Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 3. august 2021


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 3. august 2021

Blossom: Hej til jer! Jeg forsøgte i går at komme i forbindelse med jer, men det duede ikke. Jeg er parat til at prøve igen i dag. Er I?

Lysets Føderation: Det er vi bestemt, Blossom. Det er altid bedst at 'Give slip', når flowet ikke flyder og mødes igen en anden gang. Vi er klar over, at du er bekymret over emnet, som er af interesse i dag, og som er 'nålene', og du følte, at det måske blokerede for energierne.

Blossom: Ja. Det er sådan et ømtåleligt emne og er meget afhængig af, hvor man bor, om hvor 'nær kanten' det kommer, og så mange har spørgsmål.

LF: Blossom, kæreste sjæl, og alle sjæle, som samles i styrke over hele jeres planet, mens temperaturen stiger i forvirring, tvivl og vantro!

Vi beder jer om, at I HOLDER FAST PÅ HAT OG BRILLER!

Blossom: Hah! Med al respekt har jeg fem hatte, der er gået i stykker!

LF: Men med al respekt ... kan I ikke se, kan I ikke FØLE forstærkelsen af energier? Forstærkelsen af spændinger overalt omkring jer? Når vi siger 'Dette er de sidste tider', mener vi ikke for jeres planet. Vi mener for Spillet, som slutter. For det nye i livet, som skal Blomstre i fuldt flor endnu engang.

Vi har sagt, det vil blive værre, før det bliver bedre. Vi har fortalt jer, at I vil få brug for hver en del af jeres væsen for at være klar til at rykke ud, for at forblive i jeres styrke i disse tider.

I jeres mainstream medier er der meget lidt plads til sandheden. Men i netværket af sjæle, som KENDER SANDHEDEN ... sker der så meget i form af gennembrud.

HVIS I VIRKELIG STOLER PÅ OS OG ORDENE, SOM VI SIGER, SÅ VIL I VIDE, AT DER INTET ER AT FRYGTE.

DETTE, KÆRESTE, ER EN GUDDOMMELIG PLAN.

Blossom: Og vi gør alle vores bedste for at holde os til det. Men alt er vanvittigt. Intet giver mening, og mange, mange sjæle er så bange og spekulerer på, hvad der er i vente.

LF: Og vi fortæller jer ... ENDEN PÅ DE MØRKE DAGE ER I VENTE.

Blossom: Og vi kan ikke vide hvornår. Så når vi hører om nedlukninger og militær osv., og folk, der mister jobbet, hvis de ikke er vaccineret ... er det vanskeligt at holde fast i sandheden, som vi kender i vores indre.

LF: MEN ALLIGEVEL ... I MÅ. FOR DET ER NØDVENDIGT FOR, AT JERES ENERGI KAN FORBLIVE PÅ ET HØJT NIVEAU.

I er bevidst om loven om tiltrækning. Det er kun, når ens vibration matcher det, som man ønsker, at det 'ønskede' kan manifestere sig.

Blossom: Så som planet er vi fordømt! Seriøst, folkens ... jeg forstår virkelig, hvad I siger. Men I ved afgjort, at 'hernede' må man enten være gjort af helgenagtigt stof (hvilket er lidt af en joke nu om dage) ELLER være ekstrem høj på stoffer for at kunne forblive i godt humør. For mange, som er alene og bange ... er det bare ikke muligt.

LF: Så må de, som ER i stand til at fastholde frekvensen ... de må gøre det for dem, som ikke kan.

DE STÆRKESTE AF DE STÆRKE.

HUSK DET!

NU VED I, HVORFOR DET ER, AT I BLEV VALGT ... HVER OG EN AF JER.

I er her for at 'HOLDE SKANSEN'.

Vi fortæller jer det ... selvom det 'ser ud til', at alt IKKE kører som planlagt ... I må FØLE VISHEDEN OM SANDHEDEN I JERES HJERTE, AT DET GØR DET.

PLANEN KAN IKKE SLÅ FEJL, FOR DEN ER GUDDOMMELIG.

Blossom: Fortæl det til de mange mennesker på planeten, som virkelig er i vanskeligheder på grund af alt det, der sker. Jeg TROR det dybt nede ... lille mening i at hænge på, hvis man ikke gør.

LF: Træk alle propper ud. Find tilbage til jeres LYS og vov jer ikke ud af det. Selv når jeres flamme blot blafrer ... få styrke fra DEN, I ER.

I ER NØDT TIL AT STOLE PÅ PLANEN.

I ER NØDT TIL AT BLIVE VED MED AT STOLE PÅ PLANEN.

Blossom: Vi kender ikke planen!

LF: Jo, I gør.

I ved, mørket er faldet.

Blossom: Det fortæller I os. Ikke mange beviser. Jeg har sagt dette før!

LF: Så tag dine skyklapper af, Blossom.

Blossom: Sure løg!

LF: Så meget derude beviser for ALLE, at en kæmpe opvågning finder sted. Millioner af sjæle rejser sig for deres rettigheder, for deres frihed.

Millioner af sjæle, der vågner til det faktum, at der er blevet løjet for dem og har været under mørke styrkers kontrol.

Beviser findes overalt omkring jer.

De mørke har intet tilbage.

Blossom: Ikke for at være besværlig, men ... vi har hørt det før, og så trækker de bare en ny kanin op af hatten.

LF: Blossom, vi kan køre rundt og rundt i cirkler. Vi kan kun dele det, VI VED, ER SANDT, med jer.

Hovedproblemet er jeres tidsfaktor og hvornår STORE FORANDRINGER vil blive synlige, ikke sandt?

Blossom: Jo. Det tænker jeg.

LF: For jer, vi forstår det. Fra vores perspektiv er det vigtigt, at I FORBLIVER I JERES LYS.

AT I BLIVER VED MED AT BLIVE VED. STRÅLER JERES LYS UD OVER HELE PLANETEN.

FØLER GLÆDEN OVER DET, SOM SKAL KOMME OG SANDELIG VED ... AT DET 'VIL' SKE.

Blossom: Ja. Nogle befinder sig på et godt sted og gør det. Så vel som den globale opløsning er der personlige, alvorlige personlige, kæmpestore personlige problemer, som mange må klare oven i alt andet. Det får en til at skrige indvendigt af frustration nu og da ... og så ... venter vi ... I ved ... venter! Som mange har gjort det i 50 år eller mere. Det føles som en LANG VENTETID og LANG TID AT BEVARE TROEN.

LF: Så hvad er dit alternativ, Blossom?

Blossom: Ja, lad mig se, drikke, tage stoffer, selvmord, blive sindssyg, give op, give efter ... Niks, der er ingen!

LF: Korrekt. DER ER INTET I JERES VISHED, DER GIVER JER MULIGHED FOR AT OPGIVE DEN MISSION, I ER PÅ.

HVER OG EN AF JER VED DETTE GENNEM FØLELSEN AF DENNE VISHED.

DER FINDES INGEN ORD, DER KAN BESKRIVE DENNE VISHED.

DEN ER DER BARE.

OG DERFOR, PÅ GRUND AF DENNE VISHED ... VIL I BLIVE VED MED AT BLIVE VED.

DET LIGGER 'HOS JER' AT GØRE DET.

Vi gentager igen ... Vi har aldrig sagt, at det ville være en fornøjelsestur. Men i alt dette beder vi jer om at finde glæden ... og sprede den.

Vi beder jer om at smile og udstråle kærlighed ...

Blossom: Hvis man ikke bærer mundbind!

LF: Vi beder jer om at forbinde jer med hinanden gennem jeres sjælelys. Ja. Meditationer på globalt plan er fantastiske værktøjer til at forankres i lyset. Dog foreslår vi, at I ved hvert åndedrag ... VED, at I ikke er alene.

VID ... VED HVERT ÅNDEDRAG ... AT MILLIONER OG ATTER MILLIONER AF JER HOLDER LYSET.

SELV NÅR I FØLER, I FEJLER ...

I ER LYSKRIGERE, OG I KAN IKKE FEJLE ...

VIL IKKE FEJLE ...

HAR IKKE FEJLET!

FØL ... VED HVERT ÅNDEDRAG ... KÆRLIGHEDSLYSET STRØMME GENNEM JERES VÆSEN OG RÆKKE UD OG FORBINDE SIG MED ALLE ANDRE.

SIG MANTRAET OM OG OM IGEN.

KEND KRAFTEN VED AT GØRE DET.

FØL KRAFTEN VED AT GØRE DET.

JEG ER LYSET.

JEG ER KÆRLIGHEDEN.

JEG ER SANDHEDEN.

JEG ER.

Venner, venner, venner ... ÉN FAMILIE AF LYS ... I siger, I ikke ved, hvad planen er, og vi siger, det gør I.

FØL denne plan i jeres hjerte.

FØL tidspunktet, hvor denne BØLGE AF KÆRLIGHED fejer hen over jeres planet gennem jeres væsen og forandrer den måde, tingene er, for altid.

I VED, AT DETTE ER SANDT ... gør I ikke?

Blossom: Altså, jeg ved ikke præcist, hvordan det vil være.

LF: Jo, I gør. Hver og en af jer. I ved det alle. Men det er ikke, før det er over jer, at I vil huske jeres aftaler.

TIDEN KOMMER ... JA. DEN GØR. Hvor I skal opleve dette ENERGISKIFTE.

Giv slip på al tvivl. Giv slip på al frygt.

Det, der bliver præsenteret for jer, er ikke, hvordan det er.

LYSET HAR VUNDET.

VÆR I DENNE VISHED ... For hvis I gør det, hvad 'i alverden' er der så at bekymre sig om?

GÅ DYBT IND I JER SELV FOR AT VIDE DETTE.

Ved I? I? I? I? ... Hver og en, ved I det?

Søg i jeres indre, indtil I ved det ... For det er SANDHED.

Vi har talt om monolitterne, ley-linierne, lysgitteret, krystallerne, de magnetiske felter, portalerne, åbningen af jeres kuverter ...

Lad os nu tale om, hvordan I alle virker i denne plan.

Mens I forestiller jer alle disse ting kommunikere med hinanden og udløse den næste 'bevægelse' ...

FORESTIL JER OGSÅ ... KÆRLIGHEDSLYSETS MATRIX, SOM OM DET ER ELEKTRICITET ... FORBINDE SIG FRA JERES VÆSEN TIL ALLE ANDRE ...

FORESTIL JER DEN STYRKE.

FORESTIL JER DEN FØLELSE.

FORESTIL JER DEN KÆRLIGHED.

Blossom: Undskyld, jeg afbryder. Men jeg har hørt fra nogle få, at deres kuverter afgjort allerede er blevet åbnet.

LF: Vi vil sige, at de har haft et fremsyn af, hvad der skal komme.

Blossom: Dog har det forandret deres liv for altid.

LF: Naturligvis. Men for disse sjæle er der mere i vente.

Blossom: Nogle føler også, hvis/når denne bølge af kærlighed kommer, vil det få mange sjæle til at vågne op, og derfor vil der ikke være brug for de mere opvågnede til at hjælpe (jeg dækkede det måske sidste gang).

LF: Tro os, Blossom, når vi siger ... DER VIL VÆRE STORT BEHOV FOR DET.

For at FØLE og at KENDE KÆRLIGHEDEN fra denne bølge betyder ikke, at man pludselig forstår alt, hvad der finder/har fundet/vil finde sted.

Ja, der vil i den grand være en forandring i ens energi og selve ens sjælevæsen. Men der vil være så meget 'affald' fra alt, hvad der har fundet sted. Alt det, som I er blevet indoktrineret og programmeret med ...

Mange vil finde det så svært at forstå ALTING ...

Der vil være så meget arbejde at gøre.

Men ... Forestil jer dette ... der vil ikke være nogen modstand.

Der vil ikke være en 'magt af mindre lys', der fortæller usandheder og trækker jer ned i sølet.

Blossom: Vil der være splittelse?

LF: I nogen tid ... indtil SANDHEDEN spreder sig.

Sandheden vil være så meget mere tilgængelig for hver eneste sjæl, for bølgen vil røre hjertet og sjælen på en sådan måde, at SANDHEDEN kun kan blive genkendt.

Der vil være mange, som 'angrer'.

Blossom: Lyder lidt bibelsk. Dog er der mange, mange, som føler, at denne Begivenhed er af bibelsk natur.

LF: Blossom ... naturen af denne BEGIVENHED er af den højeste KÆRLIGHED.

Hvor man har hørt det ... eller læst om det ... kan variere meget ... og måske i levetider, man har ført ...

Men DENNE LEVETID ... DETTE NU ... ER, HVOR DET SKER.

FORESTIL JER DET.

VID DENNE SANDHED.

Blossom: Jeg er nødt til at stille endnu et spørgsmål, fordi så mange spørger ... Vil de, som måske er i fare på grund af 'indsprøjtningen', være ok, når først denne 'Begivenhed' indtræffer? Et stort spørgsmål er jeg klar over.

LF: Vi ønsker ikke at grunde særligt over det emne, som I ved.

Vi ønsker at holde energierne så høje som muligt i disse samtaler, især i denne tid.

Men vi vil gerne sige til svar ...

DER ER EN GUDDOMMELIG PLAN!

Hvis bjerge kan flyttes ved hjælp af tanker og tro og VISHED, på et øjeblik ... bogstaveligt talt blive flyttet ... tror I så ikke, at helbredelse af ALLE SYGDOMME kan ske.

Blossom: Jo. Jeg gør.

LF: Vi lader emnet ligge.

Blossom: Øh ... vent et øjeblik ...

LF: Blossom, pludselig har du tusinde spørgsmål ... som vi vil besvare med ét.

Vi siger ikke, at I skal fare ud og få 'sprøjten' ... Overhovedet ikke ... Overhovedet ikke! Men EN GUDDOMMELIG PLAN ER GUDDOMMELIG ... og hvis I KENDER GUDDOMMELIGHED ... kan DEN ikke slå fejl eller vælge at vælge og vrage.

GUDDOMMELIGHED ER KÆRLIGHED TIL ALLE ... ALLE HVER ISÆR.

Blossom: 'Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør' popper op i mine tanker. (Katolsk opdragelse, desværre!)

LF: DET, SOM ER SANDHED ... ER GUDDOMMELIGT.

Som din mand altid siger, Blossom ... 'Vi har gjort det'.

Blossom: Velsign hans bomuldssokker. Velsign alle vores bomuldssokker. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

*Update om min mand, Goody. Tak til alle for at sende healende kærlighed. Han er nu på kemo derhjemme (planen er fem dage med tabletter hver måned). Ingen scanning før 12. august, og det er ikke lang tid til at hævelser i hjernen på grund af stråling osv. kan svinde ind. (Han afsluttede det for 7 uger siden!) Den næste scanning vil være om 3 måneder. Jeres kærlige venlighed hjælper os med at holde os på sporet, at TRO PÅ MIRAKLER. Så mange tak for jeres fortsatte støtte. Vi FØLER den hver dag!

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge