Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 2. juli 2020


Matthew Ward — 2. juli 2020

George Floyd’s død; protester mod racisme; coronavirus opdatering; Bill Gates og dr. Anthony Fauci blandt de ansvarlige; hvem er Q og Qanon; redning af børn fra underjordiske baser; rituelle menneskeofringer; følelser; kærlighed

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Især når I bliver oversvømmet med nyhedsrapporteringer om uroen rundt omkring i verden, er det vigtigt for jeres mentale, fysiske og åndelige sundhed hyppigt at ånde dybt ind, derefter ånde langsomt ud for at frigøre stress, så den ikke hober sig op og forårsager ubalance. Kære familie, brug venligst et øjeblik nu og gør det for jer selv. Tak!

Og nu, to globale situationer, der holder Jordens energipotentiale i opildnet aktivitet. Lad os først tale om protesterne mod racisme og politiets overdrevne magtudøvelse, som begyndte i USA og hurtigt brød ud i mange andre lande. Vigtige forandringer starter ikke med ledere, men med folkets krav.

I har måske set filmklip af George Floyds død og har bemærket nogen usædvanlige omstændigheder: Politimanden, som havde sit knæ på hr. Floyds hals, så "tanketom" ud, da han kiggede på den person, som filmede ham, og de tre politimænd, som stod ved siden af, så ud til at have lille interesse i, hvad der foregik.

I selve det sekund, hvor hændelsen begyndte, ændrede disse fem sjæle og andre deres sjælekontrakter, som var aftalt før fødslen, så de kunne tage del i hændelsen, som de gjorde. Politimændenes tilsyneladende mangel på følelser og hr. Floyds mangel på frygt var effekten af deres underbevidste bearbejdning, idet de handlede i overensstemmelse med deres netop indgåede aftale om deres nye roller.

De handlede, som de gjorde, for at kaste racisme op på den globale scene på en så dramatisk måde, at dette fordærvelige aspekt hos menneskeheden ikke længere kan blive fejet til side. Jordens civilisation kan ikke avancere spirituelt og bevidst, før uretfærdigheden i systemisk snæversyn ophører, så samfundet kan heale.

Den anden globale situation er den fortsatte fortælling om corona-virusset. Når man tænker på, at de fleste nationale grænser er lukket for rejsende, kan I spørge jer selv, hvordan denne sygdom kan være brudt ud i lande, som tidligere har været fri for den. Det er sket på samme måde som i Kinas Hunan provins - virusset blev sluppet løs fra droner, eller i nyligt smittede lande måske ligeledes ved sprøjtning af afgrøder fra fly.

Selvom disse to områder er vidt forskellige (Kinas Hunan provins og de lande, som først for nylig har haft deres første corona tilfælde), var de begge Illuminatis hovedmål for at slippe virusset løs. Sammen med stor luftforurening er Hunan overfyldt med 5G teknologi, hvis stråling er skadelig for kroppe; begge omstændigheder skader immunsystemet og gør befolkningen modtagelig for en smitsom sygdom i luftvejene. Folk i de lande, hvor covid-19 for nylig er brudt ud, er lige så sårbare. De har lav immunitet på grund af eksisterende sundhedsproblemer forårsaget af fejlernæring og dårlig levestandard.

Den store stigning i antallet af tilfælde og dødsfald i USA var forudsigelig. Masker forhindrer en normal åndedrætsfunktion, og det påvirker kraftigt immuniteten. Stress påvirker ligeledes immunsystemet negativt, og en stor del af stressen er forårsaget af "bliv hjemme", massearbejdsløshed, økonomiske problemer, børnepasning for forældre, som er nødt til at gå på arbejde og udmattelsen hos hospitalspersonale og førstehjælps personale.

De, som står bag pandemien, vil gerne have jer til at tro noget andet, så der peges fingre ad de mennesker, som ikke bærer masker eller ikke holder den "sociale distance" eller ad forretninger, som åbner for hurtigt. Et andet aspekt af det stigende antal er, at tilfælde og dødsfald på grund af utallige helbredsproblemer usandt rapporteres som tilfælde og dødsfald, der skyldes covid-19 eller komplikationer heraf.

I modsætning til hvad det måske ser ud til, at de mørke vinder denne runde, er det ikke tilfældet. De graver blot deres egen grav dybere, så at sige. Sandheden om det laboratorie-fremstillede, patenterede corona-virus kan ikke holdes skjult for offentligheden meget længere. At fjerne vidnesbyrd på internettet fra personer, som kender sandheden, forhindrer ikke opslag af andre sandfærdige informationer, og at betegne det som "konspirationsteori" vil heller ikke gavne de mørke.

Til læsere, som har spurgt, om Bill Gates og dr. Anthony Fauci er blandt de ansvarlige for pandemien? Ja, begge er dybt involveret. Ligeså er CDC (Centers for Disease Control and Prevention; USA’s version af Danmarks Sundhedsstyrelse), hvis "retningslinier" ofte bliver pålagt befolkningen.

Nu om Q og Qanon. I henhold til Nirvanas overvågere af Jorden er Q nogle få personer, som har indgående personlig viden om "Deep State", det hemmelige selskab, vi kalder Illuminati og andre refererer til som Cabalen, Én Verdensorden, Skyggeregeringen og andre navne. Qanon, er en løst allieret gruppe af personer, som efterforsker eller har personlig viden om informationer, som ikke umiddelbart er tilgængelige for offentligheden. De følger Q's gådefulde beskeder på en internetside og fortolker dem med varierende grad af nøjagtighed. Fordi alle disse personers hensigt er at afsløre de mørke, bliver informationer, der kommer fra Q eller Qanon, latterliggjort som "konspirationsteorier".

Mainstream medierne er kontrolleret, informationer på internettet er en blanding af autentiske og falske, og de sociale medier er et arnested for meninger blandet sammen med fakta, så vær kritisk over for informationer fra alle kilder. Spørg indad - sandhederne, I søger, findes på sjæleniveau.

"Jeg har hørt, at jeres præsident [USA's præsident Trump] har beordret militæret til at ødelægge underjordiske baser, hvor de fandt mange børn i bure og befriede dem. Spørg venligst Matthew, om det faktisk er sket".

Nirvanas overvågere kan ikke bekræfte, at redningsordren kom fra præsident Trump, men det er sandt, at militærtropper har befriet hundredevis af børn, som blev holdt fanget i Illuminatis kolossale underjordiske baser, derefter ødelagde de baserne. Børnene modtager hjælp fra læger og psykologer.

Det mest djævelske af al mørke på planeten er satanisk tilbedelse. Ud over at kidnappe tusinder af børn verden over til ritualer, besvangrer satanister ligeledes kvinder, de holder tilfangetaget, så deres spædbørn kan blive ofret.

For æoner siden indprentede de mørke kræfter uerfarne sjæle ideen, at menneskeofringer "behagede eller formildede guderne", og for tusinder af år siden udførte Jordens civilisation ofringer. I nyere århundreder har Illuminati brugt disse ugudelige handlinger for at skabe den frygtenergi, som de har brug for som næring til overlevelse, og de tror, at indtagelse af kropsdele fra ofringerne giver dem ubegrænsede kræfter.

En anden læser, som skrev om dette emne, spurgte: "Er det bedre at holde sig ude af alting og lade folk være glade og lykkelige (inklusiv mig selv), eller er det bedre at oplyse folk?" Hvor chokerende sandheden end er, må den blive vidt kendt, så der bliver sat en stopper for disse ubeskrivelige skikke og for at de involverede mørke personer kan blive stillet til ansvar for deres forbrydelser mod menneskeheden. Oplysningerne er tilgængelige på internettet, og vi opfordrer jer til at gøre andre opmærksomme på det.

Vores svar til det følgende uddrag af en e-mail gælder altid, men med de opildnede følelser omkring det, der foregår i jeres verden, er det særligt relevant nu: I det daglige familieliv oplever vi endeløse følelsesmæssige konflikter og uro, som ofte går ud over glæden ved livet. Tab af kontrol over følelserne fører uundgåeligt til uønskede konsekvenser. Så hvorfor fik vi følelser, når fornuft i de fleste tilfælde er en langt bedre overlevelsesmåde?

Først siger vi, at Jorden universelt er kendt som en fortræffelig skole, specielt fordi den giver de bedste lektioner i følelser, og sjæle fra utallige civilisationer vælger at inkarnere der, så de kan overvinde lavt vibrerende følelser og erstatte dem med højt vibrerende.

Kære, vi ved fra vores egne levetider i verdener, der slipper fri af tredje tæthedsgrads lænker, at det er uhyre udfordrende altid at være positiv og tillidsfuld.

I kommer fra civilisationer, hvor kun glæde, venlighed, ærlighed, generøsitet, tilgivelse, taknemmelighed og andre følelser med høje vibrationer eksisterer. Og nu befinder I jer her midt i Jordens emotionelle spektrum, som spænder fra utålmodighed, vrede, skuffelse, trusler, modløshed, håbløshed, pessimisme, frustration til frygt. At fordrive disse negative følelser ved at udstråle lyset i højt vibrerende følelser for at inspirere Jordens folk til at manifestere den bedre verden, de ønsker, er grunden til, at I valgte at være der, hvor I er.

Ja, sandelig, fornuft er indbefattet, men I behøver ikke at undgå følelser for at have en god dømmekraft, tage kloge beslutninger og bruge jeres sunde fornuft. Desuden ville et liv uden følelser være et trist, hult liv. Det ville afskære jer fra glæden, når et nyt familiemedlem bliver født. Spændingen ved et succesrigt foretagende. Fryden over at se naturens seværdige skønhed. Glæden over en vens besøg. Sympati for dem, der sørger, empati for dem, der kæmper. Fornøjelsen over dyrs selskab. Værdsættelse af andres loyalitet over for jer og taknemmelighed over hensyn og venlighed.

Hvorfor nævnte vi ikke kærlighed? Fordi kærlighed er langt mere end følelser - kærlighed er, hvad sjæle er lavet af. Elskede søstre og brødre, kærlighed er, hvem I er! De høje vibrationer i de førnævnte følelser er udtryk for den kærlighed, I udstråler, som det lys, der understøtter alle bestræbelser på at være med til at skabe Jordens Gyldne Tidsalder.

Vi ærer jer for jeres vigtige tjeneste i dette kolossale foretagende. Med ubetinget kærlighed, den kraftfuldeste kraft i dette univers, har vi støttet jer hele vejen på jeres jordiske rejse.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge