Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 8. september 2021


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 8. september 2021

Blossom: 1. Godt, hej, omsider. På grund af min nuværende situation og dermed min energi har der været få af vores samtaler og der har været langt imellem. Men, jeg prøver (endnu engang) for at se, om vi kan få det til at fungere. Kan vi?

Lysets Føderation: Vi kan i hvert fald gøre vores bedste. For vid også, Blossom Goodchild, at ikke blot kan de personlige energier påvirke vores kommunikationslinier, men også det Heles. Vi byder naturligvis ALLE VELKOMMEN til denne snak.

Blossom: Tak. En har spurgt angående det at sige mantraet JEG ER LYSET. JEG ER KÆRLIGHEDEN. JEG ER SANDHEDEN. JEG ER. Påvirker det eller sætter det gang i vores DNA? Fordi vores bevidsthed, vores tanker, ord, overbevisninger, det hele påvirker vores celler i vores krop, som bærer vores DNA. Hvis det aktiverer vores guddommelige DNA, hvordan påvirker det os præcist, på hvilke måder?

LF: Det er virkelig et bemærkelsesværdigt kløgtigt spørgsmål. Svaret er JA.

Mange af jer har på mange måder opdaget magien i dette mantra og hvordan det kan bringe jer tilbage til jeres centrale position. I tider med fortvivlelse, tider med frygt, tider med glæde, tider med sorg, ængstelse, overfladiskhed ... for bare at nævne nogle ... er hensigten med disse ord meget, meget mere end en recitation af en hvilken som helst kombination af ord.

Lad os igen nævne, at placeringen af JEG ER LYSET som det første eller JEG ER KÆRLIGHEDEN fremsagt først, ændrer ikke koderne og hvordan de påvirker jer. For det er den overordnede sammensætning, der skaber effekten af ro. For blot at nævne et eksempel.

FØLELSEN er naturligvis af yderste vigtighed.

Blossom: Men for at være ærlig, opdager jeg nogle gange, at jeg siger det uden følelse.

LF: Men kodningerne er allerede blevet indlejret i jer, når I føler/har følt det, og derfor, når I ikke føler det, sker aktiveringen stadig.

Blossom: Hvad gør aktiveringen præcist?

LF: Ændrer vibrationen i ALT, DER ER JER. Det er grunden til, at dets effekt sker så hurtigt/øjeblikkeligt. Vi kan sammenligne det med et mørkt rum, hvor lyset bliver tændt ... straks kan man se. Kodningen i ordene tænder jeres lys, så det bliver lysere, og vibrationen i den højere frekvens kommer i spil.

Det hæver virkelig selve jeres blods temperatur.

Blossom: Det mener I ikke! Er det klogt?

LF: Hvis det ikke var, ville det ikke ske. Igen sammenlign det måske med en skål 'sovs' ... når den varmes op til den korrekte temperatur, får det den bedste smag frem.

Blossom: Men, har vores blod ikke allerede den rette temperatur?

LF: Nej.

Blossom: Virkelig? Det er indviklet for mig, for jeg ved intet om den slags ting. Hvordan kan vi arbejde, som vi skal, hvis vores blod ikke har den rette temperatur?

LF: I arbejder ikke, som I skal. Jeres mirakuløse funktioner i jeres smukke fysiske væsen kæmper (for det meste) for at holde alt kørende som et urværk. Vi bruger ordet 'kæmper', fordi det er, hvad den er nødt til at gøre.

I virkeligheden burde der ikke være nogen kamp, men et blidt flow og tikken for at dette utrolige apparat kan give jer den lethed og ynde, hvormed I burde fungere.

Igen, på grund af alt det, der ... indtages af/absorberes af ... jeres krop, som ikke er til gavn, kræves der megen anstrengelse, for at 'livet' flyder.

Så meget er blevet indgivet i jer på meget snu måder og i doser, som ikke kan spores, indtil der er nok til at gøre skade på jer. Jeres fysikalitets funktion ... vi mener alt, der er en del af det ... alt det, der udgør jeres fysiske menneskelige form ... er ikke længere, som den var blevet udformet.

Dette 'mindre end' er fulgt med gennem generationer og er endda slået igennem hos nyfødte, og dog er der nu en forskel. Børn af lys, som enten inkarnerer igen eller kommer ind i det jordiske plan for første gang, kommer ind/igennem med en højere indbygget vibrationsintensitet. Vi kan sige, at de er bedre udstyret til at håndtere energierne, som gør/har gjort deres bedste for at overskygge alt, der er gyldent.

Blossom: Så hvordan kan det ske? Det lyder, som om I siger, at selve vores DNA er blevet påvirket af mørket.

LF: Korrekt. Men ikke længere. For energierne er så meget højere nu, selvom mange måske føler, at det ikke er sådan på grund af det, der sker på jeres planet.

Vi kan kalde disse nyere børn 'hellige', for de kommer ind med ændret DNA. Hvorimod dem, som I refererer til som krystalbørn eller indigobørn, må kæmpe for at bevare deres lys så rent, som det er inde i dem.

Blossom: Undskyld, kan vi uddybe det? Jeg er lidt forvirret. Så, nye børn, som kommer ind nu, har et andet DNA ... som der ikke er blevet pillet ved gennem tiderne ... men indigo/krystalbabyer kommer igennem med DNA, der er blevet pillet ved?

LF: Ja. Men DNA'et er ikke, hvem de er. Krystal- og indigobørnene kom igennem på en højere vibration ... mange for første gang. Men havde 'mindre end' DNA'et. Hvorimod i dag og i denne tid kommer babyerne ind ikke blot med ikke-fusket DNA, men også med en endnu højere lysvibration for at komplettere det.

Blossom: Wow ... de må være ret specielle.

LF: Blossom, det er de nødt til at være. Det er de. For de er de NYE FORANKRERE AF LYS ... Bare ved at VÆRE DER.

Blossom: Ok ... vi er kommet lidt ud af kurs. Så, ændrer mantraet rent faktisk vores DNA?

LF: Ja. På grund af dets store enkelthed i kodningen. Det bogstaveligt talt omdanner ALT, I ER.

Blossom: Til hvad?

LF: DEN, I ER!

Blossom: Som er?

LF: LYS.

I VENDER TILBAGE TIL JERES SANDE SELV.

JERES GUDDOMMELIGE LYS.

Blossom: Mens vi stadig er i menneskelig skikkelse?

LF: Ja.

JO MERE I ERKENDER DEN, I ER, JO NEMMERE ER DET AT BLIVE DEN, I ER.

JO MERE I HUSKER, HVEM I ER ... JO NEMMERE ER DET AT HUSKE.

JO MERE DENNE ERKENDELSE OG ERINDRING BLIVER ERKENDT OG HUSKET, JO HURTIGERE ERKENDER OG HUSKER DEN INDRE AKTIVERING OG GØR DET MULIGT FOR JER AT BLIVE DEN, I ER.

Kæreste sjæle, I føler, I oplever så meget uro og forvirring. Dog, kan vi bede jer om at GØRE JERES BEDSTE for at frigøre jer fra det, I ser og hører? Se det og hør det, for det kan ikke undgås ... men, FØL DET ikke.

FØL KUN KÆRLIGHEDEN, SOM I ER.

Blossom: Nogen ville sige, og engang ville jeg også have gjort det, 'Det er meget godt af jer at sige det, prøv en dag hernede' ... men nu ...

LF: Nu hvad, Blossom?

Blossom: Jeg forstår jeres visdom og læring mere og mere. På et andet niveau. Ligegyldig hvad der sker ... ligegyldig hvad ... VI ER KÆRLIGHED ... og den eneste vej ud af dette rod er at VÆRE/FØLE vores kærlighed på kontinuerlig basis. At tillade kærlighed at flyde igennem os i/som en VISHED OM, HVEM VI ER. Så at alt andet ikke kan påvirke os, men vi kan påvirket det ... så meget ... til det bedre.

LF: Bravo!

Blossom: Jeg tror, så mange af os bevæger os/ser gennem tågen. Vi har ingen idé om hvor, hvornår, hvordan det hele vil ende, men den VISHED om, hvem vi er, er blevet så stærk, at ventetiden i virkeligheden ikke betyder noget. DEN STORE BEGIVENHED ... FORANDRINGEN ... BROEN vil vise sig af sig selv på det guddommelige tidspunkt, og den bedste måde at hjælpe det på er at blive ved med at sige mantraet om og om igen. I visheden om, at det er, hvad vi kom hertil for at gøre. Den vanvittige film kører bestemt på sit sidste kvarter?

LF: Kæreste sjæle, som har valgt at bo på planeten Jorden i denne yderst transformerende tid ... I VED ... I VED ... I VED ...

Blossom: Ved præcist hvad?

LF: I VED LIGE SÅ MEGET SOM VI GØR.

VI VED DET HELE.

I VED DET HELE.

FOR VI ER ALT.

Det enorme omfang af DET HELE ... er uden ende.

Det, som I tror, I ved ... gør I ikke ... dog ved I alting.

Blossom: Øh ... har I lige helt ubemærket drukket en tequila eller fem?

LF: Blossom ... selvom den sidste sætning, vi sagde, må synes at lyde som nonsens ... ved du, det giver mening. Gør du ikke?

Blossom: Måske, hvis jeg får fem tequilaer i al ubemærkethed!! Ok, så ... et eller andet sted inden i mig ... jo. Nonsenset giver god mening.

LF: Som energierne bliver stærkere ... i/som/fra/gennem ... det KRAFTFULDESTE RENESTE VIBRERENDE LYS ... i/på ... jeres Moder Jord, således højnes også JERES energier for at hilse dem, og når det sker ... FØLER I ... ERKENDER I ... HUSKER I grunden til, at I meldte jer frivilligt til at være her i denne yderst lovende tid, jeres planet ... nogensinde har/vil ... opleve.

HVOR VELSIGNEDE I ER, KÆRESTE, SÅDAN EN ÆRE FOR JERES SJÆLS LYS AT MEDVIRKE TIL GRYET AF DEN NYE TIDSALDER.

STRÅL. STRÅL. STRÅL.

BLIV VED MED AT STRÅLE.

I VIL SE.

I VIL VIDE.

I VIL VÆRE.

Blossom: Tak, venner. Så dejligt at være i forbindelse med jer. Jeg har savnet det. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

Opdatering om Goody, min mand. Al medicinsk behandling er stoppet, og vi beder til, at hvis det er det guddommeliges vilje, vil han blive på planeten. Hvis det er tid for ham at tage afsted ... må det så ske uden smerter, når han passerer gennem sløret for fortsat at stråle sit smukke lys et andet sted fra.

Website: Blossom Goodchild

3. Joe har gjort det igen med en smuk ny video. Så mange tak, Joe. ELSKER DIT ARBEJDE og alt, hvad du gør for mig og LYSETS FØDERATION. Alle, nyd den! FOL VOL 2 - Love is Everything (kærlighed er alt) - https://www.youtube.com/watch?v=9ZShy4LfS8c

4. Jeg glemmer altid at nævne, at jeg har en webshop!
https://www.blossomgoodchild.com/shop/ Så, nu har jeg nævnt det!

5. Al medicinsk behandling er stoppet for min mand. Den gjorde ham ikke noget godt. Vi ved ikke, hvad vi kan vente os af fremtiden. Jeres fortsatte bønner er som sendt fra himlen for os begge. Så mange tak.

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge