Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 24. april 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 24. april 2022

Blossom: Her er vi så igen! Hej og velkommen i dette rum! Et spørgsmål. Er uvidenhed lyksalighed eller bare ren dumhed?

Lysets Føderation: Velkommen til En, velkommen til Alle. For det er altid med stor glæde, vi går ind i disse samtaler for at opløfte vibrationen hos dem, som følger os, hvilket til gengæld højner helhedens vibration.

Kæreste Blossom, må vi foreslå, at det er et spørgsmål om balance? Ja, at påstå, at jeres verden er ikke andet end ... Lysfyldt/gennemtrængt af Lys ... ville ikke være en korrekt antagelse, og dog, hvilken verden ville du vælge at være involveret i? Hvis du skal være optaget af kaninhuller, som man ikke kan være sikker på er sandhed, så hvilken tjeneste yder du dine brødre og søstre og tilmed jeres planet? Men hvis du skal 'foregive', at jeres verden SANDELIG ER GENNEMTRÆNGT AF LYS og KUN GENNEMTRÆNGT AF LYS, så er det en sådan ærefuld tjeneste, du yder.

Blossom: Ja. Jeg forstår, hvorfor vi er blevet bedt om at være optaget af det, som bringer os glæde og latter, men bør vi ikke kende til de mørkere hændelser, så vi, når de er fordøjet og sluppet, kan hjælpe andre, når de får øjnene op for grumsomhederne? Men for at gøre det, betyder, at man er nødt til at gå ned i nogle beskidte kaninhuller, hvilket ikke opløfter sjælen. Deraf mit spørgsmål. Jeg mener ... KOMMER SANDHEDEN NOGENSINDE FREM?

LF: Åh, sandelig, Blossom, det er den nødt til.

Blossom: Så uvidenhed er i virkeligheden ikke lyksalighed ... og dog tænker jeg nogle gange, hvor meget nemmere i hjertet det hele ville synes, hvis jeg stadig snorkboblede! Ikke at blive forvirret over det, som kommer frem i lyset og ikke at tænke 'Hvad pokker foregår der!' Jo mere der kommer ud ... jo mere finder man det utroligt, og dog, her er vi og forsøger at finde glæde og fred midt i kaosset.

LF: Hvilket er præcist, hvad I kom her for at gøre ... og så mange af jer gør det så godt.

Blossom: Men alt er så styret. Vi bliver i den grad manipuleret med af udefrakommende styrker ... hvorover vi ikke har nogen kontrol, og så sidder vi og taler om 'narreværk' i vores liv og siger tusinde gange 'hvem ved'! Gør I?

LF: Ved hvad?

Blossom: Svarene.

LF: Til hvilke spørgsmål?

Blossom: Dem om, hvor denne planet er på vej hen?

LF: Jo, det gør vi. Som du gør. Som mange gør.

JERES PLANET ER PÅ VEJ IND I EN LYSERE, HØJERE VIBRATIONSMÆSSIG FREKVENS, SOM TRANSFORMERER JERES VERDEN FRA DEN, I VED, DEN ER NU ... TIL EN VERDEN AF SÅDAN EN SKØNHED OG FRYD.

Blossom: Jeg tænker, jeg skulle have spurgt, hvad der må ske, før vi når dertil? Jeg tænker ... at indtil mainstream medierne (MSM) og den store kontrol over alt bliver overtaget af de gode, vil intet rigtigt skride fremad. Vi har brug for, at ALLE VÅGNER OP og ser løgnene, og det vil ikke ske, før mainstream medierne bliver afsløret for det, de er!

LF: Og det vil ske, Blossom. Det Lover vi jer. Jeres frustration gælder ventetiden, ikke sandt?

Blossom: 'Venten på at verden skal ændre sig?' Jo. 'Lad os komme videre?' Jo. 'At noget faktisk sker, når det siges, det vil ske?' Jo. Og dog, de, som er tålmodigere og mere oplyste end jeg, fortæller mig, at det hele kommer nærmere på at ske ... så meget sker bag kulisserne osv. Måske er det sådan ... men det, som vi hører, er ikke nødvendigvist sandt. Hvor mange gange kan en berømthed, en ledende politiker eller siddende monark egentligt blive henrettet, før de faktisk dør? De ting, som endnu engang cirkulerer, har jeg hørt igen og igen, år efter år, og dog bliver 'newbierne' så spændte over sådanne nyheder og forventer, at dit og dat sker når som helst, mens vi 'gamle i gårde' har været der, har gjort det, har hørt det hele før! Hør! hvordan det går i dag. Brokkehovedet Berta 3.! Men nogle gange, venner, føler jeg, I skal kende og forstå vores frustration. Jeg vil forsøge at holde mund nu og lade jer få et ord indført.

LF: Mange tak. Vi er klar over, at du taler for mange, Blossom. Vi er også klar over, at det er en God ting at favne jeres ærlighed i selvet.

VID, AT I ER VÆSNER AF STORT LYS.

Men accepter også energien i det, som omgiver jer. Tæthedsgraden på hele planeten og den lave vibration, som har cirkuleret i æoner af tid. Ikke kun lever I i det ... dertil må tilføjes de fortsatte prøvelser fra kemisk krig på jeres fysiske og mentale velbefindende.

Vi undrer os over, hvordan I overhovedet er i stand til at smile midt i det hele?

DOG GØR I DET.

IKKE KUN SMILER I ...

I LER ...

I VISER VENLIGHED ...

I ELSKER ...

I PÅSKØNNER ...

I ER TAKNEMMELIGE ...

I HJÆLPER DEM I NØD ...

I GIVER ØMHED ...

I GIVER GAVER AF HJERTET ...

Vi kunne blive ved, men I forstår, hvad vi siger.

Gennem mørket ... ER ... I ... I, DYREBARE ... LYSET, SOM VISER VEJEN.

Se på jeres beslutsomhed. Se den forskel, I gør?

Blossom: Men er vi?

LF: I VED, I ER.

Forestil jer et øjeblik, hvis apparaterne, som ... I/mange ... sidder klistret til ... kun kunne vise GODE NYHEDER. Forestil jer, at dårlige, negative, skadelige, mørke nyheder blev forbudt. Forestil jer, hvis kun SANDHED kunne blive vist ...

Blossom: Netop min pointe! Men det er ikke sådan.

LF: Forestil jer, hvis det var. Bær over med os et øjeblik, Blossom.

Hvis kun den Gode og den LYSE, SKINBARLIGE SANDHED blev fortalt i alle medier ... ville der ikke være tale om den forskel, man gør.

FOR ... OVERALT PÅ/OVER HELE ... JERES PLANET ... ER DER LOMMER AF DE LYSESTE BØLGER AF ENERGI, SOM BREDER SIG SOM RINGE I VANDET OG BERØRER DE MØRKESTE HJØRNER.

FRA HVER OG EN AF JER ... SOM ER BEVIDSTE OM JERES STYRKE OG LYS ... OG FORTSAT SPREDER GLÆDE OG LATTER ... I GØR EN FORSKEL.

I ÆNDRER VIBRATIONEN I JERES VERDEN.

HÆV JER OVER DET, SOM I BLIVER BEVIDSTE OM.

Vi vender tilbage til påmindelsen om det, som mange af jer finder svært at acceptere.

DET ER KUN ET SPIL.

Blossom: Jeg ville have haft det bedre, hvis I ikke havde sagt 'KUN'.

LF: DET ER ET SPIL.

ET SPIL, SOM I GIK IND I MED GLÆDE!

Blossom: Gjorde vi mon? Seriøst? Ikke alle ville være enige.

LF: Er du enig, Blossom?

Blossom: Ja, selvom, som jeg har sagt mange gange, jeg må have fået et glas sherry for meget med præsten, da jeg skrev under på den punkterede linie!

LF: Husk, Kæreste Sjæle ... de fleste af jer ... de 'Gamle Sjæle' blandt jer, har været på mange korstog på jeres planet. VELVIDENDE før I gik ind, at det ville blive hårdt, og dog følte I, det var sagen værd.

Blossom: Men mange af os må også være kommet ind på skurkenes side nogle gange.

LF: Dog kæmpede skurkene, som du kalder dem, Blossom, for deres sandhed på det pågældende tidspunkt.

Blossom: Der ser I ... der har I det! Det hele handler om krig! Kampe, drab, grådighed, gennem hele historien. Ikke, at vi kender sandheden om det heller. Hvorfor startede dette 'Spil' overhovedet? Jeg ville ikke anbefale nogen at stikke af for at købe det for deres lommepenge!

LF: Spillet startede ikke, Blossom. Det udviklede sig.

Blossom: Det må være startet ... et eller andet sted.

LF: Et frø starter ikke. Det er ... og blomstrer gennem forskellige stadier til det, det skal blive til.

Mange finder det svært at acceptere, at jeres planet er en fri viljes planet.

Blossom: Ja, vi har talt om det også. Er det fri vilje? Føles ikke sådan nu om dage.

LF: Men det er jer, som har den frie vilje. I har valget til at reagere på det, som bliver præsenteret for jer, på lyse eller mørke måder, positivt eller negativt.

Naturligvis tager alle ikke de samme valg. Men det er ikke op til jer at blive forstyrret af andres valg. Det er op til jer at stå og FORBLIVE STÆRKE i de valg, I har besluttet at tage del i.

Hvordan I vælger at blive påvirket af noget, er JERES frie vilje.

Vi forstår, at det er svært at forstå Spillet ... og spillerne.

Blossom: Og jeg er sikker på, at I for mange måner siden sagde, der ingen regler var?

LF: Det er korrekt. Men der er den universelle lov.

Blossom: Har den ingen regler? Er den universelle lov ikke inkluderet i dette spil? Ser I, for at være ærlig, jeg er ikke i humør til at gå ind i det lige nu. Stiller for store krav til hjernen, tænker jeg. Men jeg tænker, det kan slås op i 'Topics of interest' på min hjemmeside.

LF: Blossom og Alle, vi har forståelse for, at I er trætte. Trætte energimæssigt og trætte af at vente ... og trætte af kampen. Nogle ville ikke være enige med ordet 'kamp' ... dog vil vi sige, at det, som I oplever, sandelig er en kamp mellem Lys og mørke.

Vi har mange gange sagt ...

LYSET HAR ALLEREDE VUNDET.

VID DET DYBT INDE.

Tag det ikke med et gran salt, og håb eller tænk 'måske', at det er tilfældet.

DET ER TILFÆLDET.

LYSET HAR VUNDET.

NÅR I ACCEPTERER DENNE VISHED ... SÅ INDFINDER FRIHED SIG I JERES SJÆL.

NÅR I ACCEPTERER DENNE VISHED ... SÅ ER DER IKKE NOGET AT BEKYMRE SIG OM.

NÅR I ACCEPTERER DENNE VISHED ... SÅ ER DER KUN TILBAGE AT FOKUSERE PÅ FORTSAT AT SENDE LYS FRA HJERTET TIL VERDEN.

DEN GUDDOMMELIGE PLAN UDFOLDER SIG.

Det er jeres valg at have fuld TILLID til denne VISHED.

Skulle I vælge det ... bliver jeres adfærd straks lysere ... jeres tunghed om hjertet bliver øjeblikkeligt lettet.

Og skulle I vælge at forblive i denne VISHED ...

DIN VILJE SKE.

Blossom: Tak, skibskammerater! I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER ... Brokkehovedet Berta 3!

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge