Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 11. december 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 11. december 2022

Blossom: Endnu engang er vi her. Og deler kærligheden, da flere og flere over hele verden erkender, det er grunden til, at vi er her. Hej!

LF: Kæreste Blossom ... kæreste sjæle af sandhed ... hvilken glæde at være i jeres selskab endnu engang, virkelig.

Vi indleder en samtale med jer på denne dag, og vi viser stor hengivenhed over for hver og en, som har forstået deres grund og formål med at levere kærlighed til jeres planet ... gennem deres eget lys.

Blossom: Levere kærlighed? Har aldrig tænkt på det på den måde.

LF: Så føler vi, det er tilrådeligt, at I gør det.

I ER SÅ VIDUNDERLIGE VÆSNER AF LYS - KÆRLIGHED.

Langt større end I forestiller jer. Men som vi siger ... I åbner op til forståelsen af de KRAFTVÆRKER, som I er. Selvom I på nuværende tidspunkt ikke kan bruge HELE KRAFTEN.

Blossom: Hvorfor?

LF: Fordi det ikke er tid endnu.

Imidlertid ... gør accepten af dette som en sandhed det muligt for jer at frigøre mere af selvet, til en kraft, som ens energi kan arbejde med.

Som vi har sagt ... energierne af så HØJ KÆRLIGHED - LYSKRAFT fortsætter med at strømme ind i jeres væsen og jeres planet. Jeres kroppe har brug for tid for at komme i balance med disse energier, så I kan bruge jeres gaver.

Vi har nævnt, at I skal koncentrere jer om den positive side i alt, der er. Vi vil sige det således, at disse energier, der kommer ind og blander sig med jeres egne, 'lytter' til jeres tanker, jeres holdning, jeres venlighed, jeres forståelse. De øger det, som er af 'GUDELIGHED', hvilket kan mærkes fysisk i hjertet og sindet.

Disse energier, når først de har blandet sig ... strømmer ud fra jer kontinuerligt ... og HEALER OG OPLØFTER VERDEN.

DEN STØRSTE DEL I DETTE ... DEN DEL, SOM UDGØR HELE FORSKELLEN ... ER, AT I VED, AT DET ER SANDT.

Slip mindreværd og tvivl. Med kærlighed og respekt siger vi, at det at føle på denne måde ... at 'jeg ikke er god nok' ... er en fornærmelse af det JEG ER ... SOM I ER.

PRIS OG RESPEKTER DET JEG ER ... SOM I ER.

HVORDAN KAN I OVERHOVEDET VÆRE ANDET?

Og at VIDE det ... øger automatisk selvets vibration voldsomt ... hvorved helhedens vibration øges.

Blossom: Tak. Jeres snak i sidste uge om vandet og Solkilden ... vakte stor interesse. Der var en, som foreslog, at vi laver en verdensomspændende 'Fødder i vandet' ceremoni. Jeg tænker, at det er værd at arbejde videre med. Hvad siger I?

LF: Vi siger, vand ver for (hvorfor i vandverden)?

Blossom: Mener I virkelig det? Det fik mig til at grine ... jeg følte jeres humor, men måtte virkelig koncentrere mig for at bringe det igennem! Elsker det ...

LF: Vi laver sjov! 'Vi' morer os meget over vores evne til humor, med stor indflydelse fra dig, Blossom.

Blossom: Jeg er meget imponeret!

LF: Det ville naturligvis være en spektakulær 'bevægelse'. Hvis det skulle ske, at det bliver en fælles ting på en bestemt dag og et bestemt tidspunkt, så vil det få stor virkning. Men husk også, at som en kollektiv bevidsthed kan hver enkelt gøre det på ethvert givent tidspunkt, og når man gør det ved at forbinde sig med Enheden af alt ... vil virkningen blive godt modtaget.

Blossom: Jeg vil se nærmere på det næste år.

LF: Næste år vil blive ganske anderledes end dette år.

Blossom: Jeg bliver naturligvis nødt til at spørge 'På hvilken måde?'

LF: 'Ugudelige' handlinger vil blive bemærket af dem, som blindt er gået gennem livet. De vil blive modtaget med stor vrede, frustration og total vantro.

Det vil skabe en stor del uro i planetens energi. Sjæle vil ikke vide, hvem de skal henvende sig til ... hvem de kan stole på.

SOM VI HAR SAGT FØR, I KÆRESTE, ER DET ... HVOR I KOMMER I SPIL.

LÆRER ... IKKE PRÆDIKER.

Lad os være helt tydelige om det.

Hver enkelt af jer, som har nået et forståelsesniveau i jer selv, vil VIDE, hvordan I skal håndtere udviklingen, som den tager sig ud.

ALT IMENS ... I GENTAGER MANTRAET. DET ER MEGET GAVNLIGT.

JEG ER LYSET.

JEG ER KÆRLIGHEDEN.

JEG ER SANDHEDEN.

JEG ER.

Blossom: Vil I gerne råde os til, at vi giver mantraet til dem, som er så fortabte? Nogle ville endnu ikke være i en tilstand, hvor de kan tage imod det ... eller dets betydning ... eller dets virkning.

LF: Enhver sjæl, som støder på dem, som er forvirrede og vrede, må tune ind på og 'læse' stemningen.

VÆRE EKSEMPLET PÅ GLÆDE OG VISHED ... OM, AT DER ER SÅ MEGET AT SE FREM TIL ... NÅR FØRST MAN ER KOMMET OM PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN STORE URO.

LÆR ANDRE, HVORDAN MAN ER ET EKSEMPEL TIL EFTERFØLGELSE.

Blossom: Hvad ville I sige, er den bedste måde at gribe det an på? For mange, som skal være lærerne ... og mange, som er eleverne ... kan ikke bare sige 'Åh, ok, jeg vil være et strålende lys så!' Ikke når de vil være så vrede og utilgivende indeni.

LF: Jeres ord vil flyde igennem jer fra Kilden. I vil blive guidet, fordi jeres intention er af kærlighed.

Et godt råd ... Der er en talemåde, mener vi, i jeres verden, der siger 'Praktisér, hvad I prædiker'.

DISSE ORD KAN KUN FLYDE GENNM KÆRLIGHED ... IKKE GENNEM EGO'ET.

Ingen på denne planet er mere eller mindre værd end andre. Hvis I tilfældigvis er gået lidt længere ad jeres 'selvforståelses' vej end andre ... så er I velsignede. Det betyder ikke, at I er 'over' andre i nogen betydninger af ordet.

Hvad I er her for at gøre, er at guide dem, som finder frem til jer ... og det vil de ... gennem bump og forhindringer. I guider dem med venlighed og venlig opmuntring ... ikke ved fjernelse af forhindringerne med magt.

VENLIGHED OG FORSTÅELSE ER EN AF JERES STØRSTE GAVER.

At være overstrømmende venlig, overstrømmende forstående, overstrømmende i hvad som helst, der er af/fra/gennem/som kærlighed og lys ... er flammen, som andre kan mærke varmen fra. Følelsen af, at de er trygge ... Følelsen af, at de kan have tillid.

Det vil ske, at TILLID forsvinder for mange. Skuffelsen over menneskeheden vil give sådan et slag.

OG DET ER, HVOR I AF SÅDAN EN STYRKE OG LYS VIL UDSTRÅLE JERES SANDHED ... SÅ DE KAN FØLE OG ACCEPTERE VEJEN, DER BLIVER VIST ... TIL BROENS FOD.

I, KÆRLIGHEDSHJERTERS STAMME.

Blossom: Åh! Det synes jeg godt om!

LF: I, KÆRLIGHEDSHJERTERS STAMME SKAL LYSE I MØRKET!

Den skal vokse og samle flere sjæle til deres SANDHEDS VISHED, og STYRKEN og GLANSEN og FREDEN, som udstråler fra denne STAMME, skal blive berømt.

Flere og flere skal vågne til denne SANDHED.

Så vi foreslår, at I med VISHEDEN om, hvad der venter forude, ikke giver grund til bekymring i jeres væsen.

I stedet ... fortsæt med at ære jeres styrke og det faktum, at I blev valgt til at være her. Fordi I er de stærkeste af de stærke ... og I kan hjælpe i denne yderst værdige sag.

Når I støder på informationer, der kommer ud angående mørket og dets gerninger ... så modvirk dem straks med et boost af KÆRLIGHED og LYS og GLÆDE til JERES VÆSEN og til HELE VERDENS ENERGI.

DET VED I, I KAN GØRE.

DET VIL I GØRE.

JERES INDRE KRAFT TILSIDESÆTTER AL MØRKE.

LAD MØRKET VIDE, I MENER DET ALVORLIGT ... VED IKKE AT VISE DET OPMÆRKSOMHED OVERHOVEDET.

MØRKET KRYMPER VED LYDEN AF LATTER.

MØRKET KRYMPER, NÅR GODHEDENS KRAFT VISES.

For det ved, at ... SANDHEDENS LYS OG KÆRLIGHED HAR AL MAGT OVER DET ... og så er den ikke længere!

Blossom: Vældig fint! Ellers noget?

LF: Så absolut!

VÆR SPÆNDT PÅ ALT DET, SOM SKAL KOMME. SLIP FRYGTENS NARRATIV OG BYD FØLELSEN AF VISHED VELKOMMEN INDENFOR OM, AT ... ALT SKER!

DET, SOM I KOM HERTIL FOR AT FORANDRE ... FORANDRER SIG.

HVORDAN KAN DET IKKE VÆRE SPÆNDENDE?

Det, som bliver vist for offentligheden af mange, som har kontrollen og vælger at manipulere ... er IKKE, hvad der virkeligt finder sted.

Rejs indad og find jeres hjerte tale til jer. Lyt til dets råd. Så enkelt. Så nemt.

VÆR AF KÆRLIGHED PÅ ALLE MÅDER.

VÆR AF LYS PÅ ALLE MÅDER.

VÆR AF SANDHED PÅ ALLE MÅDER.

VÆR.

Og ved at VÆRE ... FØLER I, HVEM I ER ...

OG HVEM I ER, ER KÆRLIGHED.

Frygt, som I ved, er FALSK VIDNESBYRD, DER SER ÆGTE UD.

Virkelig? Kæreste sjæle, vil I lade frygt styre/ødelægge dagene, som kunne være SÅ FULDE af lykke?

Er I ikke klogere end det?

VI VED, AT I ER DET, OG VORES INDERLIGSTE ØNSKE ER, AT I KOMMER TIL AT VIDE DET OGSÅ.

Blossom: Så sandt, så sandt. Vi arbejder på det! Mange tak. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge