Home > > Matthew Ward — 9. januar 2020

Matthew Ward — 9. januar 2020

Brandene i Australien (kærlighed og tragedie); bønner, visualisering; ingen 3. verdenskrig; energetiske tilknytninger; USA's præsidenter Obama, Trump; lysarbejdere: udkørthed, opmuntring, vigtighed

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Jeres kalenderår 2020 er begyndt meget voldsomt med brande, der raser i Australien og statslederes sabelraslen i Iran og USA. Som svar på jeres kommentarer og spørgsmål om disse situationer vil vi først tale om de ødelæggende skovbrande.

De er ikke Moder Naturs værk. Brandstiftere er involveret og ligeledes er vejrmanipulationsteknologi, som Illuminati-marionetter bruger til at forhindre kraftig regn og skabe vindstød og skiftende vinde.

Ejeren af den respekterede webside www.goldenageofgaia.com spurgte, om jeg kunne tale om brandene og om hvordan lysarbejdere kan hjælpe. Jeg bad min mor om at kopiere mit svar, fordi bønner og visualisering er anvendelige, når som helst der er brug for kærlighed-lys energi.

På denne station ser vi brandene, der raser i Australien, fra to vibrationsmæssige perspektiver - kærlighed og tragedie.

Kærlighedens høje vibrationer - strømmen af hjælp og medfølelse med alle berørte af brandene - går hånd i hånd med tragediens lave vibrationer - dødsfald, sorg, frygt og ødelæggelse.

Kære brødre og søstre, jeres bønner og visualiseringer vil hjælpe landet og alle dets indbyggere og letter derved Gaias sorg over døden for mange af hendes legemes livsformer.

Bønner, som flyder fra hjertet, udsender kærlighedens høje vibrationer. Det er ligegyldigt, hvilke ord I bruger - intentionen i bønnen er det, der tæller. Visualisering af gyldne regndråber, der gennemvæder Australiens afsvedne jord og slukker brandene, udsender også kærlighedens høje vibrationer.

Tvivl venligst ikke på jeres evne til at manifestere, hvad I ønsker og vid, at når mange har den samme kærlige, omsorgsfulde intention, øges den godgørende effekt hundrede gange. Alle lysvæsner i dette univers stråler konstant kærlighed-lys energi til alle på Jorden.

Tak, Mor.

Sabelraslen vil ikke føre til 3. verdenskrig eller starte en krig i Mellemøsten. Længerevarende konflikter i denne region - religiøse fraktioner mod sekulære, invasioner, fjendskab mellem sunnier og shiitter, hævn for uretfærdigheder i tidligere generationer, mandsdomineret kultur - har rod i fordomme, der er ført videre fra den ene generation til den næste.

Energistrømme med disse lavt vibrerende tilknytninger bliver nu opløst af stigende vibrationer. Under denne "energetiske opløsnings" proces vil der være forvirring, blandede følelser og meget sandsynligt sammenstød, da enkeltpersoner og uberegnelige grupper giver sig af med at "redde deres ansigt" eller hævngerrig terrorisme. Løsning af disse mange komplekse situationer så vel som elskværdige holdninger vil efterhånden komme, da fornuftige samtaler erstatter truende retorik, og det, der tjener det fælles bedste, erstatter ond vilje.

Den følgende kommentar, som ligner mange andre læseres kommentarer eller spørgsmål, har en vis forbindelse med det, vi lige har talt om. "Jeg savner de indsigter, som Matthew og guiderne plejede at give os, om præsident Obama og det ukendte pres, han stod overfor, og ønsker vi kunne få nogle gode råd med hensyn til den nuværende Trump administration."

Fra vores udsigtspunkt ser vi, at præsident Trump, omend ubevidst, ansporer den førnævnte situation i Mellemøsten til fremskyndelse af opløsningen af strømme med mørke tilknytninger. Han er ikke klar over, at nogle af hans tætteste rådgivere og hans allierede, Israels premierminister Netanyahu, er Illuminati-folk. Selvom han fulgte deres råd om at myrde den iranske general Soleimani, modstår han deres pres om at starte en krig med Iran og om at vende sig mod den russiske præsident Putin – både Putin og hans land er blevet uretfærdigt bagtalt af jeres kontrollerede medier.

Bag kulisserne arbejder Hr. Trump med andre indflydelsesrige personer på at stille Illuminati til ansvar for deres forbrydelser mod menneskeheden. Andre mål inkluderer afsløring af sandheden om 9/11 og tilstedeværelsen af andre civilisationer, at gøre en ende på fattigdom og ødelæggelse af planeten og indvarsling af en fredelig verden.

Vi ignorerer ikke jeres negative og forståelige syn på den amerikanske præsident. Vi beder jer blot om, at I anerkender det højere gode, han tjener, omend han er uvidende om energiaktiviteten i Mellemøsten, og at I sætter hans administrations foruroligende politik ind i en sammenhæng med, hvad vi sagde kort efter præsidentvalget i 2016:

Valgresultatet gjorde, at Illuminatis plan om at genindsætte en af deres egne i det Hvide Hus mislykkedes efter i otte år at have bekæmpet en præsident, som kæmpede tilbage i den udstrækning, han kunne.

Planetariske vibrationer vil kun styrke og fremme bestræbelser, der bedst tjener Jorden og alle hendes livsformer; alt i modsætning hertil kan ikke holde længe.

Hårdt vundne rettigheder og fremskridt inden for social retfærdighed kan ikke ophæves. Det er ikke Jordens folks skæbne at gå baglæns, men at gå støt fremad mod fred, gensidig respekt, samarbejde og liv i harmoni med naturen.

Verden, hvor livet er som dette og hvor planeten er genoprettet til sundhed og oprindelig skønhed - den verden, I hjælper med at skabe i lineær tid - blomstrer allerede i fuldt flor i kontinuummet.

Tidligere præsident Obama, den højt udviklede sjæl, som indvilligede i at komme til Jorden og blive USA's præsident, var lysfyldt, da han inkarnerede, og hans lys er ikke blevet en tøddel mindre. Personer, som anerkender denne sandhed, bliver ikke narret af de fotoshoppede billeder og fabrikerede film, som er blevet spredt af mørke personer for at besudle hans karakter.

Hvad, der er sandt, er, at på grund af Illuminatis trusler om at dræbe hans familie, hvis ikke han samarbejdede, gav han efter for krav, som han fik at vide, ikke var til forhandling. En ting var udnævnelsen af Hillary Clinton til udenrigsminister, og en anden var at give sin tilslutning til hende i præsidentvalgkampen i 2016 - truslerne mod hans familie pågår stadig. Et eksempel, hvor Illuminati i Kongressen og udenfor fik deres vilje, var sundhedsforsikringen [eng: Affordable Care Act]. Hr. Obama måtte opgive sin omfattende plan, som omfattede en sundhedsforsikring for alle borgere uanset deres indtægt, og i stedet fremme sundhedsprogrammet udtænkt af ledere i forsikringsselskaber og farmaceutiske firmaer. Panderynker og grånende hår er de fysiske tegn på hans emotionelle og mentale kamp, som krævede, at han kompromitterede sin spirituelle og moralske integritet for at beskytte sin familie.

"Husker Matthew, hvor svært det er at være her? Hvordan tæthedsgrad, tyngdekraft og tid alle vejer så tungt på dem, der arbejder på at være lysfyldte, men som dagligt overmandes af det, som nedbryder os? Jeg tror, jeg er en lysarbejder. At jeg er her for at bære lyset, være kærlighed. Jeg ville gerne tro, at Matthew kan se og føle og forstå, at livets tyngde er ødelæggende. Man føler sig, som om vi er blevet anbragt på en tidslinie, hvorfra der ingen flugtmulighed er, der intet håb er for at rette op på uret. Hele tiden føler man, at vi må arbejde endnu hårdere, og vi er allerede udmattede. Jeg sender dette med taknemmelighed og med bekymring for, at jeg måske ikke er trofast nok."

Dette uddrag af en lang e-mail beskriver denne kære sjæls følelser, som ligeledes udtrykte dem på andre måder og opregnede mange grunde dertil. Andre lysarbejdere har skrevet noget lignende. Hvad end nogen af jer eller I alle oplever, er vigtigt for os - vi elsker jer!

Kære, de beskrevne følelser kommer af optagethed af, hvad I ser som verdens tilstand. Følelsen af håbløshed, at så meget er forkert, at der nogensinde skulle kunne rettes op på det hele, slider ånden ned, og at tænke, at I er nødt til at arbejde hårdere, selvom I i forvejen er udmattede, dræner jer uophørligt for energi. Resultatet af disse livssyn er tungt, fordi de befinder sig inden for tredje tæthedsgrads begrænsninger. Formålet med budskaber fra os og andre lysvæsener uden for planeten er at hjælpe jer med at hæve jer over disse begrænsninger, så det at være lysarbejder gøres med glæde og er tilfredsstillende.

Tænk venligst på, hvor ofte vi har sagt, at blot ved at VÆRE de sjæle, I er, stråler I lys ud i verden. Lige så ofte har vi fortalt jer, at jeres lys vækker Jordens folk og inspirerer dem til at gøre fremskridt med hensyn til at manifestere den verden, de ønsker. Sandsynligvis er det vi oftest siger til jer, at lysvæsner i hele dette univers støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed på hele jeres rejse på Jorden.

På ingen måde underkender vi ubehaget og stressen på grund af nedtrykte følelser - hvad, vi virkelig har forsøgt at gøre, er at hjælpe jer med at undgå eller at fordrive dem. Vi har rådet jer til at have kendskab til verdens anliggender som observatør og ikke at gå ind i sjæles dramaer, som er i gang med at opleve deres karmiske lektioner. Vi har opfordret jer til at bruge den universelle lov om tiltrækning til jeres fordel ved at ændre negative tanker til positive, og vi har givet jer mange midler til at tilpasse jer nemmere fysisk, emotionelt og mentalt til de energetiske forandringer, mens Jorden bevæger sig støt videre på sin opstigningskurs. Og vi fortæller jer om lysets fremskridt, som vi ser fra vores udsigtspunkt, og som I ikke kan se fra jeres.

Og ja, alle os her på denne station husker sandelig verdenstrætte følelser. Som jer har vi meldt os frivilligt til at hjælpe civilisationer, der sidder fast i tredje tæthedsgrad, og i det tidløse kontinuum sker disse livstider samtidigt med lyksaligheden på denne station, således er vi altid bevidste om dem.

Ydermere er vi uadskilleligt forbundet med jer og føler det, I føler. Vi kan imidlertid ikke lade desillusion eller modløshed vare længe, ellers ville det påvirke den overordnede frekvens her i negativ retning - disse og andre lavt vibrerende følelser påvirker også jeres personlige frekvenser negativt. Og overvej lige dette: Gud føler "livets knusende tyngde" i samme forhold, som hver og en af hans børn gør det i hele dette univers. For os er denne intensitet ubegribelig.

I går ind i et år, hvor vejen er spændende og undertiden med bump, da lyset fortsætter med at afdække lommer af mørke i regeringer, den økonomiske sektor, lov- og retssystemer, teknologier og multinationale selskaber. De høje vibrationer, som er den drivende kraft mod fredelige forhandlinger, nedbryder også alt, der er baseret på mørke intentioner. Gerningsmændene vil forsøge at holde det kørende, da de har brug for den kompakte energi for at kunne opretholde sig selv, men deres tid er løbet ud. Mørkets lange styre på Jorden er ved at slutte.

Elskede brødre og søstre, gør store fremskridt med tillid og optimisme. Jeres uvurderlige bidrag til lysets sejr er stadig nødvendig!

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr).

På grund af ændringer i deres politik håndterer Yahoo ikke længere budskaber til grupper. Budskaber fra Matthew sendes nu af en moderator, men det er ikke sikkert, at alle abonnenter modtager dem. Den sikreste måde at læse budskaberne på er på www.matthewbooks.com, hvor de bliver lagt op, arkiveret og altid er tilgængelige.]


Share |