Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 28. februar 2021


Blossom Goodchild - Lysets Føderation (the Federation of Light) - 28. februar 2021

Blossom: Hej til jer. Ja, noget ændrede sig i min energi sidste søndag. Jeg havde hørt, at der ville komme et energiboost (en havde sendt mig info) og for at være ærlig tager jeg alt med et gran salt nu om dage. Men for mig og andre ved jeg ... det skete ... noget, som var blevet sagt, skete faktisk! Helt afgjort et løft af min energi ... som om en 'vedhæftning' blev fjernet, en slags følelse. Føler mig bare så meget lysere/lettere. Nogen tanker?

LF: Kæreste Blossom og alle sjæle, som tager del i opløftningen af Helet. Ja, sandelig, der skete et planetarisk skift. Vi vil ikke sige, det var på en stor skala, som alle kunne bemærke ... ikke dette her! Men, virkelig, en form for rensning fandt sted på grund af det høje energiniveau, som strømmede ind.

Vi er klar over, at så meget i denne tid på jeres planet ser ud til at være dystert, men det er det ikke. Skift af store proportioner finder sted og meget rensning også. Der er mange 'Ikke-jordiske', som hjælper med dette projekt og timing er af afgørende betydning.

Blossom: Hvad mener I?

LF: Alt det, som finder sted, sker i henhold til den guddommelige plan, som I ved. Forandringen fra mørke til herlighed arbejder sig til stadighed mod dens endelige mål.

Mange besluttede i løbet af sidste år at føle mere af deres sandhed. Mange vågnede op til deres sandhed fra en lang dyb søvn. Når det skete, kom der med det en forøgelse af lys. Meget styrke fra vågnede sjæle er nu i stand til ikke kun at forankre lyset, men også at sende lys ud på en meget større skala.

Føler du, Blossom, mere af det, som vi har talt om, med hensyn til at have styrke til at gøre, hvad I kom for at gøre?

Blossom: Her i sidste uge, ja! Jeg føler mig så meget mere 'på toppen' og ... ja, klar.

LF: Der er mange, som føler det samme.

Blossom: Og dem, som ikke gør?

LF: De vil komme til det! Det er lidt som et tryk på en kontakt.

Blossom: Det er bestemt, hvad det føltes som for mig. Jeg vågnede bare og følte mig anderledes ... og mit gode humør har været der lige siden. Gud, det føles godt! Det har taget så lang tid! Så er dette tryk på kontakten en form for aktivering ... kuverten, der åbnes, osv.?

LF: Nej. Det, der er sket, er, at energien, der er strømmet ind, er blevet modtaget og absorberet og har forvandlet meget tunghed inden i mange.

Blossom: Hvorfor nogle og ikke andre?

LF: Det er afhængigt af deres placering ... det påvirker nogle ... før/tidligere ... end andre.

Blossom: Bopæl?

LF: Nej. Placering inde i dem selv. Misforstå os ikke, Blossom. Det handler ikke om først til mølle-princippet. Det handler om 'ens egen timing'. Der er ingen grund til at føle sig 'forbigået', men forstå, at hvis de ikke har oplevet letheden 'komme tilbage' inden i dem selv ... det vil ske, når 'de' er klar.

Denne styrke vil fortsat blive følt og absorberet. Det var ikke bare en endagstur, så at sige.

Det er nu tiden, hvor 'handling' vil ske på mange, mange niveauer.

Vi vil kalde det 'et vendepunkt' ... for den 'store offentlighed' har fået nok af løgnene og bedraget og reagerer på kaldet indefra til at GØRE NOGET VED DET.

Der er en indre ... opvågning/styrke ... som rører på sig hos sjæle, som normalt ville stå stille henne i et hjørne. Der er et råb om, at menneskerettigheder bliver hørt og handlet på.

Kæreste sjæle ... når I siger mantraet om og om igen ... kan I høre de millioner af stemmer, som siger det i kor med jer? Kan I føle den forening i jeres sjæl?

Luk øjnene et øjeblik og 'hør' stemmen som EN blive højere og højere.

Forestil jer sjæle over hele kloden marchere i én flok, gentage med lyssværd mod himlen

JEG ER LYSET.

JEG ER KÆRLIGHEDEN.

JEG ER SANDHEDEN.

JEG ER.

Føl det billede. Tillad det at blive vakt inde i jer i VISHEDEN om, at KRAFTEN, som I nu ved, I er, forankres dybt indeni, og intet og ingen kan stoppe denne march fremad.

I ER EN MÆGTIG KRAFT.

BRAGT NED FRA HIMLEN FOR AT VÆRE HER I DENNE TID.

Kan I føle spændingen nu?

Vil I tillade, at resonansen af VISHEDEN OM dette driver jer fremad?

Saml jeres tanker. Slip alt det, som ikke tjener jer. Send alle negative indoktrineringer ud i æteren ... og endnu engang ...

KRÆV JERES RET TIL AT VÆRE PÅ EN KÆRLIGHEDSPLANET.

Gør det regelmæssigt.

Husk at gøre det. Luk jeres øjne, træk vejret dybt og VID ...

LYSETS KRAFT ER MED JER.

DEN ER INDEN I JER.

I ER LYSETS KRAFT.

FØL DEN.

KEND DEN.

VÆR DEN.

Blossom: Så sandt! Jeg kan føle det bygge sig op inden i mig, mens I siger det. Som om 'Intet kan stoppe os'.

LF: Blossom, den eneste ting, som kan stoppe dig, er dig selv. Uanset jeres nuværende omstændigheder ... ligegyldigt hvilken del af verden I lever i ...

ER I EN LYSKRAFT.

OVER HELE VERDEN SKINNER JERES MOD OG STYRKE, JERES BESLUTSOMHED IGENNEM.

Blossom: Åh, hvor jeg hader at lægge en dæmper på, men mange, som har været i konstant nedlukning, er måske ikke enige.

LF: Men måske endda. Er de ikke nået til et punkt, hvor nok er nok? De går måske igennem forskellige følelser, forskellige faser af opvågning, dog tillader det hver og en at nå til deres egne konklusioner.

Denne facade, som udspiller sig, er 'At dø sin egen død', Blossom.

Og i dens sted ... FORNYET HÅB.

Blossom: Ok. At føle det, jeg føler, jeg forstår det. Men det ser bestemt ikke sådan ud.

LF: Nogle gange ser det, som dør, ikke altid ud som et rosenbed.

Vi beder jer om at holde jer til jeres indre vished.

Lad os spørge jer alle ...

Ved I, at Lyset har vundet?

Blossom: Mit svar ... Ja.

LF: Hvordan ved I det?

Blossom: Mit svar ... En følelse.

LF: Af hvad?

Blossom: Mit svar ... Ved at stole på min vished. Hvis jeg ikke følte, at tingene ville vende sig til det bedre, ved jeg ikke, hvordan jeg ville kunne klare at fortsætte. Det er bare noget indeni, der ved, alt dette vil forandres.

LF: Og igen ... hvordan føles den følelse?

Blossom: Mit svar ... GODT!

LF: Fordi, kæreste sjæle, som har påtaget sig denne kæmpe opgave ...

DET FØLES GODT, FORDI DET ER SANDHEDEN.

Blossom: I plejer at sige 'Jeres sandhed' ...

LF: Dog har vi valgt at sige 'SANDHEDEN'.

Ser du, Blossom, med alt det, som skal ... opdages/afsløres ... bringes for dagens lys ... vil enhver af jer, som er klar ... hver eneste sjæl, som har ventet så længe ... befale deres fulde tilstedeværelse at være 'sammen med dem', og denne VISHED om, hvad de skal gøre ... hvordan de skal hjælpe ... vil vise sig, efterhånden som man tager et højere energiniveau ind ... en højere udgave af ens individuelle individualitet.

I får travlt, travlt, travlt. Men med en beredvillighed til at vågne op hver ny morgen i tjeneste ... for ... det Lys, I er.

Vær så taknemmelig over, at I blev opfordret til at være i en sådan guddommelig tjeneste.

Hvilken bedre grund til at være i live end at være til tjeneste ... for Alles højeste bedste.

I vil FØLE DETTE SKE INDEN I JER ... FORDI NU ER DET TID.

Vi beder om, at I er tålmodige ... med sjæle-selvet. VID bare, at denne samling af flere aspekter af selvet langsomt vil integrere aspektet af dig, som 'kom' for at gøre det grundlæggende arbejde ... som vi vil sige det, og NU, hvor det er gjort og er på plads ... og energierne er mere gunstige ... så kan ens 'team' komme ind og slutte sig til festen.

Blossom: Det lyder virkeligt håbefuldt. Det giver mening for mig på den måde ... at jeg allerede VED DET, men ikke har kunnet VIDE det før nu.

LF: Det er, hvad vi har talt om i tidligere samtaler, Blossom ... om at 'komme ind i jeres eget' ... 'at gå ind i jer selv' ... om styrken, som I vil finde, når det er mest nødvendigt.

Blossom: Men igen, ikke for at lægge en dæmper på den fantastiske opløftende energi her ... det vil stadig blive ret hårdt, ikke?

LF: Det vil afhænge af, om I ser glasset som halvt tomt eller halvt fuldt.

Ja, virkelig, på den ene side ... vil der komme meget frem, som vil chokere selv de mest 'forberedte' ... og dog på den anden side vil man ganske enkelt erkende, at disse 'afsløringer' muliggør, at mørket bliver udstillet og at ens mission bliver fuldført med at heale, forny, trøste, forstå, acceptere, mildne, forklare og så at gentage det hele igen og igen.

Det er grunden til, at det har været sagt, at selvom man føler, at man er så træt af at vente ... få det bedste ud af den rolige tid ... opbyg jeres styrke ... forbered jer ... for når først fløjten lyder ... vil der være lidt tid til at trille tommelfingre.

Blossom: Kom med det ... VI HAR GJORT DET!

LF: Det ved vi.

Det er vi overbevist om.

Det er grunden til, at I er her.

Det er grunden til, at I blev valgt.

Fordi I har ... I HAR GJORT DET!

Men husk at lade op igen. Som vi har sagt før ... hvis I glemmer at lade jeres mobil op ... vil jeres dag ikke gå så godt. Det samme gælder selvet. Forestil jer, hver nat, at I tilslutter jeres kabel fra jeres kronechakra 'opadtil'. Tænd og tjek om, den lader ... tillad derefter søvnens fred at gøre sit.

VI ER FORTSAT TILFREDS MED ALT DET, DER UDSPILLER SIG MED HENSYN TIL DEN GUDDOMMELIGE PLAN.

VI ER FORTSAT TILFREDS MED, AT I ... I TAPRE LYSKRIGERE, ER PÅ PLADS OG KLAR TIL AKTION.

Med et smil siger vi 'Må kraften være med jer'.

Blossom: Med et strålende smil tilbage til jer svarer jeg 'VI VED, DEN ER'! I taknemmelighed, i kærlig tjeneste. Jeg Er ... meget håbefuld!


Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


EN FANTASTISK WHITE CLOUD MEDITATION (1 time). Jeg faldt over denne meditation fra 2016. Den er et gensyn værd.Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge