Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 1. oktober 2021


Matthew Ward — 1. oktober 2021

Gamle systemer smuldrer; slut på covid; hvad der sker bag kulisserne; mulig stormfuld periode; den amerikanske regering, indviklede forhold; "sjæle på denne station"; Nirvana

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Det mest koncise svar på "Hvad er årsagen til disse vilde energier?" er, samtidig med at lysets styrker rykker mørket op med rode, sammenbruddet af systemer, politikker, procedurer og ideologier, der ikke længere tjener civilisationen. Tredje tæthedsgrads lektionerne nærmer sig enden på deres meningsfulde gang med at tilbyde Jordens menneskehed muligheder for at fuldende valgt karma og udvikle sig til højere tæthedsgrader, hvor undere venter.

Dette er kendt på sjæleniveau, men den viden når ikke personers bevidsthed, som vælger at holde sig til det, der er velkendt, i stedet for at favne forandringer. Hvis personer, som er jer kære, er blandt dem, så respekter venligst deres langsommere fremskridt og fortsæt med at bevæge jer støt fremad på jeres oplyste vej.

"Nu inkluderer autoritær undertrykkelse booster vaccinationer og vaccination af små børn. Hvorfor stopper velvillige ET'er ikke dette vanvid?" De sidste mange måneder har virkelig været udfordrende for de tapreste hjerter og sind selv med den uvurderlige hjælp fra extraterrestriske. Ved Guds bemyndigelse gennemtrænger kraftfulde civilisationer Jorden med lys, og forskere i ET specialstyrker reddede milliarder af liv ved i høj grad at nedsætte coronavirus 19's og indholdsstoffernes styrke i opløsninger, der urigtigt præsenteres som vacciner. Men det er ikke andre civilisationers ret eller endda deres evne at gøre en ende på den nuværende situation.

Det er op til Jordens folk at stoppe det, og de gør det! Mens landsledere, som er Illuminati marionetter, kræver beviser på vaccination for at kunne arbejde, rejse og andre almindelige bekvemmeligheder, imødekommer ledere i andre lande offentlighedens krav og ophæver alle covid restriktioner. Tusinder af medicinske specialister, hospitalspersonale og forskere udtaler sig om skadelige restriktioner og vacciner, et stigende antal af befolkningen smider mundbindene væk og mange står fast i deres afvisning af vaccinationerne.

Frygtskabende informationer og en kæmpe formue er Illuminatis arsenal. Deres øgede frygt for at miste deres formuer og den øgede frygtløshed hos befolkningen gør dem desperate. Ved at kræve at befolkningen skal vaccineres to eller tre gange eller mere, fordi bølger af "varianter" fortsat vil dukke op, og at meget små børn også er nødt til beskyttelse via vacciner, forsøger de at skabe den frygtenergi, de har brug for som næring til dem selv og deres "pandemi".

Det, der vil gøre en ende på denne svøbe, er det, folk gør - de tager kontrollen over deres liv og levebrød tilbage. De ved måske ikke, at covid vil løbe ud i sandet, når den ikke længere næres, men de ved, de ikke vil leve i frygt for sygdommen. De ved måske ikke, at de er guddommelige suveræne væsner, som ikke behøver at bøje sig for nogen "autoritet", men de ved, at stå ved sig selv over for undertrykkelse er vejen til at befri sig selv for det.

"Jeg forstår, Matthew ikke kan give detaljer om, hvad han siger, er 'fremskridt bag kulisserne'. Blot en generel ide om, hvad der sker, ville være opmuntrende for lysarbejdere, som er blevet modløse." Kære, vi ved, det er udfordrende tider, og vi ønsker af hele vores hjerte at opløfte alle, som føler sig modløse. Det, der sker uden for offentlighedens øjne, omfatter tvungen tilbagetræden, arrestationer, retssager og domfældelser over selvtjenende indflydelsesrige personer i mange lande og bestræbelser på at adskille de mørke fra deres økonomiske fundament, som betaler deres fragmenter af magt.

Vi ville være andet end oprigtige, hvis vi ikke fortalte jer, at de resterende Illuminati-personer ikke uden videre vil opgive deres kontrol, og indtil deres sidste krampetrækninger er det sandsynligt, at de vil forårsage så meget postyr som muligt. Det, vi ser i Jordens energipotentiale, kan sammenlignes med storm før stilheden. Det kan ændre sig, men hvis det ikke gør, vil stadigt stærkere lys ikke lade stormen vare længe; men som med al voldsomt vejr vil eftervirkningen være en periode med oprydning og rensning. I er godt forberedte til at håndtere det. Med høje vibrationer som jeres trofaste allierede vil I være et støttepunkt af ro, tillid og optimisme, når I hjælper andre til at føle det samme.

Elskede brødre og søstre, I befinder jer på sidste etape, så at sige, hvor stærkt nødvendige forandringer, forandringer, som folket forlanger, vil komme til at ske. Lysarbejdere har haft stor indflydelse på at bevirke denne yderst spændende tid i Jordens historie. Alles øjne i universet ser på, alle oplyste væsner i dette univers opmuntrer jer til at fortsætte!

De følgende spørgsmål er repræsentative for mange andre: "Ved Matthew, hvorfor det tager så lang tid at afsløre beviser på fusk i det amerikanske præsidentvalg?" "Hvis Trump vandt, hvorfor leder Biden så stadig landet?" "Jeg har et spørgsmål til Matthew ang. Donald Trump. Er der nogen informationer om, hvornår han vil vende tilbage? Mange folk her i England venter på det."

Først gentager vi, hvad vi har sagt i tidligere budskaber: Valgspørgsmålet har overhovedet ikke noget at gøre med partipolitik, og vi taler ofte om regeringen i USA, fordi Illuminatis politiske og økonomiske forankring i landet har indvirkning verden over. Ingen regering er udelukkende hæderlig, men den systemiske korruption i USA i forbindelse med personer andre steder har holdt masserne hen "i mørke", og har derved haft kontrollen.

Og nu, som vinder af valget er Hr. Trump præsidenten, men det er en meget kompleksere sag end blot at komme med beviser på fusk og svindel. Det er en situation uden fortilfælde - landet bliver ledet af to grupper. Illuminati, eller kald dem Deep State, styrer regeringen; og militæret, som forpligter sig til at tjene forfatningen, holder dem fra livet, så at sige. Mens det står klart for de fleste kommandører og andre velinformerede personer, at landet ikke kan fortsætte på denne dysfunktionelle måde, står det ikke klart endnu, hvordan det kan ændres med den mindst mulige forstyrrelse og forvirring og undgåelse af anklager om "militærkup".

Den første bestemmelse i NESARA lovgivningen kræver tilbagetræden af hele administrationen - den seneste til at lede de forenede staters virksomhed, som i al hemmelighed blev oprettet af Illuminati for mere end to århundreder siden - og tilbagevenden til den suveræne republik, som forfatningens fædre grundlagde. Vi ved ikke, hvornår eller hvem, der vil implementere bestemmelsen, men det vil ikke være "Hr. Biden". Præsidenten, I ser, er en dobbeltgænger, som handler efter ordre fra Illuminati, og de har med succes blokeret offentligt kendskab til NESARA, lige siden den blev underskrevet for 20 år siden. [Budskabet af 3. februar 2021 indeholder de forskellige måder, hvorpå NESARA er blevet mørkelagt. Budskabet af 4. maj 2020 indeholder udformningen af lovgivningen.]

Ifølge Nirvanas overvågere af Jorden vil hvem end, der påtager sig opgaven at organisere en ny regering, være nødt til at beslutte, om kun personer, som blev valgt i 2020, skal fjernes fra deres poster eller om hele administrationen i overensstemmelse med NESARA skal udskiftes, hvilket ville betyde, at der ikke vil være et ledende organ, indtil et valg bliver afholdt. Hvis den første mulighed vælges, hvordan skal der vælges udskiftning af afskedigede personer og hvor længe skal de sidde. Hvilke love, der påvirker kandidater og finansiering af valgkampagner, skal vedtages og af hvem forud for det første valg til den nye regering. Hvornår skal G/NESARA's økonomiske bestemmelser implementeres - G'et blev tilføjet, fordi disse bestemmelser får global betydning.

På dette tidspunkt ved vi ikke, hvordan disse tungtvejende spørgsmål vil blive løst. Dette her er, hvad vi ved: Jordens støtte opstigning ind i fjerde tæthedsgrads lysere planer indhyller planeten med vibrationer, der øger hastigheden i alle hændelser, og den kommende storm indvarsler det første daggry i en verden, hvor kærlighed og fred hersker.

"Matthew, jeg skriver på vegne af alle i vores spirituelle zoom møder. Hvor mange sjæle er der på 'denne station', du nævner i din hilsen? Befinder I jer alle i Nirvana? Hvordan beslutter I, hvilke informationer der skal med i budskaberne? Hvordan blev du 'tals-sjælen'? Vil du reinkarnere på Jorden? Når du igen er i en fysisk krop, kan du så stadig sende budskaber til din mor? Tak på forhånd for jeres svar." Det er noget tid siden, vi har talt om "denne station", og den er betydningsfuld for disse budskaber. Hvis vi alle levede i Nirvana, som er en fjerde tæthedsgrads verden, ville vi ikke have adgang til mange af de informationer, vi deler med jer.

"Denne station" er ikke et bestemt sted, det er en gruppe af sjæle, der tæller millioner af sjæle, som har udviklet til den samme status spirituelt og bevidsthedsmæssigt. Nogle er medlemmer af store, kraftfulde civilisationer, nogle lever i en kollektiv sjælegruppe i fysiske eller ikke-fysiske verdener og nogle er frie ånder, som end ikke har brug for et æterisk legeme for at gennemføre sjælskontraktlige missioner.

Uanset lokation og fysisk eller diskarneret liv kan vi alle gøre brug af vores samlede erfaringer og viden til hver en tid og kan blot ved tankens kraft være flere steder i dette univers samtidigt. Denne evne sammen med vores bevidsthed om den kollektive bevidsthed, som lader os vide, hvilke informationer der kan være nyttigst, muliggør samstemmighed i budskabet, som hver "tals-sjæl" telepatisk sender til en modtager. Flere af os kommunikerer på denne måde med særlige personer i forskellige lande, og disse fælles bestræbelser på at give oplysning og vejledning bliver fastsat i før-fødsels aftaler.

Vi er ikke unikke i nogen henseender. I og enhver anden sjæl i dette univers har de selvsamme iboende evner - fødselsret, om I vil. Det er sådan, at gennem lange tidsaldre med selv-opdagelse og mange levetider med tjeneste for forskellige civilisationer, har hver sjæl på denne station opnået en fin grad af afstemning med universet.

Nu vil jeg tale for mig selv. For omtrent 25 år siden med jeres tidsregning var min primære assistent i Nirvanas omfattende lægelige tjeneste klar til at overtage min stilling som leder, og jeg var klar til at rykke videre. Jeg fik tre valgmuligheder - at tilslutte mig rådet på 100 medlemmer, der sørger for at holde alt i orden i riget, at inkarnere i en kollektiv sjælebefolkning eller en anden veludviklet civilisation og at hjælpe folk, som bad om hjælp til at forbedre deres åndeverdener, så den lignede Jordens. Uden tøven valgte jeg den sidste. En oversigt over Nirvana vil vise, hvorfor mange civilisationer ønsker at imitere den, men vigtigere er det, at det vil vise, hvorfor ingen overhovedet behøver at føle frygt for det, I kalder døden, og faktisk er det en lynhurtig overgang fra livet i en fysisk verden til livet i en åndeverden.

Men for at gå lidt tilbage i tiden, blev placeringen, som nu er kendt som Nirvana, manifesteret i antikken som et sikkert fristed for sårede og udkørte lyskrigere. Da det ikke længere var nødvendigt til det formål, besluttede det højeste universelle råd, at dets nærhed til planeten, som senere blev kaldt Jorden, ville gøre det til et ideelt sted for befolkningen, hvor de kunne leve mellem fysiske levetider. Da planeten selv blev en af universets bedste skoler og sjælene strømmede til for at inkarnere der, tilføjede åndeverdenens overvågere en variation af livsstile, boliger, attraktioner, landskaber og manifestations- og vækstmuligheder. Til sidst blev Nirvana kendt som en af universets fineste åndeverdener, og den betragtes af nogle som kronjuvelen.

Fundamentet for den verden med mange lag er kærlighed, den samme energi som lys, og energiens høje vibrationer stabiliserer riget og opretholder dets fleksibilitet. Alt er fuldstændigt specielt tilrettelagt for beboerne med hensyn til deres spirituelle og bevidsthedsmæssige udviklingsniveau. De mange niveauer i de indbyrdes forbundne lag svarer til energien i de individuelles frie viljes valg i deres levetid, og fysikkens universelle lov trækker enhver hen til det niveau, som er i overensstemmelse med deres egenskaber, indstilling, filosofier og udviklingsmæssige status.

Derfor adskiller myriaden af "nabolag" sig meget fra hinanden, men nogle tjenester eller betingelser er de samme i hele riget. Kommunikationen er både verbal og telepatisk, der er ingen tidsbegrænsning for, hvor længe man bor der, og der er masser af healingcentre. Enhver person, som ankommer med traumatiseret æterisk legeme eller psyke eller begge eller er udmattet efter et langt hårdt liv, modtager personligt tilpasset pleje, indtil raskt helbred er genoprettet. Personer, som ankommer i en høj alder, bliver yngre, indtil de når den bedste alder i trediverne, og unge, der kommer dertil, vokser, til de når den pågældende alder. Der findes ikke penge - alt bliver der sørget for efter fortjeneste. Alle får et tilbageblik over deres levetid og derefter tilbydes hjælp til forberedelse af den næste levetid - sjælskontraktlige bestemmelser for at opnå balancerede erfaringer, karmiske lektioner og deltagelse af andre sjæle i før-fødsels aftalerne.

Alle niveauer i de højere lag ligner meget hinanden. Landskaberne er storslåede, farverne er levende, administrationsbygninger og andre vigtige bygninger gløder, da de er bygget af krystal, og livet er aktivt med stor glæde. Folk, som er knyttet til hinanden og til kæledyr i kærlighed, bliver genforenet. Spædbørn og små børn vokser op med kærlighed i særlige hjem og modtager alderssvarende undervisning. Dyr, inklusive dem, I kalder vilde, strejfer frit omkring og blander sig med folkene, fordi de i Nirvanas høje vibrationer er fredsommelige.

Indbyggere kan vælge at bo i byer, landsbyer, landlige omgivelser eller ved kysten i netop den type bolig, der behager dem, og de kan flytte, ombygge, ændre indretning og manifestere de nærliggende omgivelser, når som helst de ønsker det. Alle kan se eller deltage i musik, dans, teaterforestillinger, og folk kan dyrke al vinter- og sommersport undtagen dem, der kan skade kroppen eller dyrene. Rejser kan foregå på en hvilken som helst ønsket måde, fra cykler til fly til krydstogtskibe, og læringscentre tilbyder studier i ethvert fag fra sprog til kunst, mekanik til astrofysik. Der er ingen forurening, fordi der ingen fabrikker er - hvad end, der er brug for eller ønskes, bliver manifesteret ved tankens kraft - og beskæftigelse inden for et område er altid et valg, aldrig et krav.

Mens livet i de midterste lag ligner i mange henseender, er alt afdæmpet eller svagere, mangler livligheden og variationen i de højere lag. Beboere har mindre manifestationsevner, fordi de er mindre inspirerede til at være arbejdsomme, der tilbydes færre studier, fordi de ikke ønskes, og de færre valg med hensyn til bolig, rejser og underholdning sker i overensstemmelse med beboernes interesser. Når de bliver motiverede til at gøre fremskridt, gives der hjælp, så de kan rykke op på højere niveauer. De eneste børn, som lever i de midterste lag, har kærlighedsbånd til andre der, og de, som bliver inspireret af rådgivere til at udvikle deres talenter og færdigheder, rykker op til et højere niveau, der tilbyder passende undervisning og kan derefter besøge deres kære.

Alle niveauer i de lavere lag tilbyder det, som er vigtigst - omfattende vækstmuligheder og vejledning og genforening af folk, hvis fysiske levetids energi er forenelig med lagenes energi. Jo lavere niveau og lag, jo mindre naturlig skønhed, jo mere dyster atmosfære, jo færre bekvemmeligheder, valgmuligheder og underholdning - igen er alt i overensstemmelse med beboernes energetiske registrering. Når de drager fordel af udviklingsmulighederne, rykker de op til det næste niveau - kun ens egen manglende interesse i at vokse yderligere spirituelt og bevidsthedsmæssigt holder folk nede.

En lillebitte sfære adskilt fra resten af Nirvana holder personer med de mørkeste hjerter og sind inde i en tilsvarende tæt energi. Deres livstidstilbageblik som alle andre i riget er en livslang sansefilm, hvor de oplever de samme følelser hos dem, hvis liv de berørte. For disse personer kan det med rette kaldes helvede. Når de accepterer det svage lysskær, der til stadighed tilstråles, begynder de som primitive livsformer uden cellulær erindring om tidligere levetider.

Med praktisk talt det ubegrænsede omfang af, hvad Nirvana tilbyder alle beboerne, er det forståeligt, at mange civilisationer ønsker det samme for deres åndeverdener, og min viden om livet i det rige gør det muligt for mig at hjælpe dem. Afhængig af forespørgerens opholdssted i universet, rejser jeg astralt, mageligt i et rumskib for at nyde besætningens selskab eller øjeblikkeligt ved tankens kraft. Når civilisationen bryder ud af tredje tæthedsgrad og ind i lavere fjerde, beskytter jeg mig selv i en "boble" af høje vibrationer, og når jeg træder ind i højere tæthedsgrads verdener, manifesterer jeg et legeme, der passer ind i befolkningen.

Et ord mere om Nirvana. Riget stiger op sammen med Jorden ind i successivt lysere energetiske planer. Som denne rejse fortsætter, vil færre personer blive tiltrukket til rigets lavere lag og endnu færre til den lillebitte sfære. Når Jorden når sin destination i høj femte tæthedsgrad, vil kun Nirvanas højere lag være nødvendig for at tjene hendes befolkning.

Elskede familie, I har tjent civilisationer på lige så tilfredsstillende måder, hvilket hjalp dem og jer til et spring fremad i udvikling. Jeres indre styrke og gamle visdom fra disse erfaringer er grunden til, at I blev valgt til at hjælpe Jordens folk, mens så mange andre frivillige ikke blev valgt. Alle lysvæsner ærer jeres vedholdenhed på denne ofte svære mission og støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge