Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 3. februar 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 3. februar 2022

Virkninger af accelerationsmode; fremskridt; introspektion; informationer, folk har brug for at vide

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os begynde med at citere en del af en e-mail, min mor modtog for nylig: "Jeg troede, jeg ville føle mig opstemt, fordi Jorden er i accelerationsmode, men jeg er endnu mere stresset end jeg plejede at være." Den kære sjæl, som skrev det, nævnte også grunden til, at hun har det på den måde. Vi ønsker at tage fat i det problem, fordi mange andre har det på lignende måde som hende. De har måske ikke viden om accelereret energi eller faktiske årsager, men de er bekymrede over de samme verdensanliggender.

Til at begynde med vil vi sige, at det er første gang i æoner, at Jorden befinder sig i sådan en rig mænge af lys, og denne øgede intensitet forstærker alle følelser, positive og negative, og øger tempoet i alle forehavender.

Mange, mange millioner, som lever og dør under hårde omstændigheder, fuldfører deres tredje tæthedsgrads karmiske valg endnu hurtigere end de kunne have gjort det uden accelererede vibrationer. Når de går over til åndelivet, vil de vide det og være taknemmelig over det hurtige tempo.

Virkningerne af katastrofale storme og brande forårsaget af teknologi er de samme som hvis de var Moder Naturs værk - de renser planeten for negativitet, så den ikke hober sig op. Jo hurtigere teknologien bliver anvendt til gode formål i stedet for onde formål, jo hurtigere vil der ikke være brug for rensning i stor skala.

Der kommer ingen 3. verdenskrig. Mainstream mediernes reportere offentliggør de skræmmende informationer, de bliver givet i stedet for hvad der faktisk sker. Nationale ledere, som er Illuminati eller deres marionetter, bliver afsat, og befolkninger, som med magt blev adskilt efter 2. verdenskrig, bliver genforenet.

Selvom mainstream medierne stadig er under Illuminatis kontrol, sker andre bestræbelser på at befri jeres verden for mørke hurtigere end tidligere.

"Pandemien" fortsætter, fordi energien hos milliarder af menneskers tanker og følelser om den "nærer" sygdommen og "tanker" de personer "op", som bevidst lyver om den. Modreaktionen - mod fysiske, psykologiske og økonomiske ødelæggende krav - som vokser i fuldt firspring, understøttes af det nye energiniveau og vil fremskynde enden på "pandemien".

I de få måneder, siden accelerationsmodet blev indledt, er handlinger for at befri jeres verden for Illuminati lykkedes med større og større held. Nogle i de resterende øverste rækker i denne ondskabets pyramide, som gik i skjul, bliver fundet, andre er hoppet af og samarbejder nu med ledere i bevægelsen, der arbejder på at gøre en ende på fattigdom, korruption og krigsførelse og på at genoprette natur og miljø. Den energetiske intensitet tilskynder den slumrende befolkning til at vågne op og føle sig inspireret til at deltage i transformationen af deres verden.

Kære, når skræmmende tanker ændres til optimistiske, fortrøstningsfulde og fredelige tanker, følger lignende følelser efter - gør venligst det for jeres egen skyld! Og husk, fred i verden begynder med fred i hvert eneste hjerte.

Det er også en ideel tid for at kigge indad og forvisse sig om, at jeres karaktertræk, adfærd og opfattelser tjener jeres bedste interesser. For eksempel, er I bange for at de kommende forandringer vil påvirke jeres ansættelse, finansielle aktiver eller andre ressourcer negativt? Tillader I andres forventninger til jer at afgøre jeres beslutninger? Er I vrede på personer, I føler, har behandlet jer uretfærdigt eller føler I skyld over at have gjort andre ked af det?

Vurderer I andres ideer som værdiløse, når de er forskellige fra jeres? Giver I energi til trivielle sager og glemmer at bruge loven om tiltrækning til jeres egen fordel? Lader I jer selv blive trukket ind i verdensanliggenders dramaer i stedet for at iagttage dem? At være iagttager udelukker ikke medfølelse, empati og omsorgsfuld hjælp på de måder, I kan give, det inkluderer dem, fordi det er "kærlighed i aktion".

Hvis I genkender jer selv i nogle af disse holdninger og tilgange til situationer og ønsker at lave en U-vending, vil de hurtigt accelererende vibrationer være jeres stærke allierede i processen.

"Jeg håber, denne nye hastighed vil vække hele befolkningen, så de kan stige op sammen med Jorden!" Det ville sandelig være et prægtigt udfald, men det er ikke sandsynligt, det vil ske. At vågne op er ikke et spørgsmål om hastighed, det er et spørgsmål om at absorbere lys, og selvom lys strømmer ind i planeten i et omfang, der ikke før er set, afviser mørkets marionetter stædigt at favne det.

"Hvordan vil accelerationen påvirke tendenserne? Vil mindre helbredsproblemer blive for hurtigt større til at behandling kan være effektiv?" Ved guddommelig nåde og extraterrestrisk hjælp bliver tendenser ikke påvirket gennem accelerationen, og helbredsproblemer vil blive påvirket på samme måde, som de altid er blevet. Kroppens celler i kemiske, elektriske, hormonale, metaboliske, kredsløbs-, respirations- og immunsystemer og alle organer og knogler er stærke eller svage i henhold til den lysmængde, personen absorberer, og det bliver bestemt af, om deres tanker, følelser, handlinger og intentioner udsender høje eller lave vibrationer.

"Matthew sagde, 'afsløringer vil komme gradvist'. Hvordan kan folk gøre fremskridt bevidst og åndeligt, hvis de ikke kender sandheden om alt?" Det er sandelig et logisk spørgsmål. Lad os svare ved at bede jer om at forestille jer, hvordan I ville have det, hvis I hørte hele det følgende på én gang:

I er en guddommelig udødelig sjæl og veksler mellem hundreder og tusinder af fysiske og åndelige levetider. I er ikke en person, der har en sjæl, I er en sjæl lavet af ren kærlighed-lys energi, der lever i en krop, der er specifikt udformet til de personlige oplevelser/erfaringer, I kontraktligt har valgt forud for fødslen. Jeres kontrakt er en del af en aftale med andre sjæle, der deler jeres levetid, men alt dette glemmes, når I og de andre inkarnerer.

Oprindelsen af alt i eksistens i kosmos er kærlighed-lys essensen hos Skaberen, Kilden, JEG ER, Enheden af alt, Totaliteten. Skaberen valgte guderne og gudinderne, som ville manifestere deres respektive universer og herske over dem. Der er syv universer, og i denne er der ingen himmel eller helvede. Den universelle lov om fysik fører personers æteriske legeme og psyke til det område i åndeverdenen, hvor energien svarer til personens energi i det netop overståede liv. Akasha optegnelser, som er ubrydelige, indeholder hvert øjeblik i sjælens forskellige levetider.

Alt, som eksisterer, er energi, som svinger på en eller anden frekvens, intet er fast. Som alt andet i eksistens udsender tanker, følelser og ord vibrationer. Videnskab og ånd er én og samme kosmiske bevidsthed. Jorden er en organisme, som omfatter menneskeheden, dyrene, planterne og Devariget, og alle er uadskilleligt indbyrdes forbundne sjæle som dele af universet øverste væsen. Klipper, jord, ild, vand, luft, vind og selv fabrikerede ting har forskellige niveauer af bevidsthed.

Hvad der sker i dette univers, påvirker alt andet alle andre steder. Det, I tænker på som tid, er i virkeligheden forskellige energetiske planer. Virkeligheden er det tidløse kontinuum, hvor alt er en række af begivenheder, som sker samtidigt. Den universelle lov om tiltrækning sender det tilbage, som er i jeres tankers og følelsers fokus, til jer fra den kollektive bevidsthed. Det er på denne måde, at alle personer sam-skaber deres liv og kollektivt sam-skaber verden. Sam-skabelse er at bruge Skaberens energi til at give jeres idéer form og virkeliggøre dem.

Utallige civilisationer er åndeligt, bevidsthedsmæssigt og teknologisk langt, langt mere udviklede i forhold til folk på Jorden. Nogle lever på moderskibe, som har højt udviklet bevidsthed og er kilometer i diameter. Jorden er omgivet af små rumskibe, og nogle extraterrestriske lever på planeten. Mange gange i planetens historie har folk fra andre civilisationer boet der.

For nogle år siden tvang et kraftfuldt lysgitter bygget af udviklede civilisationer de mørke kræfter væk fra Mælkevejen. De mørke kræfter er et massivt energetisk kraftfelt, som bugter sig gennem universet og tiltrækkes til personer og civilisationer med tendenser for grådighed, grusomhed og magt. Disse personer og befolkninger bliver kræfternes marionetter.

Marionetterne på Jorden har haft kontrol over regeringer, global økonomi, banker, religioner, vestlig medicin, uddannelse, handel, transport, kommunikation, selskaber, underholdningsindustri, retssystemer, landbrug, energikilder, militære styrker - alt, som påvirker livet i jeres verden. De starter krige, begår ugerninger, forårsager sygdom, fattigdom og hungersnød, skaber splittelse og intolerance og indsætter usandheder i religioners hellige bøger.

To former for opstigning, planetarisk og personlig, er undervejs og ligeså er verdens transformation. Kampen mellem lys og mørke, som sker i lineær tid, er allerede vundet af lyset, og i kontinuummet blomstrer Jordens civilisation med stor glæde.

Dette virvar af informationer står ikke i prioriteret rækkefølge eller er godt udtrykt, og vi har uden tvivl glemt mange områder, hvor faktuelle informationer må erstatte skamløst bedrag og mørkets bevidste hensigt med at holde masserne hen i uvidenhed. Men det ville bestemt være nok til at overvælde selv de stærkeste sind, hvis det hele blev præsenteret på ét seminar.

Elskede brødre og søstre, hvis I ikke var klar over, hvor omfattende jeres viden er og hvor begrænset den jordiske civilisations er, så gør I det nu. Og hvis I nogensinde har tænkt over, hvorfor alle lysvæsner i dette universe ærer jer for jeres vedholdenhed mht. jeres mission, så ved I det bestemt nu.

Med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed støtter vi jer hvert skridt på jeres jordiske rejse.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge