Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 21. august 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 21. august 2022

Blossom: Endnu engang er jer her for en samtale. For nu føler jeg, at vi forlader koderne og krystallerne. Vi forstår det væsentlige i det, og jeg ønsker ikke at dykke for dybt ned, hvis jeg skulle løbe tør for ilt! Måske I vil tale til os om jer? Det ville være et interessant sted at starte.

LF: Blossom, vi byder dig velkommen. Vi byder alle velkommen, som vælger at komme ind i dette rum og få informationer og energetisk opløftelse, mens vi samtaler.

For det første er der ikke rigtig nogen 'Jer'. Der er ikke nogen 'Os'.

Blossom: Men engang sagde I, I kan antage en hvilken som helst form, I ønsker.

LF: Det er rigtigt. For vi er ren energi og energi kan, som I ved, antage enhver og hvilken som helst form.

Blossom: Så hvad ville I sige, er jeres 'naturlige form', jeres 'smutte i noget, der er bekvemmere' form?

LF: Udtryk af lys. Dynamiske farver, som transformerer og danser, mens vi tillader os selv at VÆRE den højeste reneste kærlighed.

Blossom: Så der er nogen 'vi'?

LF: 'Vi' er i sandhed 'mange'. Men vi ville kalde os selv 'Én'. Vi er en 'kollektiv bevidsthed', der resonerer på en bestemt lysfrekvens i en bestemt vibration.

Blossom: Kan I anerkende/anerkender I jer selv som individuelle personer?

LF: Det kan vi ... for 'vi' er en bevidsthed. Derfor udgøres vi af 'mange'. Dog anser vi os selv for at være en 'forenet front' og vores samhørighed 'føles' som en 'blok' af energi ... der tænker som Én. Ordet 'blok' er passende til at forklare, men ikke nødvendigvis korrekt.

Blossom: Så I 'tænker' altså? På hvad?

LF: KÆRLIGHED.

VI ER KÆRLIGHED I/AF ESSENSEN.

Dog har vi evnen til at tale med dig, for eksempel. Derfor 'tænker' vi.

Blossom: Så I ville ikke klassificere jer selv som 'Væsner'?

LF: Jo, det ville vi. Hvis vi ville vælge at tage form som 'Væsner'.

Blossom: Og hvilken form ville I have?

LF: Lige hvad vi vælger.

Blossom: Og til hvilket formål?

LF: For at præsentere os selv under omstændigheder, der kræver, at vi har en form.

Blossom: Kunne I give et eksempel?

LF: Der er mange og meget forskellige. For eksempel ... skulle det være nødvendigt, kan vi præsentere os selv som et dyr, et menneske, en blomst, en sky, en lysstråle, en fugl ... så længe som det er nødvendigt for at 'hjælpe' i en nødvendig energi udveksling for at 'skifte' energien ... for/med ... en sjæl/omstændighed ... som har brug for det.

Blossom: Griber det ikke ind i nogens vej?

LF: Nej. Vi overholder de universelle love. Samtidig hjælper vi universet med dets 'kald' fra 'alle samfundslag', som beder om hjælp. Hvis der ikke bliver bedt om hjælp, griber vi ikke ind.

Blossom: Kræver det meget af jer at 'vise jer' i en form her på Jorden? Jeg kan forestille mig, det ville være svært at være i denne vibration i betragtning af den vibration, I befinder jer i og har det godt med.

LF: Det handler ikke om, 'at det kræver noget af os'. For 'os' er det mere en 'tanke' og en energioverførsel.

Blossom: Vent! Jeg er allerede forvirret ... Jeg skulle have holdt mig til koderne! Kommer JERES ENERGI hertil og materialiserer sig som ... fx. en fugl ... eller ... finder I en forbiflyvende krage og kaprer den? Dvs. låner dens fysiske legeme for en tid?

LF: Det er korrekt. Det kan gøres. Det er en måde. Det hele sker i overensstemmelse med lov, tilladelse og accept.

Blossom: Ok. Af en eller anden grund flyder det bare ikke. Alle mulige tanker løber gennem mit hoved og jeg kan ikke få orden på dem. Derfor føler jeg, jeg mister tråden. Jeg havde planlagt, at vores samtale skulle være her til morgen, så jeg må se, om jeg kan fortsætte, om vi ændrer emne. Dur det?

LF: Lad os prøve. Vi vil foreslå, at du tænker på, Blossom, at bare fordi et bestemt emne ikke flyder, betyder det ikke, at vi ikke er her eller at du blokerer det. Det kan være, fordi der på det valgte emne ikke kan gives et enkelt svar på grund af vibrationen ... da det i sig selv er af en meget højere vibration ... og derfor ikke kan forklares i menneskelige termer eller på en forståelig måde.

Blossom: Men det eneste, jeg gjorde, var at bede jer om at tale om jer!

LF: Vi lader emnet ligge!

Blossom: Ok. Næste!

LF: Lad os ikke bevæge os væk fra vores samtale, men rykke den til en anden tanke 'om det' ... 'om os'.

Vi er ikke anderledes end jer ... end jeres sandhed om, hvem I er.

Vi er lyset. Vi er kærligheden. Vi er sandheden ... Vi er JEG ER.

SOM I ER.

Dybest set ... er I 'fra' den samme energiblok ...

Blossom: Kan vi finde et andet ord? 'Blok' virker så 'solidt' og det er I ikke. Hvad med 'gruppe'? Niks ... det virker ikke rigtigt. Kom så, gutter ... hjælp mig.

LF: Mønster.

Blossom: Overhovedet ikke i den retning jeg tænkte, men det giver virkelig god mening. Så vi er fra det samme energimønster.

LF: Alt er ... oprindeligt.

Men I har valgt at opleve at være et menneske. I, gennem 'livsformer', har valgt at VÆRE mange ting. Lige hvad I ønskede ... lige hvad I vidste, ville være gavnligt med hensyn til at opleve.

I VÆLGER, HVEM I ØNSKER AT VÆRE ...

HVOR I ØNSKER AT VÆRE ...

HVORDAN I ØNSKER AT VÆRE ...

FOR AT VÆRE!

AT OPLEVE.

I har alle været på mange planeter. I har alle oplevet alt, hvad I ønskede, og I vil fortsat gøre det.

Blossom: Har I?

LF: Gennem dig og alle, som vælger at gøre det.

KÆRLIGHED ER ALT, DER ER, BLOSSOM ... KÆRLIGHEDSENERGIEN.

VI ER ALLE 'AF' DENNE KÆRLIGHEDSENERGI ... FOR DER ER IKKE ANDET.

Energien ... bliver så/kan blive ... nedbrudt til en million, trillion, uendelige frekvenser i sig selv og resonere i disse vibrationer og frekvenser. Frekvensniveauet afbilder det, man vælger ... for at manifestere deres ønsker.

Men ... alt kommer oprindeligt fra ... er af ... den højeste KÆRLIGHEDSfrekvens.

Derfor kan vi ikke være adskilt.

INTET ER ADSKILT FRA DEN HØJESTE, RENESTE KÆRLIGHEDSENERGI.

Fordi det er jeres blueprint. Det er jeres essens.

Jeres valg ... fra det rum ... som vi siger, er uendelige og vil fortsat være det.

Så vi vil gerne sige, fordi 'vores mønster' er formet af den SAMME oprindelige højeste, reneste kærlighed ... er vi ... gennem hvert individuelt valgt mønster ... i stand til at opleve 'Livet' ... 'gennem den' ... da vi er en del 'AF den'.

Vi kommunikerer telepatisk med dig, Blossom ... gennem energimønstrene.

Vi er ikke dig .... du er ikke os ... dog ER VI.

Blossom: Spol tilbage.

LF: På grund af at I oplever planeten Jorden i denne tid ... som et udvalgt individ ... ikke et adskilt individ ... er vores 'Livsmønster' meget forskelligt fra jeres.

Vi viser jer lysfarver i bevægelse, som konstant ændrer sig, i de lyseste toner.

Jeres 'Livsmønstre' på planeten Jorden ... ville ikke lave det samme billede. De ville være mere dæmpet i farven, af mindre lysfrekvenser.

IKKE fordi I er 'af' mere dæmpede farver eller mindre lysfrekvenser ... men på grund af vibrationens tæthedsgrad, som I har valgt at være i ... på grund af de lavere vibrationer omkring jer. Lavere vibrationer, som er sivet ind i selve Jorden.

HUSK, I VALGTE AT VÆRE PÅ JORDEN.

Det gjorde I af kærlighed ... til jer selv og HELHEDEN.

I denne særlige tid ... valget om at være, hvor I er ... afhænger af jeres sjæls valg ... måske af en anden grund end bare at opleve.

For I, DE STÆRKESTE AF DE STÆRKE ... som I ved ... kom til Jorden på en mission.

Den højeste kærlighed har ... gennem menneskeheden ... oplevet den laveste kærlighed.

Blossom: Det lyder mærkeligt.

LF: Dog sandt.

Blossom: Jeg forstår. For der er ikke andet end det, korrekt?

LF: I sandhed ja.

Og et råd blev holdt på det højeste niveau for at gribe ind i dette tilfælde. For at samle en mission, der ville sætte en stopper for den laveste af lav adfærd og sendte dem ud, som KENDER deres lys stærkt nok til at 'redde' planeten og sandelig den menneskelige race.

Blossom: Jeg fik pludselig et billede af milliarder af os, der smykker os med vores superheltekapper ... (ikke så meget lycra heldragter, bare stille og roligt.)

LF: DET ER GRUNDEN TIL, AT VI ER MED JER, HELE VEJEN.

PÅ SÅDAN EN MISSION, I HAR PÅTAGET JER ... JER ... BESÆTNINGEN PÅ JORDISK PLAN.

SER I, HVORFOR I MÅ VÆRE DE STÆRKESTE AF DE STÆRKE?

FOR AT PÅTAGE JER OG FULDFØRE SÅDAN EN MISSION ... EN MISSION, SOM ALDRIG FØR HAR FUNDET STED!

Blossom: Der er noget, der generer mig, som jeg er nødt til at få klarhed over, før vi slutter. I siger 'den højeste kærlighed har ... gennem menneskeheden oplevet den laveste kærlighed ...'. Er det kun menneskeheden, der har muliggjort oplevelsen af den laveste kærlighed?

LF: Nej. Overhovedet ikke. Men i denne tid taler vi om sager ang. jordiske oplevelser. Vi valgte vores ord med omhu, men vi forstår dit spørgsmål.

Blossom: Måske er det til en anden gang ... eller måske ikke! Ja, det ser ud til, vi kom igennem det. Lad os håbe, det giver godt nok mening, når jeg læser det igennem. Tak, mine venner. Som altid, i taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge