Home > > Adele Arini - Rigtigt vs. forkert, hvem afgør det? - 6. september 2019

Lady Portia, retfærdighedens gudinde & Pallas Athene, sandhedens gudinde - Rigtigt vs. forkert, hvem afgør det? (Right Vs. Wrong, Who Decides?) via Adele Arini - 6. september 2019Dette kanaliserede budskab blev lagt ud på min Patreon side 1. juni 2019. Idet jeg følger højere guidning, gøres det nu tilgængeligt for alle her. God fornøjelse.

Ved at blive patron af mit arbejde for så lidt som USD 1,11 pr. måned vil du jævnligt modtage kanaliserede budskaber direkte i din indbakke.

For yderligere oplysninger blot klik her: www.patreon.com/adelearini

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hilser jer, kære venner,

I lyset af, hvad der er sket, hvad der sker nu og hvad der snart vil ske i fremtiden, er det vigtigt, at dette budskab bliver tilgængeligt for alle, der er klar og villig til at være en repræsentant for Lys/Kærlighed. Flere og flere dominobrikker er faldet, mens opstigningsprocessen intensiveres inden for mange grupper, organisationer, industrielle sektorer, nationer, religioner etc. Verden, som I kender den lige nu, vil der snart blive vendt op og ned på, og som vi ofte har sagt, har vi brug for, at vores lysarbejdere bliver klar. Klar til at lede fra de forreste rækker og altid være vores stemmer i Kærlighed, Fred og Harmoni - og til at opmuntre til Enhed selv, når I står over for mange tilsyneladende uforenelige forskelle/forskelligheder.

Adele skrev for nylig på sin facebook side: 'Enhed betyder ikke at leve med én stemme, én forenet tro om hvad som helst. Det betyder at leve i fred, i harmoni selv med andre, hvis tro/mening er forskellig fra vores'. I alle kender sikkert allerede nu ovennævnte udtalelse meget godt dybt i jeres hjerter. Nu er det tid til, at I som ledere af vores fem-dimensionelle bevægelse viser og handler i overensstemmelse med denne tro ved selv at være et lysende eksempel. Det er tid til at 'walk the talk' (handle, som I taler) og være den person, som altid 'forener alle' snarere end at være en, der lejlighedvis 'nærer energien i separation/splittelse' gennem jeres fremherskende, udtrykte tanker, ord, følelser eller handlinger.

Vær med andre ord altid den, som inkluderer/favner dem, som er anderledes snarere end den, der ekskluderer/afviser dem, som på en eller anden måde er forskellig fra jer. En anden hudfarve, orientering, uddannelsesmæssig baggrund etc. - listen er lang.

Til de af jer her, som aldrig har hørt om os før eller om Kwan Yin, er vi medlemmer af det Karmiske Råd. Rådets ansvar er at hjælpe alle inkarnerede sjæle, som for tiden lever på Planeten Jorden, med helt at integrere I AM tilstedeværelsen i dem selv - ved at dele mange informationer/meget viden med alle Opstigende sjæle om, hvordan I naturligt altid overholder Guddommelige Kosmiske Love.

Vi er også kendt som Lords af Karma; en gruppe af otte opstegne mestre, som er blevet tildelt et helligt ansvar af Kilden for at hjælpe hver enkel sjæl med at finde måder på og midler til at:

1) gøre spirituelle fremskridt,
2) udligne hans/hendes karmiske gæld,
3) mestre, bruge eller kontrollere energi og
4) fuldende målet i alle liv: Opstigning.

Alle sjæle må for det Karmiske Råd før og efter hver inkarnation på Jorden. Forud for inkarnationen får sjælene deres opgave til det kommende liv. Ved afslutningen af hvert liv er der et fuldstændigt tilbageblik over deres liv for det Karmiske Råd. Den store frygt for 'dommedag', der stadig eksisterer i menneskehedens Kollektive bevidsthed, er uberettiget, uheldig og baseret på usandhed. Det er vigtigt for jer alle at vide, at Vi ikke er væsener, der venter på at udmåle en straf for den onde eller for den, der har begået en uret. Evig fordømmelse, a.k.a. helvede eller skærsilden eksisterer ikke.

Under livstidstilbageblikket vil I se enhver scene i jeres liv udspille sig set fra dem, som oplevede den scene i livet sammen med jer og fra Vores Højere Perspektiv. Hvordan enhver uforsigtig eller skadelig tanke, ord og handling kombineret med jeres ukontrollerede følelser påvirkede menneskene og verden omkring jer. Og hvordan enhver venlig/kærlig tanke, ord og handling bredte sig smukt ud i universet. Hvis I har spillet en rolle, hvor I (for det meste) overholdt alle Kosmiske Love, ville I sandsynligvis ved slutningen af livstidstilbageblikket være/føle jer glade og tilfredse med jeres livs præstationer. Men hvis I i jeres seneste fysiske liv har skabt meget lidelse i andres liv, vil selve livstidstilbageblikket måske føles som helvede på alle måder.

I er naturligvis et væsen af Guddommeligt Lys og Kærlighed. I er et individualiseret aspekt/gnist af Gud. Når som helst I vender tilbage fra et eventyr i fysikalitet, vender I automatisk tilbage til jeres Sande Natur af Lys og Kærlighed. Og således vil I, hvis I i jeres seneste inkarnation valgte at spille en 'mørk rolle', højst sandsynligt føle så meget fortrydelse, vrede og dyb sorg; give jer selv skylden for ordene/handlingerne, I har sagt/gjort i den pågældende inkarnation. Efter livstidstilbageblikket vil vi ganske enkelt sende jer afsted for at få træning og forberede jer til jeres næste inkarnation.

Medlemmer af det Karmiske Råd har arbejdet meget længe og hårdt sammen - i harmonisk samarbejde med mange tapre, modige sjæle som jer selv for at holde liv i Retfærdighedens, Sandhedens og Frihedens flammer i det, som plejede at være et barsk, udfordrende miljø, som 3D Jorden var. Vi må altid sikre at opnå den ordentlige energetiske balance mellem det Guddommeligt Feminine og Guddommeligt Maskuline; og mellem alle Guds 7 Hellige Stråler (hver Stråle må være ligeligt repræsenteret af alle inkarnerede sjæle i en hvilken som helst tidsperiode - vi kan ikke have flere sjæle, hvis oprindelse er fra den Blå Stråle og mindre antal af sjæle fra den Grønne/Rosa/Violette Stråle etc.).

Overordnet er det Karmiske Råds vigtigste hellige opgave at sikre, at alle sjæle inkarneret på Jorden (og sjæle, som befinder sig i en tilstand 'mellem inkarnationer') har lige muligheder for at sætte fart i deres spirituelle fremskridt ved at inkarnere på Jorden. Vi overvåger nøje hver sjæls fremskridt mht. hvad, der var planlagt, hvad, der faktisk skete i den fysiske inkarnation og hvad, der yderligere er brug for, for at I kan nå jeres egne spirituelle, evolutionære mål. I er og har altid været et Energetisk væsen; et Lys-væsen; et Lys-væsen, som konstant befinder sig i en tilstand af udfoldelse; af skabelse af jer selv på ny på jeres rejse tilbage til Kilden.At jeres planet med succes nåede til begyndelsen af Opstigningsfasen i 2012 skyldtes for en stor del succesen med mange tidligere fælles projekter mellem jer og os. Mange af jer blev ved med at drømme og aktivt vælge at tage del i skabelsen af en fredelig Jord, hvor alle mennesker en dag kan leve i kærlighed, enhed, overflod og harmoni. Denne drøm har længe været jeres mål og fokus, og jeres egne tidligere liv er et levende bevis på jeres vedholdenhed, beslutsomhed og udholdenhed for at få denne drøm til at blive virkelighed.

Godt, lad os nu tale kort om de Kosmiske Love. Vi har her nævnt eksistensen af disse Love mange gange, men med undtagelse af Adeles nuværende gruppemedlemmer ved alle andre måske ikke, hvad Lovene er og hvorfor overholdelse af disse Kosmiske Love er ekstremt vigtigt for alle medlemmer i højere dimensionelle civilisationer.

De vigtigste Kosmiske Love er som følger:

1) Loven om Harmoni - væsentlig i denne er Loven om Tilgivelse.

Denne lov er den vigtigste og den mest grundlæggende lov, som alle de andre Love hviler på. I er alle energetiske væsner. Og energi er altid i konstant bevægelse. Denne lov kræver, at alle energier, der lånes til alle inkarnerede sjæle (fx. er jeres fysiske, mentale, æteriske og emotionelle legemer lavet af Guds råenergi, formet til stof/form, som udgør det nuværende hylster for jeres sjæl), skal altid bruges på en harmonisk måde med Alt i eksistens.

Jeres værensmåde skal altid være i en konstant tilstand af Harmoni for, at I kan leve i overensstemmelse med denne lov.

For at give jer et eksempel, så lad os sige, at der er en person, som spiller rollen som en religiøs leder, Guds tjener, som tjener mange mennesker på et sted, hvor der regelmæssigt afholdes et ritual med bøn/gudstjeneste. Når han leder en ceremoni, står han måske foran tilhørerne i en fuldstændig tilstand af disharmoni, der kommer fra hans vrede tanker eller udstråling af negative følelser om: sig selv/menneskene omkring ham/verden. I dette scenarie bidrog ikke en eneste elektron i hans energetiske vibrationer til skabelse af et harmonisk miljø. Og som sådan lykkedes det ikke for denne person (som skulle have været en rollemodel for Fred, Kærlighed & Harmoni) i det korte tidsrum at overholde Loven om Harmoni.

For at give jer et andet eksempel, så lad os sige, at en ung kvinde (som netop havde født et barn), sad i sin gyngestol; fik babyen til at sove ved stille at synge en vuggevise. Alle hendes vibrationer udstrålede ren ubetinget kærlighed til hendes baby, så vel som en følelse af mirakel og taknemmelighed over den livsgave, som var blevet hende tiltroet. Hun følte stor fred og harmoni over den, hun var blevet, og som hendes følelser flød ud i verden - og blandede sig med menneskehedens kollektive energier - blev hun vores rollemodel for Kærlighed og Fred.

Enhver, som for tiden er inkarneret på planeten Jorden, er vores repræsentant for Lys, Kærlighed og Harmoni. Det er jeres essens; jeres Sande Natur. Overholdelse af denne grundlæggende lov kan nemt gøres ved at gøre sig en kraftfuld intention lige nu om permanent at give slip på behovet for at: være involveret i noget som helst drama eller skabe drama af en eller anden slags - ved at leve som Et med alle. Ved at respektere hinanden og ved at behandle hinanden, som I selv ønsker at blive behandlet.

2) Loven om Karma, a.k.a. Cirklens Lov.

Når Loven om Harmoni ikke overholdes, vil den inkarnerede sjæl straks blive underlagt Loven om Karma. Ordet 'karma' bruges altid i en negativ betydning. Der er ikke noget, der hedder positiv karma. En person, som til stadighed har gjort positive, vidunderlige og kærlige gerninger i hele sit liv, siges så at have skabt et 'akkumuleret gode' - hvilket er det stik modsatte af karma.

Loven om Karma siger, at alle energier i enhver form (fx. tanker, ord, følelser og handlinger), der stammer fra jer, som I sender ud i universet, vil bevæge sig afsted for at nå deres tilsigtede destination. Og når målet er nået, vil de samme energier begynde deres rejse tilbage til jer - ofte samler de momentum ved at tiltrække mere af det samme (tanker, ord, følelser eller gerninger) med den samme vibrationsmæssige frekvens - og når de når jer, vil I modtage/opleve det, som I oprindeligt sendte ud med nøjagtig matematisk præcision.

Husk venligst, kære, at Loven om Karma ikke handler om gengældelse eller straf. Det handler om at skabe og fastholde en tilstand af balance; en tilstand af harmoni - fundamentet, hvorpå hele det fysiske univers eksisterer.

For at I kan tilbagebetale resterende karmisk gæld, som I stadig måtte have, er det første, I må gøre, ikke at skabe mere karma for jer selv. Overholdelse af Loven om Harmoni begynder med erkendelsen af, at I er ET med Alt, Der Var, Alt, Der Er og Alt, Der Vil Være. I er et med Moder Jord. Hvad I gør mod andre, gør I i sidste ende mod jer selv. Fjenden, som måske står over for jer, er ikke jeres fjende. Han/hun er blot et andet aspekt af jer selv, som spiller en anden rolle. Han/hun er sandsynligvis blevet bedt om af jer (før fødslen) at spille den lavt vibrerende/mørke rolle for jer, med sjælevækst for øje for begge parter.

Der er altid kun EN af os, der farer rundt i universet. Alle er Gud; og udtrykker sig selv som Gud på utallige forskellige måder. Når I virkelig favner denne Sandhed, er, når I konsekvent er i stand til at behandle alle: mennesker, dyr, træer, blomster, søer, floder, klipper og Moder Jord selv med så meget kærlighed. Med en viden om, at de er jer og I er dem. Adskillelse findes ikke. Illusionen om adskillelse har været så virkningsfuld, men nu i året 2019 er det ikke længere tilfældet.

3) Loven om Reinkarnation (denne lov gælder mest, når I er i en tilstand 'mellem inkarnationer')

Da denne lov mest gælder, når I er tilbage i jeres sande form som et væsen af Lys/Energi, er yderligere forklaring ikke helt nødvendig på dette tidspunkt, for at længden af dette budskab bliver så kort som mulig.

4) Loven om Bevaring af Energi

Denne lov siger, at I må bevare jeres energi, når som helst det er muligt for at sikre, at alle energier bruges af jer på en konstruktiv måde: som støtte for jeres sjæls mission og mål i hver inkarnation.

Husk, at alle energier lånt/givet til jer, skal returneres af jer til universet/menneskene/verden i et lige forhold. Og som sådan, hvis I bruger energierne givet til jer på ikke-konstruktive aktiviteter - så som: tom snak/sladder, bagtalelse af andre, beklage/beskylde verden for det, der gik galt i jeres liv etc. - udviser I en adfærd, som er i strid med denne lov.

Stærkt anbefalet læsning om Kosmiske Guddommelige Love: "Bridge to Freedom" ("Broen til frihed") af Werner Schroeder og "21 Essential Lessons Volume 1" (21 vigtige lektioner Bind 1") af Werner Schroeder.)

Hvis I undrer jer over, hvorfor det er vigtigt at overholde ovenstående Kosmiske Love, er svaret ganske enkelt, kære.

Forskellige planeter, forskellige dimensioner, forskellige universer vil ofte have forskellige regler, bestemmelser eller retningslinjer at følge. Selvom de Kosmiske Love på 3D Jorden er de samme som de Kosmiske Love på en 5D arcturiansk planet for eksempel, er styrken og hastigheden i naturligt opståede konsekvenser/følger ved ikke at overholde disse Love helt forskellige.

Forstå, kære, når først I helt og holdent lever i et 5D miljø, vil alt, hvad I individuelt og kollektivt skaber via jeres tanker, ord, følelser og handlinger, øjeblikkeligt manifestere sig. Brug blot jeres forestillingsevne til at visualisere livet i et miljø, hvor der ikke er et mellemrum/går tid mellem jeres skabelse og jeres manifestation. At leve i et sådant miljø vil bestemt være ideelt, hvis I (og alle andre på planeten) mestrer jeres Livsmestring ved altid at have det højeste bedste for alle som basis for jeres ord, tanker og handlinger.

Som det menneskelige kollektives bevidsthed er lige nu og hvis planeten Jorden fuldstændig skulle fungere i et 5D miljø, hvor TID IKKE EKSISTERER (hvor ligegyldigt, hvad I tænker, straks bliver manifesteret), vil der sandsynligvis opstå kaos, da de fleste mennesker i dag endnu ikke har lært, hvordan de fuldstændig behersker deres tanker, ord og følelser, så de altid reflekterer deres Højere Selv. Den tidsperiode, som I lever i lige nu, er faktisk jeres træningsrum; jeres gyldne mulighed for at mestre jeres vibrationer, dvs. mestre jer selv.

Lovovertrædere eksisterer ikke i et højere dimensionelt miljø, fordi alle inderst inde ved og forstår virkelig godt, hvad konsekvenserne ved at overtræde reglerne er og hvordan det påvirker ALLE i miljøet/på planeten. Faktisk trænes medlemmer i højere dimensionelle civilisationer fra fødslen til altid naturligt at overholde de Kosmiske Love på alle områder af deres væren.

Så med dette budskab kommer vi - medlemmer af det Karmiske Råd - i Lys og i Kærlighed flyvende på ikke andet end den Højeste Sandheds vinger, kun bestemt for dem, hvis hjerter er åbne og klar til sådan en Sandhed. Adele følte, at dette budskab potentielt kunne være et 'kildent' emne for mange, og hvad hun følte var ikke andet end hovedårsagen eller grunden til det menneskelige kollektives Adskillelsesbevidsthed.

Enkelt sagt er jeres planet opdelt på mange forskellige måder eller er i den tilstand, som den er lige nu, på grund af menneskehedens naturlige hang/tendens til hovedsageligt at samles med ligesindede sjæle. Mange gange, ved adskillige lejligheder har I alle som race elsket at ekskludere dem, som er lidt eller meget anderledes end jer. Når/hvis der er en i jeres gruppe (fx. på arbejdet), som går rundt med et fysisk, mentalt, emotionelt eller økonomisk problem, sker det, at mange mennesker på jeres arbejdsplads bevidst eller ubevidst undgår denne person og/eller ikke er interesseret i at skabe et forhold til denne kollega.

I kan nemt observere dette ske på andre områder i hverdagen. For eksempel til en fest/sammenkomst, som I deltager i, hvor mennesker af samme alder, samme køn, samme økonomisk/uddannelsesmæssig baggrund, samme sprog/hudfarve har tilbøjelighed til at danne deres egen klike/gruppe. Det sker måske endda i jeres eget hjem (fx. børn, der er tættere aldersmæssigt, søger mod hinanden og overlader den ældste/yngste til sig selv).

For i mange hjerter og sind hos mange sjæle, der er inkarneret på Jorden lige nu, eksisterer der et behov for at være rigtig. Aldrig være forkert. Være "indviet". Være accepteret eller anerkendt. Høre til. Være elsket. Få anerkendelse fra de, der leder. Tilpasse sig flertallet og ikke skabe uro. Være betydningsfuld og få masser af opmærksomhed. Brillere og blive beundret, respekteret eller tilbedt af mange.

I spørger måske os/jer selv lige nu, om det er så forkert? Er det forkert at ville være disse ting? Vores svar er: nej, kære. Det er ikke forkert at ønske/behøve gyldighed, kærlighed eller godkendelse fra kilder uden for jer selv.

Hvis jeres mål imidlertid er Selv-/Livsmestring, er jeres bevidste/ubevidste adfærd med at søge kærlighed, respekt, beundring, accept, gyldighed eller godkendelse fra kilder uden for jer selv afgjort IKKE vejen til mestring.

En mester behøver ikke en anden person til at underbygge den information, han/hun har modtaget fra sin egen indre vejledning.

Når det imidlertid er sagt, vil en mester ikke begive sig af med at prale af sine egne bedrifter/erhvervede viden; ej heller fordømme andre for deres modsatte overbevisning; heller ikke sætte folk på plads ved måske at betegne dem som ignorante/udannede/ikke spirituelt vækkede. En spirituel mester ville aldrig insistere på, at hans/hendes måde er DEN eneste rigtige måde. Og at alle andre tager fejl, fordi hans/hendes indre vejledning siger det.

En mester ved, at alle, han/hun møder i sit liv, er forskellige steder i deres spirituelle udvikling, og således vil deres udtrykte overbevisninger/ord/gerninger altid være en afspejling af sjælens indre opnåede bevidsthed. Som udenpå, således indeni. Så hvorfor ville en mester tage anstød af en, som udtrykker sig selv på en måde, der er fuldstændig forskellig fra hans/hendes måde? En mester tager ikke noget personligt. Han/hun har ikke behov for at 'få det sidste ord'. Han/hun ved, at det er fuldstændig unødvendigt at have ret hele tiden, og at det er okay at tage fejl!

Mesteren selv ved viist, at der er uendelig læring/vækst, der skal opleves. Han/hun vil aldrig holde op med at lære eller vokse. Og derfor er det perfekt i orden at tage fejl. Der er ikke noget galt i at fejle. En mester er også hurtig til at undskylde eller gøre det godt igen, hvis hans/hendes forkerte ord/handlinger på nogen måde uforvarende skabte disharmoni.

At insistere på, at I har ret og den anden person tager fejl, tjener kun til at fastholde Adskillelsesbevidsthed; at skabe drama eller konflikt vil uundgåeligt føre jer ad en vej, hvor I bryder Loven om Harmoni og/eller Loven om Karma.

Det betyder, at når som helst en mester møder modstand/modgang fra en, hvis opnåede bevidsthed er mindre udviklet end hans/hendes, vil han/hun altid kun reagere på denne persons provokationer med kærlighed, tålmodighed, medfølelse og venlighed. Han/hun behøver aldrig at bevise, at han/hun tager fejl og han/hun har ret eller omvendt, for sådan et behov vil ganske enkelt tjene til at illustrere (eller bringe op i lyset) et aspekt i mesterens indre selv, som stadig behøver at blive healet/sluppet.

Når som helst I føler behov for at vinde en diskussion eller at forsvare jeres overbevisninger/handlinger om hvad som helst, så hold venligst inde og stil jer selv følgende spørgsmål:

1) 'Gør jeg dette, fordi jeg faktisk søger godkendelse, accept, kærlighed fra disse mennesker; noget, som jeg måske har følt, at jeg må have for at undgå/minimere et eller andet tab?'

2) 'Er det måske på høje tid, at jeg stopper med at have brug for godkendelse, kærlighed eller gyldighed fra en/mennesker uden for mig selv?'

3) 'Tjener det at tage et standpunkt lige nu ved at gøre mit bedste for at vinde en diskussion kun mig selv (fx. mit behov for at have ret) eller tjener det faktisk det højeste bedste for alle involverede?'

Lad os give jer et eksempel fra det virkelig liv, som kommer fra en nylig hændelse, hvor Adele var involveret.

Adele var en aften på vej hjem. Hun skulle krydse en stille, mørk gade, da en bil pludselig dukkede op til venstre for hende bagfra, den kom fra hovedvejen vinkelret på den stille gade, som hun var ved at krydse. Føreren drejede til højre ind i gaden i høj fart og var meget tæt på at ramme Adele fra siden. Adele hjerte slog og bankede af chok, og selvom hun var høj på adrenalin, var hun ikke vred på føreren. Indtil føreren åbnede vinduet og sin mund. Hun forventede en undskyldning eller et eller andet tegn på anger fra føreren. Og det, hun fik fra ham i stedet, var vrede ord - føreren gav hende skylden for, at det nær var gået galt, på grund af hendes valg af påklædning. Hun havde sort tøj på, midt om natten, mens hun krydsede en mørk gade.

Hvordan tror I, Adele havde det? Hun var lige ved at blive kørt ned af en bil, og den skyldige mente, han gjorde det rigtige, og at hun havde gjort noget galt. Adele mente, hun havde gjort alting rigtigt. Hun havde set sig for, før hun krydsede gaden, og passede sig selv, da bilen pludselig dukkede op ud af det blå i høj fart og næsten havde kørt hende ned. Hun mente afgjort, at hun havde gjort det rigtige (dvs. hun havde ret til at være vred) og at han havde gjort noget galt ved at køre hensynsløst/uforsigtigt. Hun havde endda lyst til at sige til føreren, at hele verden fra nu af burde afholde sig fra at bære mørkt tøj for at hjælpe ham til at blive en bedre bilist. Adele følte sig så forurettet, og selvom hun var bevidst som en på mestrings- og opstigningsvejen, måtte hun vende tilbage til tilstanden af harmoni ved at give slip og tilgive denne mand; det tog hende dog flere timer, før hun kunne tilgive ham helt.

Hvem synes I, havde ret og hvem tog fejl i ovenstående scenarie mellem Adele og Hr. Bilist? Havde de begge to ret eller tog de begge fejl? Hvis I skulle sætte jer i Hr. Bilists sted, ville I mene, at I gjorde det rigtige og at hun gjorde noget galt ved at have mørkt tøj på? Eller ville I have undskyldt for jeres trafikuheld, som med nød og næppe blev undgået?

Jeg, Portia, som retfærdighedens gudinde vil besvare disse spørgsmål for jer alle ud fra vores højere dimensionelle perspektiv. Hr. Bilist gjorde noget galt, fordi han nær havde kørt Adele ned (fordi han ikke var en hensynsfuld bilist) og fordi han brød Loven om Harmoni, da han beskyldte hende for hans egen uforsigtighed. Han skabte i det øjeblik 'Karma af Lidelse' for sig selv med hans tanker, ord, følelser og handlinger mod Adele (i modsætning til at skabe en 'Krone af Lys', når man skaber et akkumuleret gode for sig selv), hvilket han en dag vil være nødt til helt at undgælde for/betale tilbage, når den tid kommer.

I starten gjorde Adele ikke noget galt, men hvordan hun reagerede på hans efterfølgende provokationer, var afgjort ikke en demonstration af, hvordan en mester bør opføre sig. I hendes chokerede tilstand sagde hun ukærlige ord til denne mand (ikke direkte), fordi hun ganske enkelt fortsatte med at krydse gaden og gik bort fra situationen i raseri. Manden har muligvis ikke kendt til de vrede ord/tanker, hun havde om ham, men vi, medlemmer af hendes åndelige team, hørte dem alle.

Adele, med sin for det meste kærlige og tålmodige personlighed, sørger for, at hun kun omgiver sig med venner, som er præcis som hende selv. Og derfor sker sådanne møder med en, hvis opnåede bevidsthed ikke er en bevidsthed af Kærlighed, Fred eller Enhed, sjældent i Adeles verden. Hendes møde med ham var en test, for at hun selv kunne se, hvor meget hun stadig manglede at gå, før hun med succes mestrer sin mestring. Før hun bliver den fulde legemliggørelse af hendes Højere Selv; når hun har mestret ALLE de tests på Kærlighed, Fred, Harmoni, Medfølelse, Tilgivelse og Overflod, vi bliver ved med at sende hende. Ja, i dette tilfælde lykkedes det hende ikke at bevare freden; ikke at forblive kærlig over for hendes 'fjende' i pågældende øjeblik. Hun klarede også at skabe karma på grund af hendes vrede, disharmoniske tanker og ord rettet mod denne mand.

Så fra vores højere dimensionelle perspektiv gjorde både Adele og Hr. Bilist noget galt. Da det ikke lykkedes for dem begge at overholde Guddommelige Kosmiske Love, da de blev påvirket af stressfaktorer tilsyneladende uden for deres kontrol.

Lad os nu vende tilbage til hovedspørgsmålet angivet i dette budskabs overskrift 'Rigtigt vs. Forkert, Hvem afgør det?'

Svaret er: Vi, Lords af Karma, vil være i stand til at give klarhed til enhver sjæl, som spørger, med hensyn til hvem, der havde ret og hvem, der tog fejl i en given situation, baseret på Guds Hellige, Guddommelige, Universelle Love. Vores afgørelse baseres kun på Ren Sandhed; den Højeste Vibrerende Sandhed, som har Kærlighed, Harmoni, Fred, Enhed som sine kerneelementer. Vi giver alle sjæle den 'endelige dom' baseret kun på Guds Sandhed, som ingen sjæl kan benægte, da Sandhedens Vibrationer altid vil genlyde/resonere med den sjæl, der søger svar. I sidste ende har det Karmiske Råd det sidste ord, den Gud-givne ret til at 'dømme', om I havde Ret eller Uret, i hver eneste scene i jeres liv. Standarderne, som vi stadfæster, er Guds standarder. Lovene, reglerne eller bestemmelserne, som vi stadfæster, er Guddommelige Kosmiske Love, som vi også er underlagt.

Kosmiske Love er helt forskellige fra menneskeskabte, for det meste 3D konstruerede love. Det, som er acceptabelt for jeres medmennesker, er måske ikke acceptable fra vores højere dimensionelle perspektiv. Adolf Hitler og mange tyskere, som levede i den krigstidsperiode, mente, at det var fuldstændig acceptabelt at dræbe millioner af jøder. De mente, at de gik ind for den 'rigtige' sag eller den 'rigtige' overbevisning, at jøderne var en laverestående race, og således var drab på dem fuldstændig berettiget (denne overbevisning kom fra deres opnåede, lavere vibrerende bevidsthed på det tidspunkt). Det var et perfekt eksempel på, hvordan 'Rigtigt' og 'Forkert' kan blive fuldstændig fordrejet, forvansket eller vildledende for at passe til nogens formål/herskende autoritet i tiden.

Til slut, kære, er det tilstrækkeligt at sige, at mens I forbliver i fysikalitet, skulle der ikke være behov for at afgøre, hvem, der havde ret og hvem, der havde uret i en given situation. En dag følte I måske, at I var offer i en hændelse, men uden at I ved det, var det måske orkestreret for at hjælpe jer med at udligne/tilbagebetale jeres Karmiske gæld. Så igen, hvem, der havde ret og hvem, der havde uret, ved og forstår helt kun Vi, medlemmer af det Karmiske Råd.

Behov for at afgøre, hvem der havde ret eller uret, er ikke vejen til Mestring. Det er afgjort ikke vejen til Fred eller vejen til Harmoni med jeres medmennesker. Det er ganske enkelt en 3D programmering, som I konstant burde stræbe efter at slippe en gang for alle, da det ikke længere er i overensstemmelse med jeres hellige mål om fuld integration af jeres Gude-Selv.

Som vi ofte har gentaget i tidligere kanaliserede budskaber gennem Adele, er jeres Hjerte det kraftigste barometer på Guds helt egen Guddommelige, Hellige Sandhed. Følg altid jeres hjertets vejledning, da det vil agere som jeres for evigt pålidelige kompas, som altid peger mod det sande nord, mod Kærlighed, Visdom, Harmoni og Enhed.

I de kommende dage, kære, beder vi jer om altid at bruge jeres hjerte i alle interaktioner med verden omkring jer, ligegyldigt hvad. Når I gør det, vil I nemt kunne skelne Sandheden fra Løgnene. Kun når man altid er i perfekt overensstemmelse med Højere Sandhed, kan man nemt finde den Højere Løsning/Svar, som vil løse ethvert dilemma, I står overfor - for det højeste bedste for alle, I har i tankerne. Inklusiv dem, som har gjort jer/gjort mange andre stor uret.

Tilgivelse og permanent at give slip på jeres Kollektive fortid er nøglen til at manifestere den Nye Jord.

Vær de fem-dimensionelle ledere, det altid har været meningen, I skulle være, ved altid at fremme Kærlighed, Fred, Tilgivelse og Enhed, ligegyldigt hvad.

Nøglen til en fredelig planet ligger i den fulde accept af Alt, Der Var, Alt, Der Er og Alt, Der Vil Være, med KÆRLIGHED som det største healende element/den sammenhængende kraft, som må være til stede ved alle opståede konflikter/udfordringer, som menneskeheden snart vil stå overfor.

Påkald os, kære, når som helst jeres Hjerte, jeres Sande Barometer tager fejl, bryder sammen eller tilsyneladende er fortabt. På anmodning vil vi kraftfuldt stråle Flammerne af Visdom, Sandhed, Kærlighed, Retfærdighed, Frihed og Medfølelse, så I aldrig igen vil være fortabte.

For kun Sandheden vil sætte jer fri - så I kan være den Gud, I altid har været, indeni.

Med al vores Kærlighed & Hengivenhed,

Lady Portia og Pallas Athena.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv linket herover. Tak for at respektere dette ønske. Namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |