Home > > Adele Arini - Hvordan I skaber mirakler (2) - 24. juni 2019

Sananda - Hvordan I skaber mirakler (2) (How to Create Miracles Part 2) via Adele Arini - 24. juni 2019Alle nye kanaliserede budskaber er nu tilgængelige på vores officielle Raphael’s Healing Space YouTube kanal. Så hvis I foretrækker at lytte til dette kanaliserede budskab, så klik på følgende link: https://youtu.be/6A8xzEmjTbU

Ved at blive en Patron af mit arbejde for så lidt som USD 1.11 pr. md., vil I få kanaliserede budskaber leveret regelmæssigt direkte i jeres indbakke. For yderligere oplysninger, besøg: www.patreon.com/adelearini


Sananda taler:

"Hilsner elskede venner

Tiden er nu kommet, hvor vi skal fortsætte vores højere dimensionelle undervisningsserie, designet til at hjælpe jer med at mestre jeres Mestring. Alle 7 forskrifter, vi talte om i 1. del (den 5. forskrift omfatter de følgende 3 egenskaber: Accept, Taknemmelighed og Glæde), er vigtige på jeres opstigningsrejse til fuldt ud at blive Matrixens Mester og Arkitekt.

Menneskeheden har brugt mange forskellige betegnelser til at beskrive sjæle, der med succes havde opnået dette Kristus-Skaber niveau.

Inden for spirituelle kredse kaldte man disse sjæle: Opstegne Mestre; andre kaldte dem Mester Alkymister, Mester Magikere/Troldmænd/Troldkvinder. Inden for religiøse samfund kaldte man dem: Helgener/Profeter/Guruer.

I den antikke fortid blev disse udviklede sjæle kaldt Guder/Gudinder af folk, som priste dem, dvs. af dem, som havde glemt deres egen Suverænitet/Guddommelighed. Nogle af disse højere dimensionelle væsner (som dukkede op/forsvandt når som helst, der var brug for dem, mens de var på en mission for at hjælpe menneskeheden) blev også kaldt engle.

Denne tendens; denne 3D vane med at bruge disse betegnelser for at sætte højt udviklede, højere dimensionelle væsner op på en piedestal eller i en 'speciel' kategori for at angive deres tilsyneladende højere status over jer selv må stoppe nu. Denne type af ydmyg adfærd er en klar fornægtelse af jeres kraftfulde Gude-Selv; jeres Suverænitet som en, der er lige så god til at skabe de mirakler, I kan finde på, uden begrænsninger. Og når I betegner/peger på et bestemt Lys-Væsen som Gud og ikke betegner/peger på jer selv som den samme Gud, sender I faktisk et kraftigt, krystalklart budskab til jeres Matrix.

Hvilket kraftigt budskab spørger I måske? I fortæller praktisk talt jer selv; fortæller den kraftfulde Matrix, som omgiver ALLE, der lever i det fysiske univers, at I ikke er kraftfulde. At I ofte er et hjælpeløst offer i forhold til dem, som tilsyneladende er 'højere' eller 'bedre' end jer. At I er svagere end dem; mindre dygtig end dem. I sådan et liv er det ikke jer, der har kontrollen - dvs. livet sker For jer i stedet for, at det skabes Af jer.

Denne kraftfulde fornægtelse/falske overbevisning vil så give jer rigeligt med spillerum til at give dem, som er 'højere oppe', skylden, når noget sker i jeres liv, som I ikke bryder jer om. Trods alt er det meget nemmere at give Gud skylden; give jeres åndelige team, Højere Selv, folkene omkring jer eller verden skylden, hvis noget 'dårligt' sker for jer eller hvis det I ønsker, ikke dukker op i jeres liv.

Vi har i æoner hørt mange lignende bønner som denne: 'Jeg har bedt for et mirakel i lang tid nu; hvorfor dukker det ikke op i mit liv? Hvad er grunden til, at det ikke sker? Gud, mit Højere Selv, mit team, elsker I mig ikke nok til at give mig det, som jeg ønsker mig så højt? Hvorfor lod I dette ske for mig?'

Mange af jer her, som har været på denne opstigningsrejse et godt stykke tid, er nu godt på vej til permanent at skille jer af med denne umyndiggørende 3D vane, en gang for alle. Men indimellem kan det være tryggere at gå rundt som jeres 3D selv, end som jeres utrygge 5D Selv. Nogle gange føles det behageligere at have gammelt, slidt tøj på oftere end skinnende helt nyt tøj, som I i øjeblikket føler ikke passer jer helt godt eller som I ikke plejer at gå i indtil nu.

Som et resultat af jeres ubehag er mange af jer fortsat med at sende blandede signaler op til i dag til: jeres matrix/Universet. Signalerne sagde nogle gange: 'Ja, jeg ved og tror på, at jeg er lige så kraftfuld som Gud/Kilden er'. På andre tidspunkter (især når I følte jer: triste/kraftløse/utålmodige/desperate) glemte I måske helt at tænke/sige/føle jer/handle som den kraftfulde, kærlige og harmoniske Gud, som I virkelig er.

Og i det øjeblik, hvor I havde glemt, hvem I virkelig er, sendte I meget effektivt signaler til jeres Matrix/Universet, som modsagde jeres indre viden/overbevisning om jeres: Guddommelighed og Uendelige Kraft (som er jeres at beherske gennem jeres fødselsret som Gud). I gik tilbage til (vanemæssigt måske) endnu engang at programmere jeres Matrix med 3D sproget om: frygt, knaphed, disharmoni, adskillelse og sygdom.

I kære, hvor meget længere vil I lade jeres omstændigheder diktere, hvad I tænker/siger/føler/gør mod jer selv og mod andre? Det er nu tid for jer alle at lære, hvordan I er ansvarlige for jeres dag-til-dag vibrationer.

Hvis mestring er jeres mål, så må I aktivt vælge Fred/Harmoni i al jeres samspil med verden omkring jer - for ikke at skabe mere Karma for jer selv, som så vil være hindringer på jeres vej mod Mestring af Livet/Selvet. (Husk det kanaliserede budskab 'Rigtigt vs. Forkert - Hvem bestemmer?' fra Portia &Pallas Athene, der angiver vigtigheden i total overholdelse af de Guddommelige Kosmiske Love, for at alle chelaer med succes kan stige op til højere dimensionelle legepladser).

Derfor må I, hvis Mestring er jeres mål, lære altid at vælge de højere vibrationer i: Kærlighed, Glæde, Harmoni og Taknemmelighed, indtil de bliver helt naturlige for jer. Indtil I proaktivt kun vælger disse højere vibrationer, i stedet for konstant at være reaktive/føle jer provokeret af de mange udfordringer, I møder i livet.

Lad os nu bruge en bil som metafor for jeres liv. Dette motorkøretøj (som symboliserer jeres fysiske krop; jeres Gude-Selvs hylster og hellige tempel) er ikke andet end jer. I sidder (forhåbentligt) på førersædet med hænderne på rattet, køreklar - hvilket symboliserer, at I har kontrol over bilen.

Hvor længe I og jeres bil vil tage for at nå jeres ønskede destination (dvs. hvor hurtigt jeres mål/drømme manifesterer sig), afhænger af flere faktorer:1) Hvem styrer jeres bil (dvs. jeres liv)?

Er det virkelig jer, der styrer bilen eller føles det, som om I ofte mister kontrollen over jeres liv? Dikterer jeres forældre, jeres kære, jeres økonomi eller verden for tiden, hvor I er på vej hen - ved at køre bilen for jer?

2) Hvordan er jeres bils/jeres fysiske krops tilstand?

Hvor ofte bliver den efterset og hvor godt vedligeholdes den kærligt? Hælder I førsteklasses benzin på jeres bil (dvs. giver I jeres fysiske krop højt vibrerende mad/drikke for at holde den i optimal tilstand?) eller giver I altid jeres bil dårlig, billig/gammel benzin uden vitalitet? Trækker I ofte vanemæssigt jeres bil/fysiske krop til grænsen ved at køre non-stop uden jævnlig vedligeholdelse? Eller tager I jer tid til at få masser af hvile med jævne mellemrum til eftersyn og genopladende aktiviteter.

Husk, I kære, ligesom mange af jer her virkelig passede godt på jeres bil (eftersom jeres liv afhænger af den, når I kører), må I også nu lære at elske jeres fysiske krop lige så godt. Når I med styrke bruger kærlighed som brændstof til jeres fysiske krops 'motor', er vitalitet, perfekt helbred og endda udødelighed lette at opnå.

Jeres bils bestanddele vil til sidst fungere dårligt uden jævnlig, kærlig automobilpleje.

På lignende måde er det originale design; det Guddommelige blueprint, som Gud skabte til den menneskelige krop, skabt til at vare for evigt og aldrig forfalde/ældes. Hvis en skulle dø af sygdom eller alderdom, lad det være nok at sige, at (det meste af tiden) skyldtes det ikke-overholdelse af de Kosmiske Love om Harmoni, Karma, Kærlighed og Energi - de Guddommelige Love, der styrer alle fysisk inkarnerede sjæle. Denne persons bevidsthed havde taget lavere vibrerende overbevisninger til sig, som er fremmed for Gude-Selv personligheden inde i ham/hende selv, hvilket så førte til endeligt forfald og død for den fysiske krop.

3) Hvor kyndigt kører I jeres bil/jeres liv?

Følger I for eksempel anvisningerne fra jeres 3D GPS, som repræsenterer jeres gamle, frygtfulde, lille-selvs stemme eller følger I anvisningerne fra jeres 5D GPS? Stemmen, der kommer fra denne 5D GPS, vil være jeres Højere Selvs stemme. Jeres Højere Selv vil vælge ruter/livsveje, der sigter mod at hjælpe jer i jeres vækst og udfoldelse; ved at opmuntre jer til at træde ud af jeres komfortzone og alle de 3D fængsler, som I har pålagt jer selv; ved altid at skabe jer selv på ny, mens I samtidig integrerer alle Fortidige, Nutidige & Fremtidige aspekter af jer selv - med Opstigning som det Ultimative Mål.

Kære venner, vil I betragte jer selv som en kyndig fører? Kører du pænt jævnt - ved trofast at stole på jeres 5D GPS? Eller saboterer I konstant jeres rejse ved ofte unødvendigt at bruge bremserne (måske på grund af frygt/lille tillid til jeres køreevner, dvs. til jeres naturlige, Gudgivne manifestationsevner)?

Når som helst I højt udsender 3D programmeringssproget om: frygt, nød og adskillelse, sætter I faktisk jeres fod på bremsen - stopper jeres bils rejse; dvs. stopper momentummet i den fysiske manifestation af jeres drømme/ønsker. Hvis I fortsætter med at bruge bremserne (eller hvis jeres daglige vibrationers pendul fortsætter med ofte at svinge frem og tilbage mellem 3D og 5D), hvornår vil I så nå jeres destination, I kære? Ingen andre end jer selv stopper/nedsætter farten i manifestationen af jeres ønsker.

Længerevarende udsendelse af negative signaler, der kommer fra jeres tanker, ord, følelser og handlinger, vil i sidste ende skabe det, som I ikke ønsker at have/opleve i jeres liv. Jeres celler lytter altid. Jeres eget DNA fungerer som kraftfulde radiomodtagere/transmittere; udsender konstant signaler til Matrixen/Universet, som består af: alle positive og negative tanker, ord, følelser.Signalerne, som I sender ud, vil snart blive de oplevelser i livet, som I modtager, med præcis, matematisk akkuratesse.

Det fysiske Univers er perfekt designet til at adlyde de præcise ordrer, der kommer fra alle Kilde-Væsner, som lever i det; der kommer fra de energetiske signaler, som I/alle transmitterer ud i verden i almindelighed. Med andre ord, kære venner, alt, hvad I behøver at gøre nu for at være i stand til at skabe mirakler, er at øve jer i kun at udsende positive signaler, som er fuldstændigt fokuseret på det, I ønsker.

Simpelt, ikke?

Det er måske lettere for jer at forestille jer, at hele Universer lytter til jer, ligesom en upartisk Flaskeånd ville. Som altid adlyder alle jeres ordrer, giver jer alt det, I har bedt om i overensstemmelse med jeres mest dominerende (positive/negative) vibrationer.

Husk, at ansvarlighed er nøglen her. For at I kan være: en kraftfuld Skaber; en Manifestor på højeste niveau; Gud-i-aktion, må I have et stærkt ønske om at slippe AL modstand mod Gude-Selvet indeni.

Med andre ord må I fra nu af være fuldt ansvarlige og stå til regnskab for jeres daglige vibrationer; for jeres måde at Være, ligegyldigt hvilke udløsere/provokationer/udfordringer I må møde i fremtiden.

Det er tid til at vælge at udtrykke harmoniske, fredelige og kærlige tanker, ord, følelser og handlinger - som viser jeres Enhed/Samhørighed med de kollektive energier i ALT-DER-ER i eksistens. Beslut lige nu, kære, at vælge enten at reagere: som Gud eller som et uheldigt offer, på alle nutidige/fremtidige udfordringer i livet, som I bevidst/ubevidst har skabt for jer selv - for at hjælpe jer med at mestre jeres mestring.Dybden i jeres passion og ønske om permanent at være den Gud, som I altid har været indeni, vil være de afgørende faktorer, som vil influere tempoet i jeres JEG ER-integrationsproces.

Hvis jeres ønske om: udadtil at udtrykke jeres Gudelighed og virkelig være den levende legemliggjorte Gud er lunken, så vil jeres integrationsproces også være lige så lunken/langsom til at manifestere sig.

Hvis I imidlertid er passioneret om at blive jeres Gude-Selv nu og fuldstændigt har viet jer til denne hellige sag ved at være stærkt disciplineret i jeres daglige praksis (fx. ved brug af Invokationer, Dekreter, Mantraer, Meditation osv. for at rense jeres bevidsthed indefra og ud), så vil I snart vende tilbage til Guds strålende, klare Lys, som I altid har været, før falsk 3D bevidsthed tog over, blandede sig med og skyggede for jeres Lys (ligesom skyer på himlen midlertidigt kan blokere for den stærke sol).

Hvorfor tror I, at helgener, engle eller opstegne mestre ofte afbildes på billeder omgivet af Lys (fx. med en glorie omkring deres hoveder)? I deres levetid blev Gude-Selvets indre Lys ofte synligt, hvilket alle kunne se; sædvanligvis efter år med daglig opbyggelig, højere vibrerende praksis.

Når jeres ønske om at være og handle som vores kærlige, godgørende Fader/Moder Gud er stærkt, vil Universet bag kulisserne orkestrere mange ting/mennesker/omstændigheder for at give jer masser af muligheder for at hæve jer over alle udfordringer; for at I kan praktisere det at være jeres Gude-Selv i aktion. Tænk på disse Mestringstests som sjove, ligegyldig hvor svært det er at acceptere sådan et koncept - fordi hvad du tænker og tror, bliver I i samme øjeblik. Hvis I tænker, disse udfordringer er sjove, bliver de sjove. Hvis I tænker, de er for svære, så bliver de svære.

Mange lærere, som vi sendte til jer, for at lære menneskeheden konceptet i: I bliver, hvad I tænker, tror og føler. Der er ikke grund til at sige mere om dette koncept her; en lille påmindelse er alt, der er brug for lige nu.

Og hvis I undrer jer over, hvorfor vi gør slutfasen i jeres JEG-ER integrationsproces så stærkt udfordrende, er svaret ganske enkelt. For at I skal være i stand til at handle som Gud - dvs. nyde fuld adgang til de for tiden uforståelige, mægtige kræfter, som er til jeres disposition - må I først blive en, som fuldstændigt kan betros disse Gudelige kræfter.

I er nødt til oprigtigt og permanent at blive en person med et rent, kærligt og medfølende hjerte; en, som har det højeste bedste for ALLE som deres eneste fokus og topprioritet; en, som med succes har bestået alle mestringstests, vi sendte dem. Med andre ord, for helt at kunne mestre Kildens Energi, mestre Universet og mestre Matrixen må I først med succes vise jeres Gudelige egenskaber/karakter, når som helst udfordringerne opstår.

Dette er for at forhindre yngre, umodne, negativt polariserede eller egennyttige sjæle i at besidde total kommando/kontrol over hele Skabelsen - til skade for mange inkarnerede sjæle.

Når I vedvarende har bevist, at I er blevet en, der altid handler i kærlig Samhørighed og Harmoni med ALT-DER-ER, så er det der, hvor I vil opdage, at I har hele universet til rådighed.

Kildens altid tilstedeværende råenergier, en uendelig rigdom i Universet, står konstant klar til at forme sig selv til en hvilken som helst form, som 'JEG ER' ønsker at skabe næst.

4) Hvor godt kender du færdselsreglerne?

Landets love og regler; de omgivelser, som I befinder jer i? For eksempel, hvis I lever i et land og I har til hensigt at køre hele vejen til et andet land (for derovre er jeres endelige destination) - har de 2 lande de samme eller forskellige færdselslove/-regler? Hvis forskellige, hvad har I brug for at gøre for at overholde lovene i begge lande? Har I brug for et nyt, internationalt kørekort eller har I måske brug for mere køreerfaring/at opgradere jeres evner (fx. ved at lære at køre i både højre & venstre side af vejen)?

På lignende måde må I først lære 'landets natur' at kende. Tilpasse jeres modus operandi til 5D operativ systemets love, så I nemt kan trives på denne 'nye' højt vibrerende legeplads, I befinder jer på. De, som nægter at gøre det og stædigt klynger sig til deres gamle 3D måder med at tjene sig selv snarere end at tjene ALLE, vil snart finde sig selv i en 'slem knibe'.

Verden forandrer sig, kære. Ikke hjertebaserede handlinger/aktiviteter, som plejede at være acceptable i samfundet, vil snart blive helt uacceptable - da mange vågnede sjæle nu genkender Kærligheden & Harmonien, der er deres Sande Natur (med succes har fundet inde i dem selv), og ingen problemer har med at udtrykke disse udadtil for Alles Højeste Bedste.

'For alle højeste bedste' vil blive mottoet; den eneste regel at leve efter på 5D Jorden. Tiden er kommet, hvor I skal gøre jer stærke intentioner om at overholde de Guddommelige Kosmiske Love i alle jeres interaktioner med verden. Når I altid er i harmoni med disse love, tjener I ubestrideligt alles højeste bedste gennem jeres måde at være på - og demonstrerer således jeres Mestring.

Og når jeres Højere Selv kan se mange beviser på, at I mestrer jeres Mestring - ved altid at vælge at handle med Fred, Kærlighed, Glæde, Enhed og Overflod ligegyldig hvad - vil jeres JEG ER belønne jer med 'vel'-fortjente Gudekræfter ved at give jer permanent adgang til Nulpunktsfeltet; medskabelsens hvirvel med Gud og som Gud.

Inde i denne hvirvel vil I, ligesom Neo (fra Matrix trilogien) blive jeres Matrix' Mester og Arkitekt. Ligesom mesterpottemageren kyndigt kan forme sit ler til en hvilken som helst form, han ønsker - leret bliver føjeligt og bøjeligt efter det billede/den vision, Mesteren har i tankerne - således vil I også have Kildens uendelige, Elektroniske Lyssubstans til jeres rådighed. For at blive håndteret, formet til den form, I ønsker; og brugt til det formål, I end måtte have.

Fantasyens og magiens verden i jeres bøger/film er en populær genre på jeres planet af en eneste grund. Tænk på, hvor populær Harry Potter serien var, da de kom frem. I jeres Kollektive og Individuelle Bevidstheds kerne, lagret i alles Gude-DNA, (ofte betegnet som 'junk' DNA af mange forskere i den ikke så fjerne fortid) ligger hukommelseskoderne; den indre viden om de umådelige kræfter, I bærer indeni.Børn er naturligt mere tiltrukket til alle magiske ting, da de er tættest (aldersmæssigt) på Kilden. De er mere villige til at tro på deres 'magiske kræfter', før verden 'banker det ud af dem' billedligt talt. For lige så snart børnene vokser op, fastslår samfundets 3D mainstream betingede opfattelse, at 'magi er ren fantasi'. Den er kun anvendelig til underholdning og intet andet.

Lad os sammenligne dette med børns uddannelse i højere dimensionelle civilisationer så som Arcturianerne, Plejadianerne, Venusianerne etc. i jeres galakse alene. Børnene fra disse racer trænes og oplæres til at tro på deres egen storhed; på den fantastiske kraft i deres tanker, ord og følelser som redskaber til Skabelse - lige fra den dag, de blev født. Disse børn lærer også, hvordan de praktisk bruger de tilsyneladende abstrakte begreber om: Enhed, Frihed, Kærlighed, Tilgivelse, Medfølelse, Overflod og Harmoni fra børnehaven, folkeskolen og hele vejen op til universitetet - for at bruge jordiske uddannelsesbegreber for at udtrykke disse børns alder; deres beståelse som voksne i samfundet.

Jeres galaktiske familie vil snart yde assistance (ledet af jeres lemuriske brødre og søstre i Telos) ved at dele deres viden/erfaring kun med dem, som oprigtigt ønsker at lære, hvordan man transformerer alle aspekter i jeres samfund til et 5D samfund - et samfund med Kærlighed, Harmoni, Overflod og Enhed som kerneværdier.

Lad os nu vende tilbage til emnet om, hvordan I mestrer jeres Skabelses-/Manifestationsproces til Opstegen Mester niveau, Kristus-Skaber niveau.

Først og fremmest er det tid for jer alle at indse, at udtrykket 'at skabe mirakler' faktisk er oxymoronisk. Der findes ikke en sådan aktivitet i højere dimensionelle civilisationer. Selve ordet 'mirakel' er i virkeligheden ofte: ikke-eksisterende, fremmed eller arkaisk (sjældent brugt) på deres modersmål. For dem er mirakler ganske enkelt naturlige biprodukter af deres højere værensmåde. Det, som mange af jer ville betragte som mirakler her på nutidens Jord, er i virkeligheden deres sædvanlige, dagligdags, 'normale' aktiviteter.

Og derfor modsiger de to ord: 'at skabe' og 'mirakler' vibrationsmæssigt/energetisk hinanden.

For man kan ikke aktuelt skabe noget, når man fuldt ud tror på og føler, at det ikke kan skabes nemt eller at det ikke sker ofte i livet.

Ekstraordinære begivenheder kategoriseres ofte som mirakler, fordi de sædvanligvis betragtes som svære at skabe/opnå/opleve i livet (dvs. disse fænomener er ikke blevet normen). For eksempel når en person lider af en livstruende sygdom, beder deres kære ofte om et mirakel. Eller når en person er dybt forgældet, beder han ofte om et økonomisk mirakel til at hjælpe ham ud af den udfordrende situation.

Ordbogen definerer ordet 'mirakel' som følger: en ekstraordinær og velkommen begivenhed, som ikke kan forklares med naturlove eller videnskabelige love og tilskrives derfor en guddommelig indgriben.

Det er altafgørende for jer alle at ændre jeres perspektiv; jeres overbevisninger og måder at tænke på nu. I er nødt til at tro på jeres egen magi; på jeres egne kræfter og jeres egen majestæt. Neo blev Mester af Matrixen, fordi han endelig troede. Først benægtede han, at han var 'Den Ene', men da det virkelig gjaldt, besluttede han ganske enkelt at opgive alt det, han plejede at være. En gang for alle overgav han sig til at blive alt det, han var bestemt til at være, ved at tro på sig selv og ved at tro på hans egne kræfter og evner. Med andre ord favnede han fuldt ud sin skæbne.

Er I nu klar til at favne jeres skæbne og endnu engang føle jer frie til at udtrykke jeres sande, guddommelige natur som en kraftfuld Gud/Gudinde - kære?

I står nu ved en anden korsvej; og skal beslutte, hvilken livsvej I skal vælge af de 2 mulige veje, som vist herunder. Vejen til venstre markeret med 'Gud' er bestemt en hurtigere vej, som vil hjælpe jer til at blive jeres Gude-Selv i aktion, snarere før end senere. Vejen til højre markeret med et spørgsmålstegn symboliserer den 'sceniske' vej; den længere, langsommere vej, som til sidst vil føre jer til den samme destination, en dag, i en fjernere fremtid.Flertallet af jer, der læser vores budskaber her, tilhører en gruppe af sjæle, som ivrigt ville vælge vejen til venstre; vejen markeret med Gud. I er passionerede omkring mestring af livet og Opstigning og er villige til at gøre, hvad der skal til, hver dag, for helt at integrere jer med jeres Gude-Selv indeni. I besidder et stærkt ønske om at stråle jeres Lys og stræbe efter at lede med jer selv som eksempel.

Til alle vores chelaer i denne sjælegruppe er det følgende vores kollektive budskab til jer:

Jeres ønsker er blevet hørt, kære. Udfordringerne, I står overfor lige nu, er intet i forhold til jeres Højere Selvs prægtighed - de er blot småsten på vejen; sten, som I nemt kan fjerne. Vær tunet ind på os hele tiden og vær modtagelig for vores guidning. For vi overvåger konstant jeres fremskridt; og sikrer, at I vil få/opleve alt det, I har brug for til/skal opleve for jeres sjælevækst og mestring; de vil altid komme på det perfekte, guddommelige tidspunkt - i et (hurtigere) tempo, som I har bestemt for jer selv.

Adele havde for nylig udtrykt en taknemmelighedsbøn til Gud. Hun takkede os for alt, vi havde arrangeret/orkestreret for at hjælpe hende i mestringen af hendes mestring. Hun udtrykte også sit stærke ønske om endnu engang at være helt fri, om at være den levende legemliggørelse af Kristus indeni - snarere før end senere. Ikke længe efter hørte vi bønnen, vi sendte hende flere livsudfordringer; og gav hende mange muligheder for at handle som den kærlige, godgørende Gud/Gudinde, som hun er indeni. Hvordan tror I, hun reagerede?

Ikke godt, venner. Hun havde udtrykt bønnen; hvilken vi så besvarede og opfyldte. Så ikke længe efter blev hun irriteret på os (*latter) over, at vi sendte hende disse svære prøvelser. Vi deler ikke dette med jer alle her for at kritisere vores elskede Adele; langt fra, kære venner. Vi deler det, som en påmindelse til alle jer her om at være forsigtig med, hvad I beder om, fra Universet/Gud/jeres Højere Selv. For vi tager og betragter alle jeres hjertelige bønner meget alvorligt.

Vær sikker på, at I er klar til den hurtige livsvej mod jeres Gude-Selv; klar til alle 'prøvelserne' og udfordringerne, som sådan en vej vil bringe jer. At vælge denne særlige vej kan lyde skræmmende og udmattende, men når først I er begyndt at gå vejen, vil I finde ud af, at jeres nemme succes vil afhænge af jeres villighed og parathed til fuldstændigt: at overgive jeres gamle, frygtfulde, ego-baserede 3D-self og slippe alle negative 3D vaner, som I måske stadig stædigt klynger jer til lige nu.

Giv slip og lad Gud (let go and let God). Jeres totale overgivelse vil så blive rigeligt belønnet med mange kræfter og positiv overflod i alle aspekter af jeres liv.

Til de af jer, der er vores hengivne chelaer, der går den hurtige vej om selv-mestring, er tiden kommet for os til at afsløre de næste trin til at hjælpe jer med at blive Mester af Kildens Energi; Mester af Matrixen.

Forskrifterne i Del 1 handler alle om jeres værensmåde.

For at I med succes kan være en kraftfuld Skaber på højeste Opstegen-Mester niveau, må I konsekvent opnå en score på 100 % i alle 7 forskrifter; 100 % af tiden uden undtagelse.

Hvis I er tilfredse med at være en 3D-standard Mester Skaber (der manifesterer alle de sædvanlige ting, folk elsker at have i overflod, fx. fremgang/velstand, godt helbred, vidunderlige venskaber, romantisk kærlighed, fantastisk karriere, dyre aktiver osv.) behøver I blot: konsekvent at fastholde en høj score (i de fleste/alle 7 forskrifter) mindst 70 % af tiden. 70 % af tiden er nok for jer til at blive betragtet som en succesfuld person - efter det menneskelige kollektives 3D-standard.

Hvis jeres mål imidlertid er til sidst at blive en: '5D-standard' Mester Skaber (der mestrer jeres magiske: fremkaldelses-/æterealiseringsevner og andre spirituelle evner fx. clairvoyance, telekinese, healing, rejser i jeres Merkaba osv.), som alle de Opstegne Mestre, som engang levede på denne planet, med succes opnåede i deres levetid, så behøver I permanent at legemliggøre ALLE 7 forskrifter, 100 % af tiden.

Alle jer, der læser dette budskab, levede i Atlantis' og Lemuriens Gyldne Tidsalder i et (eller mange) tidligere liv. Menneskene, der levede i denne store tid, gik naturligt omkring som deres Kristus-Selv. De var personifikationen af Gud i den fysiske krop. De levede og åndede de 7 forskrifter, naturligt. Og som sådan kom de 'magiske' eller 'mirakuløse' handlinger i Fremkaldelse eller Æterealisering (opløsning til æter) meget nemt til dem alle. For eksempel, når som helst de havde brug for at bygge et hus, ville de arbejde sammen i en gruppe for at fremkalde det omtalte hus, ud af den blå luft; kun ved brug af deres viljes, tredje øjes og mentale styrkes kombinerede kræfter.

Lad os begynde med at give jer den enkleste forklaring på de to ovennævnte udtryk.

Når I fremkalder et objekt, trækker i al væsentlighed på den rå, elektroniske lyssubstans/energi, som er Kilden. Gennem kraften i jeres fokus/intention, former I disse råenergier for at skabe det objekt, I ønsker, til fysisk materialisering. Med andre ord transformerer I den rene lysenergi, som er Gud, til ethvert fast stof/objekt, I ønsker.

Når I æterealiserer et objekt, som I tidligere har fremkaldt, transformerer I teknisk set fast stof/objektet tilbage til den rå, elektroniske lyssubstans/energi, som er Kilden. Dette sker i overensstemmelse med Loven om Brugen af Energi, der lyder: alle Lys-energier, der lånes til menneskeheden, skal en dag vende tilbage til den Universelle Lys-substans, som er Kilden.

Når alle 7 forskrifter er fuldt demonstreret gennem jeres værensmåde 24/7, vil Fremkaldelsesprocessen være som følger:

1. Visualisér klart den ønskede genstand/det ønskede resultat. Placér billedet tydeligt foran jer; i jeres sinds øje. I må være så specifikke som muligt, så den genstand, som I skaber, vil materialisere sig præcist som designet. Jo mere kompleks genstanden er, jo bedre er det at skrive alle objektets vigtige egenskaber/karakteristika ned.

Det anbefales, at I begynder jeres fremkaldelse med at træne, ved at have en tegning (af objektet) klar på et stykke papir foran jer. Det er vigtigt for jer at have en stærk intention om at indgive objektet med enhver specifik kvalitet, I ønsker at nyde/opleve, når I bruger genstanden senere.

2. Fokusér på jeres følelser - hvad ville I føle, når først genstanden, som I er i gang med at skabe, fysisk har materialiseret sig i jeres virkelighed. Føl disse følelser nu. For eksempel, hvis I fremkalder et glas vand ud af den Universelle Lyssubstans, forestil jer, hvordan det vil være at drikke dette forfriskende glas vand for jeres tørstige krop. Forestil og føl vægten af glasset/koppen i jeres hånd.

3. Smelt sammen med den prægtige gnist af Lys; den Gyldne Sol i jeres hjertechakra, som symboliserer Guds Tilstedeværelse indeni. Føl jeres tætte forbindelse; jeres konstante Enhed med jeres Højere Selv.

4. Som Skaber af Alt-Der-Er i eksistens ytr en enkel, men dybtfølt erklæring: 'Tak, Gud, for denne gave af Lys.'

5. Og derefter, som Kilden Selv, føl eksistensen af Guds Råenergier/Råkræfter - indeholdt i den Universelle, Elektroniske Lyssubstans, som er til rådighed i hele Universet. 'Ræk mentalt ud' til disse råenergier og gør jer ganske enkelt den intention om at sende/dirigere disse energier ind i jeres ønskes billede (trin 1). Fuldt bevidst om at ved at gøre det, handler I som Gud i det øjeblik; I bruger Guds kræfter, og I samarbejder med Gud for at skabe jeres ønskes objekt.

6. I behøver ikke at vide, hvilken farve flammer/hvilke elementer/energier der først skal sendes ind i billedet eller i hvilken rækkefølge. Tro ganske enkelt på, at jeres Gude-Selv automatisk vil gøre det for jer, fordi på det tidspunkt hvor I har nået dette 5D Mester niveau i Skabelse, vil processen være blevet så automatisk.

Vi taler om de specifikke energier/elementer, der udgør den kemiske komposition i jeres objekt; byggestenene/hellige geometrier af jeres genstand, som I er i gang med at fremkalde. Der er et originalt, guddommeligt blueprint af alt, der allerede er skabt hvor som helst i det fysiske univers. Og jeres Gude-Selv vil have adgang til ALLE disse blueprints i Skabelsen.

For eksempel, for at I kan skabe det glas vand (se trin 2), som I virkelig ønsker, må I være i stand til at kombinere hydrogen med oxygen (H2O) for at fremkalde vand, ud af den Universelle Lyssubstans. Selve glasset vil blive lavet af forskellige substanser, hvoraf den mest almindelige ingrediens er siliciumdioxid (SiO2).

Endnu engang minder vi jer om, at I ikke behøver at vide præcist, hvad den genstand, I ønsker at fremkalde, indeholder. Jeres job er at være så klar og specifik som mulig om, hvordan genstanden vil være som, se ud som, føles som eller smage som, når den er fuldt fremkaldt i fysisk form.

7. Hold jeres fokus på konstant at sende disse råenergier; Kildens Universelle Lyssubstans ind i jeres ønskes billede - og forvent fuldstændigt, at objektet fysisk materialiserer sig for jer. Tilpas Lysets hastighed og intensitet i overensstemmelse med, hvad I instinktivt bliver guidet til af jeres Højere Selv. Lad ikke frygt, bekymring eller tvivl gå ind i jeres mentale, emotionelle legeme, når I fremkalder. For i det øjeblik handler I som Gud, Skaberen. I er Ét med Kildens energier; altid til stede i Universet. Under fremkaldelseshandlingen handler I i jeres naturlige kapacitet som Mester Troldmand, Mester Alkymist, Mester Skaber og Mester af Alle Elementer.

8. Når objektet fysisk er materialiseret, så tilpas det, som I vil (med jeres tankes kraft), indtil det fuldstændig svarer til jeres ønsker. Sig tak.

Når I er færdige med at bruge den genstand, I har fremkaldt, bliver det jeres ansvar at æterealisere den omtalte genstand, så den endnu engang kan vende tilbage til tilstanden af ren lysenergi, hvorfra den kom.

Æterealiseringsprocessen:

1. Erklær tydeligt jeres intention (højt eller i tankerne), at I ønsker at æterealisere eller at få et objekt til fuldstændigt at gå i opløsning. Så de energier, der udgør den specifikke genstand kan vende tilbage til Kildens Råenergier for at blive genbrugt/brugt til noget andet, af jer/af nogen anden.

2. Smelt sammen med jeres Gude-Selv indeni.

3. Som Gud/som Skaberen af Alt, Der Er, sig ganske enkelt: 'Tak, Gud, for denne genstand som gave, som jeg ikke længere har brug for. Jeg returnerer nu denne tilbage til dig.'

4. Som Selve Kilden, send ganske enkelt Lys ind i genstandens kerne (som indeholder den Trefoldige Flamme) med intentionen om at opløse den. Husk, at der for hvert levende (animeret) eller ikke-levende (uanimeret) objekt eksisterer den Trefoldige Flamme, som ligger i centrum af det omtalte objekt. Brug ganske enkelt jeres indre øje til at finde placeringen af jeres objekts kerne. For når I sender laserfokuseret Lys ind i den kerne, vil æterealiseringsprocessen blive fuldendt hurtigere.

5. Bliv ved med at sende Lys; tilpas hastigheden og intensiteten, indtil I kan føle/se, at genstanden er blevet fuldstændigt opløst til ingenting. Sig tak.

Lige som når en begynderbilist måske føler sig kejtet/usikker på, hvad han skal gøre næst, når han gør sin bil klar til at køre (fx. retter på bakspejlet, sætter foden på bremsen, udløser håndbremsen osv.), føler I måske i første omgang, at I er ude på dybt vand, ved jeres første få forsøg på fremkaldelse/æterealisering. Hele processen vil en dag blive automatisk, jo mere I bliver helt integreret med jeres Højere Selv. Der er intet at bekymre sig om. Alt er godt. I vil komme til at huske, hvor nemt og naturligt fremkaldelse og æterealisering virkelig er, for jeres Gude-Selv. I vil finde jer begavet med en 'indre vished' eller nem downloads af informationer indefra. I vil helt bestemt vide, hvad I skal gøre, når tiden kommer.

Et medlem af en af Adeles grupper spurgte for nylig om, hvor længe det vil tage for hende at nå 5D Mester Skaber niveauet? Det sande svar til dette spørgsmål er: det afhænger af jer; af jeres engagement og motivation. Jeres opstigningsrejse er lige så unik som jeres DNA. Til de af jer, der læser dette kanaliserede budskab (i Nu'et), kan det tage mellem 20 og 80 år, før I igen mestrer jeres Fremkaldelses- og Æterealiseringsevner. Denne forudsigelse er baseret på vores observationer af jeres tidligere adfærd/vaner og jeres tidligere dedikation til opstigningsprocessen. Vi har bevidst fremhævet ordet 'tidligere' for at indikere, at jeres fremtid kan ændre sig når som helst, når I beslutter at tage nye, positive vaner til jer, som vil sætte jer mere i overensstemmelse med jeres kraftfulde Højere Selv.

Harry Potter blev født med en troldmands magiske potentiale, det tog ham imidlertid 6+ år med grundige studier og praktik på Hogwarts, før han og hans venner med succes udøvede højere, mere kompleks magi. Med andre ord forlod han sit hjem og boede på Hogwarts for bedst at kunne fokusere på sine magiske studier.

Siden det tog Harry mange års engageret studier og praktik at træne sin magi, hvor længe tror I, det vil tage jer at mestre jeres 'magiske' Gude-lignende evner? Især når I tager de mange, tilsyneladende uendelige distraktioner i betragtning, I ofte har omkring jer - fra jeres arbejde, familie, venner, de udfordringer, I står overfor nu. I lyset af disse distraktioner var vores ovennævnte forudsigelse måske lidt for optimistisk.

Tun ganske enkelt ind på jeres Højere Selv for at få et individuelt svar på dette spørgsmål om 'hvor længe' (hvis I gerne vil vide det) og bed os om at guide jer, så I hver dag kommer nærmere og nærmere til jeres ønskede 'fremtidige' virkelighed, hvor I er Mester af alle Elementer; Mester af Kildens Energi; Mester og Arkitekt af Matrixen.

Dagens budskab er designet til at styrke jer og til at udvide jeres definition af Mestring. Så I fra nu af kan sætte barrieren virkeligt højt med hensyn til jeres mål om fuld integration af jeres Gude-Selv. Der er masser af vidunderlige, fantastiske selvopdagelser for jer at se frem til; i den ikke-så-fjerne fremtid!

Som Yeshua ben Yosef gav jeg dengang det følgende løfte til mine disciple:

"Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Han, som tror på mig, de gerninger, som jeg gør, skal han også gøre; og større gerninger end disse skal han gøre; fordi jeg går til min Fader." (Johannesevangeliet 14: 12-14)

Med dagens budskab har jeg endnu engang opfyldt mit løfte til alle jer her (nogle af jer, der læser dette, var mine tidligere og nuværende disciple) om at dele alle nøglerne til Guds Magiske Rige med jer.

Bed til mig, jeres Højere Selv eller medlemmer af jeres egen åndelige team, når som helst, om personlig assistance og guidning, så vejen fremad er krystalklar for de af jer, som er stærkt interesseret i at blive en 5D-standard Mester Skaber snarere før end senere."

Med al min Kærlighed og Hengivenhed,

Jeres broder i Lyset, Sananda.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv linket herover. Tak og Namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |