Home > > Adele Arini - Penge, spiritualitet og loven om Guddommelig Kærlighed (Del 1) - 11. november 2019

Adeles Højere Selv - Penge, spiritualitet og loven om Guddommelig Kærlighed (Del 1) (Money, Spirituality & the Law of Divine Love (Part 1)) via Adele Arini - 11. november 2019Adele:

Elskede JEG ER, tiden er nu kommet for os til at have denne vigtige samtale. Jeg har mærket et skift i den kollektive energi for nylig og tror, at den Guddommelige Timing endelig er kommet. Mange af os er endelig klar til dette budskab.

I mine mange år i tjeneste for det guddommelige har jeg mødt og hjulpet så mange lysarbejdere, hvis hjerter og intentioner er rene. Deres højeste ønske er at være i kærlig tjeneste for verden og kun lave det, de elsker at lave, men de finder det ofte udfordrende at få enderne til at mødes eller at betale regningerne.

Ofte er det, som de føler sig guidet til at lave, ikke, hvad de laver for at kunne tjene til dagen og vejen, og de er derfor ængstelige/nervøse/er bange for at foretage overgangen.

Vi lever trods alt på en planet, hvor penge stadig er en populær vare, som kan påvirke kvaliteten af vores liv, og vi har ikke råd til at 'brænde vores broer' og foretage overgangen (til at følge vores hjerter) uden detaljerede/backup planer.

Lad mig først begynde med at stille de følgende 3 vigtige spørgsmål om penge:

1) Er det 'uspirituelt' eller 'forkert' at ønske penge, at elske penge eller at have mange penge?

2) Som kandidat til Opstigning eller som en hengiven chela for de Opstegne Mestre hvad bør vores standpunkt/synspunkt være om penge? Skal vi bare have nok til at klare os eller være moderat rige eller er det 'okay' at tjene godt og faktisk have millioner af dollars på vores bankkonto?

Kan en person for eksempel - som kører rundt i flere dyre biler (hver bil koster måske så meget som et standardhus) og bor i et stort hus ved kysten - betragtes som spirituel eller en sand lysarbejder?

Der er så mange tabuer, 3D programmeringer og forældede trossystemer i det menneskelige kollektives bevidsthed om: Penge, spiritualitet og kærlig tjeneste, som må udrenses og forvandles til højere lys lige nu.

Bevidsthed om mangel/knaphed har domineret denne planet længe nok, og det er på høje tid, at det bliver ændret.

3) Jeg har mødt mange lysarbejdere, som underbevidst tror, at det at yde kærlig, uegennyttig tjeneste helliget Gud/Lyset gøres ved at leve uden at have/tjene ret mange penge. Disse mennesker er meget fokuseret på at yde enten gratis eller meget overkommelige tjenester for dem i nød. Og i den anden ende af skalaen har jeg så også observeret, at der er en anden gruppe af lysarbejdere derude lige nu, som ikke har nogen skrupler over at forlange mange penge for deres tjeneste.

Jeg håber, I alle vil indse, at jeg med alle de spørgsmål, jeg stiller i dette budskab, ikke dømmer/kritiserer dem i de to ovennævnte grupper, jeg prøver heller ikke at afgøre, hvilken gruppe der er rigtig/forkert - da det er fuldstændig unødvendigt og vil blot yderligere fastholde den gamle 3D bevidsthed om adskillelse.

Mit mål i dag er at hjælpe mig selv og alle jer her med at lære, forstå og få krystalklar klarhed over, hvilken måde der er den højere dimensionelle vej at følge, så vi, hvis vi ønsker det, om nødvendigt, og kun hvis/når tiden er rigtig, måske ønsker at revidere vores perspektiver og adfærdsmønstre for bedre at afspejle vores al-kærlige & al-rige Højere Selv.

Trods alt er det mit primære mål med at skrive & dele disse højere dimensionelle budskaber med jer alle - så vi med succes kan opnå vores Opstigning og være den levende legemliggørelse af vores JEG ER.

Elskede Højere Selv, hvordan fastsætter vi som lysarbejdere den rimeligste og rigtigste pris, som skal betales af de mennesker, som kommer til os og beder om hjælp? Er det for eksempel faktisk okay at forlange hundreder af dollars for en kort session (2 timer eller mindre)? Jeg har set folk kræve over USD 300 for en kort session.

Er vi måske nødt til at sænke den pris, vi forlanger af folk, for at de, der har brug for vores tjeneste, kan få råd til den? Og så til de folk her, som for tiden ikke tjener nok, er de nødt til at hæve prisen på deres tjenester ved med succes at indgive dem den tro, at de har fortjent så meget mere?

Hvad med online/private: møder, klasser, workshops, seminarer, webinarer etc. - hvordan beregner vi en rimelig pris for hvert kursus/begivenhed, som vi måske afholder en dag, når vi følger vores hjertes guidning?

Som en, der har haft handel og erhverv som hovedfag, kender jeg naturligvis til og forstår de grundlæggende økonomiske principper: efterspørgsel, udbud, kostpris og pris.Det, jeg gerne vil vide, er: foruden at følge disse grundlæggende økonomiske principper er der noget andet, vi som lysarbejdere/aspiranter til Opstigning/chelaer har brug for at vide, når vi fastsætter vores pris (ud fra jeres højere perspektiv)?

For at kunne betegne sig som/blive kaldet en lysarbejder, er det 'bedre' at starte med at yde vores tjenester gratis eller i stedet anvende et donationsbaseret system? Det er måske gjort med den fulde forståelse af, at penge til sidst vil blive afskaffet og blive fuldstændig irrelevant, da alle vores fremtidige behov/udbud på 5D Jorden vil blive ydet gratis.

Ydermere har jeg mærket tilstedeværelsen af en dyb, underbevidst tro indlejret i menneskehedens bevidsthed om, at alt det, som flertallet har klassificeret som 'spirituelt' skal eller bør ydes til: billige, gratis eller meget overkommelige priser til verden. Er det en højere dimensionel overbevisning eller en lavere, som vi må stræbe efter permanent at udrydde en gang for alle?

Er det vigtigt for os at få vores prisstrategi på plads - for at have succes og have en blomstrende forretning/tjeneste? Da vi fulgte vores hjerters guidning ved at opsige vores 'normale' stabile og magelige job, gjorde vi det trods alt for bare at klare os. Hvis vi skulle beslutte os for en upassende prisstrategi, ender vi måske med at have en dyr eller en meget udmattende hobby snarere end at arbejde med en langsigtet, glædesfyldt og givende kærlig ydelse, som skaber en win/win situation for os selv og verden.

Højere Selv:

Elskede Adele, det bliver sandelig en vigtig samtale, som vil styrke og højne vibrationerne og bevidstheden hos mange lysarbejdere så vel som hele planeten. Det betyder virkelig ikke noget, hvor mange mennesker vil: falde over/læse dette særlige kanaliserede budskab - Lyskoderne eller de Højere Lysenergier indlejret i denne særlige transmission (nu hvor det er blevet fysisk manifesteret gennem dig) vil uafbrudt skabe et kraftfuldt Overflod-Til-ALLE momentum, som for stedse vil udrydde bevidstheden om fattigdom på Jorden i den nære fremtid.

Vi anbefaler, at alle jer her læser dette budskab så ofte som muligt for at nyde godt af energierne og for helt at integrere den højere dimensionelle lære indeholdt heri. Og hvis der er noget i dette budskab, som I er uenige i/ikke helt forstår, så tal ganske enkelt med jeres JEG ER og bed om yderligere forklaring.

Derefter skal I så anvende alle disse informationer her i jeres dagligdag, så fremgang og overflod bliver jeres værensmåde, altid.

Praktisk anvendelse er nøglen til forandring.

Jeres liv vil begynde at bevæge sig mod højere højder, når først I er:

1) fast besluttet på at ændre og permanent fjerne alle jeres begrænsende vaner/programmeringer/trossystemer omkring penge,

2) fuldstændig fokuseret på at skabe rigdom/fremgang på den nemme, højere dimensionelle måde,

3) klar til at handle.

Lad os nu begynde med at tage fat på dit første spørgsmål.

For at besvare dette spørgsmål må vi først forklare, hvad det virkelig vil sige at være spirituel.

Fra vores højere dimensionelle perspektiv er man spirituel, når man lever sit liv hver dag med en dybere mening og formål; at gå gennem livet/at leve et liv i glæde og føle sig fuldstændig i overensstemmelse og forbundet med sit 'sande, indre selv'. Man ved, at livet er en ære, gave eller velsignelse, og derfor helliggør man sit liv ved: at tage fuld ansvar for det og ved ikke at bruge/spilde for meget tid på uvigtige indre og ydre aktiviteter (fx. aktiviteter, der hæmmer ens vækst og udvidelse som en opstigende sjæl).

I behøver IKKE at befinde sig inden for arbejdsområder som meditation, yoga, spiritualitet, new age, opstignings-relaterede eller religion (fx. som præst eller munk) for at være spirituel. Så længe jeres arbejde indebærer at være til tjeneste for andre (og derfor går alle eksisterende jobs, der nogensinde er skabt på denne planet, ind under dette kriterium, så jeres arbejde er afgjort helligt - forudsat, at jeres hjerte er den, der aktivt leder vejen (når I er på arbejde).

Med andre ord, kære, kan I leve et enkelt, 'normalt' liv og arbejde som rengøringsassistent, tjener, buschauffør, bygningsarbejder, kassedame, ekspedient, callcenter medarbejder osv. og stadig blive betragtet som en, der arbejder inden for det 'spirituelle' område. Eftersom ethvert af de jobs nævnt herover i sidste ende resulterer i at hjælpe med at forbedre livskvaliteten hos den person, I møder hver dag.

For eksempel hvis I for øjeblikket arbejder som rengøringsassistent, har I måske i al hemmelighed haft den overbevisning, at rengøring er et lavt betalt, udmattende og ikke respektabelt job. I har måske endda forsøgt at skjule, at I gør rent, for folk, I lige har mødt/for dem, I ønsker at gøre indtryk på.

Det er tid for jer alle, kære, at skifte jeres perspektiv til højere niveauer om det job, I er beskæftiget med lige nu.

I ovennævnte scenarie som en, der spiller rollen som rengøringsassistent er det, I faktisk gør hver dag, at: udføre en hellig, kærlig og meget vigtig tjeneste ved at hjælpe en masse mennesker med at leve/arbejde i et sundt og meget rent miljø.

Der er en masse mennesker derude, som går rundt med en 3D bevidsthed, og derfor tænker de måske, at det at være rengøringsassistent ikke er et job, der fortjener den højeste respekt, taknemmelighed eller kærlighed (ulig mange andre prestigiøse, fine jobs som at være: doktor, advokat, lærer, CEO etc.), men alle jer her, Opstigningsaspiranter, som har fulgt vores budskaber i et stykke tid, burde nu vide, at hvis I stadig holder jer til sådanne overbevisninger, er det på høje tid at slippe dem.

Hvis I måske er en, der for tiden 'spiller' rollen som rengøringsassistent (eller en anden antagelig uønsket rolle, fx. renovationsmand, pizzabud osv.), hvorfor tager I jer af, hvad andre mennesker tænker? Er det måske nu tid til at holde op med at lade menneskene/verden omkring jer diktere, hvordan I har det med jer selv, jeres rolle, jeres job? Forudsat I faktisk er glade for det, I laver - hvis det er et job, som er meget udbytterigt og giver jer masser af tilfredsstillelse.

Hvis det er et job, som ikke giver jer glæde og tilfredsstillelse, er der så noget, I kan gøre lige nu for at forbedre jeres følelse omkring jobbet, indtil I finder/får et tilbud om et bedre, mere passende job? Kære, husk venligst, at I åbner døren til en bedre situation/større overflod, ikke ved at føle jer ulykkelige, håbløse, vrede, deprimerede eller at I sidder fast der, hvor I er lige nu.

I åbner døren til en lysere, gladere og mere rig fremtid ved at tune ind på disse højere vibrationer, at være parat til mere, mens I samtidig allerede føler jer glade, rige og taknemmelige for det, I har lige her, lige nu.

Og til de af jer her, som er engageret i alle 'andre roller', næste gang I møder mennesker, der for tiden 'spiller' rollen som rengøringsassistent (eller andre ikke så ønskelige), så tag jer venligst tid til altid at hilse på dem med et venligt smil; tag jer tid til at tale med dem, når som helst I kan, og send dem så i jeres hjerter masser af kærlighed, velsignelser om overflod og taknemmelig - i fuld bevidsthed om, at I er Et med dem, og at I er i stand til at glædes over oplevelsen af at have pletfrie-rene faciliteter/arbejdspladser/hjem på grund af deres hårde arbejde og dedikation for deres jobs.Husk, kære, at alle er lige for Gud. Ingen er bedre eller værre i Guds øjne på grund af jordiske, lavere dimensionelle standarder som: hvor mange penge I havde, hvor uddannet I var, hvilket job I havde, hvor succesfulde I var i jeres medmenneskers øjne, hvor mange titler I havde etc. Disse er alle menneskelige standarder, som er baseret på 3D illusioner.

Når I en dag sidder i et mødelokale med det Karmiske Råd ved slutningen af jeres fysiske inkarnation, er det følgende nogle af de ting, Lords af Karma vil se på, når de gennemgår jeres liv:

* Hvor meget kærlighed, lys, medfølelse, tålmodighed, tilgivelse og glæde gav I jer selv, menneskene og verden omkring jer?

* Hvor konstruktivt brugte I de livsenergier, som blev givet til jer hver dag? Brugte I jeres liv til at sætte fart i jeres spirituelle vækst og udvidelse eller ødslede I for det meste jeres liv væk ved at fokusere på verdslige glæder, personlige rigdomme - og glemte fuldstændig jeres samhørighed med Alt-Der-Er?

* Hvor tæt på var I på at være den levende legemliggørelse af jeres JEG ER tilstedeværelse - og udtrykte alle Guds guddommelige dyder i al deres skønhed og perfektion?

* Hvor megen lidelse eller 'dårlige' energier skabte I i jeres eget liv og andre menneskers liv og følgelig hvor meget karma må I balancere i jeres næste fysiske inkarnation?

* Har I opnået alt det, I satte jer for at gøre, dvs. jeres livsmission/-mål for den pågældende inkarnation?

Hvis I er en af disse mennesker, som dybt erkender vigtigheden af at indgive hver lille/stor aktivitet, som I dagligt gør for jer selv og andre, energierne af KÆRLIGHED; hvis I altid har haft en kraftfuld tankegang fokuseret udelukkende på kærlig tjeneste, hver morgen før jeres arbejde begynder, er I, kære, dem, som i sandhed fortjener at blive kaldt spirituelle. For disse personer vil deres livsvej for det meste være fyldt med glæde, kærlighed, succes og overflod.

Med andre ord hvis I er typen, som 'giver jer selv fuldt ud', når I hjælper andre; hvis I virkelig er hjertebaserede i alt, hvad I gør (stort eller lille), ligegyldig hvilken opgave/job I udfører - har I til fulde opfyldt alle vores højere dimensionelle kriterier for at være en spirituel person.

Kære, I er en spirituel person, hvis KÆRLIGHED ofte er jeres primære grund for at tænke/sige/gøre noget i livet. I er en spirituel person, hvis I altid behandler andre på den måde, I ønsker at blive behandlet - i total Samhørighed & Enhed. I er en spirituel person, hvis medfølelse, tålmodighed og tilgivelse er blevet jeres værensmåde - vidende at de folk, I møder hver dag, befinder sig på forskellige niveauer af spirituel udvikling, og derfor er der aldrig nogen grund til at blive vred, rystet eller ulykkelig over, hvad nogen sagde til jer eller gjorde mod jer.

Hvis på den anden side I hver dag kommer på arbejde med den følgende indstilling => at I kun er der for at 'tjene til livets ophold', betale regninger eller hjælpe jeres familie, vil I ofte opdage, at bare handlingen med at møde op på arbejde er: hårdt arbejde. Mange mennesker i arbejdsstyrken rundt omkring i verden 'lider' ofte af mandagssyndromet, fordi de ikke har lært at bruge den Guddommelige Kærligheds energier klogt - som støtte i deres karriere og personlige liv. I dette scenarie har I guddommelig kærlighed til jer selv (ved at arbejde hårdt for at hjælpe jer selv og familien), men guddommelig kærlighed til de mennesker, I hjælper hver dag og til det arbejde, som I har, er ikke lig med kærlighed til jeres selv - idet I skaber en ubalance, som der må tages hånd om, hvis jeres mål er at føre jeres karriere til større højder.

I det ovennævnte scenarie er en person, der føler sig 'forpligtet' til at være på arbejde; som føler, at han 'skal' eller 'er nødt til' at lave noget, en person, der stadig går rundt med den samme 3D mentalitet som mange andre slumrende, uopvågnede sjæle på denne planet.

Husk, kære, når højere dimensionelle væsner har indvilliget i at lave en indre/ydre aktivitet, udføres disse aktiviteter altid med glæde og kærlighed - aldrig af pligt eller nød.

Det betyder også, at man kan være en lysarbejder/højt spirituel, selv hvis man ikke ved, hvad en lysarbejder er eller hvad en spirituel person egentlig betyder. Vi er sikre på, at alle jer her på et eller andet tidspunkt i jeres liv har mødt folk, som tilhørte denne kategori - de som ikke kendte til deres lysarbejder identitet. I har måske mødt disse jordiske engle i forretninger, på cafeer som tjenere eller mange andre steder, og de kunne altid identificeres på baggrund af deres kærlige venlighed, medfølelse, tålmodighed og generøsitet, da de ofte tog sig tid til at: fokusere på jer, hjælpe med at løse jeres dilemmaer og/eller tog sig af jeres umiddelbare behov/besvarede jeres spørgsmål.

Og i stedet for at behandle disse mennesker, som om deres kærlige tjeneste for jer var fortjent med rette eller I havde ret til den (især hvis/når penge var blevet brugt til udveksling af de tjenester, I fik), ønsker I måske at tage den højere vej i taknemmelighed, hvor som helst I tager hen. Disse mennesker kunne have valgt at lave andre ting, være andre steder eller ikke at give jer meget af deres: kærlighed/opmærksomhed/tid/tålmodighed/venlighed ved at lave det, de blev betalt for at lave - ikke mere, ikke mindre (uden at bekymre sig om ller føle behov for at gøre det ekstra for jer). I stedet har de troligt valgt at gøre deres bedste for at hjælpe jer.

Vi har sagt alt, hvad der skal siges om grundlaget for resten af dette budskab og for at hjælpe alle jer her til bedre at forstå, hvad det betyder at leve et højt spirituelt liv.

Kort sagt, ALLE jobs er spirituelle, da de (i al væsentlighed) handler om at yde et produkt eller en tjeneste, som vil forbedre livskvaliteten for mange mennesker.

Men for at I med rette kan kaldes 'en spirituel person' eller for at I lever et højt spirituelt liv, må I altid have Kærlighed, Samhørighed og Medfølelse som de underliggende grunde i alle jeres daglige indre og ydre aktiviteter.

Nu, hvor I dybt har forstået, hvad det betyder at være spirituel, så lad os besvare Adeles første spørgsmål:

Er det 'uspirituelt' eller 'forkert' at ønske penge, at elske penge eller at have masser af penge?

Nej, det er ikke forkert at ønske penge. I er Gud og udtrykker altid jer selv som Skaberen Gud. Hvis jeres livsoplevelser har bragt jer til et punkt, hvor I har beslutter jer for at blive rigere og have flere penge på jeres bankkonti, hvad er der galt i det? I behøver ganske enkelt blot at tage jeres kraftfulde 'Skaber' tænkende kasket på, tune ind på vibrationerne i økonomisk overflod og skabe en fuldstændig anden virkelighed, hvor penge flyder i rigelige mængder i jeres liv. Der er intet galt eller uspirituelt i at ønske at skabe, manifestere eller opleve flere penge i jeres liv.

Der er heller ikke noget galt i at elske penge. Det er ikke uspirituelt at elske penge. Faktisk har vi lige herover afsløret, at når som helst Kærlighedsenergierne er til stede, vil det vise sig at være en spirituel indre eller ydre aktivitet. Og derfor er det meget spirituelt at elske penge.

Det er imidlertid vigtigt for jer at bemærke her, kære, at vores definition på 'at elske penge' er den højere dimensionelle definition og ikke en lavere definition. Hvis I virkelig er blevet den person, der elsker alt og verden omkring jer (fx. enhver person, ethvert dyr, enhver klippe, ethvert træ, ethvert element, enhver levende/ikke-levende genstand), så vil den kærlighedsenergi naturligt udvide sig til at omfatte kærlighed til penge.

Der er ingen steder, hvor Gud ikke er, og der er intet, som Gud ikke er.Trods alt er penge også lavet af Energi - den samme Elektroniske Lyssubstans, som er Gud/Kilden, som også kan findes i jeres egne fysiske kroppe. At sige den følgende enkle sætning: 'Jeg elsker jer, penge' burde føles lige så naturlig og lige så rigtig som at sige disse sætninger: 'Jeg elsker dig, mor', 'Jeg elsker dig, kære mand/hustru/partner' eller 'Jeg elsker dig, min ven'.

Og hvis I finder det svært at sige kærlighedsordene om penge, så er det måske tid for jer at dykke dybere ned i jeres underbevidsthed - for at finde ud af, hvorfor det er en udfordring for jer at elske penge og for at slippe disse aspekter af jer selv, som har blokeret jeres vej til større rigdom. Mens I voksede op, er I måske blevet udsat for eller er blevet præget af folkene omkring jer til mange falske overbevisninger så som 'penge er roden til alt ondt' eller 'mennesker, som har masser af penge, er alle sammen grådige, ugudelige eller uspirituelle'?

Elskede, I må være kærlige og gode venner med penge for at tiltrække og få flere af dem i jeres liv. Ligesom når I tager jer tid til/gør alt for at skabe et kærligt forhold til menneskene omkring jer, vil I uden tvivl nyde et liv fyldt med mange vidunderlige, livslange venner => når I har et kærligt og respektfuldt forhold til penge, vil jeres liv tage jer til større højder og uendelig overflod vil fortsætte med at flyde jeres vej. Er det ikke sådant et liv, I foretrækker at have?

Eller ville I virkelig være glade for et liv, hvor I altid: bare lige klarer det (dvs. at leve fra lønningscheck til lønningscheck), vender hver en øre og er så forsigtige for at være sikker på, at I ikke lever over evne?

Endelig er der intet galt eller uspirituelt i at have masser af penge. Gud ønsker, at I nyder jeres liv på Jorden og skaber en glad fremtid for jer selv. Så hvorfor ville det være forkert at have masser af penge? Trivsel er jeres Guddommelig Fødselsret, og derfor at få opfyldt alle jeres behov er vigtigt, for at I kan opleve denne trivsel. Og da penge stadig er en vigtig faktor som hjælp for jer til at opleve denne tilstand af trivsel, er det at have masser af penge afgjort en god ting. Der er intet uspirituelt i at have masser af penge på jeres bankkonti lige nu.

Hvad I imidlertid gør med de penge, som I er blevet begavet med, vil definere, hvem I er som person => om I er en spirituel person (med kærlighed som grundlag for jeres handlinger mod jer selv og andre) eller en ikke-spirituel person (som fortsætter med at operere ud fra frygt, nød, knaphed eller gennem 'magt over andre' måden).

De af jer her, som for tiden nyder økonomisk frihed, vid venligst, at friheden, I har, er en dyrebar spirituel gave, som jeres JEG ER har skænket jer. Hvad I gør med denne gave; med denne kraft vil enten hjælpe med at skabe: 'et akkumuleret gode' til jer selv eller en karmisk gæld, som I en dag vil blive holdt ansvarlig for.

Hvis I bruger denne økonomiske magt til jeres eget højeste bedste og det højeste bedste for alle/verden omkring jer, så er I fuldstændig i overensstemmelse med Lovene om Guddommelig Kærlighed og Brug af Energi. Hvis I på den anden side bruger jeres rigdom som et magtspil; til at manipulere folkene omkring jer og får dem til at bøje sig for jeres vilje; til at blære jer med jeres rigdom eller ødsler dem uklogt væk på ting, som i virkeligheden ikke betyder noget - i dette scenarie udviser I en adfærd, som ikke er i overensstemmelse med de følgende Kosmiske Love: Loven om Harmoni, Loven om Kærlighed, Loven om Karma og Loven om Bevaring af Energi.

Guddommelige Kosmiske Love er altid operationelle i alle aspekter af fysisk liv på planeten Jorden, hvilket betyder, hvordan I bruger de penge, der er givet jer, vil bestemme, hvordan jeres liv bliver. Der er to typer af Karma, kære, Karma om: udøvelse og undladelse. I skaber udøvelseskarma, når I bruger de energier, der er givet til jer på en uharmonisk måde over for alt i eksistens. I skaber undladelseskarma, når I undlader (svigter eller forsømmer at gøre) noget, som I i virkeligheden burde have gjort.

De af jer her, som ikke har økonomisk frihed lige nu, har engang nydt så meget velstand, rigdomme og overflod af enhver god ting som bidrag til Guds plan - men I valgte at holde jeres velstand tilbage eller brugte den udelukkende til personlig vinding eller fornøjelser.

Husk, kære, at I skal aflægge regnskab for alle energier, der er givet eller lånt til jer (i hvilken som helst form) - Guds Kosmiske Love er altid matematisk præcise, nøjagtige og ingen sjæl gives immunitet over for dem (dvs. selv de Opstegne Mestre og Lords af Karma må overholde disse love).

At forstå og overholde disse love vil i sidste ende hjælpe jer med at skabe et liv, der er glædeligt, tilfredsstillende og overstrømmes rigeligt af alle gode ting. Når I/menneskeheden har mestret kunsten at leve i perfekt overensstemmelse med eller overholdelse af Guds Love, vil jeres liv begynde at blomstre, og enhver på planeten vil kunne nyde: en uendelig strøm af overflod så vel som et liv med perfekt lethed og ynde.Lad os nu gå videre til Adeles næste spørgsmål:

Som kandidat til Opstigning eller som en hengiven chela for de Opstegne Mestre hvad bør vores standpunkt/synspunkt være om penge? Skal vi bare have nok til at klare os eller være moderat rige eller er det 'okay' at tjene godt og faktisk have millioner af dollars på vores bankkonto?

Kan en person for eksempel - som kører rundt i flere dyre biler (hver bil koster måske så meget som et standardhus) og bor i et stort hus ved kysten - betragtes som spirituel eller en sand lysarbejder?

Man kan roligt sige, at nogle af disse spørgsmål er der allerede blevet taget fat på i foregående sektion.

Kære, de fleste af jer her, der læser dette, står nu ved porten til Mestring og Opstigning. De mennesker, som har læst og fulgt vores budskaber gennem Adele i et stykke tid, I er alle (gennem Loven om Tiltrækning) de mennesker, der befinder sig i den samme fase/på det samme stadie i spirituel udvikling. I er klar til at hæve jeres forståelse om hvad som helst i livet til højere niveauer og permanent fjerne alt, der ikke længere tjener jer => alt, der ikke er i overensstemmelse med jeres Gude-Selv.

Det betyder, at de fleste af jer her allerede har fået styr på jeres prioriteter og er i overensstemmelse med jeres Højere Selv. Jeres hjerte er blevet aktiveret og helt åbnet og viser nu vejen - og påvirker hvert eneste øjeblik af jeres liv og hver eneste beslutning, som I må tage i livet. Dette gør de fleste af jer her til de perfekte: kar, ledere eller kanaler for Guds uendelige overflod i fremtiden for hele menneskeheden.

Jeres hjerter har ofte vist sig at være stærke og jeres motiver rene.

Til de af jer her, der er forblevet tro mod og er blevet elskede tjenere for Kærlighed; tjenere for Lyset, tiden er kommet for jer til at erklære og kræve den uendelige overflod, som altid har været jeres Guddommelige Fødselsret, og når først I har modtaget den, vil det være tid til at øve brugen og deling af den klogt (ved altid at følge jeres indre guidning) for at bidrage til Guds plan for den Nye Jord.

Som aspirant til Opstigning og elsket chela er det tid for jer alle at erklære og demonstrere jeres mestring ved med succes at skabe uendelig overflod for jer selv og verden. Hvil ikke kun på laurbærrene og hold ikke op med at bidrage/tage aktivt del i skabelsen af en verden, hvor økonomisk frihed er en realitet.

Tiden er kommet, hvor I skal skabe og manifestere store pengesummer på den nemme måde; den lette måde, og så undervise i/dele jeres viden og erfaring med menneskene/verden omkring jer. Så alle en dag vil vide, hvordan de skaber uendelig overflod for dem selv!

I ved allerede, hvordan I gør det. Alle jer, der læser dette budskab, er i NU'et - I ved allerede, hvordan I skaber og manifesterer Stor Velstand, Fremgang og Overflod på den nemme måde. I har gjort det utallige gange før, i mange af jeres tidligere, nuværende-parallelle og fremtidige liv, og det eneste, I nu behøver at gøre for at manifestere det samme i jeres liv, er at tune ind på den Store Visdom inde i jer - som kommer direkte fra jeres Mægtige, Al-mægtige JEG ER tilstedeværelse.

Vi ønsker, vores elskede chelaer, at I tror på jeres egne Umådelige Sjælekræfter, som altid er tilgængelige til at blive brugt på jeres umiddelbare befaling => til skabelse og manifestation af uendelige pengesummer, som skal bruges glædeligt og kærligt efter jeres egen Guddommelige, Højere Vilje.

Som Gud; som et grænseløst væsen er pengemængden, som er til jeres rådighed, lige så grænseløs. Det betyder, kære, grænserne for, hvor mange penge I kan skabe og manifestere i jeres liv, vil i sidste ende afhænge af jer! Husk, hvad vi har sagt i vores tidligere budskab gennem Adele:

I kan ikke se, leve eller opleve ud over jeres egne opnåede overbevisninger, dvs. ud over de vibrationsmæssige grænser, hvor I for tiden befinder jer - de grænser, som I selv har sat.

Hvis I tror, at I kun bør have nok penge til at klare jer, ja, så vil det blive jeres manifesterede virkelighed! Hvis I tror, at I fortjener stor rigdom og velstand, og hvis I er fuldstændig sikre på/klar til oplevelsen med at have millioner/milliarder af dollars på jeres bankkonto (og klar til at håndtere/påtage jer alle de ansvar, der følger med denne store spirituelle gave) => vil dette til sidst manifestere sig i jeres liv også!

Endnu engang vil vi gerne minde jer om, at der intet galt er i at ønske/have eller det er ikke uspirituelt at ønske/have: stor rigdom, velstand og overflod i jeres liv. Når det er sagt, så lad os nu tage fat i scenariet, som du nævnte herover, Adele, om en mand, som lever i et stort hus ved kysten og kører rundt i flere dyre biler.I dette scenarie med begrænsede informationer kan I ikke vide, hvor spirituelt udviklet denne person er, medmindre I kender manden personligt og har opbygget et tæt forhold til ham. Med andre ord, om denne mand er spirituel eller ikke spirituel eller om denne mand er en Lysarbejder eller ikke Lysarbejder vil blive afgjort fra sag til sag. Vi vil få brug for at se, om Kærlighed, Medfølelse og Samhørighed er blevet hans måde at leve på - hvor hans hjerte altid viser vejen.

Vi vil også få brug for at se, hvor klogt denne mand bruger sin rigdom, da ens handlinger ofte bedre afspejler niveauet af ens spirituelle udvikling mere end ord gør det. Denne mands handlinger vil klart vise, om han lever i fuld overensstemmelse med/overholdelse af Guddommelige Kosmiske Love. Vi vil få brug for at se (uden at være fordømmende), hvad han bruger sine aktiver til; om det udelukkende er til rent personlig fornøjelse og/eller for mange menneskers højeste bedste omkring ham.

Generelt set, kære, jo mere spirituelt udviklet en person er, jo mindre vil han ønske at knytte sig til eller omgive sig med mange verdslige aktiver. Jo nærmere man kommer til at blive den fulde legemliggørelse af ens JEG ER tilstedeværelse, jo mindre interesseret bliver man i at eje materiel rigdom og jo mere foretrækker man at leve et enkelt liv. Personen vil ofte føle sig meget lidt knyttet til de mange luksuriøse ejendele, som en masse mennesker nyder at have i deres liv, da ens stærke ønske om at blive fuldt integreret med ens JEG ER overgår alt, som kan findes på denne planet. Naturligvis er det ikke en 'fast regel', da alt afhænger af den enkelte inkarnerede sjæls højere plan.

Hvis I ikke kender manden (i ovennævnte scenarie) personligt, så er vores råd til jer at sende denne mand mange velsignelser af Lys og Kærlighed, især hvis jeres mål er en dag at nyde den samme økonomiske frihed, som denne mand lige nu nyder. I bør arbejde på at blive mester af jeres tanker og følelser, så kun Guddommelig Perfektion udtrykkes indadtil og udadtil. Enhver tanke eller følelse baseret på: misundelse, jalousi, vrede, utålmodighed eller uværdighed bør altid undgås. Eller tun ganske enkelt ind på jeres JEG ER og lad Ham/Hende overtage kontrollen af jeres tanke- og følelsesverdener, altid.

Hvis I har truffet denne mand, vil dette møde tjene som bevis; som bevis på, at universet lytter til jeres bud og snart vil levere den overflod, som I rigeligt fortjener ved først at sende jer denne rige mand jeres vej for at lære af ham. I kan kun lære, hvordan man er rig, ved at omgive jer med rige mennesker; ved at lære deres forbrugs-/investerings-/livsstilvaner og ved at imitere deres adfærd. Ligesom I lærer at blive ekspert inden for et område ved at blive studerende inden for det område, I er interesseret i.

Husk, kære, da de Opstegne Mestre er blevet Kosmiske Love i aktion, har de aldrig rod i deres verdener og aktiviteter. De har direkte adgang til den uendelige mængde af Guds Lysenergier, og dog er de meget påpasselige med deres brug af disse livsenergier, der er blevet dem givet. De tillader ikke spild af en eneste elektron i en hvilken som helst form, og som deres chela må I også lære ikke at ødsle de dyrebare livs-/lysenergier, der gives jer - ved at sikre, at I kun bruger den på ting, som virkelig betyder noget; ting, som vil forbedre jeres livskvalitet og livet for mennesker/verden omkring jer.

Lad os nu gå videre til Adeles sidste spørgsmål om prisfastsættelse.

Elskede, vi har observeret, at der er megen forvirring lige nu hos mange lysarbejdere rundt om i verden om, hvordan de skal ændre deres forretning eller tjenester, så de opererer på den højere dimensionelle måde og stadig er profitable. Det er på høje tid for jer alle at lære, hvordan I skaber en hjerte-baseret, profitabel forretning/tjeneste, som til stadighed giver en win/win situation for alle involverede parter (dvs. for jer, jeres ansatte, jeres leverandører og jeres klienter/kunder).

Nøglen til at finde den mest passende pris for jeres tjenester er faktisk meget, meget simpel.

KÆRLIGHED ER NØGLEN.

Kærlighed til jer selv må altid være til stede.

Kærlighed til de mennesker, I hjælper, må altid være til stede.

Kærlighed til det arbejde, I udfører, må altid være til stede.

ALLE de ovennævnte 3 typer af Kærlighed være til stede (i lige store mængder) inden i jer, for at I kan komme med den rigtige løsning; den perfekte pris for den tjeneste, I ønsker at tilbyde verden, og for at det lykkes for jer/har fremgang.

Lad os nu forklare, hvad vi mener med det.

Hvis I elsker jer selv, men ikke har meget kærlighed til de mennesker, I hjælper, ej heller til det arbejde, I laver, kan I udvikle en tendens til at vælge en pris, som ligger i den dyre ende. Ikke at der er noget galt i det, da jeres frie vilje altid respekteres. I dette scenarie kan der endda være vigtige, uafdækkede grunde til, hvorfor mennesker har sat en dyr pris, som de kræver af deres klienter, så som: for at være sikker på, at de mennesker, som kommer til disse lysarbejdere for at få hjælp, er mennesker, som virkelig er klar og villige til at forpligte sig til at ændre deres liv. Pengene bliver så et vigtigt bevis på klienternes parathed og dybe forpligtelse til positive forandringer.

Eller hvis I elsker jer selv lidt mindre end I elsker de mennesker, som I hjælper/arbejdet, som I laver, kan I have en voksende tendens til at brænde jer selv ud eller ikke at modtage et rimeligt beløb som udveksling for jeres tid og tjenester.

Førhen passede du, Adele, perfekt ind i den sidste kategori. Vi har observeret med stigende bekymring over den kærlighed og dedikation, du gav tidligere medlemmer af dine spirituelle grupper. Du elskede dem alle så meget, og du elskede inderligt det arbejde, du lavede - når du tilbød længere månedlige gruppemøder; besvarede alles spørgsmål med stor tålmodighed, kærlighed og glæde. I de 12 måneder, hvor du tilbød disse gruppemøder, fortsatte du imidlertid med at kræve et lille beløb, som kun var en lille del af, hvad mange andre Lysarbejdere krævede for lignende tjenester, og som tog mellem 5-8 timer af din tid.

Det er tid for dig dybt at forstå, at ved at gøre det, har du skabt en kæmpe energetisk ubalance, en usund afhængighed (for alle involverede parter inklusiv dig selv), og du har også uforvarende skabt karmisk gæld, som en dag må betales helt tilbage. Det kom ikke som en overraskelse for os, da du til sidst besluttede at følge dine instinkter og opløse dine grupper. For hvis de skulle fortsætte på samme måde, som de kørte, ville det ikke tjene dit højeste bedste, ej heller det højeste bedste for dine tidligere medlemmer. Og hvis du undrer dig over, hvorfor vi ikke stoppede dig tidligere, eller rådede dig til ikke at tilbyde disse gruppemøder på den måde, var vores grund ganske enkel.

Det hele var en del af din læringsproces, og som sædvanligt deler vi dine erfaringer her, så det kan komme alle, der læser budskabet, til gavn.

Vi håbede blot, at alle tidligere medlemmer af dine grupper dybt forstod og satte pris på den uvurderlige kærlighedsgave, som de fik, så de en dag måske beslutter at følge deres egen indre guidning og betaler forud for den kærlighed og det lys, de modtog, til menneskene/verden omkring dem.Der er en anden vigtig faktor, der er værd at minde jer om, når I skal fastsætte prisen. Husk ovennævnte talemåde: 'Når I er i Rom, så gør som romerne'. Der er ingen mening i at sammenligne jeres tjeneste med en lignende tjeneste i et andet land. Forskellige lande vil have forskellige levestandarder. For eksempel har Australien og USA meget højere leveomkostninger sammenlignet med Indien, Brasilien og mange andre lande. Vælg en pris, som er passer godt ind i jeres geografiske område - da vi ønsker, at vores lysarbejdere trives og blomstrer med alle jeres anstrengelser.

Og når som helst I er i tvivl, kære, lav ganske enkelt en 'mavefornemmelses' øvelse for at tjekke, om I skal hæve eller sænke jeres pris. Jeres hjerte og indre stemme vil altid være jeres kompas for, om I tager den rigtige beslutning med hensyn til alle aspekter af jeres liv. Naturligvis bør beslutningen om pris kun tages, efter I har kalkuleret med de rigtige tal - i fuld bevidsthed og anvendelse af de grundlæggende økonomiske principper, som Adele nævnte tidligere.

Det er vigtigt, at I har den mest passende prisstrategi for alle jeres mål, fx. jeres økonomiske mål, jeres højere Mission og Vision, og fokusset på jeres forretning. Som altid står jeres JEG ER tilstedeværelse og medlemmer af jeres højt kompetente åndelige team klar til at hjælpe jer, når som helst I har brug for deres kloge & kærlige vejledning.

Lad os nu besvare Adeles sidste vigtige spørgsmål:

Er det den højere dimensionelle måde at begynde at yde vores tjenester gratis eller i stedet at anvende et donationsbaseret system?

Kære, mange af jer her er blevet så højere dimensionelle i jeres værensmåde; i den måde, I fungerer, så meget, at jeres hjerte allerede peger i stik nord retning - mod hvad I bør gøre for at skabe et højere dimensionelt samfund, som vil være baseret på Loven om Overflod-til-ALLE.

En dag, når jeres samfund er helt klar og udstyret til at fungere uden penge; når alle føler sig uendeligt rige (med hensyn til de behov, de altid har søgt at dække) og når alle virker ud fra det samme niveau af højere bevidsthed, først da kan I begynde: at yde jeres tjenester gratis og forvente at modtage det samme fra andre i samme omfang.

Alle højere dimensionelle civilisationer fungerer virkelig ved brug af gratis-for-alle systemet. Medlemmer af disse civilisationer behøver ikke at betale for noget, som de har brug for, men de dedikerer også en del af deres dag for at yde kærlig tjeneste til deres samfund inden for det område, de er interesseret i.

I denne tidsperiode, som I lever i lige nu, er det tid for jer alle her at mestre kunsten at skabe velstand, overflod og fremgang ved at være åben over for alle mulige veje til overflod. Det kan indebære at være åben over for at modtage: gaver/donationer af enhver god ting, som I kan komme i tanke om og mange andre muligheder for større overflod, som jeres JEG ER og åndelige team forbereder for jer alle her.

At skabe og manifestere uendelig overflod er en del af Mestrings- og Opstigningstestene for mange lysarbejdere over hele planeten lige nu. Vi har tillid til, at hvis I er en af disse sjæle, som har valgt at påtage jer denne Overflodsudfordring, vil I snart bestå denne test med glans! Jeres sejr over den gamle, 3D bevidsthed om nød, knaphed eller fattigdom er garanteret, og for mange af jer her, der læser dette, er jeres tid for sejr næsten kommet.

Glæd jer og vær glade, kære, for jeres bønner og hårde arbejde er nu blevet besvaret. Erklær, befal og kræv Uendelig Overflod, som er jeres Fødselsret og forvent, at den manifesterer sig fuldt ud i jeres virkelighed - og det vil ske!

Timingen for jeres sejr vil blive bestemt af, hvor tæt på I er lige nu på fuldt ud at legemliggøre jeres JEG ER tilstedeværelse.

Vi elsker jer alle ud over alle grænser,

Adeles Højere Selv & Alle i Himlens Kompagni.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv altid linket herover. Tak for at respektere dette ønske. Namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |