Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 4. januar 2021


Matthew Ward — 4. januar 2021

2012-2020; kommende forandringer; Illuminatis kontrol ophører; opvågnede sjæle, fremskridt; fri vilje; covid situationen; lysarbejdere

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Alt, hvad der er sket siden slutningen af 2012, da Jorden forlod de sidste rester af tredje tæthedsgrads energi, har været det grundlæggende arbejde, så at sige, for afsløringer, der vil komme frem i år.

Hvis I kunne se jeres verden fra vores udsigtspunkt, hvor vi kan se, hvad I tænker på som fortid, nutid og fremtid, ville I være forbløffet over forskellen, siden Jorden nåede fjerde tæthedsgrad for otte år siden. Det, vi ser "fra dengang", er lys, der opretholdes i nogle få spredte områder, andre har små lommer af blinkende lys, og store områder har kun sporadiske glimt. Siden da er lyset vokset støt over hele planeten, idet gnister til stadighed skyder op som fyrværkeri, og når vi ser Jordens "nære fremtid", gløder hun bogstaveligt talt.

Lad os nu fortælle jer om, hvad der for øjeblikket rører sig, idet tumultagtig aktivitet i energipotentialet afspejler, hvad der sker på planeten. Nogle offentligt kendte udviklinger og retshandlinger bag kulisserne på verdensscenen indvarsler enden for et mørkt herredømme gennem årtusinder. Mørket, som var i gang med at slå Jorden ihjel for mindre end et århundrede siden, bliver fuldstændigt erstattet af lys, den samme kraftfulde energi som kærlighed; og i jeres år 2021 vil I se forandringer, som længe har været nødvendige, så civilisationen kan gøre fremskridt og blomstre.

Forandringer vil ikke komme uden modstand, måske især i USA, hvor Illuminati er sikre på at motivere dem, som er uvidende eller misinformerede, til at fordømme udviklinger som politisk partiskhed. Det er de ikke. I de kommende uger og måneder vil forskellige handlinger gøre en ende på dette hemmelige selskabs kontrol, som har anbragt sig selv i USA’s regering, kort efter den blev etableret af den spirende nations grundlæggere.

Det højeste universelle råd havde til hensigt, at de nyligt forenede kolonier skulle være et fyrtårn for resten af verden, et strålende eksempel på, hvordan mennesker fra forskellige lande, religioner og kulturer kan leve harmonisk, respektfuldt og produktivt og bygge en stor nation. Det var det modsatte af, hvad Illuminati havde til hensigt, og deres marionetter gik i gang med at skabe splid, fjendskab, intolerance og social diskrimination, mens immigranter strømmede ind i landet.

Som år og årtier gik, kontrollerede Illuminati, som var godt og solidt etableret i Washington, DC, ikke kun livet i USA, de iværksatte eller influerede ligeledes i høj grad det, som skete andre steder, fra borger-, internationale og verdenskrige til finansiering af despoter, ved at drive narkotikahandel og ødelægge økonomier. Det bliver der sat en stopper for en gang for alle, og bestemmelserne i GESARA/NESARA vil der blive handlet på for at gøre en ende på bedrageri, korruption, fattigdom og alle andre uretfærdigheder verden over.

Den opgave, som er intet mindre end en verdenstransformation, vil ikke være gennemført på et øjeblik. Illuminati er en sejlivet flok og vil ikke bakke ud graciøst eller give let slip på deres uretmæssigt erhvervede formuer for at højne levestandarden for milliarder og til genopretning af naturen. Det stadigt stærkere lys understøtter imidlertid en stærk international styrke af militære tropper, enkeltpersoner i regeringer og den private sektor, og ekstraterrestriske styrker, som er forenet i et fælles mål: total ødelæggelse af Illuminati imperiet.

I årtusinder har mørke hjerter og sind haft kontrollen over masserne ved at holde dem hen i uvidenhed om sandheder og inddele dem i grupper, de manipulerede til at tro, at andre grupper, om de var forskellige på baggrund af religion, kultur, social status, politik, race eller økonomi er "mindreværdige". Højere oppe på bedrageriskalaen ændrede de radikalt historiske optegnelser og udtænkte religiøse regler for at berige sig selv og have kontrol over folkene ved at adskille enhver fra Gud undtaget hans enbårne søn, Jesus, i kristendommen, og de fabrikerede også usandheder om hans liv videregivet i biblen.

Oplysningens daggry befinder sig i Jordens nære horisont, og har rejst sig af asken af uvidenhed og splittelse udtænkt af de mørke. Når klarhed kommer ud af forvirring og beslutsomhed ud af modstand, kan folkene gøre fremskridt i spirituel og dagsbevidst bevidsthed. Ikke alle vil vælge at gøre det, og det er ok - enhver sjæl vælger sit eget væksttempo.

Men flertallet af civilisationen vil begynde en spændende erindringsrejse, hvor bevidstheden åbner op for viden på sjæleniveau. De vil huske, at enhver person er et guddommeligt suverænt væsen, en udødelig sjæl skabt af og ud fra Skaberens ubetingede kærlighed. De vil huske deres evige forbundenhed med alle andre livsformer på planeten og alle andre sjæle i dette univers; at dyr også er sjæle, og de hjælper menneskeheden med at lære at leve i harmoni med alt i naturen. Folkene vil opdage deres evne til at kommunikere telepatisk og andre evner, som vil gøre dem i stand til at samskabe Jordens Gyldne Tidsalder til fulde.

Elskede lysarbejdere, hvis jeres sjælekontrakt ikke indbefatter at leve i den tidsalder, vil I få en plads ved ringsiden, hvor end I er og kan observere panoramaet, hvor denne glorværdige æra udfolder sig. I vil vide, hvordan jeres dedikation og vedholdenhed hjalp folk med at manifestere, og være glade over, at I var blandt de frivillige, som blev valgt til at deltage.

"Jeg har hørt, at 'kollektive sjæle' har udviklet sig så meget, at de ikke længere bruger den frie vilje. Vil ophør af den frie vilje være en del af den Gyldne Tidsalder på Jorden, så ingen kan forårsage lidelse for andre?" Lad os først sige, at civilisationer af kollektive sjæle befinder sig på et udviklingssted, hvor deres enstemmige frie viljes valg er at leve i kærlighed, glæde og harmoni og at hjælpe andre civilisationer, som også ønsker at leve på den måde. I deres kærlighed for Gaia og hendes bosatte sjæle reddede de livet på planeten for ca. 80 år siden ved at tilføre den lys, og de har fortsat med at stråle lys for at hjælpe jer i jeres mission med at hjælpe befolkningen med at vågne op.

Jeg vil et kort øjeblik kun tale på egne vegne. Jeg har besøgt flere af disse civilisationer, hvoraf nogle er fysiske væsner og andre har valgt ikke at være legemliggjort. Kærlighedens intensitet, som gennemtrænger alle disse sjæle og deres verdener, ligger langt over, hvad jeres ord kan beskrive.

Nuvel, en livfuld del af livet i Jordens Gyldne Tidsalder vil være den fri vilje, som både er en gave fra og en kosmisk lov dekreteret af Skaberen: enhver sjæls medfødte ret er brugen af Dens energi til at samskabe, hvad som helst sjælen ønsker. I kan ikke omgå gaven eller loven, og I ville heller ikke ønske at gøre det! Fri vilje er drivkraften, der fører til glade, kærlige forhold; større viden gennem selv-opdagelse og akademisk forskning; nye foretagender, eventyr og udforskning; friske ideer, eksperimenter, innovationer og fremskridt. Fri vilje til at gøre, hvad I vælger, er det, der gør hver levetid spændende, tilfredsstillende og meningsfuld. Og i den Gyldne Tidsalder vil ingen ønske, at nogen lider, endnu mindre forårsage det.

I henhold til Gud var Skaberens forventning, at sjæle ville ønske at bruge Dens energi til at manifestere glædelige oplevelser for dem selv og andre. Men ærkeenglen Lucifer og nogle af hans englefølgere brugte deres frie vilje til at sammensætte ikke-beslægtet genetisk materiale for at lave uhyrlige væsner - dette blev mørkets indtog i kosmos. Senere brugte nogle stærke sjæle - Lucifers "faldne engle", så at sige, som ikke vendte tilbage til lyset sammen med de andre engle, som vendte tilbage til lyset - deres frie vilje til at manipulere svagere sjæles DNA for at forårsage sygdom, aldring og tab af hjernekapacitet, og de indprentede tilbøjeligheden til grusomhed over for hinanden og dyrene.

Længe før planeten blev kaldt Jorden, inkarnerede civilisation efter civilisation med stærkt nedgraderet DNA der, og de mørke kræfters marionetter inkarnerede specifikt for at holde disse civilisationer fanget. Den heraf resulterende negativitet gjorde, at Gaias planetariske legeme sænkedes fra høj femte tæthedsgrad til dyb tredje og blev hængende der. At hjælpe med at frigøre planeten og dens beboere fra mørk fangenskab er den mission, lysarbejdere meldte sig frivilligt til at påtage sig.

Kære søstre og brødre, vi ved, I har mødt forhindringer, udholdt modgang og har haft perioder med modløshed for at hjælpe Jordens folk med at nå til dette tidspunkt i en ikke før set æra i dette univers. Vi ved, mange af jer er trætte og modløse. Livet i en tredje tæthedsgrads verden kan være meget svær under "normale" omstændigheder, og i næsten et år er det "normale" blevet vendt på hovedet, så at sige. De nuværende restriktioner, der påvirker livet og udkommet, vil ikke blive det "nye normale", som nogle autoriteter siger; og med foretagsomhed, opfindsomhed og god vilje vil personlige og nationale økonomier sandelig komme på fode igen - stadigt stigende vibrationer vil være jeres stærke allierede, når tingene vender til det bedre.

For at tage fat på andre spørgsmål om "pandemien" er påstanden om, at statistikkerne eskalerer, fordi virusset er muteret til en stamme med en langt større smitsomhed, grundløs. Tests bliver designet til at påvise virusser, der forårsager forkølelse og "sæsonbestemt" influenza, andre tests registrerer kun positive. Ingen af disse er gyldige resultater, men alle tælles som covid-tilfælde.

Dødsfald på grund af andre sygdomme bliver stadig tilskrevet covid, så statistikkerne kommer til at synes alarmerende. Tabet af en elsket person, hvad grunden end er, er sørgeligt for familien og kære venner, dog begrædes dødsfald på grund af covid af mainstream medierne som tragedier, og der gives ingen omtale af det store antal, der dør af sult, sygdomme på grund af dårlig levestandard og mangel på tilstrækkelig lægehjælp. Alle disse dødsfald er personlige tragedier for alle, som elsker disse mennesker.

Personer, som fik sygdommen for måneder siden og stadig er ved at komme sig eller fik alvorlige følgevirkninger, havde allerede helbredsproblemer inden, måske ikke erkendte og ikke diagnosticerede, og virusset forværrede dem så. Som nævnt i tidligere budskaber har forskere i ekstraterrestriske specialstyrker stærkt formindsket virussets styrke før dets frigivelse fra laboratoriet; derfor forlænger - eller forhindrer - virusset ikke helbredelsen for folk, som ikke havde fysiske problemer, før de fik covid.

Hvis I har et sundt helbred og et stærkt immunsystem, behøver I ikke være bekymrede, hvis jeres egen eller familiemedlemmers eller venners arbejdsgivere kræver vaccination. De ekstraterrestriske forskere formindskede også vaccinens giftighed, så vidt som de kunne. Hvis de havde fjernet alle patogene vira – ja, hvis de havde fjernet selve sygdommen – ville det være blevet opdaget af producenterne. Forskerne slettede også programmeringen i nanochipsene i injektionsvæsken, som ville have slavebundet samfundet, og ingrediensen, som kan ændre DNA’et, vil blive elimineret, når kulstofbaserede cellestrukturer bliver krystallinske.

På trods af den anden "bølge" med covid og endnu en nedlukning - eller måske netop på grund af denne - erstatter vrede og bitterhed hurtigt frygten for virusset. Selvom disse følelser udsender lave vibrationer, er frygt allerlavest, og det er, hvad de mørke ønsker, at I genererer i overflod. Frygt svækker immunsystemet, gør folk mere modtagelig for covid og alle andre sygdomme; men af langt større vigtighed for de mørke er, at frygtenergien er livsvigtig for selve deres eksistens, og frygten, som de regnede med, ville stige, bliver i stedet mindre.

Vi ved ikke, hvornår sandheden om virusset, statistikkerne og vaccinen vil blive afsløret. Disse informationer vil blive offentligt tilgængelige uden for internettet, men mainstream medierne rapporterer måske ikke om det, før de hovedansvarlige kommer i retten.

Vi ved heller ikke, hvornår covid vil løbe ud i sandet. Som alt andet i eksistens er sygdommen energi, og jo mindre energi den gives gennem tanker og følelser, jo hurtigere vil den fise ud. Føl jer venligst opmuntret af, hvad vi har fortalt jer, så giv ikke mere af jeres tanke energi til coronavirus-19.

Elskede familie, I lever i den mest dynamiske tid, Jordens civilisation nogensinde har oplevet, og jeres vedholdenhed i lyset har været uvurderlig for at få det til at ske. Alle oplyste væsner i dette univers ærer jer og støtter jer med ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge