Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 19. juni 2021


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 19. juni 2021

Blossom: God morgen til jer. Endnu en lejlighed, som jeg ikke ville forspilde. Jeg synes at blive mere og mere bevidst om illusionen, og alligevel er den meget forskellig fra, hvad jeg tænkte, illusionen var. Måske er der mange. Derved at mørket skjuler det så godt helt åbenlyst, og vi anser det for normalt. Er det sådan, I ville beskrive illusionen?

Lysets Føderation: God morgen til dig, Blossom, og alle væsner på det jordiske plan, som har fundet vej til disse ord.

HVER OG EN AF JER, DER TJENER JERES LYS ... TILBYDER JERES LYS ... FOR DET HØJESTE BEDSTE/FOR DET HØJESTE BEDSTE ... FOR AT BRINGE JERES PLANET OP TIL DENS HØJERE PLACERING ... HVOR MØRKE IKKE LÆNGERE KAN EKSISTERE.

Med hensyn til illusionen, DU taler om, Blossom, ja. Det er en af mange ... og vi tror, denne samtale måske vil få jer til at svimle lidt.

Blossom: Ok, sviml løs!

LF: Du har ret i, at mørket på raffineret og hemmelig måde lidt efter lidt har vænnet jer til det, man betragter som 'normen'. De skjulte dagsordener, de skjulte symboler, tilsløringen af så meget, der er mørke, er i mange tilfælde ikke rigtigt skjult overhovedet. Desværre er det sådan, at sanserne er blevet lammet gennem mange smart udtænkte påfund og planer og upassende håndtering af det, som trænger ind i både krop og sind ... i en sådan grad, at det ikke er genkendeligt. Så udspekuleret er mørkets metoder.

Det, der finder sted nu, mens mørket svinder ind, er, at de, som er Vågnet op til 'redeligheden' ... de, som har åbnet deres hjerte til VISHEDEN OM SANDHEDEN I DERES VÆSEN, er i stand til at 'begynde' at se gennem denne forklædning.

Slørene løftes, efterhånden som de føler deres SANDHED, og enhver kan på deres egen måde og i deres eget tempo stråle med et Lys og en Styrke, som førhen havde føltes så fjern fra deres virkelighed.

Virkeligheden af SANDHED INDE FRA SJÆLEN ... vågner mere og mere ... og når I anerkender, og ser igennem alt det, som FINDER sted, alt det, som HAR fundet sted ... VISHEDEN om, hvorfor I er her og hvorfor I er blevet valgt til at være her ... 'går det rent ind'.

Jo mere I har åbnet jer for VISHEDEN om, hvad der har fundet sted lige for næsen af jer ... jo mere begynder I at forstå, hvor STÆRKE I MÅ VÆRE FOR AT TILINTETGØRE ILLUSIONEN.

Den skal ikke kun tilintetgøres, men hver eneste partikel af den skal fjernes.

I dette tilfælde taler vi om mørket ... som af dem, der sover, antages ... for at være Lyset ... når det er så fjernt fra SANDHEDEN.

DET ER KUN INDEN I JER ... I JERES HJERTE ... SOM VI HAR FORKLARET FOR JER ... (DET, SOM I ALLEREDE VED) ... AT I ER I STAND TIL VIRKELIG AT 'FATTE' GRUNDEN TIL, AT I ER HER.

NÅR I VÅGNER OP TIL OMFANGET AF MØRKE, SOM PRÆSENTERER SIG SOM LYS, DA OG KUN DA VÆRDSÆTTER I BEHOVET FOR JERES TILSTEDEVÆRELSE HER PÅ DENNE PLANET OG BRINGER ALT DET FREM FRA JERES INDRE, SOM I ER!

LYSETS GLANS, SOM I ER.

LYSETS STYRKE, SOM I ER.

LYSETS SANDHED, SOM I ER.

LYSETS KRAFT, SOM I ER.

Kan I føle det, Kæreste Sjæle? Forstår I behovet, nødvendigheden af at føle det fra Kilden inden i jer? Kilden, hvorfra I kommer?

Kun når I begynder at forstå det i et 'ANDET LYS', kan jeres styrke samles.

Når I Virkeligt betragter illusionen ... løgnene ... så må I Virkelig også overveje, i hvor høj grad ... JERES KRAFTFULDE LYS MÅ STRÅLE.

LYS BRYDER IGENNEM MØRKE.

DET GODE OVERVINDER DET ONDE.

Vi forstår, at så mange i så lang har været frustrerede og trætte af al den venten, og det ser ud til, at mørket stadig har stærk kontrol.

Men vi beder jer om at tænke om igen, Kæreste. Tænk over JER selv og hvor langt I er kommet i jeres forståelse ... i jeres Sandhed ... i jeres Vished om, at I er her af en grund.

Tænk over det. VED I, at det er en Sandhed?

VED I VIRKELIG, at I ... hver og en, som er her på planeten ... må være DE STÆRKESTE AF DE STÆRKE for, at jeres Lys kan komme sejrrige igennem? For at vælte mørket? Når I tænker over, hvad det faktisk betyder, hvad det faktisk medfører ... så må I bestemt også tænke over SANDHEDEN OM JER SELV?

Hver og en af jer, som er blevet VALGT, fordi I inden i jer har det, der skal til, for at KOMME SEJRRIGE IGENNEM.

SÅ VI BEDER JER OM, AT I IKKE SIDDER OG FØLER JER HJÆLPELØSE OG MODLØSE, MENS I VENTER.

VI BEDER JER OM AT TRÆKKE VEJRET DYBT OG SAMTIDIGT BYGGE MERE OG MERE PÅ VISHENDEN OM AT:

JEG ER KÆRLIGHEDEN.

JEG ER LYSET.

JEG ER SANDHEDEN.

JEG ER.

Tillad jer at acceptere, at I er MÆGTIGT STÆRKE. Ikke kun Stærke, men MÆGTIGT STÆRKE. I ... må VÆRE/ må have VÆRET det ... for overhovedet at blive valgt til at være her NU.

Og det er NU, I må acceptere det inde i/om jer selv.

Mens I venter, mens I betragter alt det, som skal være ... mens I ser illusionen udspille sig ...

siger vi til jer om og om igen ... gentag om og om igen

JEG ER KÆRLIGHEDEN.

JEG ER LYSET.

JEG ER SANDHEDEN.

JEG ER.

De, som gør det ... VED ... gør I ikke?

Blossom: I vil gerne have, at jeg spørger 'ved hvad' ... men jeg ved!

LF: Hvad ved du, Blossom?

Blossom: Jeg ved, at selvom vi føler os som marionetter eller brikker i et spil, som vi ikke har kontrol over ... er det ikke tilfældet. Vi VED, at ved at sige mantraet, som I har bedt os om ... i den VISHED ... opbygger det vores styrke. Det er, som om Lyset inde i os stråler stærkere end nogensinde ... som forberedelse. Vores batterier er helt ladet op og klar, og vi venter bare i total forståelse på øjeblikket, hvor vi bliver kaldet til handling, på en måde, som vi ikke ved, hvad er, på nuværende tidspunkt, og dog, når vi hører kaldet ... vil vi vide præcist, hvad vi skal gøre. Vi er så klar, og alligevel ikke sikker på, nøjagtig til hvad eller hvad det er, vi skal lave.

LF: Alligevel, Blossom, vil det være, som om I har gjort det hele livet. For på en måde har I gjort det ... og dog vil det være i en langt større målestok end I kan forestille jer.

De, som sover, vil blive vækket med et sæt ... og der vil være brug for så meget Kærlighed og Venlighed og Empati og Forståelse ... til at hjælpe dem med at erkende det, som finder sted.

For selv om det vil ske i fuldt dagslys ... vil så mange være ude af stand til at fatte virkeligheden og acceptere illusionen om det, de har levet under.

Det er lidt ligesom eventyret om kongeriget, som sov i 100 år ... for når fortryllelsen brydes, vil så mange vågne fortumlede og forvirrede.

Og det er jer, hver og en ... som VED alt det, som skal komme ... som skal være der for disse sjæle, som HAR BRUG FOR JER!

I ... VEJVISERNE.

I ... SOM VIL LEDE DE FORTABTE TIL LYSETS BRO OG TAGE DERES HÅND OG FØRE DEM TIL DET HELLIGE LAND.

Blossom: Hellige land? Har aldrig hørt jer sige det før.

LF: Dog vil det ske.

Blossom: I vil gerne have, at jeg slår definitionen af 'Hellig' op, ikke?

LF: Hvis du ikke har noget imod det?

Blossom: Selvfølgelig ikke ... 'Viet til Gud ... Hellig'.

LF: Derfor er det rigtigt at sige det. Den Nye Jord, som I er her for at skabe, er netop det ... 'Viet til KÆRLIGHED ... Viet til Kærligheden inde i enhver af jer, som er HELLIG'.

SJÆLE AF LYS ... FRYD JER! FRYD JER! FRYD JER!

FOR I ER DE UDVALGTE.

HVOR VELSIGNEDE I ER?

HVOR BEÆREDE I ER OVER AT VÆRE PÅ DENNE REJSE I DENNE TID?

HVOR STÆRKE I ER?

LAD OS NÆVNE, AT I ER SÅ MEGET STÆRKERE END I BETRAGTER JER SELV AT VÆRE.

VID DETTE SOM SANDHED.

Og når Alt dette sker ... vil I sandelig huske det, som vi har sagt ...

I ER SÅ MEGET STÆRKERE END I BETRAGTER JER SELV AT VÆRE.

Blossom: Ser I, den eneste måde, jeg i mit sind kan sætte brikkerne sammen på om dette, er, hvis BEGIVENHEDEN eller noget lignende skulle finde sted, eller måske en Bekendtgørelse! Hvad det end bliver ... vil det nødvendigvis chokere! Enten på en god måde eller en dårlig. Jeg ville foretrække 'Begivenheden' ... 'Bølgen af Kærlighed' i modsætning til en eller anden rædselsvækkende meddelelse om mørket for at være ærlig. Vi kan lige så godt se det i øjnene ... vil vi ikke alle det! Tør jeg spørge, hvad det bliver?

LF: BEGGE.

Afsløringen ... derefter OVERGANGEN.

Blossom: Langt ude! Energien i den sidste sætning slog mig helt tilbage. Så I siger, der vil komme en bekendtgørelse/bekendtgørelser efterfulgt af Bølgen af Kærlighed?

LF: Det er korrekt. Dog beder vi jer om at acceptere, at 'tidsrammen' mellem disse to opvågninger ikke vil være bare en dag og så den næste. For tid er faktisk ikke en del af denne sag, hvis vi må være så frimodige at sige det på den måde.

Når Opvågningen er indtruffet ... vil afdækningen af denne illusion finde sted ... den ene ting efter den anden i et godt stykke tid ... så vil det ske, at DEN GUDDOMMELIGE TIMING FOR BØLGEN AF KÆRLIGHED VIL FEJE HEN OVER PLANETEN ... som om en formørkelse finder sted på den ... og når skyggen bevæger sig hen over den og så bevæger sig videre ... vil det åbenbare en OPLYSNING ... en HJERTE-lighed, hvor ALLE disse HÆNDELSER vil give mening!

Blossom: Mange tak, venner. Når jeg ser på det, jeg ved, i visheden om, at der er meget, jeg ikke ved ... overvælder det mig, hvor stærke vi er nødt til at være ... og så er jeg nødt til at gå ind i VISHEDEN om, at dette er virkeligt ... og vi er alle i det sammen. Lysets Hær hernede på Jorden ... som blev valgt til at befri den for mørke ... WOW! SIKKE EN OPGAVE OG ALLIGEVEL IKKE RIGTIG. IKKE NÅR VI VED, VI ER DE STÆRKESTE AF DE STÆRKE ... VI VILLE IKKE VÆRE HER, HVIS IKKE VI VAR DET.

LF: Det er fuldstændig korrekt, Blossom.

FORBLIV I DENNE SANDHED ALTID ... ALTID ... ALTID!

JEG ER KÆRLIGHEDEN.

JEG ER LYSET.

JEG ER SANDHEDEN.

JEG ER.

Er det jeres VISHED og jeres SANDHED, kæreste Blossom ... kæreste sjæle?

Blossom: JA, SIRE BOB ... Det er. Det er. Det er. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER. (Vi kom ikke ind på den svimlende del!)


Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge