Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 19. juni 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 19. juni 2022

Blossom: God morgen. (I modsætning til sidste uge, hvor jeg ville have sagt God Jammer!) Klar til at begynde kommunikationen, hvis det anses for passende?

Lysets Føderation: Vi også sender jer hilsner af en Lys natur, Kæreste Blossom, og Alle sjæle, som nu forbinder sig med os regelmæssigt. Vi vil hertil gerne tilføje, at når man jævnligere vender tilbage ... opbygges ens vibration for hvert 'gensyn' og derfor fås der mere umiddelbart adgang til følelsen af ophøjet kærlighed.

Blossom: Godt, det er fedt at vide. Og leder os smukt til et spørgsmål, som en stillede angående dimensioner, som vi talte om i sidste uge. 'Er det muligt i denne 3D form at 'matche' en anden dimensions frekvens ELLER må vi 3D mennesker vente (på Begivenheden eller Opstigningen), før vores frekvens/DNA kan hæves til et niveau, hvor vi vil 'være i stand til at' matche den/en anden frekvens?'

LF: Virkelig et godt spørgsmål, og vi vil gøre vores bedste for at besvare det. Men 'vores' spørgsmål ville være 'Hvor skal vi begynde?'

Blossom: Ja, altså, Julie Andrews ville bede jer om at begynde med begyndelsen. Det er et godt sted at begynde.

LF: Som vi talte om, er der frekvenser og dimensioner inden i frekvenser og dimensioner!

Et yderst indviklet net af energier, som er et driftssystem, som fungerer helt af sig selv. Det er korrekt, at man ikke kan ... befinde sig/gå ind i ... et 'sted', som er af en højere frekvens, end den man vibrerer på. Ved sjældne lejligheder hvor det sker, genkender man straks følelsen af ubehag og sjælen trækker sig tilbage, for ikke at forårsage mere af det samme.

Men, og vi vil forsøge at gøre det så enkelt, som vi kan ... at gå ind i et højere plan, mens man er HELT i 3D fysikalitet, er ikke muligt. DOG ... KAN man 'besøge andre steder' af en højere vibrerende frekvens 'ude af kroppen', og 'virkeligheden' ved sådan en oplevelse kan være så ekstrem, at man 'oplever besøget', som om man bragte sin 3D form med sig.

Tænk på, at det fysiske legeme 'ganske enkelt' er det hylster, som sjælen kan 'leve i' for at opleve 3D riget. Det er rigtigt, at andre riger/dimensioner også har 'rum' til fysikalitet, men andre fysikaliteter er sammensat anderledes for at passe til frekvensernes forudsætninger i det 'rum'.

For at gå videre ... sjælen, der besøger andre dimensioners 'rum', kan gøre det afhængig naturligvis af deres lys' og visheds sandhed ... og om de er i stand til at 'matche' vibrationen i det rum, man besøger ... FORDI den fysiske krop ikke holder dem tilbage.

Blossom: Jeg kan mærke, mit hoved bliver overfyldt, og I ikke ved, hvad I skal tale om og i hvilken rækkefølge, for ikke at skabe forvirring.

LF: Korrekt. Som mange af jer forstår ... ved ankomsten til planeten Jorden ... ganske enkelt ved at blive begrænset til/lukket inde i menneskelig form ... er der et 'loft' så at sige på ens vibration. Og det er sådan, at når en nyfødt sover ... og det er grunden til, at de sover meget ... er de i et stykke tid i stand til at besøge deres 'hjem'. Ofte græder de, når de igen vågner i 3D frekvensen på grund af, at de synes, det er ubehageligt at 'falde tilbage ned i' deres nye virkelighed ... deres lavere resonans. For nogle kan det tage et godt stykke tid at tilpasse sig. Beroligende musik osv. kan være en hjælp.

Når sjælen bruger mere tid i den jordiske vibration, bliver 'begrænsningerne' mere synlige ... koblet med de 'oprørende' afbrydelser forårsaget af interferenser på jeres planet ... kan det nogle gange virke, som om alle forbindelser virkelig er afbrudt eller spærret.

Blossom: Jeg var ikke sikker, da I brugte ordet 'afbrydelse', så jeg gjorde, som jeg plejer, og googlede det. Det siger: 'En periode, hvor elforsyningen eller andre ydelser ikke virker eller når anlæg er lukket ned'. Som altid et meget rammende og passende ord.

LF: Tak, for din omhu. Så det er gennem søgning og ønsket om at føle den hjemlige vibration, at man begiver sig ud på sin opvågning.

Det er gennem fredelige tanker og forståelse ...

gennem meditation ...

gennem søvn ... at man er i stand til at føle sig mere på linie med ... mere på bølgelængde med sit SANDE HJEMS højere vibrationer.

Når man mediterer, er man ofte i stand til at 'nå højder' i sin Væren, som ikke umiddelbart er tilgængelige under ens daglige gøremål. Hvis 'VISHEDEN' er stærk nok, giver meditationer en mulighed for at løfte sin ånd til en højere frekvens, end før man begyndte.

Det er for kompliceret at forklare det uddybende. Men DU og HVER ENKELT, som er bevidst om sin rejse i menneskelig form ... er her for at øge den generelle vibration i jeres planets dimension.

Det er noget af en bedrift. Tænk over det.

Gennem jeres KÆRLIGHED til selvet og alle ting ...

gennem jeres forståelse af jeres mission ...

gennem jeres vedholdenhed og engagement ...

gennem jeres beslutsomhed ...

gør I det faktisk muligt for hele planetens vibrationsmæssige frekvens at blive løftet til en meget højere.

Blossom: Og så meget, at det skulle blive så let som ingenting ... det er det ikke! Mere nogen gange som en gåtur i mørke!

LF: De stærkeste af de stærke, Blossom.

Forestil jer det.

VID DET!

KRAFTEN, SOM ER INDE I HVER ENKELT ... anvendt inde i den kollektive bevidsthed, er i stand til at gøre det.

AT LØFTE EN HELT PLANET IND I EN HØJERE DIMENSION.

OG ... I GØR DET.

Blossom: Ok. Så hvordan fungerer det? Venter den højere vibration derude på, at planeten smutter ind i den ... eller ... bliver den, hvor den er og bare bliver dens egen højere vibration?

LF: Som vi nævnte før angående 'sjæle', Blossom ... det er det samme med 'hvad som helst'.

Jeres planet 'befinder sig' inde i 'dens steds' vibrationsmæssige frekvens ... på grund af dens vibrationsmæssige frekvens.

Blossom: Et øjeblik! Kan vi forkorte 'Vibrationsmæssige frekvens' til VF? Jeg bliver skør af at skulle skrive det hver gang.

LF: Selvfølgelig. Så når 'hvad som helst' løfter dets VF, vil det sidde i dets 'bølgelængde' ... i mangel af en bedre forklaring.

Om det er en myre eller en planet.

Vi nævnte også at 'hvor som helst' er 'ingen steder'. Dog omfatter 'ingen steder' i dets uendelighed multifacetterede dimensioner og rum af og i sig selv.

Hvor som helst i 'ingen steder' en bestemt VF resonerer ... så når man er på bølgelængde med denne VF ... vil man faktisk finde den og flytte ind.

Blossom: Jeg forstår, hvad I siger, men det er temmelig svimlende.

LF: Og vi vil tilføje komplikationen om, at man skaber ens egen virkelighed i den dimension.

Blossom: Åh nej, undlad det! Jeg vil få brug for at lægge mig lidt, som det er! For at samle op på det. Man kan ikke være i en VF, som man ikke er! Selv når man ikke er i en krop.

LF: Korrekt. Når man rejser uden for det fysiske, om det er, når man har en fysisk oplevelse, der sker på 'den tid' eller ej ... kan man ikke 'smutte ind' og 'trække vejret i den luft'.

Blossom: I mener det ikke bogstaveligt?

LF: Gør vi ikke?

Blossom: Det ved jeg ikke ... gør I?

LF: Du har ret, Blossom, det var mere en måde, hvorpå vi forsøgte at hjælpe med at forstå. Vi vil gerne fortsætte og sige, det har mere at gøre med, hvad hver ... 'planet/rum/VF ... kalder 'luft'. For eksempel for vandlevende væsner er deres luft vand ... hvis du forstår flowet i det, vi siger?

Blossom: Jo, det tror jeg. Men det rejser spørgsmålet om dem, som eksperimenterer langt ud over vores viden og forståelse, hvilket dog finder sted, føler jeg ... hvordan kan man blive transporteret via ekstremt avanceret teknologi ... ormehul/vortex ... og ankomme til 'et andet sted', hvis 'et andet sted' ikke er af den samme VF som 'det sted', man forlod?

LF: Ikke alle 'besøg' til et andet sted ... er til/af ... en højere VF. Lavere eller anderledes, måske.

Blossom: Så man kan 'nemt' befinde sig i lavere frekvenser.

LF: Vi ville ikke sige 'nemt'. Men ens VF kan falde. Som vi nævnte angående vores behov for at sænke vores frekvens for at kommunikere med dig ... fordi du er i fysisk form ... på en lavere vibrerende planet.

Blossom: Men I kommer ikke på besøg fysisk. Ormehul og lignende besøg involverer det fysiske, ikke sandt?

LF: Jo. Vi føler, dine 'tanker' kører lidt for hurtigt med alle disse udsigter og muligheder, Blossom.

Blossom: I føler rigtigt.

LF: Tilbage til mantraet.

JEG ER LYSET.

JEG ER KÆRLIGHEDEN.

JEG ER SANDHEDEN.

JEG ER.

Ved dagens slutning ... som vi forstår de videbegærlige spørgsmål om mange, mange ting, som ikke let forstås fra jeres menneskelige perspektiv ...

DEN ENESTE TING ...

DEN ENESTE TING ... man VIRKELIG har brug for at VIDE ... er, at ...

I ER ...

LYSET.

KÆRLIGHEDEN.

SANDHEDEN.

I ER JEG ER'ET.

Tillad ikke forvirring over ikke at kunne forstå ting, som I ikke kan ... at 'spolere' jeres lys og tappe jer for energi.

I VED ALLEREDE ALTING.

For I ER ALTING ... og ALTING ER JER.

Blossom: Julie Andrews OG The Stylistics i én samtale!

LF: Så hvordan kunne du ikke kende dig selv?

Blossom: Det ved jeg ikke! Tak for jeres indsigt. LOVE. LOVE. LOVE. ... ALL YOU NEED IS LOVE.

LF: For det er ALT og ALTING, som I er.

Blossom: Meget af det bliver sendt fra os til jer. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge