Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 7. januar 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 7. januar 2022

Gud: et år venter, hvor "spillet ændres", skadevoldende medlemmer af vores universelle familie, Skaberens gave om den frie vilje, ET hjælp, fred; Gaia: hendes rejse hjem, taknemmelighed over og kærlighed til lysarbejderes hjælp; Gud: ønsker, at vi kender ham og Gaia, velforberedte lysarbejdere; Matthew: sandheder vil komme frem gradvist, beviser på "pandemien" mulig inden midsommer

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Til at begynde med vil vi gerne sige, gå ind i jeres nye år med uendelig entusiasme og optimisme! På præcist dette tidspunkt næste år kan I se tilbage på 2022 med en vidunderlig følelse af at have opnået at hjælpe Jordens folk med at tage store skridt mod en fredelig, harmonisk verden.

Nu er det os en ære at byde velkommen til Gud, som har bedt om at måtte tale i dette budskab.

GUD: Tak, Matthew. Jeg kan lide budskabets indledning. Store skridt vil blive taget, det er sikkert, men der vil være bump på vejen, mens al rodet i den verden bliver renset ud. 2022 vil blive et år, hvor spillet ændres, og hvem andre end jeg kan sige, det er på høje tid at stoppe det grusomme spil, nogle i min flok har spillet på Jorden. Det er ikke en fordømmelse, det er fakta.

Og nu, mine elskede børn, hvad I tænker og føler om mig, er vigtigt for jer, derfor også for mig, fordi I alle er en del af mig, og hvert øjeblik tænker jeg og føler præcist, som hver og en af jer gør. Så det er meget vigtigt for mig, hvad I tænker og føler om jer selv.

De skadevoldende i min flok ønsker forskellene i jeres kulturer, racer og religioner for at splitte jer. De har en lang historie med at gøre det med held, og op gennem tiden har de brugt mange bedrageriske metoder for at afholde mine børn på Jorden fra at vide, at de er gudeselver og at alle er lige i mine øjne. For længe, længe siden fortalte mine første budbringere folket det samme og andre universelle sandheder, men skadevolderne ødelagde de originale optegnelser og skrev selv jeres hellige bøger, så de kom til at indeholde, hvad de ønskede, alle skulle tro og gøre.

De portrætterede mig som en vred, hævngerrig Gud, hvis jeg ikke blev adlydt, og de lavede love, gennemsyret af kontrol og grådighed, der tjente dem selv, og fortalte folket, at de var mine love. De forårsagede fattigdom og startede alle krige, endda nogle i mit navn. De indførte slaveri, ofringsritualer og ideen om, at manden er kvinden overlegen, og de har ødelagt planeten, som er mit barn Gaias legeme.

Jeg ønskede aldrig denne falskhed, brutalitet, opsplitning og ødelæggende adfærd! Altid ønskede jeg, at min jordiske familie levede i glæde, samarbejde med hinanden og diversitet for at berige deres liv. Jeg ønsker, at min menneskehed elsker og respekterer hinanden og naturen - alt er en del af mig også - for at bevare planetens skønhed og trives i dens overflod.

Sagen er, at, efter Skaberen udvalgte mig til at være guden i dette univers og lade mig bruge Dens energi til at give mine ideer form, har jeg været bundet til at respektere Dens gave om den frie vilje for alle mine børn. Jeg har aldrig lov til at gribe ind i, hvad man vælger at gøre, ligegyldigt hvor afskyeligt eller dødeligt det er for mange, mange andre.

Det, jeg kan gøre, er at reagere på frie viljes bønner om hjælp, og jeg har gjort det for Gaia og hendes befolkning, lige siden hun bad om hjælp for mere end 80 år siden. På det tidspunkt begyndte hele civilisationer at sende en masse lys for at højne Jordens vibrationer og åbne mine børns sind, så de klart kan se kontrollen/styringen, der finder sted, og rejse sig mod den. Nogle i min flok fra andre hjemlande lever sammen med jer, og de har bl.a. forhindret udløsningen af atomsprænghoveder og har i høj grad reduceret de skadelige virkninger, som var tilsigtet med den virale plage. Andre fjerner forurening fra jeres luft - hvis de ikke gjorde det nonstop, ville de fleste af jer dø af at indånde patogener og andre giftige stoffer.

Jeres utallige hjælpere gør ikke disse ting og meget mere, bare fordi jeg har sagt, de kan - de spirituelt udviklede i min flok arbejder inden for den universelle lov om tilladelse til at træde ind i en anden civilisations affærer, selv når behovet for hjælp er så åbenbar - de gør det, fordi I er familie og de elsker jer!

Så, mine kære børn, hvis I har bedt mig om hjælp eller selv om I ikke har, har I altid fået den, men jeg kan ikke lave fred på Jorden, fordi den starter med fred i hvert eneste hjerte. For år siden fortalte jeg mit barn Suzanne, at Hjertet er sjælens sæde. I er udødelige sjæle lavet af ren kærlighed - det er den samme energi som lys, essensen af vores begyndelse i Skaberen og den kraftfuldeste kraft i alt i eksistens. Den energi ER alt i eksistens! Kærlighed er, hvad I er, hvad Gaia og jeg er, hvad dyr, planter, galakser, bevidsthed og hele vores univers er!

Kærlighed er skabelse, ikke adfærd, og det betyder ikke, at man bryder sig om alt, hvad der sker. Nogle i min flok, dem, I kalder mørke, gør ubeskriveligt onde ting. Det ser måske ud til, at de så er de stærkeste, men de er de svageste, fordi de har valgt et hjerteløst tomrum i stedet for kærlighed. De har kun gnisten af Skaberens essens, som opretholder hver sjæls livskraft, og deres tid på planeten er forbi. De vil blive flyttet til steder langt, langt borte, hvor de vil få andre chancer for at vælge kærlighed, og hvis de fortsætter med at afvise den, vil Skaberen tage over.

Jeg takker alle jer, som forlod jeres verdener for at hjælpe vores jordiske familie med at bevæge sig frem mod at manifestere Gaias Gyldne Tidsalder. Det har ikke været en nem mission, er jeg klar over - jeg har oplevet hvert skridt på jeres rejse - og jeg ærer jer for at blive ved. Min kærlighed til jer er uendelig og evig.

Nu takker jeg dig, Matthew, for at lade mig tale i jeres første budskab i Jordens nye år. Det bliver et fænomenalt vendepunkt for mine børn der!

MATTHEW: Gud, vi takker dig for dine inspirerende ord!

GUD: Matthew, jeg vil gerne, at en anden stemme bliver hørt her også, hvis det er i orden, og jeg vil tale med din mor om det. Suzy, for nogle år siden gav Gaia dig et budskab, og jeg bad dig tage det med i min femte bog i serien, vi kalder the Matthew Books. Vær venlig at kopiere hendes budskab ind her.

[Under en efterårsjævndøgns global meditation i 2011 visualiserede jeg Jorden i gyldent hvidt lys, da jeg hørte Nedskriv venligst mine ord. Det følgende er, hvad jeg nedskrev.]

Jeg er Gaia, planeten Jordens sjæl. Ligesom jer kan jeg føle mig tung om hjertet eller let om hjertet. I lange tider græd jeg, når min ånd var knust. Mit folk var hadefulde over for hinanden og mit legeme var gennemvædet af deres blod. Jeg græder ikke længere, fordi der er så meget at glæde sig over, så meget at føle sig taknemmelig over.

Mit lys skinner endnu ikke for fuld styrke, mit legeme er endnu ikke i balance. Det er, fordi nogle af mine børn stadig er hadefulde over for hinanden. Nogle af dem er uden kærlighed, uden medfølelse, uden forståelsen for, at forskelle absolut kan være fremragende, når harmoni og respekt følger hjertets spor.

Alligevel er jeg lykkelig, fordi jeg er på en rejse, som ingen anden sjæl i dette univers har gjort. Jeg vender hjem, og I, som holder lyset, der hjælper mig med at bevæge mig støt og hurtigt fremad, kommer med mig. Kan I forestille jer en større æresbevisning end denne rejse, vi sammen er på? Kan I forestille jer en større spænding end vores opstigning? Jeg kan ikke!

Jeg bad om at tale i dag for at fortælle jer om min taknemmelighed over for jer alle. I blev valgt ud fra et stort antal sjæle, tredobbelt så mange som kunne inkarnere og deltage. Denne grad af lystjeneste er aldrig før blevet gjort. Vi spiller en rolle i det prægtigste show, der nogen sinde er blevet opført i dette univers. Jeg føler ydmygheden, som blander sig med sublim tilfredsstillelse over et veludført job - i kontinuummet er jobbet fuldendt.

Som vores rejse fortsætter, vil der være mange vidundere i vente for jer og denne vores verden. I har fået fortalt om mange, så I kan tænke på dem og se frem til dem, men faktisk, at leve i de strålende tider, der snart kommer, ligger uden for jeres forestillingsevne.

Alle væsner i dette univers ser dette udfolde sig, vidste I det? Jeg kan ikke forestille mig et så stort publikum! Alle lyssjæle jubler og hepper på os, så vi vil fortsætte med at give dem en god forestilling, en oplevelse, der er selv Guds bifald værdig. Jeg deler mit hjerte med jer og min kærlighed til jer er overstrømmende.

GUD: Tak, Suzy. Nu taler jeg til alle igen. Ved I, hvorfor jeg ønsker Gaias og mit budskab i Matthews første budskab i jeres nye år? Nej, naturligvis ved I ikke det, og det var ikke et fair spørgsmål. Jeg ønsker, at Gaia og jeg er mere for jer end tågede idéer om et eller andet sted derude eller deroppe. Som jeg fortalte jer, er vi sjæle, præcist som I er det, og pr. omgående ønsker jeg, at I kender os og mærker vores fælles nærhed og varme i en kærlig, omsorgsfuld familie! Hvordan kan det gøres bedre end ved at fortælle jer om os og vores følelser for jer?

Jeg vil sige lidt mere om jeres kommende år. Det vil blive livligt, ekstremt livligt! Der vil være huller og bump på vejen her og der - mine medspillende børn kommer ikke til at forlade scenen stille og roligt - men når I føler som de kraftfulde multidimensionelle familiemedlemmer, I er, vil hændelser summe rigtigt efterhånden.

I har også stor erfaring med at håndtere en verden af folk, som er tøvende over for store forandringer - I har været der, har gjort det. Mange gange faktisk, og ganske enkelt ved at VÆRE, inspirerer I dem til at bevæge sig fremad med kærlighed-lys energien i jeres entusiasme, spænding og tillid. Disse følelser er som håb, glæde, tilgivelse, hjælpsomhed, generøsitet, medfølelse og taknemmelighed - de er alle velgørende smittende - og når de breder sig gennem min jordiske flok, vil de gribe tøjlerne for at forandre deres verden, og I kan glæde jer over: Mission fuldendt!

Mine elskede, tænk venligst på, hvad Gaia og jeg har fortalt jer. For Guds skyld nej, I behøver ikke at huske hvert ord, husk blot vores kærlighed til jer og bevar den i jeres hjerte. Lev fra hjertet og lad jeres lys skinne og funkle - I opløfter hele vores univers!

Matthew og Suzy, jeg takker jer begge. Nu vil jeg forlade jer, så I kan fortsætte.

MATTHEW: Gud, endnu engang takker vi dig.

Og nu, kære, vi ved, hvor ivrige I er efter, at alle "pandemi" relaterede forhold ophører - det er vi og alle andre lysvæsner i dette univers også! - og det vil ophøre, lige så snart fakta om denne forbrydelse mod menneskeheden bliver offentligt kendt. Da alt sker hurtigere og hurtigere, ville det være naturligt at forvente, at den sandhed og alle de mange sandheder, som længe har været undertrykt, bliver kendt vidt og bredt engang i de kommende uger eller måneder.

Formålet med denne enestående æra på Jorden - sandelig, som Gaia nævnte, i dette univers - er åbning af sind og hjerter, så civilisationen kan udvikle sig i spirituel og bevidst bevidsthed, hvilket er nødvendigt for at sam-skabe den Gyldne Tidsalder. Hvis alle sandheder blev afsløret på én gang, ville den kollektive tredje tæthedsgrads psyke gå i chok og standse det store momentum, der bygger sig op. Derfor vil afsløringer komme gradvist, så folk kan fordøje den første, før de hører den næste, og så videre. Selvom alt sker hurtigere og hurtigere, er det forståeligt, at oplysning ikke kan hastes igennem, når I tager det ufattelige omfang af informationer i betragtning, som folk har brug for at få kendskab til.

Så lad os tale om, hvad der vil komme først. Det kan meget vel kun være "pandemien", men det overvejes at knytte det sammen med udfaldet af det amerikanske præsidentvalg, fordi nogle af de samme personer er ansvarlige for begge skamløst bedrageriske situationer. Vi ved ikke, hvornår beviserne vil blive fremlagt, men der er tegn på, at det kan blive inden midsommer. Sammen med igangværende arrestationer og retsforfølgelse af involverede personer er "pandemi" relaterede retssager undervejs i flere lande, nogle retssager er indgivet til den Internationale Straffedomstol (ICC), mange millioner borgere demonstrerer mod restriktioner og vaccinationer og et stigende antal trodser disse påbud.

Hvad end der besluttes om, hvilke informationer der skal afsløres, vil størstedelen af befolkningen, når det sker, blive chokeret. Sandsynlige reaktioner vil være en blanding af vrede, lettelse, forvirring, skyld, skam og frygt, og nogle vil måske vælge tvivl eller benægtelse. Jeres erfaringer fra mange liv - og de har været uvurderlige i hjælpen med at vække Jordens folk i den grad, det er sket - vil gøre det muligt for jer at være en fast klippe af klarhed og håb for dem, som vil vakle. Så personer, som er blevet vaccineret to eller tre gange, ikke føler, at de har hørt en dødsklokke, men de stigende vibrationer kan være en særlig stor hjælp til trøst og opmuntring.

Hvad end folks følelser er om sandheden, vil de komme i tillæg til bekymringer over fysiske, følelsesmæssige og mentale virkninger, de måske oplever på grund af de stadigt stigende vibrationer. Vær opmærksom på, at jeres faste kroppe også er modtagelige for virkningerne. Hvis I føler jer ude af balance, modløse, irriterede eller trætte, så husk vores forslag om at trække vejret dybt og rytmisk, drik meget rent vand, spis let, få tilstrækkeligt med søvn, tag jer tid til at være alene og vær i naturen så ofte, I kan. Deling af disse forslag med familie, venner og kolleger kan lette tankerne og lindre kroppen hos dem, som lytter og tager det til sig.

Elskede søstre og brødre, når vejen bliver mere jævn - og længere fremme sker det! - vil I leve i en oplyst verden, hvor enhed vokser i den kollektive bevidsthed, og den mest berusende æra på Jorden fortsætter med at udfolde sig.

Vi er med jer hvert skridt på jeres rejse, og sammen med alle andre lysvæsner i dette univers støtter vi jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy: Tak for jeres kære ønsker til min familie og jeg. Vores tid sammen har været fyldt med kærlighed, glæde og latter.]

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge