres sted, hvordan ville I føle, hvis hvert eneste aspekt af jeres liv stod til skue for hele verden? For de fleste eller jer alle her vil det virkelig være et helvedes liv. Hvis I ikke tror på det, så bed ganske enkelt universet om at sende jer tests/livsudfordringer, som vil hjælpe jer med at vide, hvordan det føles at få jeres privatliv krænket.

Folks ret til privatliv og deres frihed til at være skal respekteres for at jeres egne rettigheder/jeres egen frihed kan blive respekteret også. Husk, hvad I gør/ikke gør for andre, gør I/gør I ikke i sidste ende mod jer selv.

Der er en streng regel heroppe i Himlen om, at sjæle kun kan få adgang til andre sjæles individuelle akashiske optegnelser/sjælehistorie/livsplaner, hvis:

1) de ønskede informationer enten direkte eller indirekte er forbundet med de sjæle, som er kommet med anmodningen,

2) I har fået tilladelse af deres højere Selv (eller af deres inkarnerede aspekter af selvet) til at få adgang til de relevante informationer,

3) der er et behov for at vide for at kunne udføre jeres job; fuldføre en mission eller fuldende de opgaver, I har fået.

Hvis I nu bevidst ville erklære en kraftfuld intention om: at ingen andre end jer kan få adgang til private energetiske informationer, som har noget med jer at gøre, så vær ganske enkelt forvisset om, at jeres Jeg Er tilstedeværelse og team altid vil respektere og ære jeres ønske uden undtagelse. De vil sikre, at en energetisk sensitiv person/en synsk person overhovedet ikke kan få adgang til nogen former for vibrationsmæssige informationer uden jeres mundtlige/skrevne/højere tilladelse.

Med andre ord, kære, at være højere dimensionel betyder også, at I altid må værdsætte og højt respektere ALLE levende væsners privatliv, behov og frie vilje (inklusiv jeres dyrs, træernes, osv.).Ydermere var disse kendte offentlige personer ofte nødt til at 'bære masker' eller vise adskillige tydeligt forskellige ansigter/personligheder til verden: et ansigt/en personlighed, de vidste, ville være acceptabel i offentlighedens øjne og andre skjulte/private ansigter/personligheder, som kunne gøre en ende på eller bringe deres karrierer i fare eller endda bringe deres liv i fare, hvis de nogensinde blev afsløret.

Nogle gange blev deres gode navn og rygte bevidst svinet til af konkurrencen, fx. af de, som var jaloux på deres succes eller af dem med magt, som ikke brød sig om rollerne/det gode arbejde, disse sjæle havde lavet bag deres ryg.

Døm ikke, kære, for kun Vi (jeres højere dimensionelle venner, som leder Jordens opstigning) kender den fulde, hele højeste sandhed om det, der har at gøre med de mennesker/grupper/situationer, som I har beundret/elsket/frygtet/ikke brudt jer om/hadet.

Vi kan altid se det store billede, fra vores fugleperspektiv, mens I alle (det meste af tiden) kun kan se, hvad der er for næsen af jer og ikke, hvad der bevidst har været skjult for offentlighedens øjne (både det gode og det dårlige).

Hvis I er nysgerrige nok efter at finde ud af, om nogen tilhører/spiller en rolle for: den mørke fraktion (tjener sig selv) eller Lysets fraktion (tjener alle), er det eneste, I behøver at gøre, at placere jeres fokus i hjertechakraet; i denne portal til jeres højere Selv - for at finde sandheden.

Sæt ikke kun jeres lid til eksperter, spirituelle ledere eller erfarne lysarbejdere for at finde alle svarene, for det er IKKE vejen til Mestring. I må alle lære at bruge jeres intuition og lytte til jeres egen indre guidning, for ALLE de informationer/den klarhed, I har søgt (som er relevante for jer), kan findes i jeres indre. Informationer, der ikke er relevante for jer, bliver måske ikke afsløret af jeres Jeg Er tilstedeværelse, som forklaret før.

Vær åben, klar og villig til at acceptere den højeste sandhed, især hvis sandheden, der bliver afsløret af jeres højere Selv, er fuldstændig forskellig fra, hvad I oprindeligt troede/forventede.

Den højeste sandheds vibrationer kan nu ikke længere nemt skjules for jer, da den altid vil resonere med hele jeres væsen --> en genklang, som ingen inkarneret sjæl kan nægte (medmindre man ganske enkelt ikke er interesseret i sandheden eller for stædig til at anerkende sandheden, når den stirrer en i øjnene, især hvis sandheden ikke passer til deres formål).

Religiøse/politiske autoriteter:

Mange af jer her har (i tidligere eller nuværende liv) været indsat i høje autoritetsstillinger (fx. religiøse, spirituelle, politiske eller regerende autoriteter). Til de af jer, som husker nogle/mange af jeres tidligere liv, hvor mange af jer ville være i stand til ærligt at indrømme over for jer selv, at I har (ved mange lejligheder) misbrugt privilegiet, æren eller tilliden, som menneskene under jeres beskyttelse havde givet jer?

Hvor mange krige er blevet kæmpet i Guds navn gennem menneskehedens historie?

Alle 'spillerne' i disse krige følte fuldstændig deres volds-/grusomme/undertrykkende handlinger mod andre levende væsner berettiget, fordi de kæmpede for den 'rigtige' sag; det 'rigtige' trossystem; fordi de havde den 'rigtige' hudfarve eller fordi de tilhørte den rigtige kaste/de rigtige grupper.

Husk, hvad Portia og Pallas Athene sagde i deres budskab her med titlen: 'Rigtigt vs. forkert, hvem afgør det?'

Vi, Lords af Karma, vil være i stand til at give klarhed til enhver sjæl, som spørger, med hensyn til hvem, der havde ret og hvem, der tog fejl i en given situation, baseret på Guds hellige, guddommelige, universelle love. Vores afgørelse baseres kun på ren sandhed; den højeste vibrerende sandhed, som har kærlighed, harmoni, fred, enhed som sine kerneelementer. I sidste ende har det Karmiske Råd det sidste ord, den Gud-givne ret til at 'dømme', om I havde ret eller uret, i hver eneste scene i jeres liv.

Til slut, kære, er det tilstrækkeligt at sige, at mens I forbliver i fysikalitet, skulle der ikke være behov for at afgøre, hvem, der havde ret og hvem, der havde uret i en given situation. Behov for at afgøre, hvem der havde ret eller uret, er ikke vejen til Mestring. Det er afgjort ikke vejen til fred eller vejen til harmoni med jeres medmennesker. Det er ganske enkelt en 3D programmering, som I konstant burde stræbe efter at slippe en gang for alle, da det ikke længere er i overensstemmelse med jeres hellige mål om fuld integration af jeres Gude-Selv.

Hvad der måtte være sandt og rigtigt for jer, er nødvendigvis ikke rigtigt for en anden person, så hvad giver jer ret til at tage, ignorere eller ikke at respektere en anden persons frihed til at gøre eller til at være i alle situationer?

Kære, i enhver form for krig, konflikt, debat, uenighed eller endda retssager, som I har ført eller for tiden/i fremtiden fører mod en anden (i jeres stræben efter frihed), husk venligst, at Gud IKKE tager nogens parti.

For Gud vil altid være på alles side.

Eller mere præcist, Gud vil først handle som en 'neutral observatør' til det, der sker og vil så gå videre til at hjælpe ALLE involverede parter i jeres 3D dramaer.

Typen af hjælp, der gives, vil altid være afhængig af sjælenes guddommelige højere vilje involveret i begivenheden/situationen.Sandere og klogere ord udtalt af Dr. Wayne W. Dyer er ikke før blevet sagt.

Menneskeheden har skabt utallige 3D love, der styrer folks opførsel - hvad, der er acceptabelt og ikke acceptabelt af samfundet. Reglerne ændredes, som tiden ændrede sig; som folkene/grupperne på magten ændrede sig og som jeres kollektive bevidstheds frekvensniveau ændrede sig.

Det er en bredt accepteret tro, at hvis folk 'brød reglerne/lovene', måtte de for det meste betale prisen for denne ikke-passende opførsel.

Prisen, som disse lovbrydere måtte betale, afhang sommetider af alvorligheden af de fejl, de havde begået.

For eksempel kunne folks hænder i gamle dage blive hugget af som straf for at stjæle, fx. et brød. Nu om dage i denne moderne tid skal den skyldige kun betale en lille bøde for at bøde for denne type af småforbrydelser.

I gamle dage kunne man nemt slippe afsted med at dræbe mennesker, men nu betragter det moderne samfund det for fuldstændig uacceptabelt at slå et andet menneske ihjel, hvad end grunden er (medmindre det er blevet legalt sanktioneret af regeringen, fx i en krig).

Og for at give jer en anden type kontrast kunne menneskene i Lemuriens og Atlantis' Gyldne Tidsalder aldrig finde på at dræbe dyr for føde. Denne handling ville blive betragtet som en helligbrøde; det ville være en handling, som var i total modstrid med Loven om En og ville således aldrig blive billiget af samfundet på den tid. Efter menneskehedens fald i bevidsthed til 3D blev drab på dyr for føde, fornøjelse eller nydelse en helt acceptabel praksis op til i dag.

Naturligvis vil det snart ændre sig, kære - efterhånden som jeres planet og hele det menneskelige kollektive stiger til endnu højere niveauer bevidsthedsmæssigt, vil disse typer af ukærlig praksis (som har skabt stor lidelse blandt andre levende væsner, som deler planeten med jer) blive fuldstændig uacceptable.

For I er nu i gang med at indvarsle genkomsten af den gyldne tidsalder; af skabelse og manifestation af et utopisk samfund baseret på kærlighed, frihed, fred, enhed og overflod til ALLE.

Inkonsekvensen i menneskeskabte 3D love (dvs. love, som meget sandsynligt vil ændre sig afhængig af dagens 'trend', hvilken tidsperiode I lever i eller hvilken regering der sidder) kan aldrig findes i Guds kosmiske love.

Husk, elskede Mestre, at Guds love altid er konstante og konsekvente; for de er fundamentet, hvorpå hele dette fysiske univers hviler på.

Ikke-overholdelse af Guds kosmiske love - når som helst I udøvede jeres frie vilje - ville øjeblikkeligt sætte jer i en energetisk 'venteposition', indtil en 'universel afbalancerende handling' en dag, et eller andet sted, naturligt indfinder sig. Og når det sker, ville I uden tvivl opleve det, som I tidligere har givet til/forårsaget for andre, med præcis matematisk nøjagtighed.

Den guddommelige karmalov eksisterer, ikke fordi Gud ønsker at straffe jer eller 'skurkene' for al den uret, de har begået.

Den eksisterer udelukkende for at opnå en tilstand af perfekt energetisk balance eller ligevægt mellem: rigtigt vs. forkert, lys vs. mørke, lavere frekvenser vs. højere frekvenser eller ondt vs. godt.

Tilstanden af perfekt balance/ligevægt er altafgørende for opretholdelse af eksistensen af jeres 3D/4D virkelighed; en virkelighed baseret på dualitets- og adskillelsesparadigmet.

Med andre ord spiller Loven om energi/karmisk balance en vigtig rolle i at opretholde integriteten og eksistensen af disse lavere dimensionelle virkeligheder.

At leve en 5D fysisk virkelighed i jeres eget liv svarer til at leve i et miljø af ikke-dualitet og enhedsparadigme, som kun kan tilvejebringes og gøres mulig gennem jeres overholdelse af guddommelige kosmiske love.

Med andre ord kan I ikke fortsætte med at svinge mellem jeres gamle 3D selv og jeres nye 5D selv, hvis jeres mål er med succes at stige op og få adgang til det højt eftertragtede 5D miljø, som jeres Moder Jord meget snart vil blive helt.

Det daglige valg fra-minut-til-minut om enten at handle i perfekt overensstemmelse med eller ikke i overensstemmelse med jeres Gude-selv har altid været jeres eget valg.

Lær venligst at vælge klogt, kære elskede, især nu hvor I forbereder jer på at gå ind i et højere dimensionelt 5D miljø.

Det er blevet endnu mere afgørende for jer alle at mestre jeres tanker, ord, følelser og handlinger, dvs. at mestre jeres mestring. Jeres 'praktik' eller træningsperioden, I nu befinder jer i/planeten Jorden nu befinder sig i, vil ikke og kan ikke vare for evigt - vente for evigt på, at I udvikler jer; bliver mere spirituelt modne eller tager fuldt ansvar for jeres tanker, følelser, ord og handlinger over for jer selv/verden.

Der er nu en stærkere nødvendighed for jer (Vores elskede lysarbejdere) til at tage fuld styring af jeres egen Opstigningsproces og forpligte jer så meget desto mere fuldt til den, hver dag.

I øvre 4D vil farten og hastigheden af alle følger af jeres lavere eller højere vibrerende tanker, ord, følelser eller handlinger kun stige, indtil der ikke er et tidsmæssigt hul mellem jeres 'skabelsesøjeblik' og jeres 'manifestationsøjeblik'.

En dag meget snart vil I alle få præcis (fx. som en boomerang, I har kastet, flyver tilbage til jer ikke længe efter), hvad I har sendt ud til andre/universet næsten øjeblikkeligt.

Og når den dag kommer, kan kun de, som permanent kan opretholde en 5D vibrerende værenstilstand, 'opnå adgang' til den Nye Jord.

Primær grund nr. 2:

Selvom mange inkarnerede sjæle (gennem tusinder af år i menneskehedens historie, hvor undertrykkelse, slaveri, grusomhed og uretfærdighed var normen) i høj grad ønskede og bad for frihed, havde mange ikke modet eller tapperheden til at gribe til KONSISTENTE handlinger - hvor de altid fulgte deres indre guidning - for at skabe og manifestere en virkelighed i deres liv/verden, hvor frihed var spillets navn.

De fleste af jer var så bange for at skabe 'bevægelser'; for at trodse autoriteter og derved skabe ufordelagtige/negative konsekvenser i jeres liv. I nogle levetider var I også bange for jeres egne sjælekræfter eller var blevet så magelige med 'status quo' (især hvis I tilhørte den 'privilegerede' gruppe af mennesker - der herskede i jeres nation/rige på den tid), og derfor var I ofte glade og tilfredse med tingenes tilstand.

Dengang som et medlem af den herskende gruppe modtog I faktisk et højt 'wake-up-call' fra jeres sjæl, i det øjeblik I kom til at stå over for/være vidne til situationer, hvor folk (fx. de, som tilhørte slave-klassen) led under de mange uretfærdigheder, jeres gruppe havde tilføjet dem. Disse møder var bestemt til at aktivere jeres hjertechakra; opfordre jer til at tage del i at bane vejen for, at menneskeheden kunne manifestere større frihed, som jeres samtidige og fremtidige generationer kunne nyde godt af.

Men ikke mange inkarnerede sjæle lyttede og handlede i den retning, deres højere Selv bad dem om at gøre - for hvis de fulgte deres indre guidning på denne måde, betød det ofte, at de måtte trodse stor fare, misbilligelse eller afvisning fra deres kære, fra verden eller fra magthaverne på den tid.

Menneskene, som havde turdet at være anderledes, var for det meste sjæle, som (før fødslen) var kommet hertil med en specifik højere mission for at forankre, stråle og på deres egen måde blive 'fakkelbærere' af Guds frihedsflamme på jeres undertrykkende planet. Ofte blev de så berømte for deres trods. Disse højt udviklede sjæle havde ikke ladet noget stoppe dem i at forfølge friheden, som de ønskede stærkt, selv om en sådan frihed havde meget store personlige omkostninger for dem selv.

De havde energetisk banet og åbnet vejen; plantet frøene til 'oprør' og vækket mange slumrende sjæle i deres tid til den følgende højeste sandhed: at evig frihed er enhver inkarneret sjæls guddommelige fødselsret og iboende natur. Med andre ord har deres primære mål altid været den samme i de mange fysiske inkarnationer, som disse højt udviklede sjæle har gennemført på planeten.

De havde ofte valgt at blive 'indsat' i specifikke, afgørende tidsperioder i Jordens historie for: energetisk at påvirke masserne; vække eller minde mange folk om deres guddommelige og direkte forbindelse til Kilden eller friheden inden i dem selv.

Disse sjæle kom udstyret med deres 'computersystem', dvs. deres DNA fuldstændig konstrueret/designet til FRIHED (ofte sammen med kærlighed, fred og harmoni) som deres programmeringssprog, som 'styrede' eller kraftigt påvirkede deres valgte tanker, ord, følelser og handlinger. Frihed var så dybt rodfæstet i disse sjæles værensmåde i en sådan grad, at det var DEN ENESTE måde, de ville og kunne operere ud fra i de fleste af deres interaktioner med verden omkring dem.

Kendte navne som Moses, Yeshua ben Yosef og Maria Magdalene, George Washington, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Liu Ziaobo, Aung San Suu Kyi, Winston Churchill, Albert Camus, Martin Luther King Jr., Eva Perón, William Wilberforce og utallige andre var de højt udviklede sjæle, Vi sendte til Jorden for at lære og lede deres folk/hele verden til, hvordan man (fredeligt - når muligt) skaber en verden, hvor frihed er spillets navn.

Selve deres eksistens var ofte en oprørshandling mod de herskende/religiøse autoriteter eller mod de store magthaveres/Cabalens påvirkninger i deres tid. Nogle af disse sjæle, fx. Churchill, blev født i tumultariske, meget mørke æraer for at hjælpe menneskeheden med at finde/bane vejen og på den måde lede hele verden tilbage til en tid med større fred og frihed.

De havde ledet (ved selve deres eksempel) og lært verden, hvordan man er og føler sig fri; hvordan man skaber en virkelighed, hvor deres egen guddommelige frihed regerede suverænt, selv i de mørkeste tider, hvor deres tro og deres sag ofte blev sat på en hård prøve -> som ofte resulterede i: at de måtte sidde mange år i fængsel, smædekampagner, der ødelagde deres gode navn/rygte eller deres død 'tilsyneladende' for deres undertrykkeres hænder, osv.Elskede, det er præcis på grund af det kollektives bestræbelser fra disse højt udviklede sjæle, at menneskeheden som en race nu er i stand til at ankomme til og banke på 'Porten til evig frihed' i dag. Deres fælles hårde arbejde og dedikation for sagen har med succes bragt menneskeheden til denne Opstignings tidslinie, hvor alle levende væsners guddommelige rettigheder nu er blevet endnu mere respekteret end nogensinde før!

Og meget snart, netop som jeg har lovet jer alle i det tidligere budskab, vil Jorden blive en planet styret af Guds kosmiske love, hvor alle levende væsners guddommelige rettigheder hersker suverænt.

I behøver ikke at kigge langt for at se masser af beviser på, at mit løfte bliver manifesteret rundt omkring på planeten, selv mens vi taler. Der er mange mennesker på planeten, der er gået langt for at beskytte friheden, rettighederne og levebrødet hos dem, der er svagere stillet end dem; dem uden magt eller dem uden en stemme.

Nu om dage er der så mange grupper, organisationer, velgørenhedsorganisationer dannet med det ene formål at være håbet, kærligheden eller lyset for dem i nød - fx. dyrevelfærdsgrupper, børnevelfærdsorganisationer, osv. Dannelsen af disse grupper er en moderne 'trend', som stort set var ikke-eksisterende for så lidt som 50 år siden.

Denne 'frihedsbevægelse' vil kun vokse sig endnu stærkere i de næste få år, kære, efterhånden som flere og flere inkarnerede sjæle vågner til erkendelsen, at de aldrig har været adskilt fra hinanden - at I er Et med ALT og ALLE, der kan ses og ikke ses.

Primær grund nr. 3:

Folk er ganske vant til og lejlighedsvist mere end glade for at give deres frihed til at vælge til en anden.

Folk er mere tilbøjelig til at tro på eksperter, mentorer, ledere eller autoriteter (på områder, de er interesseret i) og ofte ville de overlade beslutningen om at gøre noget eller ikke at gøre noget til en anden (fx. deres forældre, deres ægtefælle, deres bedste ven, osv.).

Hvis noget skulle gå galt på grund af det valg, de havde taget, engang i fremtiden, så holder de sig ikke tilbage for at placere skylden hos folk, som tidligere havde taget beslutningen på deres vegne.

Vær ærlige over for jer selv og find ud af, hvor mange gange I (i fortiden) har givet jeres forældre eller jeres kære skylden for de beslutninger, de havde taget på jeres vegne eller for de beslutninger, I personligt havde taget (under kærlig indflydelse fra jeres kære)?

I ønsker måske blot at observere, hvordan folk på Jorden generelt reagerer, når de bliver usikre på: hvad de skal gøre, hvilken vej de skal tage eller hvilken beslutning de skal tage.

I stedet for at søge klarhed; for svarene på deres spørgsmål indeni - og derved sætte sig i overensstemmelse med visdommen hos deres alvidende Gude-selv, er folk så vant til at søge omtalte råd uden for dem selv.

De enten glemmer fuldstændigt, at de har konstant, 24/7, adgang til ekspert råd i deres indre eller ikke er i stand til at tro på den indre guidning (fordi de ikke er blevet trænet til at gøre det siden fødslen, dvs. de er fuldstændig ude af træning).

For at give jer alle et eksempel, har Adele lejlighedsvist modtaget e-mails fra mulige klienter, der spurgte hende, om hun kunne hjælpe dem med deres specifikke problemer, hvis de aftalte en session med hende. På sin sædvanlige styrkende måde svarer Adele altid tilbage ved at sige, at det desværre er deres egen afgørelse.

Som en, hvis sjælsoprindelse er den violette stråle, handler hele Adele naturligt om frihed, og derfor vil hun aldrig overtale, overbevise, påvirke eller presse nogen til at aftale en session med hende. Når hun bliver spurgt om detaljer, vil hun kun komme med faktuelle informationer og give en forklaring på den form for hjælp, hun yder.

Og derfor, hvis folk besluttede sig for at aftale en session med hende, må de gøre det med en indre viden; med en følelse af sikkerhed/tillid, som kommer af at følge deres indre GPS og ikke fordi hun/en anden gav dem et overbevisende råd.

Ved at stille Adele et spørgsmål, lagde disse mennesker faktisk utilsigtet den iboende risiko; 'ansvarsbyrden' for deres fremtidige valg uretfærdigt på Adeles skuldre. Så hvis noget skulle gå galt eller hvis de (i fremtiden) skulle beslutte, at energihealingbehandlingen/læsningssessionen ikke opfyldte deres forventninger, så ville de absolut ikke holde sig tilbage for at placere hele skylden hos Adele - for ikke at have opfyldt de omtalte forventninger.

Og deri ligger en af de største problemer, som effektivt har forhindret menneskeheden i med succes at stige op til de højere dimensioner på et tidligere tidspunkt.

Hvordan kan nogen mestre deres Mestring; blive som Et med deres højere Selv og med succes stige op til 5D, hvis de ikke kan eller ikke er villige til at tage fuldstændig ansvar for og ejerskab over alle de valg, som de må tage i deres liv?

Kære, hvis I virkelig mener det seriøst med at opleve guddommelig frihed i ethvert aspekt af jeres liv, så brug venligst så meget tid, som I har brug for, til at tænke over og bearbejde alt det, Vi har forklaret her i dag i dette budskab.

For hvert eneste aspekt af jeres liv, som for tiden ikke fungerer for jer, ønsker I måske at tage jer tid til at bede jeres Jeg Er tilstedeværelse om klarhed, om at finde ud af, hvilken af de 3 primære grunde nævnt herover der for tiden er den største barriere for oplevelse af større frihed omkring det pågældende aspekt (fx. økonomisk aspekt, aspektet omkring parforhold, helbredsaspektet/velbefindendets aspekt, osv.).

Adele og Vi har ikke været i stand til helt at dække alt, hvad Vi ønskede at dele med jer i dette budskab. Så der vil komme en del 2 (og måske en del 3 også) om denne frihedsrelaterede højere dimensionelle fremstilling, som Vi har arbejdet hårdt sammen for at give jer her i dag.

Flere ting, som er afsløret her i del 1, behøver en mere detaljeret forklaring, så vær tunet ind på Vores næste indslag.

Jeres individuelle og kollektive fremtid vil blive så spændende, kære.

Gør jer ganske enkelt jeres daglige intention om altid at være forankret i jeres Jeg Er tilstedeværelses Lys og Kraft, og ved at gøre det, vil I uden tvivl sikkert nå frem til det 'Hellige Land, hvor evig frihed findes', i et tempo, der passer jer perfekt!

Erkend, kære, at sandt at sige har jeres guddommelige frihed aldrig været taget fra jer.

Det har måske undertiden set sådan ud, men alt det, der er sket i jeres nuværende og tidligere liv, er altid sket med jeres højere samtykke - og følger ultimativt jeres egen guddommelige frie vilje til selv at vælge de fysiske livsoplevelser, I ønsker at have på Jorden (altid med større kærlighed til jer selv og sjælevækst for øje).

Kun fra denne tilstand af total viden og accept af denne sandhed, kan I nemt igen gøre krav på jeres guddommelige fødselsret og manifestere en virkelighed, hvor I altid kan føle jer fuldstændig frie ligegyldig, hvad der sker omkring jer.

Med al vores kærlighed og hengivenhed,

Gudinden for frihed & St. Germain.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2020.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv altid linket herover. Tak for at respektere dette ønske. Namaste.


===========================================================

KANALENS NOTE - 19. april 2020.

Hej kære venner

Jeg håber, at I alle har nydt at læse ovenstående budskab fra vores elskede Gud for frihed og Gudinde for frihed.

Det har været det mest udfordrende, men også det mest givende kanaliserede budskab jeg nogensinde har skrevet på vegne af det Guddommelige. Emnet frihed ligger mit hjerte meget nær, hvilket alle mine nærmeste venner kan fortælle jer.

Det var, som om alt det, jeg har lært og oplevet i dette liv (især det 'helvede', jeg har været igennem de sidste 12 måneder og i utallige tidligere liv) var for, at jeg endelig kunne skrive denne række af frihedsrelaterede kanaliserede budskaber til jer og til verden.

Denne række af budskaber markerede kulminationen af mange levetiders værdige kampe, som min sjæl personligt havde oplevet i vores talløse bestræbelser på at forankre frihedens energier på Jorden.

Mens jeg skrev dette budskab, kunne jeg ofte føle lysets og kærlighedens kraftfulde healende energier konstant hvirvle inde fra mig og inde fra planeten - som arbejdede hårdt på at rydde, rense, slippe og heale alle frihedsrelaterede traumer/ar/sår, som var tilstede ikke kun i min sjæl, men også i min slægtslinie og i hele det menneskelige kollektive også.

Og i dag, selvom jeg er udmattet af hele rensningsprocessen, føler jeg mig virkelig glad og meget lettere end nogensinde før.

Selvom jeg delvist har skrevet del 2, som tager ca. 15 minutter at læse, vil jeg ikke længere give en frist for, hvornår det næste budskab foreligger.

Det vil blive lagt ud, når det er tid er.

Jeg håber, I alle har nydt at læse de mange dyrebare kærlighedsgaver, som I kan finde på denne webside.

Til slut vil jeg gerne afslutte dagens budskab ved at dele følgende fantastiske sang med jer alle. Den er skrevet og sunget af en vidunderlig lysarbejder ven, AnnKristin Torp, og sangen deles her med tilladelse. Mange tak, AnnKristin ✨💝🙏✨.

God fornøjelse!

Med kærlighed og lys
Adele.

Sangtitel: Freedom

Lyrics:

Freedom in my soul and freedom in my heart
Leave this prison tower- let go the painful past
Standing in my pillar of divine light
Living my compassion - ready to take flight

May all secret dreams I hide - soon be out there in the open
Cause I know - there are no limitations
Take a wild ride with me - on the cyclone of my life-force
With the power of love - and be free!

Freedom in my soul and freedom in my heart
Leave this prison tower - let go the painful past
Standing in my pillar of divine light
Living my compassion - ready to take flight

To be honest - to be real - is the path I wanna follow
To honour how I feel - the lightness and the sorrow
And allow it to be - See the breaking down of ego
To journey with joy - and be free!

Bridge:

I can see a new dawn
I‘m the lady of the rising sun
I‘ll embrace it all
Time to blow bubbles, time to laugh, to dance and have fun

With freedom in my soul...

Lyrics & melodi: AnnKristin Torp.
Skrevet i: august 2017.

Copyright 2020 - AnnKristin Torp.

Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!< foregående budskab | næste budskab >


Share |