Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 21. februar 2021


Blossom Goodchild - Lysets Føderation (the Federation of Light) - 21. februar 2021

Blossom: God morgen! Her er vi endnu engang, så! Direkte til det, hvis det er i orden? Mange er bekymrede over, at I altid siger, at tingene vil blive meget mere forvirrende end de allerede er. Kan I uddybe det?

Lysets Føderation: Det varmeste 'Hej' til dig, Blossom, og hver eneste sjæl, der er her. For det første vil vi gerne sige, at alt, det der skal komme, er ikke noget, I ikke kan håndtere! For inden i hver enkelt af jer er en mekanisme, som udløser styrke, når det er nødvendigt og der er brug for den.

Blossom: Mekanisme?

Lysets Føderation: Det er den måde, vi vil vælge at beskrive det på, og faktisk, Blossom, har det gennem jeres historie været kendt, at en utrolig styrke kommer indefra, når man står over for situationer, hvor styrke og mod er påkrævet. Husk det!

Blossom: Jeg nævnte i et interview forleden mine tanker om, når sandheden bliver afsløret, vil alle på planeten gå i chok ... og nogle vil ganske enkelt ikke vide, hvad de skal gøre eller hvordan de skal håndtere det? Er det et rigtigt bud på det?

Lysets Føderation: Sandelig, jo, det er rigtigt, Blossom. For sandheder vil komme frem, som vil knuse mange drømme om det, de troede/vidste, var sandhed i deres virkelighed.

Så vi vil sige, at det er disse sandheder, når de afsløres, som vil forandre måden, hvorpå tingene er for tiden.

Blossom: I sagde, 'Alt' ville blive mere forvirrende og rodet?

Lysets Føderation: Det vil bestemt se sådan ud. Som om hele verden er blevet vendt op og ned, så at sige. Ikke en eneste sjæl vil være uberørt af det, og alligevel vil så mange VIDE, at ...

SÅ ER DET NU.

DET ER KALDET, DE HAR VENTET PÅ ... HELE LIVET!

Blossom: Hvordan vil de vide det?

Lysets Føderation: De vil FØLE DET.

I VIL KENDE JERES VISHED ... DET VIL VÆRE HELT UMULIGT IKKE AT VIDE DET.

Så selvom tingene vil blive værre ... på en måde ... kan man også se sådan på det, at det samtidigt bliver bedre. Man vil erkende, at tingene bestemt er i bevægelse, selvom 'nyhederne', som gang på gang vil chokere, efterhånden som mere bliver afdækket, vil være 'utrolige' til tider. Man vil, i sit indre, endnu stærkere FØLE, at de nu med stormskridt er på vej mod en bedre verden.

Lad os tale om styrke, hvis det er i orden?

Blossom: I orden!

Lysets Føderation: Hvad er styrke? Det kan nemt beskrives ud fra et fysisk perspektiv. Man kan løfte, man kan lave store opvisninger og vise fysisk styrke. Men for at gøre det, kræver det meget træning for at kroppen kan klare det ... for eksempel når man træner op til et maraton osv. Der er lagt meget arbejde i det forud, ikke sandt?

Det er det samme med indre styrke.

STYRKE TIL AT VÆRE.

I har alle forberedt jer til denne tid. Selv når I føler jer svækket på grund af ventetiden ... STRÅLER I stadigt JERES LYS ... og det LYS er jeres forberedende 'træning', om I vil.

I har ikke været uvirksomme, for I har sendt kærlighed og har gjort alt det, der kræves af jer i disse tider, og dem i 'høje positioner' er begejstrede over den styrke, som fortsat strømmer fra jer.

Så som dagene går, selvom I føler jer trætte og sløve ... når det er 'tid' ...

VIL I VIDE DET!

EN STYRKE INDEFRA VIL BLIVE VIST UDADTIL.

Blossom: Jeg hører 'tag dine dansesko på'? Mærkeligt!

Lysets Føderation: Dog er det korrekt, Blossom. Jeres tålmodighed er blevet prøvet og testet til dens grænser. Men i de kommende dage tror vi, I vil sige ... I er klar til rock and roll!

Blossom: Så, at tingene bliver mere forvirrende, er ikke nødvendigvis en dårlig ting?

Lysets Føderation: Blossom, hvordan kan sandheden være en dårlig ting? Den kan være chokerende ... FOR ALLE. Men når først den er blevet fordøjet og set i øjnene ... af ... selvet, så vil de, der har ventet ... de, der vidste, det ville komme, være klar til at komme i gang ... med iver og energi. Velvidende, at det er det, de kom til planeten for at gøre.

Blossom: Så for at præcisere det, I mener, at det handler om at 'samle stumperne'?

Lysets Føderation: Meget mere end det, Blossom. Det handler om at hjælpe de fortabte og forvirrede, de vrede og dem, der ikke tror på det. Det handler om at bringe dem på knæ på fødderne igen og vise dem i retning mod Broen. Nogle vil have brug for at blive eskorteret, nogle vil 'forstå det' straks og eskortere andre.

Det vil virkelig være en tid med forening. En tid, hvor dem, som følte, de måske aldrig ville holde andre i armene, fysisk kan omfavne sjæl efter sjæl efter sjæl ... UDEN FRYGT.

Hvor mange har ikke måttet undvære knus og kram? Det er nødvendig sjæleføde for mennesker, og det har UBERETTIGET været dem nægtet.

Kærlige knus og kram skal være dagens orden!

AL den kærlighed, I har lagret ... givet ud også, ja, alligevel er så meget STYRKE I KÆRLIGHEDEN blevet opbygget INDEN I JER.

I ER KLAR OG FORBEREDT PÅ DET, DER SKAL KOMME ... VÆR IKKE I TVIVL OM DET.

Blossom: Det er virkeligt godt at høre, for mange føler sig så svækket og undrer sig over, hvordan i alverden de skal komme igennem disse tider, især hvis det bliver værre.

Lysets Føderation: Men VID, at når det 'ser ud til' at blive det ... så er tiden kommet, hvor tingene bevæger sig fremad, som vi har sagt.

I vil konstant bede om styrke og vejledning, og I skal konstant finde alle de ressourcer, der kræves, åbne sig inden i jer.

ALT, HVAD I HAR BRUG FOR, FINDES INDEN I JER ... NU.

Blossom: Det skal bare vækkes til live, ikke?

Lysets Føderation: Nej, det er allerede vækket til live. Det venter på dets opgaver.

Blossom: Det resonerer fint og i orden med mig, og jeg kan forestille mig, at det gør med mange andre også. Tak.

Lysets Føderation: DE STÆRKESTE AF DE STÆRKE.

HUSK. HUSK. HUSK.

Blossom: Vil vi få brug for at huske? Vil vi ikke bare FØLE DET i tiden fremover?

Lysets Føderation: Sandelig. Men det arbejde, som skal til at begynde, vil på et langt større forståelsesniveau end nu kræve ALT DET, I KAN UDSTRÅLE for at 'se jeres mission til ende'.

Vær god mod jer selv. Nær jer selv. Genoplad jeres batterier. For selvom I vil VIDE, at I gør det, I kom her for at gøre ... vil der være så store 'krav', at I nemt kan blive udkørt.

SÅ DET ER AF STOR VIGTIGHED AT PASSE PÅ JER SELV FØRST OG FREMMEST FOR AT KUNNE HAVE DEN FORNØDNE STYRKE TIL AT TJENE ANDRE, SOM VIL HAVE STORT BEHOV FOR JERES VIDEN OG JERES KÆRLIGHED.

Blossom: Når I siger viden, hvad mener I med det?

Lysets Føderation: VIDEN OM KÆRLIGHED.

VIDEN OM, HVORDAN MAN SELV ER KÆRLIGHED.

VIDEN OM AT KENDE KÆRLIGHEDEN INDEN I SELVET.

For vi siger til jer, Blossom og hver og en, som lever på jeres planet i denne tid ...

DET ER KÆRLIGHED OG KUN KÆRLIGHED, SOM VIL FÅ JER IGENNEM DET.

AT VÆRE I STAND TIL AT HJÆLPE ANDRE MED AT FORSTÅ, AT DE ER AF DET GUDDOMMELIGE.

Se tilbage på jeres liv gennem årene og se forskellen i jer selv. Måden, I griber situationer og sjæle an på nu sammenlignet med førhen. Vi føler ikke, at nogen af jer ville sige, I er den samme.

For I er kommet til at KENDE KÆRLIGHED ... og jeres VISHED OM DENNE KÆRLIGHED ... OM HVEM I ER ... HAR FORANDRET JER.

Det har ændret måden, hvorpå I griber ting an.

Det har ændret måden, hvorpå I respekterer andre.

DET HAR ÆNDRET ALLE TING INDEN I JER, FORDI I HUSKER, HVAD ÆGTE KÆRLIGHED ER ... OG HVOR DEN KOMMER FRA.

DEN KOMMER FRA DET GUDDOMMELIGE.

I ER EN DEL AF DET GUDDOMMELIGE.

Så forestil jer ... mange, som ikke har nået erindringen om selvet, og når først de er vågnet til sandheder, de umuligt kunne forestille sig ... vil de have brug for så meget hjælp ... så meget tjeneste ... på så mange måder ... så de også 'FORSTÅR DET'.

Gennem jer og alt det, I VED ... vil de, selvom de er udmattede og fortumlede ... tage jeres hånd og gå over Broen.

VELVIDENDE, MED FORSTÅELSE for, at deres bestemmelsessted er et NYT HJEM ... hvor hvile og helbredelse vil blive givet, indtil det tidspunkt, hvor også de tager deres rolle på sig og gør det samme for andre, som I har gjort for dem.

Kæreste sjæle ... vi VED, at denne tid, hvor I oplever så mange omvæltninger, viser sig at være virkelig svær. Enhver spiller deres rolle og befinder sig et sted, hvor de måske i virkeligheden ikke ønsker at være.

Men STORE SKIFT SKAL UDFOLDE SIG ... og vi siger, at selvom der er meget mørke, der skal blive beLyst ... vil overgangen ske meget hurtigt, når først visse protokoller er blevet overgivet (?).

Blossom: Hvad mener I?

Lysets Føderation: Når først bolden ruller ... bolden, som alle kan se rulle ... så vil ting, som er blevet gjort klar til at falde på plads ... hurtigt gøre det.

Disse dage forude, som dagene nu, er en del af den guddommelige plan.

DER ER INGEN FEJL I EN GUDDOMMELIG PLAN!

Hvert skridt på vejen ... om det ser sådan ud eller ej ... har været nøje planlagt ... tænkt igennem ... for at mørket kan blive fjernet og LYSET endnu engang kan indtage sin retmæssige plads.

Blossom: Jeg synes, det er svært at forestille sig en anden slags verden. Den, som vi går ind i ... og jeg anser mig selv for at have en god fantasi.

Lysets Føderation: FØL DET, BLOSSOM. FØL KÆRLIGHEDEN. TRÆK VEJRET DYBT OG FØL KÆRLIGHEDEN I JERES HJERTE.

Gentag mantraet, mens I gør det.

BLIV VED MED AT GØRE DET.

FOR HVER GANG ... GIVER I STYRKE TIL DEN, I ER OG STYRKER IKKE KUN JER SELV, MEN HELHEDEN ... FOR 'JEG ER' ... ER ALLE MENNESKER.

Vi har stor tillid til, at de, som meldte sig frivilligt og blev valgt til at være her i denne tid for at se dette til ende, VIL GØRE DET ... GØR DET ... HAR GJORT DET!

SIKKE EN TID FOR FEJRING FOR ALLE ... NÅR MISSIONEN ER GENNEMFØRT.

Blossom: Åh, ja! Kan vi alle tage en tur i Lysrumskibe i det lokale tivoli? I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER ... føler mig meget, meget lysere!


Website: Blossom Goodchild

ENDELIG ... JERES VIDEO ... JA ... I! SAMMEN SOM ÉN.
JEG ER LYSET. JEG ER KÆRLIGHEDEN. JEG ER SANDHEDEN. JEG ER!

Giv jer tid til at blive opløftet ved at se medLysspillere dele mantraet med jer.
Mange tak til alle, som deltog.

EN FANTASTISK WHITE CLOUD MEDITATION (1 time). Jeg faldt over denne meditation fra 2016. Den er et gensyn værd.

Husk venligst altid, at sådan som du har det, gælder globalt! (mere eller mindre).
DU ER IKKE ALENE!!!!!
Vær så positiv som muligt for at opretholde høje vibrationer. Mørket hader det!!

Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge