Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 1. november 2021


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 1. november 2021

Sjæle, der går over; øget lys fra udviklede civilisationer, virkning; udtynding i Illuminatis rækker; spirituel krigsførelse, lysets styrker vs. mørkets; hvordan mørket holder sjæle fanget, langvarig virkning

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os tage fat på bekymringer omkring indholdsstoffer i opløsningen, som urigtigt kaldes vacciner, som forårsager de fleste dødsfald, som officielt tilskrives virusset. For det første, hvis I elskede nogen af disse kære sjæle, så lad det være en kilde til trøst at vide, at de fleste gik over til åndelivet, fordi de havde gennemført de valgte karmiske oplevelser, og andre valgte på sjæleniveau at tage afsted og fuldføre resterende lektioner i Nirvana. Hver person, hvis fysiske levetid slutter af en hvilken som helst årsag, bliver kærligt taget imod og får personligt tilpasset pleje, indtil velbefindende i sind, krop og ånd er genoprettet. Så begynder de et aktivt liv i den vidunderlige verden af kærlighed, mangfoldighed og oplysning, hvorfra de guider alle, som de er forbundet med i kærlighed.

Og nu, hvis der i forbindelse med arbejde, skolegang eller rejser kræves, at I bliver vaccineret og undtagelse ikke accepteres, så vær ikke bekymret.Gaias ønske for hendes menneskehed om at være sund og rask bliver respekteret. Immunsystemet og cellulær omstrukturering fra kul til krystal hos alle voksne og børn bliver forstærket af lyset med øget intensitet, da flere og flere civilisationer hjælper Jordens folk i den henseende. Jeres værste fjende er frygt - lad ikke dens lave vibrationer forhindre jer i at absorbere det lys, der stråles til jer i stadigt større overflod.

Vi ved ikke, hvornår denne "pandemiske" svøbe har løbet sin energetiske kurs ud, men det vi ved foruden det intensiverede lys, der stråles til Jorden, er, at det vil få jer til at føle jer meget opmuntrede. Fordi mørkets marionetter overtræder Skaberens kosmiske lov ved at nægte i stedet for at respektere andres frie viljes valg til vaccination, er nogle i Illuminatis toprækker blevet fjernet fra planeten på den ene eller den anden måde, og andre vil snart møde deres skæbne, nogle, som er klar over det, tager deres eget liv, og mange i de lavere rækker forlader den synkende skude.

Vær venlig ikke at give energi gennem tanker og følelser til nogen slemt lydende informationer om kunstig intelligens, 5G eller enhver anden plan med rod i mørke intentioner - ingen af dem vil blive til virkelighed! Kære, lev i jeres hjerterum - Gud sagde, "Hjertet er sjælens sæde" - og fortsæt med at favne lyset for at bringe dagen endnu nærmere, hvor I vil leve frit som de multi-dimensionelle, guddommelige væsner, I er!

"Spørg venligst Matthew, hvorfor Jorden blev valgt som kampplads mellem lysets og mørkets kræfter. Han sagde lyset allerede havde vundet. Hvis det er sandt, hvorfor er mørket så stadig i stand til at have kontrol over vores liv?" Siden antikken har planeten været en af utallige steder for spirituel krigsførelse mellem lysets og mørkets styrker. At ødelægge liv på mange mørke måder har længe været åbenbart i jeres verden, men denne universelle kamp er ikke for kroppe, den er for sjæle - kroppe er midlertidige, sjæle er evige. Det er grunden til, at mørkets styrker stræber efter at fange sjæle, og lysets styrker bruger den langt større kærlighedskraft til at forhindre det. Og så absolut, lyset har vundet kampen! Det er sandt ikke kun for Jorden - civilisationer i hele universet bliver befriet for de mørke styrkers regime, som har bestået gennem flere tidsaldre.

I ved dette på sjæleniveau, men vigtigheden af at vide det dagsbevidst kan ikke overdrives. Et budskab, jeg gav min mor i 1995, da jeg stadig levede i Nirvana, "har alle punkterne", om I vil, til informationer, som er givet i mange efterfølgende budskaber. Dengang, et kvart århundrede siden i jeres lineære tid, blev kommunikationen mellem Nirvana og Jorden kraftigt angrebet af de mørke kræfter, og "vi" i budskabet er de hundrede sjæle, hvis kollektive energi sikkert sikrede min transmission.

Mor, vi hilser dig denne morgen med BETYDNINGSFULDE nyheder! Skaberen har dekreteret, at de mørke kræfters frie vilje ikke længere vil få lov til at tilsidesætte lysvæsnernes frie viljes valg! Den bevidste destruktivitet i mørket, som har været udbredt gennem den frie viljes gave, får en ende!

Vi har netop hørt om lysets sejr fra kilder, som har besøgt riger på allerhøjeste plan, hvor sjæle med kraften til at stige op til det plan og vende tilbage til dette niveau. Nyhederne kommer fra en række af sådanne budbringere, som alle er betroede i lyset og med sådan en høj nåde og station, at der ikke kan sås tvivl om deres integritet og iboende lys.

Skaberens dekret kommer ikke, fordi lysets styrker er svagere end mørkets styrker. Lys vil altid være stærkere totalt set, og til sidst vil lyset være fuldstændigt fremherskende. Hvert lysvæsens individualitet har altid været og vil for altid blive holdt hellig og ukrænkelig, med hver sjæls frie viljes valg registreret og respekteret hver for sig.

Med de mørke styrker har det altid været anderledes. Den frie vilje hos en person, der er fascineret af mørket, er blevet lagt til mørkets kraft gennem dets herres hensigt. Personens valg har aldrig været individuel, fordi hans eller hendes frie vilje har været samlet i mørkets totale styrke og er blevet en del af dets store bedrag.

Disse samlede frie viljes valg hos de mørke kræfter har været deres styrke. Beviser på virkningen af den styrke er den negativitet, som har bygget sig op på Jorden så længe. Størrelsen af denne samlede styrke er langt større i intensitet end hvert enkelt lysvæsens valg, således har mørkets kræfter været i stand til fortsat at få negativitet til at vokse hastigt og har sejret over det enkelte lysvæsens frie viljes valg.

Kun gennem ophævelsen af den frie vilje i mørkets top kan den frie vilje hos alle andre sjæle blive respekteret, og det er, hvad Skaberen via Gud nu iværksætter i dette univers. Kampen vil ikke længere være skæv med en massiv mørk styrke af fangne væsner, der handler enstemmigt for at besejre det enkelte lysvæsen.

Dekretets største virkning på Jorden er dette: Rensningen for at befri jeres planet for den ophobede negativitet vil fortsætte, men det kan blive langt mindre i omfang og intensitet med langt færre skader og fysiske dødsfald end hvad der krævedes tidligere! Det er langt mere sandsynligt nu, at der vil gå adskillige år med at frigøre kinetisk energi uden den voldsomme kraft, der ville have været nødvendig forud for Skaberens dekret.

Da rensningen for alvor begyndte for omtrent et halvt århundrede siden, byggede stor intensitet sig op inden i Jorden og meget tæt på hendes overflade. Det var mørkets værk, som havde samlet sig til en tæt sammenknyttet kraft. Den samme lysenergi, der blev strålet til planeten for at bevirke den vigtige cellulære omstrukturering hos mennesker, var også nødvendig for at bekæmpe disse mørke kræfter, da selve Jordens hjerte og sjæl stod på spil.

Mørkets tunge tilstedeværelse og lysets styrkers afgørende engagement i opposition bragte den cellulære omstruktureringsproces i fare. Det er grunden til, at det har stået på i flere årtier. Processen, som sker på sjæle- og celleniveau, hvor struktureringen er kendt og indvilliget i, kunne være blevet gennemført på et øjeblik. I stedet har den igangværende kamp mellem lys og mørke ikke kun forhindret den hurtige cellulære ændring, men har også forårsaget det gevaldige pres inden i planeten og på overfladen.

Hvis lysets styrker ikke havde været til stede i den tid, kunne bevidstheden hos Jordens folk - og måske endda planetens bevidsthed, som også har den frie vilje - være blevet bragt alvorligt i fare visionsmæssigt gennem frie viljes valg, som blev taget i den fremherskende negativitets atmosfære. Uden lyset i konstant opposition kunne disse mørke kræfter med succes have ført denne kampagne og have afsluttet kampen om dominans for længe siden. Civilisationen ville have kapituleret, og mørket ville have haft den fulde kontrol nu.

Med tak til lysets styrker er det ikke tilfældet! Men selvom mørket bliver fjernet fra dets sidste holdepunkt, er der stadig brug for at mindske milliarder af andre kilder til negativitet - tankeformer og energi, der stammer fra hensigter, handlinger og følelser - gennem lysets arbejde. Trykket fra negativitet, der har bygget sig op gennem tusinder af år, må stadig lettes gennem opløsning af den kinetiske energi, der stadig er i bevægelse. Mens processen ikke vil resultere i den ødelæggelse, som tidligere blev anset for nødvendig, vil der stadig være omvæltninger og planetariske forandringer, mens den kinetiske energi bliver frigjort. Glæden på sjæleniveau i dette rige vil hjælpe Jorden under de resterende udrensnings aktiviteter.

Lysets styrker, der har kæmpet så længe og så tappert fuldstændigt i Guds og Skaberens ånd og tanke, har i den senere tid tiltrukket hjælp fra mange fjerne kilder. Ja, Mor, de er de velvillige og højt udviklede civilisationer, hvis repræsentanter du har mødt via deres slagkraftige budskaber til Jordens folk.

Matthew, jeres nyheder om Skaberens dekret og det mindskede behov for ødelæggende udrensnings aktivitet er - ja, jeg kan ikke udtrykke det med ord. Jeg tænker på, om de officielle fremstillinger fra alle disse kraftfulde lysvæsner har lige så stor værdi nu som tidligere.

Absolut, Mor! I årtier har disse entiteter hjulpet for at redde selve Jordens liv og åndedrag! Planetens stabilitet i kredsløbet og udformningen gennem de sidste 50 års kamp skyldtes i stor grad omfanget af deres energetiske hjælp, dog har deres uvurderlige hjælp været næsten totalt uanerkendt af Jordens folk.

I nyligere tid har deres fokus og tilstedeværelse været nødvendig i langt større omfang end tidligere, da det har stået klart for de mørke styrker i universets øverste lomme, at Jorden er en skat, der skal vindes eller tabes, og også de øger presset.

Mens disse lyse entiteters standhaftige hjælp under de tidligere forudsete drastiske udrensningsbetingelser måske ikke er nødvendig i det faktiske omfang, de villigt ydede, er deres villighed det, som er vitalt. Deres villighed i tidligere og nuværende assistance har hjulpet med at bevare livet på Jorden, og deres villighed til at holde ud, indtil jeres planet endnu engang er sund og rask, er altafgørende i tiden, der kommer.

Deres budskaber er absolut af samme afgørende værdi som før Skaberens dekret! Måske endda endnu mere. Der er ikke mindre brug for deres hjælp nu end da den oprindeligt blev præsenteret og bestemt, men det er et inderligt ønske, at deres hjælp fra nu af vil blive mødt med Jordens folks samarbejde i åbenhed og kærlighed. Deres budskaber vil være en hjælp til at skabe den form for hjertelighed, påskønnelse og åbent samarbejde. De store forandringer vil ikke lade millioner af uskyldige blive fanget af mørket, ikke desto mindre har sjæle stadig deres individuelle rejse gennem deres karmiske lektioner. Kun gennem rejser med viden om og respekt for universel broderskab, kun i bevidsthed om forbundetheden med alle Guds skabelser kan sjæle vokse mod lyset. Passagen til genforening med Skaberen er lige så vigtig nu som på et hvilket som helst tidspunkt i Jordens eksistens!

Ja, jeg kan se nu, at deres budskaber er lige så vigtige som de var før dekretet. Foruden det mindre behov for destruktiv rensning hvad er der så i vente for os?

Dualiteten hos enhver sjæl, hvilket er den personlige kamp for balance, og Jordens bipolare eksistens, hvilket er et planetarisk fænomen, vil afsløre den oplyste sandhed. Deri ligger balancen, som er den vigtige ingrediens til genforening med Gud og Skaberen. Men forvent venligst ikke, at det mirakuløst sker fra den ene dag til den anden, Mor. Snarere vil det være en afsløring af lysets kræfter, som vil blive forstærket i løbet af årene, hvor forandringerne vil ske.

Af egen fri vilje er lys altfavnende, udviklende, styrkende. De, som vælger lyset, gør det i fuld bevidsthed om, at deres individualitet altid består midt i den ønskede forening i kærlighed og med den frie vilje fra top til bund i lysets hierarki.

Det er ikke sandt for mørket! Som er baseret på vildfarelse, bedrag og topstyring og efterfølgende mental og spirituel slavebinding. Så de sjæle, som er blevet fanget i mørket, må vokse fra tilbøjelighederne, som førte dem til det og blev fastholdt af deres fangenskab. Disse personer kan kun handle med deres egen forståelse for styrke og magt, og deres frie viljes valg må respekteres, selvom de stadig hælder mod den mørke retning.

Til sidst vil de vågne op. Spirituel klarhed vil vende tilbage til dem, hvilket i sig selv er lysfyldende, og det vil overvinde områder med mørke. Selv i dybe lommer vil mørket blive fortrængt. Men igen, forvent venligst ikke, at det sker umiddelbart, da ikke alle personers frie viljes valg går ad vejen til spirituel vækst.

Intet sker på Jorden, som ikke også påvirker universet, og globale hjælpebestræbelser er nødvendige i højeste grad! De nødlidende mennesker, som tæller milliarder, er de mest uskyldige, de mest trængende og de mest oversete. Ikke dem alle valgte karmisk læring i sådan en ussel fattigdom, modgang, smerte og håbløshed. Deres lidelser skyldes beslutninger taget af de få regeringer eller forretningsledere, som var fuldstændigt fanget som marionetter for mørket, og derfor har den frie vilje ikke været fremherskende blandt disse uskyldige.

Kontrollen vil blive frataget disse ledere, men hvem kan sige, om det lys, som bliver strålet til dem, vil blive accepteret eller afvist? Husk, den frie vilje, som bliver inddraget i mørkets top, FORBLIVER på individuelt plan. Den kan ikke nægtes de få, som forårsager elendighed for masserne. Deres beslutninger må stadig respekteres gennem den tid, der er nødvendig, til de igen bevæger sig ind i lyset. Det lys, som bliver strålet til dem, kan imidlertid trænge klarere igennem uden den konstante indflydelse ovenfra fra mørkets herrer. Desuden kan de ikke slutte sig sammen som tidligere, og den fragmentering alene vil have vidunderlige vækstvirkninger på de oplyste væsner. Tilmed kan den akkumulerede karma pådraget gennem de nødlidende massers lidelser ved guddommelig nåde bruges til at opveje det samlede mørke i dets mest stædige lommer.

Ifølge rapporteringer, der når os, vil der kommer mange forandringer i regeringer og andre strukturers funktion for en velfungerende civilisation. Dette er nødvendigt for bevarelsen af menneskeheden og planeten. Engang var disse systemer baseret på respekt og integritet, og der kan være en tilbagevenden til denne status. Det vil være en tidsrøvende procedure, da der vil blive stemt om det og stemt imod det en tid, men til sidst vil lyset være fremherskende i en sådan grad, at mørket ganske enkelt ikke kan eksistere som magtfaktor.

Ifølge rapporteringerne vil jeres pengesystemer blive ændret. Da nød fortsat forekommer på grund af penge, burde det komme som en lettelse, at der i jeres ikke for fjerne fremtid overhovedet ikke vil være brug for penge. Ikke behov, men grådighed har skabt pengestrømmen og hele det økonomiske system på Jorden. Med dets kerne af mørke kan dette system ikke modstå det kommende stærkere og stærkere lys. Det vil blive erstattet af et system, der er af lysets kvaliteter udtænkt af hjerter og sind funderet i lyset.

For en tid vil der være en udveksling af tjenester, varer og gensidig hjælp, og lyset, som til den tid vil være vidt udbredt, vil overflødiggøre behovet for de økonomiske regnskabsprincipper, som eksisterer nu. Kun samarbejde og bestræbelser for alles bedste vil blive grundlaget for handel.

Tankekontrol, som holder alle marionetter fanget af mørkets herrer, vil blive reduceret i tilsvarende grad som reduktionen af grebet fra toppen. Når sjæle begynder at se, at deres individualitet er lige så kraftfuld som deres enhed var i mørket, vil tankekontrollen aftage. Den enkelte person vil opdage genvindingen af deres frie vilje, og de kan frivilligt trække sig ud af mørket. Igen vil virkningerne trække ud, ligeså virkningerne af alle andre lumske måder udtænkt til at have kontrol over folk gennem uvidenhed, bedrag, frygt og elendighed.

Samvittigheden bliver forstærket, idet enheden i mørket næsten ikke gav mulighed for samvittighed at virke, så fleksibiliteten i dette energetiske lag hos sjælen vender tilbage til den enkelte.

Al negativitet vil mindskes, da kilden til den fjernes og kraften i negative energetiske tilknytninger opløses. Selvom negativiteten har bygget sig op i tusinder af jeres kalenderår, kan mindskelsen af virkningerne opnås på ganske få år, har vi fået fortalt.

Mor, lad din ånd blive løftet i vedvarende glæde over de kommende forandringer som følge af Skaberens dekret! Lyset, som vil stråle med større og større pragt, vil favne jer i kærlighed og oplysning på den spirituelle og fysiske rejse, som end venter jer og Jorden!

Elskede søstre og brødre, I husker ikke, at I vidste alt det, da I meldte jer frivilligt til at inkarnere på Jorden for at hjælpe Gaias menneskehed med at vågne op. Nu ved I, at det lys, I har strålet til hendes civilisation, har reddet sjæle!

Alle lysvæsner i hele dette univers ærer jer for at påtage jer denne vigtige mission og har støttet jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed hvert skridt på jeres ofte svære vej.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge