Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 8. maj 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 8. maj 2022

Blossom: God morgen! Jo hårdere man falder, jo højere stiger man op! Så sandt. Når jeg kommer ud af mine nedture, finder jeg sådan en sødme i taknemmelighed. Mere end nogensinde. Har en eller anden deroppe ladet en pose med taknemmelighed eksplodere direkte over mit hus?

Lysets Føderation: Velkommen, Blossom og hver og en. Det kunne man sige! Ser du, Blossom, energierne, som kan nå hver og en i disse 'urolige tider', er langt fra urolige. De er energier af sådan et lys, og de, som er villige til at modtage dem, finder stor fryd og trøst, sandelig, i disse nyfundne højder.

Blossom: Så hvor kommer denne energi fra? Hvordan virker den?

LF: Ja, tro det eller ej, den kommer til at begynde med inde fra dig selv! Koblet med energien i NY STYRKE, der kommer af ophøjet KÆRLIGHED!

Blossom: Fra hvem?

LF: DEN GUDDOMMELIGE PLAN.

Blossom: Ja, jeg forsøger at finde ud af, hvordan den virker?

LF: Alt er, som I ved, energi ... som hvert øjeblik svinger i alt og alle.

Energi er, hvad alt vibrerer med på forskellige niveauer, for at den kan blive til det, den skal blive til.

Derfor, tag det FAKTUM i betragtning, at jeres verden bevæger sig ind i højere frekvenser, fordi flere og flere sjæle vågner op til, HVEM DE ER ... KÆRLIGHED.

Derfor, med den VIDEN, bliver FØLELSEN af KÆRLIGHED mere tydelig i HVER OG EN.

Derfor modtager kærlighedsenergien mere af sig selv og breder sig af sig selv.

Til gengæld bliver der sendt BØLGER AF KÆRLIGHEDSENERGI til jer fra andre riger. Fra højere vibrationer. Det er kun, når sjælenes vibrationer på det jordiske plan stiger, at en vis højere energetisk vibration kan trænge igennem for at forenes og forbinde sig ... hvilket til gengæld ... giver jer mulighed for at føle det, I gør!

Blossom: Men hvor trisser de hen, når man rammer bunden?

LF: Ingen steder. Det er sådan, at sjæleselvets energi på grund af tanker af negativ karakter osv. sænker selvets frekvens. Hvorved den højere vibrationsmæssige kraft ikke kan komme ind. Den er ikke forsvundet. Den ligger og venter. Parat til igen at komme ind på din ordre.

Blossom: Men hvordan virker det i disse følelsers op- og nedture?

LF: Blossom, jeres verdens polariteter er i forbindelse med jeres sjæls tjeneste.

Blossom: Øh, kan vi tage det på latin?

LF: Jeres væsens mirakel forstår HVEM I ER ... og hvad I er her for at udrette ... og hvordan I skal lede sjæleselvet for at blive mere af vishedens sandhed.

Det forstås af jer på et dybere niveau, at oplevelser af følelsesmæssige træk i en retning eller en anden er 'Manna fra Himlen', kunne vi sige. Du oplever det nu, Blossom, men i en større højde end du har gjort før.

Blossom: Ja. Det er interessant. De gange, hvor jeg har det 'godt', har jeg det virkelig godt. Hvilket jeg finder ganske bizart i betragtning af, at min mand kradsede af for kun seks måneder siden.

LF: Og de gange, hvor du ikke har det godt?

Blossom: Helt igennem rædselsfuldt!

LF: Og alt det, fordi du har valgt at opleve mere af dig selv ... i alle udtrykkets dybder.

Blossom: Så er der et specielt 'team', der er udpeget til at sende disse kraftigt ladede kærlighedsenergier?

LF: Nej, Blossom. Det er selve kærligheden, som reagerer på hver enkelts råb ... hvis og når de er klar.

Det er ikke sådan, at en har større mulighed for at gøre det end en anden ... det sker, når man er klar.

Blossom: Klar til hvad?

LF: Det vibrationsmæssige løft i selvet.

Blossom: Utvivlsom ønsker vi alle det. Hvordan bliver man klar?

LF: VED AT VÆRE ET MED SELVET.

VED AT LEVE I SELVETS SANDHED.

VED AT LYTTE TIL FØLELSEN!

VED AT BLIVE BEVIDST OM, HVAD DER TJENER SELVET OG HELET ... OG HVAD DER IKKE TJENER DET.

VED AT ANERKENDE, AT I ER ET BARN AF LYS OG INDEN I JER LIGGER 'JEG ER BEVIDSTHEDENS' TILSTEDEVÆRELSE ... og jo mere man vælger at tune ind på den og arbejde med den i stedet for imod den ... jo mere finder man sit liv og levebrød blive opfyldt på en måde, der løfter.

Blossom: Godt svar, folkens! Det er følelsen af taknemmelighed, der overvælder mig. Jeg ville bruge ordet 'Pragtfuld' til at udtrykke det.

LF: Taknemmelighed, Blossom, er nøglen til oplysning. Taknemmelighed er en flod, der løber så dybt i selvet, at, når man tuner fuldstændigt rigtigt ind på den ... fra et sted med gudelighed ... så flyder ens hjerte, som du så rigtigt oplever, over med pragt.

Blossom: Ser I, I bruger ordet også. Pragtfuld ... Pragt. Hvordan ville I beskrive dets betydning ... sammenlignet med for eksempel Google?

LF: Vi ville foreslå, at I tager nogle få dybe åndedrag og gentager for jer selv ...

JEG ER PRAGTFULD.

JEG FØLER MIG PRAGTFULD.

Det er noget, som ord ikke kan udtrykke, så det fik det navn, dog er det en FØLELSE.

Hvad oplever du ved at gøre det, Blossom?

Blossom: Pragtfuldt! Jeg kan ikke forklare det, som I siger. Det er en følelse på niveau med taknemmelighed. Ingen ord. Bare påskønnelse dybt indefra af ... jeg ved ikke ... af ... at være! Det er ikke nyt for mig ... men så meget dybere for tiden!

LF: TAKNEMMELIGHED ER DET HØJESTE UDTRYK FOR KÆRLIGHED.

SÅ NÅR MAN FORSTÅR TAKNEMMELIGHED ... FØLER MAN KÆRLIGHED PÅ EN HØJERE VIBRATION.

Alle har noget at være taknemmelig for. Alle. Alle har mere end en ting at være taknemmelig for. Alle.

Hvis man ville afsætte tid hver dag til at opsende taknemmelighed for det, man har, ser eller oplever ... ville 'forandringen' i selvet og ens dagligdag være stærkt mærkbar.

Midt i alt det, som finder sted i jeres verden, er det op til jer at VIDE DET.

Fokusér på taknemmelighed.

Fokusér på alt det, som er en fryd for jer.

I føler måske, at nogen har det lettere end jer selv. I finder det måske svært at komme ud af jeres nedtur, dog siger vi til jer ... hjertet .... jeres væren ... vil løfte sig, når taknemmelighed bliver forløberen for hver åndedrag, I tager. Så at taknemmelighed dybest set lever i enhver af jeres tanker.

Er det ikke sådan, Blossom, at selv når du er meget langt nede, er du stadig taknemmelig for meget?

Blossom: Det ved jeg egentligt ikke. Jeg ænser sædvanligvis ikke andet end min nedtur til at bemærke det!

LF: Det gør vi.

Blossom: Åh! Ok. Så ja! Den køber jeg! Tak!

LF: Tillad taknemmelighed at være jeres prioritet ... jeres dagsorden.

SER I, GUDDOMMELIGE SJÆLE?

SER I, HVOR MEGET I HAR ÆNDRET JER?

KAN I FØLE, HVOR MEGET I HAR ÆNDRET JER?

I forstår 'Hvordan det er'. Ved at være taknemmelig for alt, hvad I er og alt, hvad I kommer ud for som en lejlighed til at VÆRE taknemmelig ... blomstrer I med jeres storheds potentiale.

Hvis I fokuserer på glæden, som I skaber ved at afsætte tid og kærlighed til det, som begejstrer jer ... tjener i Helet tusinde gange mere effektivt end ... med den største respekt ... 'ved at søbe overdrevent i bønner for at redde de lidendes sjæle'.

Blossom: Hov! Stop et øjeblik! Mange bliver sikkert meget stødt over, hvad I netop bragte igennem.

LF: Det er ikke tilfældet, Blossom. For mange forstår, som du straks gjorde, hvad betydningen af det indebærer.

For dem som bliver stødt eller ikke helt forstår ... er det i orden, at vi uddyber det lidt?

Blossom: Jeg ville, hvis jeg var jer!

LF: Hvis man hørte om en grusomhed og følte den dybt i hjertet og 'bad til Gud' om den bestemte situation ... det gør en kæmpe forskel for situationen eller sjælen, som modtager gaven, som bønnen indeholdt, med hensyn til hvilken vibration I kommer fra, når I siger bønnen.

At være dybt fortvivlet over noget, hjælper ikke ... da man næsten 'tigger' om, at situationen bliver ændret.

Blossom: I udfordrer skæbnen her, skønne!

LF: Dog kommer vi for at tilbyde forståelse, Blossom. Vi bliver ved.

Ser I? 'Stressen' over en situation og ønsket om, at den bliver lindret ... bærer 'stress' energien, mens den sendes op. Men hvis man siger tak for ...

Blossom: Jeg har på en måde tabt tråden, da jeg ikke helt kan komme overens med at sige tak for en grusomhed eller en sjæl, som måske har brug for healing ... Ah! Vent et øjeblik ... så faldt tiøren ... jeg sprang for hurtigt ind. Vær så venlig at fortsætte.

LF: Ja, tiøren faldt. Det er langt gavnligere at sige tak til/for healing af den pågældende sjæl eller situation. At komme fra et sted af tjeneste ... i/af ... kærlighed og glæde, at KÆRLIGHEDEN, DER ER ... har healet alle sår og lidelser i forbindelse med den situation, man 'beder' om/for.

Blossom: Er det min fars og nogle meget mistroiske nonners strenge katolske opdragelse på min klosterskole, der får mig til at føle, at jeg har det 'dårligt' med ordet 'at bede'? Jeg føler afgjort lidt fortrydelse, som ikke passer godt til ordet.

LF: Vi ville sige, at måske har dette bestemte ord sammen med mange andre været forvrænget og misbrugt gennem tiden.

Blossom: Jeg forsøger at tænke på, hvad det er, og jeg føler, det er mere som, hvis man beder om noget, bør det være fortjent, og at 'anmodningen' ikke føles rigtig. Og dog er der en talemåde 'Bed og det skal blive dig givet'.

LF: Det handler om, hvor i hjertet det sidder, når man spørger, Blossom ... og vi vil sige, det sandelig er religioners indoktrinering, der kan føre en ned ad et spor, som kan føre til mudrede vande i stedet for til blomsterenge. Megen skyld lægges på en sjæl gennem sådan en svigagtig lære ... Derfor føler vi, at du måske føler, når du FIK AT VIDE, at du skulle bede, at det mere handlede om tilgivelse af sjælen for noget, du måske end ikke havde gjort!

Blossom: Ja, virkelig, jeg plejede at opdigte løgne i skriftestolen som ung pige, fordi jeg virkelig ikke havde syndet nok, og jeg ønskede ikke at spilde præstens tid! Så straffen/boden af, hvad der syntes som 90 Ave Maria'er, blev næste uges synd, fordi jeg ikke havde sagt dem alle!

LF: Vi smiler og morer os over din humor, ikke den latterlige omstændighed.

Vi foreslår at 'fremsætte velsignelser om' ... hvis ordet 'at bede' ikke fungerer for dig.

Blossom: Godtaget!

LF: Så for at slutte for i dag ...

Blossom: Du gode Gud! Tiden er fløjet afsted!

LF: Gør jer en energisk bestræbelse på at sige tak. For når taknemmeligheden kommer dybt fra hjertet ... sammenlignet med at 'lede efter ting' at være taknemmelig for ... vil I opdage, at universet bare bliver ved med at sende lejligheder til jeres dørtrin for at give jer mere og mere at være taknemmelig for.

DET ER LOV.

UNIVERSET ER SÅ TAKNEMMELIG OVER AT FÅ SÅ MEGEN GLÆDE OG KÆRLIGHED TILBAGE FRA JER.

UNIVERSET VED, I FORTJERNER ALT, HVAD HJERTET BEGÆRER OG ER VILLIG OG I STAND TIL AT SENDE SÅDANNE GAVER TIL JER ... DA I FÅR DEM I DEN KÆRLIGE TJENESTE, I HVILKEN DE GIVES.

Ser du det, Blossom? Kan du føle, hvordan alt, hvad du oplever nu på et højere niveau, gør sådan en forskel for dig og Helet? Så tag i betragtning, at det sker for mange sjæle over hele planeten ... og så tænk på, hvis du vil ... hvordan det påvirker jeres planets vibration ... og hvordan det forandrer jeres verden og sjælene, der bor i og på den ... og AL liv, der bliver begavet i/som/med/af ... KÆRLIGHED.

Mange tak til hver og en for at vælge at være på Moder Jord i denne tid. Se ... FØL ... hvor prægtigt I gennemfører det, I kom for at gøre. Bliver det ikke mere og mere tydeligt for jer?

Blossom: Jep! Sikke en Guddommelig Plan! Det eneste, vi skal gøre, er at have det godt og før vi ved af det ... ALAKAZAM! ... vil vi være skiftet til den højere vibrerende verden, som venter forude, rundt omkring og indeni. Mange tak, venner.

LF: Fornøjelsen er helt på vores side.

Blossom: Det er jeg ikke så sikker på! I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER!

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge