Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 4. december 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 4. december 2022

Blossom: Godt, her ER JEG, håber mine energier nu er befordrende for en samtale med jer? Er vi klar til at gå igang?

LF: Sandelig, Blossom. Det er fornøjelsen ved disse samtaler, som bringer os til dette sted, hvor vi kan forbinde os med hinanden og blande energier for at hjælpe og bringe lys til ens værenstilstand på et dybere niveau.

Blossom: Hvordan kan det være, I nogle gange siger 'værenstilstand' og nogle gange 'væren'?

LF: Væren er 'Selvets sjælelys', værenstilstand er tilstanden 'af det'.

Blossom: Fair nok. Og nu til sagerne! Mange spørger, om I kunne fortælle os, hvad der sker med dyrene og insekterne osv., der går rundt i cirkler flere dage i træk. Kan I være til hjælp her?

LF: Disse 'væsner' følger deres 'flok' (?) instinkter. Hvilket ikke kommer fra 'dem, dem selv', men fra en bevidsthed, som 'beder dem om at gøre det' ... eller, som vi ville sige, forbinder sig med dem for at foreslå en sådan bevægelse på dette tidspunkt.

Blossom: Men hvorfor? Af hvilken grund?

LF: Det er beroligende for dem, mens de integrerer de højere energier, der kommer ind. Vi vil sige, at det holder dem grounded. Disse højere energier er virkelig af sådan en styrke og lys, at ... som vi viser dig, Blossom, ... det at gå rundt i cirkler forhindrer dem i blive løftet op i en form for hvirvelenergi.

Disse energier er virkelig så meget stærkere end nogen sinde før.

Disse dyr, insekter og fugle er fuldstændigt trygge. Det er ikke til skade for dem.

Blossom: Det er godt. Jeg mener, nogle antager, at det har noget at gøre med 5G?

LF: Nej. Men vi er enige i antagelsen for så vidt som, at elektromagnetisk energi er involveret. Alt tager fart for at føre jeres planet til en formålsrettet position, hvorved den kan være klar til det, som skal komme.

Dyrene sanser forandringerne 'elektromagnetisk'. De spiller deres rolle. De lader jer også vide, at forandringerne er på vej ...

Blossom: I ønskede at sige 'nært forestående' i stedet for 'er på vej'. Er det korrekt?

LF: Ja, Blossom ... din tvivl kom i vejen.

Blossom: Jeg kan ikke gøre for det. 'Snart' ... 'Nært forestående' ... og årene går. Men jeg ved, der er en kæmpe tidsforskel mellem os! Jeg fornemmer noget, som har at gøre med vand i alt dette.

LF: Korrekt, Blossom. Der vil være vand under de steder, hvor dyresjælene 'arbejder'.

Blossom: Hvad med fugle, der flyver rundt i cirkler.

LF: Vand er stadig involveret i atmosfæren.

Vandet vil spille en stor rolle i transformationen. Det er ikke et tilfælde, at jeres planet og sandelig jeres kroppe består af så meget af det.

Dets kraft er meget mere end I er klar over, og det er I HØJ GRAD INVOLVERET i det, som vi nævnte ang. monolitter, grids, krystaller osv.

Blossom: På hvilken måde?

LF: Vandet ... når den tid kommer, vil 'stige'. Ikke så meget i volumen, men i temperatur.

Blossom: Jeg føler, I ønsker at sige 'til kogepunktet'?

LF: Nej. Men til boblepunktet. Energien, som vil bevæge sig dybt inde fra denne vandverden, vil stige op og 'afsløre' ... når tiden for 'Det Store Hallo' indtræffer.

Blossom: Det Store Hallo! Den er ny. Jeg elsker det ... og det føles så rigtigt! God filmtitel også! Viser I mig, at havet bliver rødt? Bestemt ikke? 'Mærkeligere og mærkeligere', sagde Alice.

LF: Ikke alt. Men der vil være tegn her og der, der antyder det. Det hele har at gøre med energi og med 'forberedende tegn'.

Blossom: Men hvordan har denne vand ting forbindelse med 'Det Store Hallo', når alle monolitterne, krystallerne osv. forbinder sig med hinanden, som I har sagt? Jeg ønsker, jeg havde en mere videnskabelig tilgang!

LF: Du har ikke brug for den, Blossom.

ALT ER FORBUNDET.

VAND ER FUNDAMENTET ... Det faste, dog flydende fundament, der 'holder jeres planet på plads'. Dets intelligens er på højde med de mest avancerede computere. Det kan ikke benægtes.

Blossom: Kan det føle?

LF: Ja. Dog sanser det 'andres' følelser, som det så kan fortolke ... i modsætning til, at 'følelsen' kommer fra selve vandet.

Når energien er klar til den Store Forestilling ... vil det være vandet, som får signalet fra ...

Blossom: Fra hvad?

LF: Vi vælger vores ord med omhu her. Det er grunden til, vi tøvede ... Solguden.

Blossom: Og det betyder?

LF: Solen er portalen, hvorigennem energien kommer. Solen er også 'den eneste adgang' direkte til Kilden.

Blossom: Du gode gud. Det er lige på og hårdt. 'Den eneste adgang direkte til Kilden'. Har vi ikke som mennesker den adgang inden i os?

LF: Jo.

Blossom: Og så?

LF: Vi mener det bogstaveligt. Men svært at forklare.

Blossom: Gør et forsøg.

LF: Solen er en portal. Ved passage gennem den ... ville man opleve intense energier på niveauer, som ligger uden for kendt forståelse. Besøg i højere riger/dimensioner/oplevelser, som ligger uden for jeres forståelse.

Blossom: Kan det ske? Sker det?

LF: Åh, ja, Blossom. Men ikke på et frekvensniveau, som er af jeres normale dags forståelse.

Rumskibene, som er i stand til at rejse i den, er også af lysets højeste vibrerende frekvens. Det er denne lysfrekvens, som er 'af' skibene, som gør det muligt for det at manøvrere gennem de mange niveauer.

Blossom: Hvem er ombord på rumskibene? Hvor tager de hen? Er der en busrute? Kommer det gennem min gade??

LF: Du laver lys, Blossom, men på en måde er der ruter og 'stoppesteder'. Vi vil ikke kalde dem planeter ... hellere 'frekvensrum'. De er af sådan en kærlighed og lys, og man må være af en bestemt kaliber for at kunne besøge dem.

Blossom: Hvem kommer på besøg?

LF: I ville kalde dem 'Lysvæsner'.

Blossom: Hvad ville I kalde dem?

LF: Lys.

Blossom: Lad mig opsummere. Så ... Lys (væsner) rejser i skibe, der flyver fra/ind i vores sol og har 'stoppesteder' på vejen, der fører til Kilden?

LF: Ja.

Blossom: Hvad lavede disse lysvæsner, når de svævede omkring vores sol i første omgang?

LF: Vi sagde ikke, de gjorde det, Blossom. Vi sagde blot, at solen er deres indgangs- og udgangspunkt. De søger måder at oplyse på uden at blande sig. De spiller mange hjælperoller ... for jeres planet er af sådan en vigtighed. De samler data, der vil hjælpe i det største eksperiment nogen sinde, så det glider så nemt som muligt ... når tiden kommer.

Blossom: Passerer alle skibe gennem solen?

LF: Nej. Overhovedet ikke. Kum dem af en bestemt frekvens kan gøre det. Andre befinder sig i en vibrerende frekvens, der er flettet sammen med jeres planets frekvens på et niveau, som er 'usynligt'.

Mange skibe befinder sig også i bjerge og have. Så meget, I kæreste ... så meget, der skal afsløres. Verdener inden i verdener.

Blossom: Jeg synes, vi skal vende tilbage til dyrene, hvis det er i orden?

LF: De forankrer energi, når de går i cirkler. Når vi siger, at alt er forbundet ... vil det blive mere og mere tydeligt. På en måde ... 'taler' alt nu 'med hinanden' via deres egne kommunikationsmidler.

DET VILLE VÆRE YDERST GAVNLIGT FOR JER I JERES MENNESKELIGE FORM AT GØRE DET SAMME.

UNDERVURDER IKKE JERES KRÆFTER.

HUSK ...

I ER HER ...

I KOM HERTIL FOR AT HJÆLPE I DEN STØRSTE TRANSFORMATION.

I KOM IKKE TOMHÆNDEDE.

I KOM MED DE STØRSTE LYSGAVER, SOM LIGGER INDEN I JER.

Det er op til hver enkelt at tillade deres gaver at udfolde sig ved ...

AT KENDE SELVETS SANDHED.

AT FORSTÅ DEN INDRE KRAFT OG HVOR DEN KOMMER FRA.

AT TUNE IND PÅ KILDEN TIL AL LYS OG KÆRLIGHED OG UDTRYKKE TAKNEMMELIGHED OVER AT VÆRE BLEVET VALGT TIL AT VÆRE EN DEL AF MANDSKABET PÅ JORDEN.

SÅDAN EN ÆRE.

SÅDAN EN GAVE.

FØL DENNE KRAFT VÅGNE LIDT MERE FOR HVERT ØJEBLIK.

VID DET SOM JERES SANDHED.

Når I KENDER JERES SANDHED ... kan I FØLE DEN INDENI.

I stiller ingen spørgsmål ... FOR FØLELSEN .... FØLELSEN I FØLER ... har ingen spørgsmål.

I KENDER BLOT STYRKEN I DET HELE.

Og således ... bygger I videre på denne viden med tålmodighed og kærlighed.

I FORTSÆTTER MED AT STRÅLE ... AT VÆRE ET EKSEMPEL ... AT ØGE JERES FREKVENSER, DA I FORSTÅR GRUNDEN TIL IKKE AT VIDE ... DET, SOM I VED.

Kæreste sjæle ... Læg mærke til de 'Mærkelige fænomener', som viser sig. Det hjælper jer bestemt til at forstå ... til at VIDE DYBT INDE ... at de virkelig er tegn, der fører jer til ... og vil føre jer igennem ... TIL JERES NYE HJEM ... HER PÅ JORDEN.

VISUALISER DET ... VID DET ... FØL DET ... OG EN SKØNNE DAG ... VIL I VÆRE DER.

DET ER VORES LØFTE TIL JER.

Blossom: Tak, venner. Dejligt at være tilbage i flowet med jer. Jeg føler, I gerne vil have mig til at indsætte et link til en video om vand, som blev sendt til mig. Det passer fint med dagens tekst?

LF: Det ville være meget passende at hjælpe sjæle til at forstå mere om dets intelligens. Ja. Tak.

VI ... KÆRLIGHEDEN, SOM VI ER ... SENDER TIL JER ... KÆRLIGHEDEN, SOM I ER ... ALT DET TILSAMMEN ... JEG ER.

Blossom: Det giver ikke helt mening, men det gør det alligevel. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

Videoen om vands intelligens: https://www.youtube.com/watch?v=Ikj1DgZW7UI

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge