Home > > Matthew Ward — 11. februar 2020

Matthew Ward — 11. februar 2020

Coronavirus; de amerikanske primærvalg; opstigning: planetarisk, personlig; lys; sjælehjælpere

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi udtrykker vores dybe taknemmelighed til den lysarbejder, som var vores gruppes dedikerede formidler af budskaberne gennem 12 år og til ejeren og det tekniske personale, som tilbød deres firmas tjeneste, da Yahoo stoppede med at tilbyde grupper. Min mor tænker om alle disse kære sjæle som "engle på Jorden" - det er de sandelig!

Lad os nu tale om noget helt andet, bekymringer omkring Corona-virussen. Denne laboratoriefremstillede virus er mere potent end dens forgængere - fugleinfluenza, svineinfluenza, N1H1 og SARS - men den vil ikke have mere held med at forårsage en global pandemi end dens forgængere.

Udenjordiske frivillige, som lever blandt jer, har kraftigt reduceret Corona-virussens virkning, ligesom de gjorde med dens forløbere. Så i stedet for at være dødelig for mange millioner, endda milliarder, som det har været hensigten, er symptomerne af denne virus forholdsvis milde. Mange tusinder har fået sygdommen eller har influenzalignende symptomer, men kun personer med alvorligt svækket immunsystem bliver så syge, at de ikke kan komme sig af sygdommen.

At forpurre de mørkes bestræbelser i den henseende er ikke at nægte dem deres frie vilje - de kan stadig fremstille, opbevare og udløse nye virusser. Men efter Ebola og AIDS til dels har været lige så dødbringende og frygtskabende, som Illuminati havde til hensigt, valgte Gaia af hendes frie vilje: Ikke mere ville hendes menneskelige befolkning blive udsat for udbredte sygdomme og død på grund af sygdomme skabt til det formål. I respekt for hendes valg bemyndigede Gud frivillige til at gøre alle efterfølgende virusser så uskadelige som mulige.

Mediernes "pandemiske frygt" er den selvsamme opmærksomhed, som tidligere forsøg fra Illuminatis side på at skabe frygt og død verden over har fået. De er vedholdende, men at forsøge sig på den samme diabolske måde efter gentagne fejlslag er en handling i desperation. De har brug for energien i frygt som drivmiddel, og det var meningen, at deres nyeste virus skulle skabe udbredt frygt i et godt stykke tid, men frygt og mediernes hype vil løbe ud i sandet, som det ligeledes skete med de andre "pandemier".

Ikke desto mindre må samfundet begynde at tænke: Hvordan kan virusser pludselig dukke op ud af den blå luft? Den etablerede lægeverden ved, at virusser ikke svæver rundt i luften i årevis, før de slår til, og Illuminati ved, at deres håndlangere tager virusser, der er på lager, og tilsætter dem i vacciner eller opløsninger, som bliver sprayet ud af lavtflyvende fly. Som alle andre handlinger baseret på mørke intentioner vil også denne få en ende.

Hvad angår primærvalgene i USA, skal vi fortælle jer, hvad vi har observeret i Jordens energipotentiale. Energistrømme omkring kandidaterne i alle stater og nationale racer fortsætter med at zigzagge, fordi vibrationerne, der er registreret hos hver af dem, og de kollektive tanker og følelser omkring dem alle hele tiden ændrer sig. De fleste strømme, som var spinkle i begyndelsen, har mistet terræn, mens andre er taget betydeligt til i styrke. Nogle strømme, som var stærke i starten, er blevet svagere, og af alle de strømme, som er stærke i dette øjeblik, er ingen gået permanent fra "mulig" til "sandsynlig", hvilket går forud for at vinde momentum, som kunne føre til "sikkerhed".

Vi vil tage fat på jeres spørgsmål og kommentarer om opstigning ved at opsummere informationer i tidligere budskaber og forbinde punkterne. Det er vigtigt at forstå opstigning, fordi det er målet for enhver sjæl i ethvert liv, men på ingen måde siger vi, at vores opfattelse gør andre synspunkter ugyldige.

Vi ser opstigning som en proces, et "igangværende arbejde", om I vil, som omfatter utallige begivenheder, der udfolder sig på to fronter. Jordens rejse ind i stadigt lysere energiplaner er planetarisk opstigning; enkeltpersoners fremskridt eller udvikling i spirituel og bevidst bevidsthed er personlig opstigning.

Tæthedsgrad indgår også i disse to måder at skelne på. Selvom dimension ofte bruges for at betegne tæthedsgrad, bruger vi det sidste udtryk, fordi det præcist definerer en fysisk entitets masse eller lokation og en sjæls evolutionære status, mens dimension refererer til forskellige typer af målemetoder. Og energi har ingen afgrænsninger. Vi og andre budbringere af lyset bruger kun tal for at betegne sjælsudvikling eller -tilbagegang statusmæssigt og en fysisk masses fremskridt eller tilbagegang lokationsmæssigt.

Som et eksempel på, hvordan disse er forskellige, havde Gaia, sjælen, som inkarnerede som planeten, som nu kaldes Jorden, og hendes legeme deres oprindelse i høj femte tæthedsgrad. Gaia bevarede sin udviklingsstatus, alt imens hendes legeme bevægede sig som en spiral ned i tredje tæthedsgrad lokationsmæssigt på grund af den negativitet, som blev skabt af menneskenes brutalitet over for hinanden og over for deres dyr.

Nogle udviklede sjæle inkarnerede på planeten i disse lange æraer, men befolkningen var ligeglad med disse få spirituelt- og bevidsthedsmæssigt udviklede visionære personer. Det vil sige, at personlig opstigning ikke kun hører denne tid til - det er foregået, lige siden dette univers blev befolket.

Desuden er ikke alle civilisationer, der har udviklet sig bevidst og teknologisk, vokset spirituelt, og civilisationer i dyb tredje tæthedsgrad har lidt eller intet kendskab til disse tre facetter angående udvikling.

I æonerne, hvor planeten var fanget i denne tunge tæthedsgrad, brugte Gaia sit lys til at holde alle sine livsformer i live. For omkring firs år siden, hvor der ikke var nok lys til, at selve planeten kunne overleve, råbte Gaia på hjælp. Straks bemyndigede Gud civilisationer, som var højt udviklede med hensyn til alle udviklingsmæssige facetter, til at stråle enorme mængder af lys for at stabilisere Jordens akse, så den gradvist kunne genvinde balancen.

Indstrømningen af lys gjorde det også muligt for hende at vriste sig løs af sin forankring og begynde rejsen tilbage til sin oprindelse. Lige siden har hun været på en støt opstigningskurs, og ved slutningen af jeres år 2012 forlod hun tredje tæthedsgrads energi og gik ind i fjerde.

Alle, som lever på Jorden, stiger op sammen med hende lokationsmæssigt, og de, som absorberer lyset, som er tilgængeligt for alle, stiger ligeledes i personlig status. Lys er essentielt af to grunde. Det gør det muligt for budskaber fra sjælen at nå bevidstheden som samvittighed, intuition, instinkt, inspiration og aspirationer, og at lytte og rette sig efter disse budskaber øger spirituel og bevidst bevidsthed. Og lys transformerer kulbaserede celler til den krystallinske struktur, som opretholder kroppes levedygtighed i de lysere energiplaner, som Jorden er på vej mod.

Der er ingen bestemt måde, hvorpå I kan vide, om jeres celler absorberer lys. Men at være venlig over for mennesker og dyr, at have et åbent sind og at have en god samvittighed er gode tegn på, at I er på rette spor.

Og nu, i umindelige tider har sjæle lavet kontrakter, som inkluderer, hvad de ønsker at opleve i den næste inkarnation, og disse kontrakter bliver en del af en aftale med andre sjæle, som ønsker at dele levetiden. Aftalerne giver mulighed for vækst for alle involverede; de, som forårsager barske omstændigheder, gør det for at balancere deres egen og de andres erfaringsdannelse, så alle kan tage endnu et skridt op ad udviklingsstigen.

Mange sjæle inkarnerer adskillige gange, før de mestrer en karmisk lektion, så som tålmodighed eller generøsitet eller ærlighed. Men i denne periode, hvor tingene accelererer, hvilket er uden fortilfælde i dette univers, vælger sjæle, som inkarnerer på Jorden, at fuldende alle deres karmiske lektioner i én levetid, så de kan avancere til fjerde tæthedsgrads status. Ikke kun sjæle, som ofte har levet på planeten, har fordel af denne unikke lejlighed - sjæle fra andre tredje tæthedsgrads civilisationer inkarnerer også der med dette formål.

De har to hjælpekilder i tillæg til gensidig hjælp fra de andre involverede i før-fødselsaftalerne. Frivillige fra udviklede civilisationer inkarneret på Jorden for at hjælpe hendes mennesker med at vågne op og udvikle sig spirituelt og bevidsthedsmæssigt, og stærke sjæle hjælper de svagere ved kærligt at påtage sig dele af deres tunge lektioner, så de kan fuldføre andre.

Vi tilføjer, at et stigende antal af sjæle med udviklet status er inkarneret i civilisationen. Når de frivillige vender tilbage til deres hjemlande, vil de fortsat vælge levetider på Jorden for at lede menneskene ind på en udviklende kurs.

Selvom personlig opstigning ikke er bundet til planetarisk opstigning, er der en indflydelsesrig energetisk forbindelse. Hele vejen på Jordens opstigningskurs er hun stødt ind i energibølger, da hendes position i forhold til andre planeter i jeres solsystem ændrer sig, og Sols aktiviteter kommer i ryk. Al denne astronomiske aktivitet genererer de højere vibrationer, som påvirker hele hendes menneskehed.

En virkning er åbningen af hjerter og sind hos dem, som absorberer lyset. En anden er forstærkelsen af karakteristika og adfærd - "god" bliver bedre, "dårlig" bliver værre - og de enkeltes reaktioner påvirker deres opstigningsstatus i overensstemmelse hermed. Energetiske forandringer har også fysiske og emotionelle virkninger. I tidligere budskaber har vi givet retningslinjer for nemmere at kunne tilpasse sig forandringerne, som vil fortsætte hele vejen ad Jordens opstigningskurs. [Budskaberne af 12. august 2014 og 20. november 2017 indeholder de mest omfattende informationer om symptomer og tilpasning.]

Alle personer, der favner lyset, vil stige op sammen med planeten med den livslængde, der er valgt i deres sjælekontrakter. I den tidsperiode vil de fortsætte med at foretage valg, måske om forhold, arbejde, sted, uddannelse, kost og rejsedestinationer; og de oplever måske tabet af elskede personer eller dyr, succeser eller nederlag, glædesfyldte situationer eller økonomisk tilbagegang. Alle disse begivenheder og andre er af personlig betydning.

Lad os nu tage et kig på kommende begivenheder, som vil have en virkning på hele verden. Længe skjulte sandheder vil komme frem. Krige, kulturelle traditioner, som undertrykker kvinder, uretfærdige love og retssystemer, umenneskelig behandling af dyr og den urimelige forskel mellem rige og fattige vil ophøre. Frivillige fra andre civilisationer, som lever blandt jer, vil give sig til kende, nogle af de mange besætninger i jeres himmel vil lande, og alle vil hilse jer som de universelle familiemedlemmer, de er.

Alt, hvad vi her har fortalt, er grunden til, vi ikke opfatter opstigning som en kommende monumental begivenhed, men snarere fortsættelsen af det, der har været undervejs for planeten Jorden i mere end otte årtier og for utallige sjæle igennem den universelle historie. Og når Jordens folk lever i den Gyldne Tidsalders fylde, vil de og Gaia fortsætte deres personlige opstigningsrejse, indtil de vender tilbage til deres Begyndelse i Skaberen.

Elskede søstre og brødre, I er æret og ubetinget elsket af lysvæsner i hele dette univers.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Note fra Suzy:
Camille, Andy og Matt, jeg er jer dybt taknemmelig!

Send venligst alle spørgsmål og kommentarer til suzy@matthewbooks.com.

I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr).

På grund af ændringer i deres politik håndterer Yahoo ikke længere budskaber til grupper. Budskaber fra Matthew sendes nu af en moderator, men det er ikke sikkert, at alle abonnenter modtager dem. Den sikreste måde at læse budskaberne på er på www.matthewbooks.com, hvor de bliver lagt op, arkiveret og altid er tilgængelige.]


Share |