Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 11. april 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 11. april 2022

Blossom: Hej venner! På grund af noget jeg fik tilsendt, har jeg besluttet at lave endnu en kanalisering om Monolitterne, krystaller, portaler, ley linier, kanal*, Det var noget af en mundfuld. Jeg tænkte på, om det er tid til at tale om 'alt det' endnu engang. Åh! Manerer, Blossom Goodchild! Hvordan har I det?

Lysets Føderation: Den skønneste og mest oplyste af God morgener til dig, Blossom!

Blossom: Sikke en dejlig start! Jeg kunne godt trænge til, at denne morgen er den skønneste og mest oplyste!

LF: Hvor anderledes jeres verden ville se ud for jer, hvis I altid antog, at hver dag skulle være på den måde! Ligegyldigt hvilke omstændigheder dagen bød på. Når I 'vokser' til jeres Sandheds og Lys' fylde ... indser I, at det er indefra, at Lyset stråler. Ikke udefra.

Så for at få den skønneste og mest oplyste morgen, kan Lyset, der stråler indefra selvet, ikke blive påvirket af noget som helst, der kommer til jer udefra.

Blossom: Med al respekt og jeg har ikke til hensigt at spille 'stakkels mig offer' rollen ... men prøv at opleve, at din mand forlader planeten, og se, hvordan du har det med det! Det kom udefra, gjorde det ikke?

LF: Sandelig jo, Blossom.

Blossom: Og det har helt sikkert ændret mit Indre Lys ... nogle gange i en sådan grad at jeg ikke kan se en disse!

LF: Dog er Lyset ... dit Lys der stadig, Blossom. Hvilke omstændigheder man end må 'udholde' på ethvert givent tidspunkt ... vil man opdage, at længere henne ad vejen ... er Lyset, som man følte næsten var gået ud, blevet endnu lysere på grund af det.

Blossom: Det er det, jeg ikke forstår. Hvorfor er det gennem lidelse, at Lyset bliver stærkere? Hvorfor ikke gennem glæde og lykke? En meget 'nemmere' måde. Hvorfor skal det være på den hårde måde?

LF: Fordi det er gennem lidelse, at man 'mærker' sin sjæls dybder.

Blossom: Kan vi ikke 'mærke' sjælens dybder gennem latter?

LF: Åh, jo, så absolut! Latter er den fineste medicin til jeres planet. Vi har før talt om dens healende og vibrationsmæssige opløftelse. Den er en af de fineste redskaber, som I har fået, dog brugt så lidt i forhold til, 'hvor meget der er inden i jer'.

Blossom: Jeg er velsignet med at have let til latter.

LF: Humor. Vi opmuntrer til humor.

Blossom: Bare for at vende tilbage til fortvivlelsens dybder, hvis det er i orden at forfølge det ... forklar endnu engang, hvis I vil, hvorfor smerte er nødvendig?

LF: Så man kan føle 'alle' aspekter i følelse. Hvis I ikke nåede fortvivlelsens dybder, ville I ikke nå glædens højder. Polariteter, Blossom. I betydningen, jo mere desperat fortvivlelse ... jo højere riger af glæde kan man få adgang til.

Blossom: Sandt. Jeg ser frem til polskiftet inden i mig så. Hvordan kom vi til dette? Skulle vi ikke tale om Monolitterne?

LF: Blossom, med din ærligste oprigtighed, og vi ved, du vil være ærlig ... hvorfor er det, du ønsker at tale om det i dag?

Blossom: Ha! Fordi det ville være spændende. Med al respekt ... og jeg ved, I ved bedre, og jeg 'burde' vide bedre ... Folk ønsker at høre mere om sådanne ting, der opløfter nu og da, giver håb, hellere end den fortsatte 'lære' om, hvordan vi 'finder frem til, hvem vi er'. Hvor barnligt lyder det?

LF: Kæreste Blossom, kæreste sjæle, vi glæder os over jeres ærlighed. Men hvor fascinerende monolitterne, ley-linierne, krystallerne, portalerne og aktiveringskoderne end er ... og sandelig begejstrer sjælen ... er det inde fra sjæleselvet og opdagelsen af dets dybde, at dette udløsende punkt ... til sidst ... vil blive nået og aktiveret ... hvilket vil sætte alt i gang.

Blossom: Så I siger, der ikke er en bestemt dato ... det har at gøre med den mængde af lys, som vi på Jorden er i stand til at projicere, for at dette kan finde sted?

LF: Det er en kombination af det. Også planetarisk position må være i spil. Forestil jer omfanget af denne hændelse og alt, hvad det vil bringe med sig. Alt, hvad det vil bevirke.

DET ER DEN STØRSTE TING, DER NOGENSINDE VIL FINDE STED PÅ JERES PLANET.

Blossom: Blot for klarhedens skyld, når det sker, vil det føre til Begivenheden, som I har sagt før?

LF: Sandelig. Derfor må alle beregninger passe sammen. ALT skal være rettet ind, ellers vil det ikke fungere. Lidt ligesom jeres dominobrikker med drej og vrid. Hvis bare én brik ikke er stillet rigtigt op ... stopper hele processen. Så I kan forestille jer, hvor indviklet det er med alt det, som er involveret.

Blossom: Jep. Det er fascinerende, som I har sagt, at de gigantiske krystaller, seks, tror jeg, blev placeret i Jorden for æoner siden ... hvor de ligger og slumrer til det tidspunkt, hvor de skal aktiveres. Når I siger 'gigantisk' ... hvor stort er 'jeres' gigantisk?

LF: De er ... vi forsøger at give dig et billede ...

Blossom: Jeg ser bjerge ...

LF: Forestil dig ti ... af de største bjergtoppe, du kender til.

Blossom: Det er gigantisk! De må ligge langt nede, siden ingen er faldet over dem på en lokal vandretur!

LF: Blossom, for at give jer noget andet at fundere over ...

Blossom: Giv løs!

LF: Disse krystal pyramider er energetisk placeret for tiden ... Så selvom de er der, er de der ikke.

Blossom: For det første havde jeg ikke forestillet mig dem som pyramider og for det andet giver det overraskende nok for mig fuldstændig mening, at de er 'energetisk placeret'.

LF: Hvordan havde du forestillet dig dem?

Blossom: Som store rå krystaller som klipper. Men pyramideformen giver mening. Så når alt er justeret ind og udløseren ... egentligt ... hvad ER udløseren? Jeg forestiller mig, at det ikke bare er en rød knap og når tiden så er inde, så er det som signalet 'Klar, parat ... start!'

LF: Udløseren er naturligvis af en sådan kompleksitet, at det er svært at forklare det med jeres ord. 'Start' signalet, som du kalder det, er en energetisk udløser.

Vi taler om planetarisk tilpasning. Vi taler også nu om en yderligere beregning af 'Sjæle' af det HØJESTE LYS ... der går sammen som ÉN ... da de allerede er ... 'ved at samle sig' med indstrømningen af energi, som I er ude af stand til at fatte på grund af jeres position ... mens deres fokus er på formålet med aktivering af udløseren.

Blossom: Når I siger Højeste Lys ... antager jeg, I mener, det ikke er af jordisk energi?

LF: Det er netop det, vi taler om. Men det er ikke for at undervurdere KRAFTEN og FOKUSSET hos dem, som 'forstår' det, som skal ske og som lever på Jorden ... på det pågældende tidspunkt ... og deres roller, som skal spilles.

Blossom: Kan I uddybe det, tak? Drejer det sig om millioner, tusinder, hundreder, tre? Hvor mange vil 'forstå' til den tid?

LF: Vi kan ikke angive det i antal, Blossom ... kun i energi.

Blossom: I viser mig planeten og lysprikker over hele planeten. Er det dem, som vil forstå 'udløser-energien' ... som allerede er udpeget til det, før de kom hertil?

LF: Ja. Selvom de måske ikke vil 'genkende' det endnu. Ikke før vi er nærmere tidspunktet.

Blossom: Hvordan vil de vide det?

LF: Det vil de bare.

Blossom: Men hvad vil den forståelse indebære? Vi vil alle bestemt ønske at hjælpe og være en del af det.

LF: Og det vil I.

Der vil være en VISHED ... en opbygning af forståelse og energi. Ikke som I måske føler det på nuværende tidspunkt, mens tingene forstærkes i jeres verden, men en VISHED, som føles anderledes end noget, I har følt før.

Der vil ikke være nogen tvivl eller 'måske'er'.

VISHEDEN VIL STÅ LYSENDE KLAR.

DET MÅ DEN VÆRE ... FOR AT DET SKAL VIRKE.

FOR AT UDLØSEREN KAN BLIVE AKTIVERET ... NÅR ALT, SOM ER INVOLVERET, ER PÅ DERES RIGTIGE PLADS OG KLAR TIL AT GÅ I GANG.

Blossom: Så på en måde, de af os, som er blevet bevidste om det, vil hjælpe ... men der vil være 'nogle', som har en specifik rolle at spille. Jeg kan se, hvor svært det er at sætte ord på det ... så meget af det synes at ske på et energetisk niveau under denne hændelse.

LF: Der er bestemt ingen grund til bekymring, Blossom, for det vil ikke ske i morgen.

Blossom: Pokkers! Jeg skulle ellers til at stryge min festkjole!

LF: Alt, hvad man har brug for at VIDE, er ens VISHED.

Blossom: Det er en stor hjælp. Tak! Jeg joker selvfølgelig, det var ikke meningen at være grov.

LF: Dog er det SANDHED, Blossom.

DET, SOM I VED INDENI ... ER ALT, HVAD I HAR BRUG FOR AT VIDE.

Blossom: Hvilken del af det, som jeg føler indeni?

LF: Den del, som VED.

Blossom: Nå ... den del!?

LF: Ja. Den del. Hvad angår sessionen, føler vi, vi er færdige. Men i 'VISHEDEN' ... dig, Blossom, og alle, som læser eller lytter til denne samtale, kan 'føle' kærlighedsenergien, som vi sender til hver enkelt ... så I får den skønneste og mest oplyste dag.

Blossom: Tak. Jeg kan ikke andet end at give det en chance! Mens jeg trækker vejret til mantraets ordlyd. JEG ER LYSET. JEG ER KÆRLIGHEDEN. JEG ER SANDHEDEN. JEG ER. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

* http://www.galacticchannelings.com/dansk/blossom13-07-21.php

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge