Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 12. juni 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 12. juni 2022

Blossom: God morgen. Endnu en uge er fløjet afsted. Efter at have talt med folk, synes der at være en 'generel' afmatning i ens liv. En mangel på glans. Ingen er sikker på at booke ting eller forberede fremtidige begivenheder, og selvom de er, synes der ikke at være megen entusiasme. Jeg er klar over, at det er eftervirkninger af de sidste to og et halvt års sammenbrud ... så nogen tegn på opmuntring ville være dejligt.

Lysets Føderation: Velkommen, Blossom. Velkommen til alle. Hver og en, som er vendt tilbage til vores tilbagevendende samtaler for at finde 'dem selv'.

Det, som har fundet sted i de seneste få år, har virkelig, som du siger ... skabt megen omvæltning i sind, krop og sjæl. Der er sådan en 'følgevirknings' effekt, som gør netop det, Påvirker! Kæreste sjæle, vi kommer igen for at minde jer om, at I er på en opdagelsesrejse.

Se, hvor langt I har rejst i denne korte tid. Se, hvordan jeres holdning har ændret sig til så mange mulige virkeligheder. Selvom det er forvirrende, selvom det er bekymrende med hensyn til, hvad der sker næst ... er I vokset eksponentielt i vindingerne af jeres sinds gåder og finder selv ud af, hvilken vej der fremover er mest passende for jer.

En, der passer selvet ... og derfor Helheden.

Blossom: Ja. Jeg tror, det er usikkerheden over ikke at vide, hvad der venter forude. For eksempel ... er Fergus the Fungus stadig under optræk? Som giver anledning til global nedlukning? Vil der være mangel på fødevarer? For os, hernede, ligger disse ting hele tiden i baghovedet, selvom vi har besluttet ikke at tage notits af sådanne ting.

LF: Kæreste sjæle. Jo, muligheden for dette udfald foreligger.

Blossom: Kun som mulighed?

LF: Ja. Men vi vil gerne bringe nogle beroligende ord. Selvom det for nogle lyder 'brutalt', at sådan en ting vil ske ... vil det på lang sigt uden tvivl, hvis og når det sker, være for det højeste bedste.

Alt omkring det vil ... til at begynde med ... vise sig at være de uhyrligste regler. Men som det udfolder sig ... vil der vise sig de 'fornuftigste grunde' til, at det sker, og det vil bestemt ikke være af de grunde, som man i første omgang blev fortalt.

Blossom: Ærligt talt føler mange af os klar til det. Kom med det! Vi ville så i det mindste føle, at vi bevæger os fremad. Jeg ved, I siger, at meget finder sted bag kulisserne. Men for os ... er der, som jeg siger ... denne 'ventetid', og nogle gange efterlader frustrationen over at vente os med lille tvivl om, noget overhovedet vil komme til at ske, på måder, der får os til at føle, at vores tog endelig er kørt ind på stationen.

LF: Med jeres opfattelse af tid accepterer vi det, som du taler om. Men ud fra vores overordnede billede, står alt i kø ... og falder på plads uden alt for mange problemer.

Blossom: I mellemtiden, og ikke for at sænke vibrationen for meget ... har der været ret mange selvmord. Sjæle kan ikke klare de situationer, de nu befinder sig i på grund af, hvad der har fundet sted. Det virker så forkert, at det sker for så mange. Så mange hjemløse. Så mange uden job. Det er meget svært for mange at finde glæde under sådanne omstændigheder.

LF: Blossom ... ALT ER, SOM DET SKAL VÆRE.

Om I vælger at føle på samme måde om det, som vi gør ... er fuldstændig jeres egen afgørelse. Men i det større billede ... er ikke én ting ikke på rette plads.

Blossom: Beslutter ikke at være enig. Jeg kunne nævne mange ting, som ikke er i orden. Ikke nødvendigvis i mit liv, men i manges liv, som finder det meget svært at klare sig.

LF: Men hver enkelt sjæl er på deres egen rejse. Hver sjæl oplever det, som giver deres VÆREN mulighed for at blive stærkere.

Som med mange ting, Blossom ... når de kommer om på den anden side af en særlig oplevelse, kan de FØLE forskellen i deres sjæls forståelse af 'selvet'.

For dem, som har valgt at gå over i denne tid ... det er også en del af 'deres' rejse. Der vil blive passet på dem og de vil blive trøstet og tilbudt måder at forstå det, som er sket for dem.

Blossom: Ja. Jeg forstår ... det er bare 'anderledes' end det, vi havde forestillet os.

LF: Forestillet hvad, Blossom?

Blossom: Planetens opløftelse ind i en højere vibration. Vi kunne aldrig have gættet, det ville blive på den måde, det sker ... og I siger, vi stadig er i fase et!

LF: Det er I. Det er ikke noget, som sker natten over! Men vi beder jer om at se de fremskridt, der er gjort indtil nu.

Blossom: Jeg forsøger! Kunne I måske genopfriske vores hukommelse?

LF: På grund af 'hændelserne' er flere og flere sjæle nu bevidste om, at noget på jeres planet ikke stemmer.

Blossom: Øh ... Mener I det?

LF: Forstå, Blossom, at engang ville disse nyligt opvågnede sjæle have tænkt det umuligt at betvivle det, som de blev fortalt af autoriteterne. De er nået til en erkendelse af, at autoritetspersonerne ikke nødvendigvist arbejder for ens bedste gode, og for dem ... har sådan et 'Wake up call' ført dem ud på en rejse i sjælens dyb, og de er kommet ud på den anden side og føler og tænker på en helt anden ... og bestemt 'sundere' måde end før.

For dem, som allerede er vågnet op, de har begivet sig ned i dybere kaninhuller og har måttet beslutte for dem selv, hvad de 'tror' på er sandt og hvad der ikke er sandt.

Alt i alt ... en opvågning til de 'virkelige' hændelser på jeres planet har nu vovet sig ud i det åbne ... og det, som de nu er nødt til at forstå og beslutte, hvad de skal gøre med det ... har uden tvivl givet dem mulighed for at nå til en højere forståelse af, hvem de er.

Som de bliver bevidst om det, som der ikke bliver talt om i jeres mainstream nyhedskilder ... får de lejlighed til at 'Tage sig sammen' og KÆMPE FOR DET, DER ER RIGTIGT.

Vi accepterer, du ikke bryder dig om udtrykket 'at kæmpe'. Dog bringer det en stærk intonering i sjæleselvet til at bestyrke sig selv og marchere videre.

Det er sådan, I har ændret jer ... I HØJ GRAD.

Mange af jer er blevet klar over, hvad I er oppe imod, og det NØDVENDIGE BEHOV for at kigge dybere ind i grunden til jeres tilstedeværelse på planeten i denne tid.

I FORBINDER JER MED HINANDEN SOM EN FORENET STYRKE.

I FØLER KRAFTEN INDEN I JER, SOM GENKENDER DEN SAMME KRAFT I ANDRE ... HVILKET HJÆLPER JER MED AT GENKALDE JER MISSIONEN.

Blossom: Det er en MÆGTIG MISSION. AT BEFRI PLANETEN FOR MØRKET ... SÅ MEGET MØRKE ... hvilket vil gøre den SÅ LYS ... at den er FRI til at bevæge sig videre opad!

LF: Det er i sandhed DEN MÆGTIGSTE AF MISSIONER og DU, Blossom, sammen med alle dem, som kom hertil for at gennemføre det MEST SPÆNDENDE MIRAKEL ... accepterer, at I KAN og I VIL ... og ikke kun det ... I VED HVORDAN!

I denne tid, mens alt 'synes' at ligge i dvale, gør de 'sjæle, som allerede er i stilling' så meget med at 'Stråle - indefra'.

De præparerer energierne.

Blossom: Undskyld, jeg afbryder. Hvad mener I med ... 'præparerer energierne'?

LF: VED AT VÆRE OG SPREDE JERES LYSENERGIER ...

GANSKE ENKELT VED AT VÆRE JERES LYSENERGI FALDER HELE PLANETEN TIL RO ...

BEROLIGER DEN ...

MODVIRKER DE LAVERE VIBRATIONERS ENERGIER, SOM STADIG FORSØGER AT KÆMPE DERES 'ALLEREDE TABTE' KAMP.

I BEREDER VEJEN FOR DET, SOM VENTER FORUDE.

IKKE KUN FOR JER SELV, MEN FOR DEM, SOM SKAL FINDE JER ... NÅR ALT 'SÆTTES I GANG'.

Blossom: Og jeg tænker, det er, hvad vi bliver frustreret over. At vente på at fløjten lyder, så det virkelig sættes i gang! Men vi ved ikke, hvad 'Igangsætningen' handler om. Ville I sige, at 'Igangsætningen' vil være fortællingen af sandheder til ALLE?

LF: Ja, Blossom. Men der vil være forspils bryllupper, for at alle kan være klar og være præcist, hvor de skal være, når disse nyheder sendes ud.

Blossom: Jeg er ikke sikker på, at 'Bryllupper' er det ord, I søger!! Nå, men ser I, i mit hoved, jeg har min måde at tænke på, som jeg er sikker på, jeg har sagt før ... at vi alle må være nedlukket, for at vi kan få alle sandhederne at vide, som har været skjult, ellers vil verden være i oprør og alle mulige traumatiske ting vil ske. Jeg antager også, at det vil ske via alle skærme. Men hvordan dette rent faktisk ville/kunne implementeres, er for stort til at kunne tro på, det vil ske. Det ville være nødt til at være meget detaljeret og gennemtænkt.

LF: Derfor foregår alle aktiviteterne bag kulisserne, mens I tænker, intet sker.

Blossom: Det går jeg ud fra. Men til andre tider virker det for uvirkeligt til faktisk at finde sted.

LF: Blossom, med al respekt, som VI også har sagt før ... hvis nogen for fire år siden havde fortalt dig, at hændelserne i de sidste to og et halvt år ville komme ... ville du ikke have følt på samme måde?

Blossom: Jo. Så vi fortsætter bare med at gøre vores eget liv så glædeligt som muligt og fortsætter med at gøre det, indtil vi enten 'stiller træskoene' eller noget virkelig stort finder sted. Det faldt mig netop ind, at nogle, som læser dette, vil komme til at slås med os over, at vi stadig er i fase et ud af fem.

LF: Men, som nævnt før, betyder det ikke, at hver fase vil være lige så lang som den første. For når først bolden ruller, vil der være et 'kontinuerligt flow', kan vi sige.

Vi har også nævnt, at I skal 'nyde' denne ventetid, mens I kan. For når fløjten lyder og ALT skifter gear ... vil der være tidspunkter, hvor I ønsker, I kunne gå tilbage til denne ventetid ... da der vil være brug for jeres Lys 24/7.

SÅ, KÆRESTE, DET ER GRUNDEN TIL, AT AL DENNE FORBEREDELSE MED AT OPBYGGE STYRKE OG LYSKRAFT HAR VÆRET SÅ NØDVENDIG.

I ER KLAR TIL AT GÅ I GANG.

FOR AT HJÆLPE DE FORTABTE.

FOR AT GUIDE SJÆLE I RETNING AF FORSTÅELSE.

FOR AT VISE DEN OPLYSTE VEJ.

FOR AT VÆRE DER FOR DE FORVIRREDE VÆRENSTILSTANDE.

SÅ MEGET HAR I FORBEREDT JER SELV PÅ MED HENBLIK PÅ AT HJÆLPE ... NÅR DEN TID KOMMER.

OG DET GØR DEN.

Blossom: Ved jeg det med sikkerhed? Nogle gange tvivler jeg på hele det her 'hurlumhej' og hvad det fører til. Andre gange ER JEG NØDT TIL AT VIDE DET ... for ellers, hvad er meningen? Det er, når jeg er i kontakt med ligesindede sjæle, at jeg får styrke ... Vi kan ikke alle sammen være bløde i bolden!?

Jeg lukker for nu. Men jeg tager måske fat igen i morgen af en eller anden grund. Mange tak til jer.

OK, nu er det søndag. Jeg føler, jeg ønsker at fortsætte vores samtale. Hvorfor? Præcist på grund af det, jeg talte om. Jeg var 'utilfreds' med gårsdagens indhold. Det er den følelse af at have gjort de ting, jeg skulle, fordi jeg har gjort det, der skal gøres ... i enhver henseende ... men jeg føler ingen opstemthed over det. Jeg oplevede sådan et tab. Hernede, folkens, er energien virkelig mærkelig ... jeg er ikke sikker på, hvad jeg håber at opnå ved at komme tilbage her til morgen, måske at få gjort det, jeg skulle, med en følelse af formål. Det handler måske om ugentlige samtaler, hvor der ikke er meget nyt at sige? Går på præmissen om, at mindre er mere? Jeg ved det ikke ... Lad os se, om I kan 'løfte os op til, hvor vi hører til'.

LF: Et prægtigt God morgen til dig, Blossom, og til hver enkelt sjæl, som rejser med på dette opvågningskald.

Det, som vi fortæller, Blossom, kommer fra et sted med den dybeste kærlighed.

Det er DEN KÆRLIGHED ... som vi beder jer om at FØLE ...

AT RESONERE MED ...

AT BÆRE I JERES HJERTE SÅ FAST ... AT HVERT ÅNDEDRAG, I TAGER, ER EN PÅMINDELSE OM DEN KÆRLIGHED.

DENNE KÆRLIGHED, SOM VI TILBYDER, KOMMER FRA ET STED MED EN HØJERE ERKENDELSE AF, HVAD ER.

DOG ... DENNE KÆRLIGHED ER, HVEM I ER.

Nogle gange kan DENNE KÆRLIGHED føles så umiddelbar og glædelig og med stor forståelse for den FØLELSE, den giver i hele SELVETS VÆREN.

Andre gange, selvom DENNE KÆRLIGHED ikke har flyttet sig eller er forsvundet ... for det kan den ikke ... er der stilhed i ens frekvens og den kan ikke mærkes i den grad, den er kapabel til.

Det skyldes naturligvis mange styrende faktorer.

Blossom: Igen afbryder jeg. Handler det udelukkende om styrende faktorer? Jeg kender til alle de kemikalier, vi indtager/optager på flere måder, og det sænker vores frekvens etc. Men kan vi altid give det skylden? Det kan være en dårlig undskyldning. Kan det være, som for mit vedkommende, jeg mistede min mand og magien er ganske enkelt forsvundet ... og hvis jeg vil have den tilbage, er jeg nødt til at finde den?

LF: UNDERVURDÉR IKKE DET, SOM DEM AF MINDRE LYS, HAR LAGT PÅ JER. DET ER I JERES BLOD, SÅ AT SIGE.

DET ER GRUNDEN TIL, AT I MÅ VÆRE STÆRKE.

FORTSÆTTE MED AT KÆMPE.

Blossom: DET VED JEG! Men jeg husker, White Cloud gav en vidunderlig tale, da dec. 2012 nærmede sig, og han sagde ord i retning af 'Giv ikke op nu, netop som I er så tæt på målet'. Det er 10 år siden!! Og her er vi stadig ... og gør vores bedste for at være stærke under meget mere intense omstændigheder. Måske ønskede jeg bare at samtale i dag, fordi Brokhovedet Berta havde brug for at få luft! Næppe opløftende for dem, som kommer her for at blive opløftet.

LF: Så lad os ændre det.

Blossom: Gerne. Lad os det! OH, HAPPY, HAPPY, HAPPY DAY!! Solen skinner ... fugle synger ... og her er jeg med gaven, så jeg kan tale med jer! I af en højere dimensionel vibration! Hvor velsignet jeg er og alle dem, som kommer her for at 'få et skud' af sådanne undere!

LF: Nu begynder det at ligne noget. Det er, hvad vi mener, Blossom.

AT FORTSÆTTE MED AT BLIVE VED ... LIGEGYLDIGT, HVORDAN MAN HAR DET.

Ja, giv jer tid til at 'vurdere humøret', men hvis det ikke tjener jer ... se, hvor hurtigt det kan ændre sig til en lysere dag, fra det ene øjeblik til det næste?

Tænk også på, at ved at forbinde jer med os på denne måde, bliver alle dem, som kommer forbi, opløftet uanset indholdet, på grund af den høje energi, som vi kommunikerer 'fra'.

Selvfølgelig forstår du, at vi må 'sænke vores frekvens' noget, for at forbinde os med dig, Blossom. Det er ikke muligt der, hvor 'du' sidder, for os at gå direkte ind fra vores position. Energien ville være for stærk, for høj og det ville ganske enkelt ikke fungere.

Dog vil vi tilføje, at i alle årene, hvor du har 'kendt til' os ...

Blossom: 17 år nu.

LF: ... har vi øget vores lysenerginiveau under vores 'besøg' ... da du og dem, som 'kommer på besøg her', har øget DERES bevidstheds- og lysniveau.

Det er sådan, det fungerer, Blossom. Jo mere I BLIVER DET LYS, I ER ... JO MERE ØGES JERES VIBRATION i frekvens, og derfor bliver ens kommunikationsbarrierer mindre og mindre, og det, som kommer igennem, gør det på et meget højere niveau og er derfor i stand til at øge sjælens individuelle vibrationsenergi ... hvilket til gengæld 'bringer ens væsen' ind i en mere kompatibel frekvens, hvor det, vi deler, kan modtages og blive accepteret på et højere resonans- og erkendelsesniveau.

Blossom: Milde Moses ... det er noget af en mundfuld! (Forsøg at sluge den mundfuld, Joe!)

LF: Men forstået?

Blossom: Jep.

LF: Kæreste sjæle, kæreste venner ... HAV HÅB. Vi sagde engang, at det er bedre at bruge ordet VISHED snarere end håb. Men hvis man ikke helt kan VIDE på dette tidspunkt ... det, som det kræves at VIDE ... så 'HÅB' sandelig ... at jeres væsens hjerteslag, som I tillader at diktere jeres dage og manerer, er et, der vil føre jer let og elegant frem til den NYE VERDEN.

Vi beder jer om ikke at slå jer selv oven i hovedet for ikke altid at være det strålende lys, I ønsker at VÆRE.

Men VID ... at blot ved at være på planeten Jorden, gør I en kæmpe stor forskel.

Blossom: Men når vi er træt af det hele og resonerer på en lavere frekvens, kan jeg ikke se, hvordan vi bidrager til det højeste bedste?

LF: MEN DET GØR I, BLOSSOM!

FORDI HVER OG EN BÆRER ET INDRE LYS.

LYSET, SOM DE VIRKELIG ER ...

OG DET LYS, SELVOM DET 'FØLES DÆMPET' FOR JER NOGEN GANGE ... ER STADIG ET LYS MED STOR VISHED.

I VILLE IKKE VÆRE PÅ JERES PLANET OG GØRE, HVAD I GØR, HVIS DET IKKE VAR DET.

Husk også dualiteter ... modsætninger. Og ... så langt nede I kan føle jer ... jo højere kan I stige op.

Så meget kan gives til selvet på grund af DET GODE, MAN GØR.

Tillad modløshed at forsvinde, og når I er klar ... fortsæt endnu engang som LYSKRIGEREN ... FOR FULD KRAFT.

HVORDAN GØR I DET?

HVORDAN NÅR I DERTIL?

Blossom: Mantraet!

LF: JEG ER LYSET.

JEG ER KÆRLIGHEDEN.

JEG ER SANDHEDEN.

JEG ER.

DER ER INGEN HURTIGERE MÅDE AT BLIVE ROLIG, STYRKET OG OPLØFTET PÅ.

SIG DET ... OM OG OM IGEN.

JERES SJÆLS BØN ... I VISHEDEN OM, HVEM I ER.

OM OG OM IGEN ... TILLAD DETS VIBRATIONSMÆSSIGE KODNING AT SIVE IND I HVER ENESTE CELLE ... HVER ENESTE DEL AF JER.

LAD DET TALE TIL JER I SJÆLENS STILHED.

LAD DET BLIVE DIG.

LAD DETS SANDE IDENTITET INDHYLLE JER OG VARME JERES ÅND, SOM MAN VILLE MÆRKE VELVÆRET OMKRING ET HJERTETS FLAMME.

VI OPMUNTRER JER TIL AT PAKKE DENNE GAVE UD LAG FOR LAG ... FOR SOM HVERT LAG FØRER JER DYBERE IND ... FORSTÅR I DETS GLANS PÅ SÅ MANGE MÅDER, I TÆNKTE VÆRENDE UMULIGT.

Blossom: Det lyder vidunderligt, og virkelig, det er, hvad jeg vil gentage hele dagen. Jeg og dem, som føler som jeg, som ser ud til at være mange ... VIL NÅ DERTIL. Vi vil ikke svigte jer eller os selv. Tak. Så mange tak. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. Jeg er.

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge