Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 9. juni 2021


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 9. juni 2021

Blossom: Hej! Jeg fandt en mulighed for at chatte med jer! Tænker på, hvad I kan have at sige om hvilket som helst emne, som er aktuelt i dag?

Lysets Føderation: Velkommen, Blossom, velkommen, alle. Vi er virkelig overrasket over, at du fandt denne mulighed, og vi er mere end spændte over at gribe denne mulighed. Med hensyn til det, som er aktuelt, vil det muligvis være et helt andet valg for mange, som læser disse ord og ønsker at vide mere om, hvad og hvornår og hvordan alt udvikler sig på jeres planet.

Blossom: Ok. Hvad har I så valgt at tale om?

LF: Vi smiler, for det er ikke anderledes end normalt.

Blossom: Åh, jeg troede, I ville komme med noget helt brandhamrende nyt.

LF: Måske gør vi det. For er det ikke sådan, Blossom, at alting, som bliver revideret, kan betragtes som 'nyt', når det opfattes med nye øjne og nye perspektiver?

Blossom: Jo, det tænker jeg. Er det sådan for os nu?

LF: Vi vil sige, ja, det er det. For siden den sidste måne og Energierne og transformationerne, som indfandt sig i den periode ... har mange af jer fundet, at I når større højder i jeres væsen med hensyn til at forstå, hvad der sker.

Vi mener ikke nødvendigvis, hvad der sker i jeres periferi, jeres ydre verden, men det, som rører så smukt på sig inden i JER. JERES SANDE SELV. JERES INDRE SELV. JER, der er her for at fuldføre transformationens ønsker og drømme. At slippe af med det gamle og få adgang til helt NYE Energier og omstændigheder, som vil gøre det muligt for jeres indre glød at oplyse selv den mørkeste af tider.

Kan I ikke føle denne 'hjælp' fra disse højere energier, der arbejder med jer på et andet plan?

Blossom: Altså, jeg kan kun tale for mig selv, og i denne tidsramme føler jeg, at jeg 'klarer' mig meget godt med det, som jeg står midt i. Jeg tilskriver det den fortsatte optagelse af JEG ER MANTRAET, som strømmer gennem mine årer.

LF: Og dog er det dette mantra og dets KRAFT, som 'hægter sig' på den ekstreme kraft i NYE energier og frekvenser, som 'støder på' hver enkelt, som gør det muligt, at så meget transformeres inde i selvet.

Mange, mange sjæle oplever stærke udfordrende omstændigheder oven i det 'traume', som finder sted på jeres planet. Da mere og mere i jeres verden bliver 'vendt på hovedet', kombineret med presset herfra sammen med personlige dramatiske problemer, skaber det ALT SAMMEN stort røre.

Blossom: Hvorfor? Hvorfor er det nødvendigt at få 'tilføjet ekstra' af personlige sager?

LF: Hvis vi ville sige ganske enkelt 'for at gøre jer stærkere', hvordan ville du have det med det?

Blossom: Misfornøjet! Vi kan blive stærkere ved at gå ude i solskin og trække vejret dybt i glæde og forundring.

LF: Så vil vi udvide det. For ikke kun kommer dette pres på jeres person for at gøre jer stærkere ... det kommer til jer, så DET JEG, I VIRKELIG ER, kan bryde ud af kokonen og blive til en sommerfugl.

Blossom: Men som jeg siger ... hvorfor er vi nødt til at gøre det på den hårde måde? Personligt har den hårde måde aldrig figureret i min bog 'Måder at flyde gennem livet på'.

LF: Dog har du selv, Blossom, haft mange svære kapitler i din bog, ikke?

Blossom: Ikke nær så store som nogle andres.

LF: Men vil du ikke sige, at det er gennem disse prøvelser, konfrontationer, traumer, følelsesmæssige chok, tab osv., at du er kommet igennem og nu VED, at det var sådanne ting, som gjorde dig til den person, du er i dag? Det stærke sjæle-selv, som åbenbarer sig for sig selv mere og mere, som disse 'situationer' kommer og går?

Blossom: Jo. Det er korrekt.

LF: Så VID NU, at I bliver forberedt på, at den indre styrke kommer op til overfladen.

EN STYRKE, SOM ALDRIG FØR VIL REJSE SIG FRA SJÆLEN OG FYLDE ENS VÆSEN MED EN KRAFT, SOM KOMMER FRA KILDEN.

EN DIREKTE LINIE FRA KILDENS ENERGI, SOM GØR DET MULIGT FOR JER AT KOMME IGENNEM DE KOMMENDE TIDER.

VI HAR GJORT VORES YDERSTE FOR AT FORBEREDE JERES VÆSEN PÅ DET, SOM SKAL KOMME.

VI FORTALTE JER ... I VAR KLAR, OG DET ER I.

I er klar, og dog vil disse sidste 'kapitler' i opløbet til finalen øges i intensitet ... for at spillet kan nå sit afsluttende klimaks.

Vi kan sige, efterspillet vil have en helt anden energi. For i det nye daggry ... vil det, som I er nødt til at udholde i disse tider, ikke spille nogen rolle i det nye rige.

Blossom: Interessant ord at bruge, 'rige'?

LF: Ja, vi nyder det. Kæreste sjæle ... forstå, hvor overordentligt godt I gør det.

Dette sammenbrud af orden, som har styret jeres planet, kan ikke andet end at bevirke forstyrrelse og kaos. Så megen forvirring om, hvad er og hvad ikke er.

DOG STÅR I MIDT I ALT DETTE KAOS STÆRKE I JERES LYS-FORM.

I jeres hjerter er I stadig vedholdende i VISHEDEN om, at I er her af en særlig grund, og ligegyldig hvor langtrukken det 'synes' at være ... 'tiden', som I kender den, har ingen relevans for sandhedens virkelighed, som er inden i jer.

SANDHEDEN, DER BEDER JER OM AT HOLDE UD.

Blossom: Jep ... det er det! For ligegyldigt hvad jeg ser, der finder sted i den ydre verden og al den rene nonsens, som bliver præsenteret ... kan intet af det tage VISHEDEN fra os. VISHEDEN om, at alt det, I siger, ER SANDT. Jeg personligt kan føle det i mit hjerte. Som alle andre har jeg øjeblikke som 'hvad hvis det hele ryger ned i den velkendte kloak, og alt det, vi tror, vi er her for, er her for at gøre, overhovedet ikke er tilfældet, og vi vil alle svinde ind til en ligegyldig masse af en automatiseret robot-kontrolleret race?

LF: Er det, hvad du tror? Har du haft sådanne tanker?

Blossom: Altså, det er muligt, er det ikke?

LF: Kun hvis bevidstheden, som er NU, vælger det ... og vi siger kategorisk ... DET ER IKKE TILFÆLDET.

Blossom: Det VED JEG! Dog popper den mærkelige tanke op som et muligt udfald, når vi kun bliver præsenteret for verden, der rejser op ad en 'møgbeskidt å' uden en paddel eller endda en redningsvest!

LF: Men du, Blossom, du og alle væsner, som er vågnet op og alle væsner, som vil vågne ... ER PADLEN ... I ER REDNINGSVESTENE.

I, hver og en ... er lysbærerne, som er her for at vende båden rundt og med al magt styre jeres planet ind i nye vande.

Rolige vande, glasspejlinger, hvor solens refleksioner skinner lyst så langt øjet rækker.

I ER DEM, DER SKAL GØRE DET.

Og selvom I måske føler jer fanget på skafottet og hjælpeløse på dette tidspunkt ... den indre rumlen ... tiden, hvor lænkerne falder og I ALLE kommer ud i lyset, som vil være over jer, er så nær nu.

FØL DENNE SANDHED I VORES ORD.

Blossom: Det gør jeg. Det har jeg altid gjort. Det er 'så nær nu', jeg ikke er så sikker på. Men så, det kommer, når det kommer. Der er ikke noget, vi kan gøre for at ændre det. Så vi vil fortsætte uanset. Ærligt talt har det været så interessant ikke at have taget del i det pulserende liv i den senere tid. Med den betragtning at ligegyldigt hvor vi er eller hvad vi laver ... er det, der har betydning, dybest set vores lys og dets skin. Ikke at lytte til det, der sker og mulighederne, har været en velkommen lettelse. For alt, hvad jeg har hørt i det sidste år, er heller ikke gået i opfyldelse! Jeg forstår, hvad folk/I mener med ikke at dykke ned i for mange kaninhuller. For hvad der skal ske, vil ske ... og når det sker ... vil vi helt sikkert få kendskab til det og vide, hvad vi skal gøre.

LF: Sandelig. Hver enkelt person har selvfølgelig deres egen vej at gå, Blossom. Men uden tvivl ... om man lever afsides uden internet eller man bruger alle dagens timer på at undersøge ting, som måske, måske ikke er sandt, skrevet af sjæle, som måske, måske ikke er af lyset ... ved dagens slutning ...

NÅR DET ER TID TIL AT SKRIDE TIL HANDLING ... vil intet af det, I ved eller ikke ved, betyde noget. For I vil ganske enkelt VIDE, HVAD I SKAL GØRE OG I VIL GØRE DET.

I VIL GØRE DET I KÆRLIGHED, LYS OG SANDHED.

FORDI I ER DE TAPRESTE LYSKRIGERE OG I ER DE STÆRKESTE AF DE STÆRKE.

VI ER MED JER I KÆRLIGHED, SANDHED OG STYRKE.

Blossom: Faktisk er jeg nødt til at afbryde. Undskyld. Så mange tak. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. Jeg Er.

(Kanaliseringen blev afbrudt (fra min side) og jeg har ikke haft tid til at genoptage kanaliseringen. Så hellere 'noget' end 'ingenting' og bedre sent end aldrig. Håber, at have større held næste gang. Mange tak.)


Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge