Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 3. august 2020


Matthew Ward — 3. august 2020

Specialisters informationer vedr. Covid-19, oppustede statistikker; infiltrering af fredelige demonstrationer; reptilmennesker og ”greys”; engle; ”walk-ins”; kloner; besøgende, bosættere fra andre civilisationer; lysgitteret

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Det, vi ser i Jordens energipotentiale, kan sammenlignes med spændingen ved uophørligt fyrværkeri. Det er en afspejling af aktiviteten på planeten, idet opvågnede sjæle kaster årtusinders åg af mørk dominans af sig.

Corona-virusset og protestbevægelser er den primære aktivitet, og først vil vi tale om virusset. Faktuel information kommer fra et stigende antal lægelige specialister, som tager bladet fra munden og taler om virusser, vacciner, masker, immunsystemet, behandling til covid-19 patienter og oppustede statistikker om tilfælde og dødsfald tilskrevet sygdommen.

Det, vi kan fortælle jer, og som de ikke kan, fordi de ikke har videnskabelige beviser, er, hvorfor sygdommen atter stiger voldsomt i regioner, hvor den var faldet kraftigt. De mørke, som slap virusset løs i Kina for flere måneder siden, har sluppet mere løs; og folk, hvis immunsystem er blevet svækket på grund af frygt for at få sygdommen, karantæne, økonomiske problemer, arbejdsløshed og regler om at bære maske, er nu modtagelige for sygdommen, i modsætning til for nogle måneder siden, hvor de ikke var modtagelige for den. En anden kilde til stress er adskillelse fra familien på hospitaler eller familiemedlemmer, som døde uden trøst fra deres kære ved deres side.

Det er ikke overraskende, at jeres mainstream medier skriger 'konspirationsteori' ad sandheder, der kommer frem, men I undrer jer måske over, hvorfor så mange i sundhedssektoren råder til overholdelse af 'myndighedernes' retningslinjer for jeres og andres 'sikkerhed'. Nogle, som kender sandheden, er 'med på' løgnene, nogle bestikkes til tavshed, nogle er bange for at åbne munden og et stort antal ved måske ikke det, som virologer, immunologer, epidemiloger og andre videnskabelige specialister ved.

Illuminatis kontrol over livet på Jorden omfatter uddannelse fra første klasse til universitetet og doktorgrader, og ingen informationer indgår i standard medicin- og farmakologiske pensa, der kunne pille ved det faktum, at det hemmelige samfund øger deres formuer via det medicinske establishment og Big Pharma. De er en fast bestanddel af deres mål om at udrydde det meste af verdens befolkning og blive betjent af de overlevende.

De har set deres engang magtfulde globale netværk blive flosset og verdensdominans glide dem mere og mere af hænde. De havde desperat brug for coronavirusset for at få dem tilbage på sporet, men i stedet for millioner af døde dagligt hæver folk rundt om i verden stemmen i forening om manglen på ordentlig sundhedspleje, som fattige og farvede mennesker længe har måttet finde sig i.

Og den internationale gruppe, som har påtaget sig den monumentale opgave at rydde jeres verden for al mørk aktivitet, nærmer sig og er ved at omringe Illuminati. Vi ved ikke, hvornår arrestationerne vil ske, men lige så snart de begynder, vil covid-19 løbe ud i sandet, og aldrig igen vil Jordens folk blive udsat for sådan en svøbe.

Det er meget beklageligt, men ikke uventet, at urostiftere infiltrerer fredelige demonstrationer mod racisme og dens dybe uretfærdighed. Lad ikke Illuminatis værk ude af betragtning i dette heller - de støtter urostifterne økonomisk. Denne gruppe af personer, som føler sig berettiget til at herske verden, som startede to verdenskrige og mange borgerkrige og har kontrolleret den globale økonomi i et århundrede, er blevet reduceret til at betale lav-niveau håndlangere til at ødelægge ejendomme og lange ud efter fredelige demonstranter og ordenshåndhævere. Og selv det virker ikke. Det vil ikke afspore bestræbelser fra lokalsamfund til hele samfund på at gøre en ende på uretfærdigheder, der har stået på alt for længe.

Forandringer vil komme på mange fronter, og i nogle lande tidligere end i andre. Men de stadigt stigende vibrationer, som lige så stille vil eliminere snæversyn og intolerance, vil også fælde tyranniske ledere og få mandsdominerede kulturer, hvor kvinder behandles som ejendom, til at smuldre.

Og nu, at vide, hvad der sker på Jorden, er vigtigt, lige så vigtigt er det at kende til vores universelle familie. Jeres spørgsmål og kommentarer viser misforståelser, og vi er glade for at tage fat på disse.

Jo, reptilmennesker lever på Jorden og nogle er 'mørke', men det er ikke sandt, at hele reptilracen er 'mørk'. Mange reptilmennesker, inklusiv nogle, som lever blandt jer, befinder sig i lysets styrker, og der findes reptilmenneske-menneske hybrider der og andre steder. Reptilmenneske DNA har aspekter, menneskelig DNA ikke har, bl.a. større evne til at bruge den mentale kraft - en sådan brug er f.eks. at kunne skifte fra en fysisk fremtoning til en anden. [Budskabet af 24. juni 2009 indeholder en oplysende præsentation af en reptilmenneske flådekommandør.]

De væsner, I kalder 'små grå' [eng: ”Greys”], er ikke reptilmennesker. De er en humanoid race fra Zeta Reticuli, og de har ikke indgået en aftale med den amerikanske regering, som ville give dem lov til at bortføre mennesker til eksperimenter. Medlemmer af en specifik civilisation lavede i stedet før-fødsels aftaler med sjæle, som ville inkarnere på Jorden og give dem vævsprøver, som havde evnen til at føle følelser, hvilket disse væsners genetiske sammensætning mangler. [Budskabet af 20. november 2017 indeholder baggrundsinformation om aftaler på sjæleniveau og efterfølgende begivenheder, der førte til, at de grå lever under jorden.]

Extraterrestriske civilisationer er ikke engle - sjæles frekvenser i englerigerne er så høje, at de er ren energi. Men nogle i de lavere riger kan vælge at inkarnere i en opvågnende verden for at være eksempler på menneskehedens bedste kvaliteter eller for at gøre et meget kort besøg med et specifikt formål, måske for at lede en vildfaren person tilbage til et velkendt sted. Og enhver person på Jorden har en skytsengel eller portvogter, som er personens livslange beskytter. [Budskabet af 5. december 2010 har flere informationer om engle.]

'Walk-ins' kommer ikke fra en anden civilisation. Nirvanas sjæleoverførselsprogram forbinder sjæle der, som ønsker at gå ind i en krop med en sjæl på Jorden, som ønsker at forlade deres krop. Når to sjæle indgår aftale om overførsel, går den ene i kroppen ind i åndelivet og den anden i Nirvana går ind i kroppen.

Et eksempel i stort skala på sjæle, der hjælper sjæle, er det, I kalder 'walk-ins', hvilket er langt mere udbredt end i nogen anden periode på planeten. De oprindelige sjæle, som lever i kroppene på jorden, opfylder deres sjælskontrakter, som indebærer uro eller sygdom eller stor nød, og de sjæle, som indvilliger i at gå ind i kroppene, tilfører disse kroppe lys og vilje til at overvinde de svære betingelser og fortsætter for at fuldføre deres grunde til at inkarnere. Fordelen for de sidstnævnte sjæle er, at de i mange tilfælde går ind i en voksen krop som allerede har tilegnet sig akademisk og erfaringsmæssig læring, en løbende start så at sige, for at det kan lykkes for dem på de valgte måder at hjælpe med at manifestere den Gyldne Tidsalder. [Uddrag fra budskabet af 20. januar 2009]

'Walk-ins' går ikke ind i kloner, da kloner ikke har nogen sjæl, som de kan indgå en overførselsaftale med. Men en udviklet sjæl kan vælge at gå ind i en klon og har i sjældne tilfælde også gjort det. Nogle få sjæle er blev klonet mod deres vilje, derefter myrdet; og stik imod Illuminatis forventninger fortsatte de sjæle, som var gået ind i klonerne, de 'rigtige' personers gode arbejde så vidt som muligt. [En omfattende forklaring om kloningsprocessen af mennesker og grunde til, at det er blevet brugt på Jorden, findes i budskabet af 12. oktober 2016.]

Nogle af jeres videnskabsmænd konkluderer, at hvis intelligent liv eksisterer andre steder i jeres eller en anden galakse, forhindrer afstanden rejser til Jorden. Måske skulle de genoverveje teorien om, at livet startede i havet. Hvis det er tilfældet, hvor kom så de encellede amøber og paramecia fra, som satte det i gang? Hvordan opnåede nogle af disse mest rudimentære livsformer bevidstheden til at forandre sig til andre former, bevæge sig op på land og blive til lavere abelignende arter, som sidenhen udviklede sig til mennesker?

Medlemmer af utallige civilisationer er kommet til planeten gennem lange tidsaldre. Mange rumskibe er i stand til at rejse med ultrasonisk hastighed, nogle ved deres egen bevidsthed og avancerede sjæle rejser med tankens hastighed. De kan besøge en hvilken som helst verden, hvor vibrationsniveauet er kompatibelt med deres eget, og hvis de ønsker det, materialisere en krop, som passer ind i pågældende civilisation.

Væsner, som kender deres multi-dimensionelle evner, kan materialisere, dematerialisere, levitere og manifestere gennem visualisering. Eksempler er statuerne på Påskeøen, Stonehenge og andre steder; geoglyfferne i Perus Nazca ørken; pyramiderne, som forankrer energi i et globalt lysgitter og tjener som fyrtårne for rumskibe; og oldgamle vægge og bygninger mange steder, som er bygget af kæmpestore sten, der passer perfekt sammen.

De negative effekter fra planetens første besøgende, en gruppe fra Lyren, som søgte efter guld, eksisterer stadig på jorden i dag. De tog afsted uden at have fået tilladelse af det Intergalaktiske Råd, og derved overtrådte de de universelle love. De havde ikke indgivet en anmodning om ret til at drive minedrift, fordi de ikke ønskede at dele et evt. guldfund, og de udnyttede og mishandlede den subhumane race, som de tog med sig til at udføre minedriften. Deres bedrag, grådighed og grusomhed medførte lave vibrationer på den tidligere uberørte, strålende planet dengang kendt som Shan eller Terra, og som blev betragtet som en juvel i universet.

Og det bringer os til de mørke kræfter, som ikke er begrænset til en civilisation. Det drejer sig i stedet om et massivt kraftfelt af lave tankeformer, som bugter sig gennem dette univers, hvor som helst lave vibrationer tiltrækker det. Personer i enhver civilisation, som har tilbøjelighed til grådighed, bedrag, grusomhed eller kontrol, udsender lave vibrationer, som tiltrækker dette kraftfulde felt. Dets energi forstærker disse træk, indtil personernes samvittighed ophører med at fungere, og deres lys dæmpes til den inderste gnist, der er selve deres livskraft, og de bliver derved mørkets marionetter.

Fra oldtiden og frem har folk fra avancerede verdener besøgt eller bosat sig på planeten. Nogle af de første ankomne parrede sig med de primitive befolkninger, efterkommerne af racen bragt hertil af Lyranerne. Det gav racen et spring i intelligens, og bevidsthedsniveauet højnedes gradvist i efterfølgende generationer. Andre 'forædlings' programmer blev også designet til genetisk at opløfte planetens permanente befolkninger.

Der kom også medlemmer fra 'mørke' civilisationer, som havde en ondsindet indflydelse, men ingen findes mere i den nuværende population. For ca. 50 år siden med jeres opfattelse af tid omsluttede lysets styrker Jorden med et beskyttende lysgitter af høje vibrationer (= the grid). Før lysgitterets etablering forlod de mørke kræfter jeres solsystem, fordi lys er ødelæggende for dette kraftfelts sammensætning, og de mørke extraterrestriskes lave vibrationer kan ikke bryde igennem gitterets stråleglans. Det er de lave vibrationer i den frie viljes valg hos personer født på Jorden, der førte til, at de blev 'mørke'.

Besøgende fra andre verdener gennem de sidste mange år omfatter St. Germain, som er ophavsmand til de fleste af NESARA's bestemmelser. Han, Ashtar og en af Sanandas personligheder kommer lejlighedsvist for at konferere med ledere i den internationale gruppe, der arbejder for at befri planeten for alle mørke aktiviteter, og andre extraterrestriske kommer for at tilbringe tid med venner, som lever i Himalaya bjergene eller Andes bjergene. Alle disse besøgende har højere vibrerende niveauer end der er fremherskende på Jorden, og under deres korte tid der, styrker de sig selv med lysenergi, så de ikke bliver indfanget i planetens tæthed.

Vi ønsker, vi kunne give jer en tidsramme for Afsløring, men det kan vi ikke, fordi intet har ændret sig, siden vi talte om det for noget tid siden:

Som nævnt i tidligere budskaber havde det højeste universelle råd tidligere ansvaret for tidspunktet for ankomst og præsentation, og nu har Gud ledelsen. Gud lettede rådet for det tunge ansvar at beslutte, hvornår Jordens folk er psykologisk klar til at se rumskibe lande i stort tal og til at hilse på usædvanligt udseende væsner. Gud vil sige START!, når mødet kan ske med velkomst, ikke frygt, og Han er lige så ivrig efter den glædelige begivenhed som alle os, der ved, at det vil ske. [Budskabet af 29. december 2012]

De myriader af måder, hvorpå andre civilisationer hjælper jer og Jorden, vil fortsætte lige så længe der er behov for det, og elskede brødre og søstre, når tiden er inde, vil I møde andre medlemmer af vores universelle familie. [I budskaberne af 21. august 2009 og 23. april 2011 taler flere extraterrestriske om deres civilisationers hjælp.]

Alle lysvæsner i dette univers ærer jer for jeres vedholdenhed på en rejse, som har krævet masser af stædighed, tålmodighed og urokkelig tro på kærlighedens kraft.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Note fra Suzy: Jeres positive tilkendegivelser af budskaberne er meget meningsfulde for mig - tak!


Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge