Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 2. december 2020


Matthew Ward — 2. december 2020

Denne juletids tanker og følelser; covid-19: statistikker, masker, tests, vaccine; oprør blandt borgere; valgsvindel i USA; GESARA; umiddelbart forestående forandringer; ubetinget kærlighed

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Hvor meget denne juletid adskiller sig fra tidligere år og dominerer tankerne og følelserne i jeres verden. I stedet for at holde juletraditionerne i hævd og fejre julen med familie og venner, sørger mange over deres kære, som de ikke fik lov at sige farvel til, og over at måtte undvære at gå til kirkelige begravelser. Vi føler ligeledes tristhed over, at jeres år 2020 slutter i denne højtidelige stemning.

Kære, I kan holde ånden lysende i denne juletid, som fejrer kærligheden, det gode i jeres liv og verden, og dele med dem i nød og fattigdom. Når I handler på disse følelser, som opløfter jer og alle, som jeres omsorg berører, kan I besøge glædelige juletider gennem jeres minder. Hvis elskede personer ikke længere er sammen med jer, kan I glædes på deres vegne - de lever i en vidunderlig verden med fantastisk aktivitet og mangfoldighed.

Jordens energipotentiale afspejler også samfundets andre primære tanker, følelser og handlinger. De gælder først og fremmest covid, derefter uro i flere og flere lande og USA's præsidentvalg. For at tale om disse situationer, vil vi begynde med en læsers spørgsmål, som er i tankerne hos alle, som ved, hvad der er bag "pandemien".

"Bør lysarbejdere ikke undlade at bære mundbind på offentlige steder og nægte at blive testet for COVID-19 for at hjælpe med at sprede bevidstheden om sandheden om det? Hvorfor stiger tilfældene af smittede kraftigt? Hvad kan vi gøre, hvis vaccinationer bliver tvungne, når en vaccine kommer?" Hvis der kræves mundbind af arbejdsgivere eller ved besøg i offentlige bygninger, ville vi aldrig foreslå, at I udsætter jer selv for problemer ved at undlade at overholde reglerne. Men sænk mundbindet og træk vejret naturligt, så ofte som I kan.

Medmindre jeres arbejde kræver, at I bliver testet, vil det at undgå testning forhindre muligheden for at blive sat i karantæne, når I ikke har sygdommen (falsk positiv). Det er ikke, fordi covid-tilfældene stiger i rekordantal, det er statistikkerne, der gør det. Testene er en del af det store bedrag. Nogle tests er lavet til kun at komme ud som positive, andre er lavet til at påvise vira, der forårsager forkølelser og "normal" influenza, og alle disse positive prøver erklæres for at være covid-19. Statistikkerne medtager også alvorligt syge, hvis død påstås at være forårsaget af "komplikationer af covid".

Der er sandelig reelle covid-tilfælde, og brugen af mundbind er stærkt medvirkende. De forhindrer en normal vejrtrækning, svækker derved immunforsvaret og skaber modtagelighed for forskellige former for sygdom. Hvis personer med svækket immunforsvar er sammen med en, som har covid, kan de blive smittet.

Illuminati regner ikke kun med smitterisikoen for at holde deres "pandemi" kørende. Deres mediers uophørlige dækning, inklusiv kraftig stigning af tilfælde og formaninger fra "autoriteter" til at bære mundbind og holde social distance, er et mange-ægget sværd. Energien fra tanker og følelser omkring covid øger dens energetiske masse og forlænger derved sygdommens tilstedeværelse. Stigende antal tilfælde verden over fremkalder frygt i befolkningen, som ikke ved, at statistikkerne bliver kraftigt overdrevet. Frygtenergien svækker kroppens naturlige immunitet og øger sårbarheden over for sygdomme. Og, af størst betydning for de mørke bag denne svøbe, giver frygtenergien, som de genererer, dem den "føde", de har brug for, for at overleve.

De høje vibrationer i det lys, som I udstråler, hjælper med at modvirke frygtens lave vibrationer. Og som befolkningen fokuserer på at genvinde kontrollen over deres liv og levebrød, vil optagetheden af covid fortage sig, og dens energi vil aftage, indtil den ikke længere eksisterer.

Mange firmaer, der har travlt med at udvikle vacciner, er en anden del af bedraget. Vacciner, der er stærke nok til at slå mennesker, der har helbredsproblemer, ihjel, blev forberedt, før virusset blev sluppet løs for et år siden, og selve planen om denne "pandemi" begyndte for ti år siden.

I tillæg til at lægge langsigtede planer kan Illuminati plapre op om, hvad de gør, fordi de tror, at en frygtsom, føjelig offentlighed ikke vil bemærke det. For eksempel navnet på deres seneste sygdom covid-19: cov - certificate of vaccination (vaccinationspas) - id - identifikation, og det betyder, at I kan identificeres ved hjælp af en programmeret nanochip, som findes i injektionsvæsken - 19, fordi det er den 19. corona-virus stamme.

Vi ser ikke, at vaccinationer bliver obligatoriske verden over. Der er tale om først at vaccinere sundhedspersonale og andre, hvis arbejde er vigtigt, men om det sker, afhænger af, hvor snart sandheden om "pandemien" bliver afsløret, og den enkle behandling af covid, som nu er blevet forbudt af Illuminati, som har kontrol over medicinalindustrien, bliver taget i brug. Det vil komme, men vi ønsker allerede nu at lette jeres sind. Forskere i extraterrestriske specialstyrker har formindsket vaccinens giftighed og slettet chippens sporingsprogram, som var beregnet til at registrere alt, hvad I gør, hvor end I befinder jer og til syvende og sidst at kontrollere, hvad I laver, og hvor I tager hen.

Spredningen af covid kan blive en faktor, da borgere i flere lande demonstrerer mod deres regeringer, men roden til den vidtspændende utilfredshed er udbredt korruption, tyveri af nationale finanser, stor fattigdom, undertrykkelse af borgerrettigheder og uretfærdige retssystemer. Demonstranternes vej vil bevæge sig i den ene og den anden retning, men gradvist vil demonstrationer i alle lande resultere i gavnlige forandringer i alle livets aspekter. At leve frit og med glæde med et robust helbred og overflod er skæbnen for Jordens civilisation.

Utallige energistrømme hvirvler rundt om disse nationale situationer og "pandemien", men strømmene vedrørende det amerikanske præsidentvalg er de vanvittigste i energipotentialet. Trods benægtelse af valgsvindel i optællingsprocesserne er der beviser på det modsatte. Valgsvindel er ikke nyt i dette lands (USA) valg - eller i andre landes valg - og når sandheden om sidste måneds valg kommer frem - og det kan ikke vare meget længere, før det kommer frem - vil det ryste landet i dets grundvold, og dermed forbundne reaktioner vil brede sig over hele kloden.

Intet i jeres historiebøger indikerer, at lige siden kolonierne blev uafhængige af briterne (år 1776), har USA, som betegnes som et demokrati, men faktisk er et selskab, været styret og drevet af Illuminati inden for og uden for regeringen. Gennem operationer fra denne og andre baser har de udøvet deres magt i hele verden.

Det omfatter den globale økonomi, som til dels måles gennem aktiemarkederne, som blot er et røgslør og afspejler myriader af computer transaktioner uden noget monetært fundament. Børsspekulationer, valutahandler, Illuminatis ejerskab af det amerikanske centralbanksystem, presning af penge ud af den blå luft, ågerrenter på kreditkort, huller i skattelovgivningen og skuffeselskaber har gjort det muligt for et utal af millionærer og milliardærer at blive ved med at blive rigere på bekostning af det stigende antal af hjemløse, sultende og fattige, og en alvorligt ødelagt, forurenet planet.

At bringe denne uretfærdige og uholdbare situation til ophør er grunden til, at sjæle uden for Jorden, ledet af St. Germain, har arbejdet med visionære personer på Jorden for at udtænke NESARA, nu kaldet GESARA [Global Economic Security and Reformation Act. Mere info kan du evt. læse her > https://gesara.news]. Selvom det er amerikansk lovgivning, er den grundlaget for verdens transformation, og når sandheden om det amerikanske valg bliver afsløret, kan ikrafttræden af dens bestemmelser for alvor begynde. Alt, hvad der sker for offentlighedens øjne og bag kulisserne, vil sætte gang i omfattende, tvingende nødvendige forandringer. Der vil være midlertidig modstand og forvirring, men intet kan forhindre Jordens kurs mod hendes pragt i den Gyldne Tidsalders fylde.

"Matthew siger 'vi støtter jer med ubetinget kærlighed'. Hvis det er forskelligt fra kærlighed eller kærlighed-lys, så bed ham venligst om at forklare forskellen."

Lad os begynde med at sige, at ubetinget kærlighed er Skaberen, den ultimative kraft i kosmos og Kilden til alt i kosmos. Fra Sin perfekte tilstand udfoldede Skaberen Sin essens af ren kærlighed og lysenergi og skabte de første sjæle, ærkeenglene.

På et tidspunkt gav Skaberen dem den frie vilje til at bruge Sin energi til at føre deres egne ideer ud i livet, og Den gav alle efterfølgende sjæle den samme gave. Det er med kærlighedens og lysets energi, at alt i eksistens er blevet, bliver og for altid vil blive samskabt.

Således er kærlighed og lys de "kraftfulde værktøjer", så at sige, givet af Skaberen til alle sjæle. Hvordan de bruger disse kræfter i fysiske og åndelige levetider, er deres frie viljes valg - den anden del af Skaberens gave - og uanset valgene - er alle sjæle for evigt en del af Skaberens energetiske essens. Kort sagt, I er ubetinget kærlighed, og I bruger kærlighed og lys til at manifestere, hvad I vil.

Manifestationer på denne station sker med forenet høj intention, men de er ikke perfekte. Ingen manifestation kan være det - kun Skaberen Selv er perfektion. Vi kan imidlertid støtte jer med Dens ubetingede kærlighed gennem vores intention om, at denne kraftfuldeste kraft i kosmos hjælper jer på jeres jordiske rejse.

Lad os nu tale om kærlighed og lys eller kærlighed-lys - de er den samme energi, blot udtrykt på forskellig måde - i verden i dag. Energien er af en intensitet, som ikke er set på planeten, siden dens skønhed og renhed gjorde den til kronjuvelen i dette univers, og den fordriver alt baseret på mørke, så Jordens og hendes folks sår kan blive healet. Om I kaldes lysarbejdere, lyskrigere, stjernefrø eller vejvisere, vækker I og alle andre frivillige fra andre lande folkene på Jorden, så healing kan komme til dem, og de kan heale deres verden.

Lad os et øjeblik tale om de "mystiske" monolitter, som dukker op og forsvinder. De materialiseres og dematerialiseres af medlemmer af rumskibsbesætninger for at bebude begyndelsen på Jordens civilisation, som er ved at gøre fremskridt i spirituel og dagsbevidst bevidsthed. [Se evt. videoer her > https://bit.ly/3mZOe87]

Elskede søstre og brødre, I vil savne mange traditionelle julefejringer og sammenkomster, men I behøver ikke at savne rørende og hjertevarm julemusik. Når I hører eller synger disse velkendte ord, så lad jeres hjerter udsende de opløftende vibrationer i "Joy to the World". [Lyt evt. her > https://www.youtube.com/watch?v=VDmIddF7DfQ] og "Peace on Earth, good will to men” [Lyt evt. her > https://www.youtube.com/watch?v=UNbdiU1HzUs].

Gå ind i det nye år med tillid og glæde. Den verden, I har hjulpet Jordens folk med at samskabe i lineær tid, blomstrer i kontinuummet - I har allerede sejret med jeres mission!

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Note fra Suzy: Julevelsignelser til jer alle. Lyset, vi udstråler, vil hjælpe til, at 2021 bliver et meget bedre år! - Suzy

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge