Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 4. april 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 4. april 2022

Blossom: Hej og god morgen til jer!

Lysets Føderation: Lad os tage føringen denne morgen med at ønske hver og en og sandelig dig selv, Blossom, meget Lys og Kærlighed og Tillid og Glæde og Lykke, mens I tager fat på dagens opgaver.

Blossom: Hvor dejligt. Mange tak.

LF: Blossom, du er bevidst om, at disse tider, som man har valgt at påtage sig, kræver så meget fra sjælens 'arkiver' for overhovedet at kunne være i stand til at føle ens opgaver.

Blossom: Hvad mener I præcist? Jeg får fat i det væsentligste, men uddybning ville være godt.

LF: Dybt inde i Sjæleselvet ligger Sandheden om ALT, DER ER ... og vi mener ... ALT, DER ER.

At nå ind til disse arkiver vil hjælpe selvets 'menneskelige væsens side' med at komme gennem dagen på en måde, der gavner snarere end på en måde, der sænker ens energi til nogle gange næsten et nulpunkt.

Blossom: Så med 'arkiver' mener I de akashiske optegnelser?

LF: Nej. Det er til en anden gang ... hvis det skulle blive nødvendigt at tale om dem. Vi mener jeres sjæls dybder.

Blossom: Men I har allerede talt om det.

LF: Så hvad ville du betragte som værende din sjæls dybder, Blossom?

Blossom: Jeg tænker ... den virkelige mig. Den, som jeg virkelig ER, når jeg ikke er i den menneskelige krop.

LF: Og hvad ellers?

Blossom: Sørens! Jeg ville have læst op på det, hvis jeg vidste, jeg skulle testes. Øh ... Hvad ellers er der?

LF: Der er fremkaldelsen af denne SANDHED, som om den er NY for jer ... dog i VISHEDEN om, at denne SANDHED går tilbage til jeres skabelses begyndelse.

Ser du, Blossom ... for at kunne forstå, HVEM I ER ... må I være i stand til at sætte pris på LIVETS GAVE.

Man må kunne FØLE denne Gave og alt, hvad det fører med sig. Forståeligt nok på dette tidspunkt har undertrykkelsen af energetisk lys bragt jer i knæ. Så endda når man har det 'Godt' ... er dette 'Godt' ikke i nærheden af at være så 'Godt', som 'Godt' burde være!

Det er ikke nogen fejl hos selvet. Det er bare hændelserne, som sker på jeres planet, og derfor, som I ved, har disse 'hændelser' til tider trukket ens SANDE Væsen ned i fortvivlelsens dybder. Idet man ikke rigtig har kunnet acceptere det, som ligger som sandhed lige for øjnene af jer.

Dog er det sådan ... og det er denne genkendelse inden i selvet af sådan en 'sænkning af energi', som så gør det muligt for jer at 'rejse jer igen til fuld kapacitet'.

Blossom: Men jeg føler, at vi ikke kan gøre det i denne tæthedsgrad. Så meget om, hvem vi er, er glemt. Selv den meget vågne flok er ikke i stand til helt at hæve sig over disse energier og arbejde ... i/sig til ... fuld kapacitet, er de?

LF: Der er nogle, som kan og nogle, som gør det. Dog meget få i sammenligning med dem, som kunne!

DEM, SOM KUNNE ... DEM, SOM VIL.

Blossom: For tiden læser jeg en bog om Essenerne. De levede f.Kr. og det ser ud til, at mange i 'den flok' havde fat i det rigtige. De vidste, hvordan man kunne leve i hundreder og hundreder af år. De vidste, hvordan man kunne VÆRE LYS. Det sørgelige er, at selv dengang var der nedslagtning af tusinder af sjæle af den ene eller den anden grund. Men på den anden side hjælper Essenernes måde mig til at 'forstå', at der virkelig ikke er nogen begrænsninger for, hvad vi er i stand til, andet end ...

LF: Andet end?

Blossom: Hvad vi 'tror', vi er! Hvad vi 'tror', vi kan.

LF: Det er rigtigt, Blossom ... og dog beder vi jer om at tage i betragtning, at i tusinder af år er bevidstheden på jeres planet blevet 'ledt' til at tro noget andet.

I anerkender nu, at 'det meste' af det, I har lært, som Historien ... ikke er det overhovedet. At jeres verden har levet med en KÆMPESTOR LØGN ... og indtil den enkeltes sjæleselv er i stand til at forene deres Væsen med deres Sandhed en gang for alle ... manglen på 'KRAFT' ... til/fra ... selvet, vil kraften være begrænset.

Blossom: Ok. Så jeg kender og accepterer løgnene, selvom det, jeg ved, langt fra er alt, derfra ... med den viden ... hvordan trækker jeg så min fulde KRAFT tilbage til mig selv?

LF: Til at begynde med og med al respekt, Blossom ... der er ikke tale om, at der skal 'trækkes' noget tilbage.

Blossom: I ved dog, hvad jeg mener.

LF: Det gør vi. Det ønskede ord ville være 'AT KENDE'.

Så vi ville ændre din sætning til 'Hvordan kommer jeg til at Kende min Fulde Kraft inden i mig selv?'

Ser du, Blossom ... den er stadig inden i hver enkelt. Den har aldrig været forsvundet.

DEN KAN IKKE FORSVINDE.

FOR DEN ER JER.

KRAFTENS FULDSTÆNDIGHED, SOM I SØGER ...

ER JER!

I ER AF DEN.

Blossom: Jep, jep, jeg forstår. For de fleste af os, og jeg ved, at mange føler, som jeg gør ... vi 'forstår', hvad I siger, men at forstå synes ikke at skabe en 'Væren af'.

LF: Så fortæl os, Blossom ... Væren af hvad præcist?

Blossom: Den Væren af Lys, som vi er ... som I beder os om at Være. Væren af Lys med vores FULDE KRAFT.

LF: Blossom og alle ... ved I om jer selv, at I er en Væren af Lys?

Blossom: Ja.

LF: Lever I hver dag ... hvert øjeblik, så godt som I kan, Værende dette Lys?

Blossom: Jeg forsøger!

LF: Så er der ikke mere, du skal gøre. Vi forsøger at sige det til jer om og om igen.

I DENNE TID ... VÆR JERES LYS.

KEND DET.

VÆR DET.

Tro os, når vi siger, Blossom, at ... MED TIDEN ... JERES TID ... VIL ... ESSENSEN AF DETTE LYS ... UDSTRÅLINGEN AF DETTE LYS ... BLIVE MEGET MERE SYNLIGT I DETS HANDLING.

I betydningen ... Lyset, som I er, vil GØRE.

Blossom: Gøre hvad?

LF: Det vil GØRE, hvad det kom for at gøre.

I KOM FOR AT STRÅLE JERES LYS.

DET LYS, I ER.

DET LYS, SOM ER JER.

Når 'tiden er kommet', vil det Lys, som I ER, GØRE, hvad det kom for at gøre, på grund af Udstrålingen af jeres Lys, som I fortsatte med at stråle fra jeres Væren.

Blossom: Denne 'Gøre' ting ... jeg kan ikke følge jer.

LF: Dog vil det være så nemt og indlysende, 'når tiden kommer'.

Blossom: Det hele er meget skønt. Det hele er meget opmuntrende, men ikke særligt forekommende, venner. Nogle flere ord ville ikke være af vejen her.

LF: Blossom, vi har mange gange talt om BEGIVENHEDEN.

Blossom: Oooogggg ... vi er stået af!

LF: Energiens forandring indeni/udenfor/på/under ... ALT, DER ER ... på grund af denne begivenhed vil energien øges ... DET KAN IKKE VÆRE ANDERLEDES.

Dog kan man ikke springe fra at være en myre til en giraf ... i mangel af en bedre analogi.

Blossom: Må jeg foreslå, I forsøger lidt hårdere, måske?!

LF: Ligegyldigt hvilken frekvens man befinder sig på før Begivenheden ... vil det ændre sig til en højere frekvens. Derfor vil de, som har slumret, vågne op til en bestemt frekvens i den vibration, som bringes til planeten under den hændelse. De, som har været vågne og lever med deres vished om Lys, vil også stige til en højere frekvens i forhold til den, 'de' befandt sig på.

Blossom: Er det muligt for en, som har været i dyb søvn, at blive næsten 'helgenagtig' øjeblikkeligt, fordi de pludselig 'Forstår det'?

LF: For nogle få. Men man tilpasser sig nemmere ved at stige langsomt op til deres mest komfortable VISHED om selvet.

Når Begivenheden indfinder sig ... og det vil den ... vil de, som er 'gået foran' i accepten og forståelsen af deres formål på jeres planet, opdage 'mirakuløse' måder, som vil hjælpe dem, som er forvirrede og uforstående.

For Lysfrekvensen, som Begivenheden bringer, gør det muligt for dem, som er klar ... til at vågne op til den dybere del af deres Sandhed.

Blossom: Så i grunden ... kan vi ikke være det ... som vi bestræber os på at Være ... før efter Begivenheden, fordi vi har brug for det 'boost' til at aktivere det, som ligger indeni.

LF: Det er korrekt. Du har et spørgsmål, føler vi.

Blossom: Forsøger at formulere det. Så med al respekt hvorfor siger I, vi har brug for at gå dybere ind nu ... fordi vi 'vil ikke finde det, hvis det ikke er tiden, hvor det skal komme op til overfladen?

LF: Vi smiler. Hvad ville du have dig selv til at gøre, Blossom, med denne vished? Ville du STOPPE med at Være dit Lys? Naturligvis ikke.

MAN KAN IKKE STOPPE, NÅR FØRST MAN VED.

Man kan ikke gå tilbage ... de tager måske en længere vej til deres destination og så ... men aldrig tilbage.

Derfor vejen videre frem med VISHEDEN OM ENS LYS kan ikke føre andre steder hen end dybere ind i det/af det ...

Det, vi forsøger at udtrykke, er, at ...

NÅR BEGIVENHEDEN INDTRÆFFER ...

DE, SOM HAR BRUG FOR AT VÆRE KLAR TIL AT INDTAGE DERES STILLINGER ...

TIL AT ÅBNE DERES KUVERTER ...

VIL VÆRE KLAR TIL AT GØRE DET!

Blossom: Og blot for at gøre det klart for dem, der er i tvivl ... BEGIVENHEDEN ER IKKE OPSTIGNING ... Korrekt?

LF: Korrekt. Den kommer senere. Der er meget arbejde, der skal gøres efter BEGIVENHEDEN, før Opstigning kan ske.

Blossom: Vores arbejde?

LF: Sandelig. Arbejdet, I kom hertil for at GØRE. Så for nu, i disse tider, som vi har sagt ... jeres primære funktion er at Stråle jeres Lys. Jeres givne opgaver i forhold til, hvordan I bruger det Lys for det højeste bedste, varierer meget.

MEN I 'TIDERNE' EFTER BEGIVENHEDEN ... VIL LYSET, SOM I ER, 'GØRE' DET, DET KOM FOR AT GØRE.

LEDE DE FORTABTE ... DE FORVIRREDE ... TIL DERES KLARERE FORSTÅELSE AF DET, SOM ER.

FORKLARE DEM DET, SOM HAR VÆRET.

LÆRE DEM AT KENDE SIG SELV.

VISE DEM VEJEN.

TAGE DERES HÆNDER OG FØLGE DEM OVER BROEN.

Blossom: Vi har talt meget om Broen. Men ville I ikke sige, at være på den anden side af Broen er et sted, som vi ville forstå som at være en verden, som vi vil Stige op til?

LF: Igen, Blossom, at krydse Broen er ikke Opstigning. Men tænk på, at det vil føles, som om det er det ... sammenlignet med verdens vibration, som I befinder jer i nu.

SÅ MEGET AT SE FREM TIL.

BLIV VED MED AT SE FREMAD, KÆRESTE SJÆLE.

PÅ DEN MÅDE VIL I HOLDE VIBRATIONEN HØJ.

VISHEDEN OM LIVSSTILEN, DER VENTER JER, OG AT FØLE DET SOM JERES KOMMENDE VIRKELIGHED GØR SÅDAN EN FORSKEL I JERES DAGLIGE EKSISTENS PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT.

Alt, hvad I hører ... og skal blive bevidst om ... vil chokere jer i jeres inderste kerne. Det har vi også sagt mange gange. Dog, skulle I huske at udskifte 'chok' energien ... med ... 'VISHEDS' energien om det, der venter forude i det største, lyseste Lys til jer alle ... så vil I gøre jer selv, andre og alt, der er ... en stor tjeneste.

Vi ærer jeres mod og inderlighed ...

Vi Elsker jer.

Blossom: Fint, fint. En god en. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge