Home > > Matthew Ward — September 9, 2011

Matthew Ward — September 9, 2011

Illuminati status. Kommende sandheder. Uro. Vibrationer, loven om tiltrækning. Hvordan bøn virker. Gylden Tidsalder, datoer. Tæthedsgrad, to definitioner. Planet og befolkning. Effekten af lyd og ord.

1. Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Milliarder og atter milliarder af stjernekastere beskriver rammende jeres verden, som vi ser den, med utallige gnister af lys, der udstråler fra lysarbejdere og sjæle, som er ved at vågne op åndeligt. Dette er en glimrende måde at se og visualisere jeres verden på, for at løfte de lavere vibrationer hos dem, der ser verden som hulter til bulter, fordi de ikke forstår de forandringer, der er i gang.

2. Illuminati forstår det, og de håndterer overhovedet ikke ændringerne godt. Det er, som om de kører i en rutschebane, der engang havde kraftige højder med få svage dyk, og nu har vaklende nedture. Fordi frygt er de mørke hjerter og sinds sammensætning, har de brug for frygt for at klare sig. Det er deres brændstof, og de er ved at løbe tør. I stedet for at dvæle ved frygtsomme følelser, bliver mange mennesker beslutsomme, innovative og opfindsomme, mens de håndterer vanskelige omstændigheder. De bytter varer og tjenester, deler ressourcer og boliger eller modtager andre former for hjælp. Hjælpernes omsorgsfuldhed og modtagernes taknemmelighed genererer strålende lys.

3. Med hensyn til Illuminati, har de i forhold til deres tidligere jerngreb om den globale økonomi, kun en meget lille mængde handlekapacitet tilbage. Alle deres store terrorforsøg siden "9 / 11" har svigtet. Medlemmer og deres håndlangere falder fra. Selv om de stadig har evnen til at manipulere vejret og forårsage jordskælv, bliver deres påtænkte, massive dødstal og ødelæggelser konsekvent formindsket af rumskibsbesætninger og deres teknologi. Fokus på fred vokser over hele verden, og trætte tropper har ikke længere viljen til at kæmpe. Kravet om alternative energikilder i stedet for olie og atomkraft styrkes til stor fortrydelse for Illuminati, som profiterer stort fra disse energikilder. Og værst af alt for de mørke er, at deres evige nemesis - lyset - intensiveres.

4. For at klynge sig til de skrøbelige rester af deres tidligere kontrol, har de brug for at tanke sig selv op, og at udbrede frygtfyldte oplysninger er et af de midler, de stadig har tilbage. Desværre er Illuminati mestre i dette. De har stadig tilstrækkelig kontrol over medierne til at sikre, at I på tiårsdagen for "9 / 11" vil blive oversvømmet med billeder af fly, der ramte tårnene, og andre billeder sammen med sørgelige historier. Alle strategisk udvalgt til at ramme følelser af vrede og hævn for at holde voldsspiralen i gang. Og helt forudsigeligt, så vil de cirkulere rapporter om mulige terrorangreb den 11. september.

5. I kender vigtigheden i at bruge jeres skelneevne med hensyn til alle de oplysninger, I får via mainstream medierne, Internet rapporter og telepatiske udsendelser. Og når muligheden end opstår, vær venlig at advare folk om formålet med de vidt og bredt publicerede oplysninger, der er baseret på negativitet. Jo hurtigere frygten kvæles, jo før vil det genstridige Illuminati ikke have andet valg end at acceptere, at den lange æra af deres selvtjenende systemer er overstået.

6. Ikke alene er deres engang så solidt forankrede højborge blevet fortrængt, men de har ligeledes fået at vide, at deres ende er uundgåelig. Personer fra meget avancerede civilisationer, der har vist sig i deres naturlige fysiske former, så der ikke har kunnet være nogen tvivl overhovedet om deres identitet og grund til at være på planeten, har rådgivet dem om konsekvenserne, hvis de fortsat nægter at samarbejde med lysets kræfter. Alligevel er der ingen i lyset der undervurderer den vedholdenhed og evne Illuminati har til at skabe ravage et stykke tid endnu. Fordi grådighed og magtbegær er så dybt indprentet i det mørkeste af det mørke, befinder de sig stadig i benægtelse omkring, at deres bestræbelser på at holde fast vil være nyttesløse.

7. Implementering af nye systemer for at tjene alle folkeslag er på vej, men megen af denne aktivitet er dog stadig mørklagt, og det tjener et formål. Tredje tæthedsgrads psyker har begrænset kapacitet til at assimilere dramatiske ændringer i ét hug, især i forbindelse med de mange sandheder, der vil blive afsløret:

a. Uroen i jeres verden i dag handler om dualitetens kamp, lyset contra mørket i sjæle.

b. Mange tusinder af folk fra andre civilisationer, herunder reptiler, lever på planeten. De fleste befinder sig i lyset, andre gør ikke.

c. Skaberkilden er det Højeste Væsen i kosmos. Gud er det Højeste Væsen i dette univers. Andre guder eller gudinder hersker over de andre universer.

d. Starten på det evige liv er Skaberens absolutte lys-kærligheds energi, og målet for enhver sjæl gennem mangfoldige liv er at vende tilbage til denne rene essens.

e. Hver person er en gud eller gudinde, uløseligt og evigt forbundet med Skaberen, Gud og hinanden.

f. Religioner udviklede sig for at udøve tankekontrol over masserne. Og både himlen og helvede befinder sig i samme spirituelle rige for Jordens efterliv (Nirvana).

g. Enhver sjæl har homoseksuelle livsforløb, som avancerede skridt i retning af androgyni, balancen mellem feminine og maskuline energier, som sjæle har behov for, for at fortsætte deres udvikling spirituelt og intellektuelt.

h. I årtusinder har Illuminati og deres forfædre påvirket alle aspekter af livet på Jorden negativt.

i. Nogle af de mest magtfulde individer på planeten er blevet klonet af Illuminati, nogle gange mod personens vilje. I tilfælde af død eller erstatning af den levende person med en klon, er kontinuiteten af disse indflydelsesrige stillinger blevet bevaret.

j. Lineær tid eksisterer kun på Jorden. Virkeligheden er, at fortid, nutid og fremtid er en serie af begivenheder, der sker samtidigt i kontinuum'et.

k. Jorden er en højt udviklet sjæl, der befinder sig på en hurtig opstigningskurs, der er ved at nærme sig fjerde tæthedsgrad, og hun vil fortsætte til sit mål i femte.

8. Kan I forestille jer jeres reaktion, hvis I pludselig blev konfronteret med alle disse sandheder, og andre sandheder, som hvem de virkelige gerningsmænd bag "9 / 11" var - samtidig med at I skal tilpasse jer dybtgående ændringer? Selv med afmålte frigivelser af beviser og indledning til nye systemer så vidt muligt i de kommende måneder, vil det være en overvældende udfordring for de mange, som stadig er slumrende uvidende. Og jeres beroligende indflydelse vil blive meget nødvendig i de kommende måneder. Jeres medfødte visdom og åndelige styrke vil guide jer i alle forsøg på hjælp, simpelthen ved at forblive urokkelige i lyset.

9. Vi ved, at mange af jer oplever perioder med stor uro mentalt, følelsesmæssigt eller fysisk. Vi skynder os at forsikre jer om, at i de fleste tilfælde, afhængig af sjælskontrakter, er det naturlige reaktioner på de mange forskellige vibrationer, der stammer fra alt, hvad der sker i jeres verden. Faktisk fra hele universet, hvor massive energiudsving foregår, mens lyset bekæmper mørket.

10. Jorden er et mikrokosmos af universet, og hver af jer er et mikrokosmos af Jorden. Derfor bliver I minutiøst påvirket af universelle hændelser, fordi alting overalt er relateret med hinanden. I bliver imidlertid langt mere påvirket af energierne fra selve planeten, der befinder sig tættere på, hvor de høje vibrationer af lys er i konflikt med de lave vibrationer udsendt af mørke individer, deres misbrug af teknologi og de kvaler og fysiske lidelser deres aktiviteter forårsager. Denne konflikt og jeres nervøse følelser vil lette, alt imens lyset fortsætter med at besejre mørket.

11. Desuden har I mulighed for at hjælpe jer selv mht. vibrationer. Det er forståeligt, at situationen for mange millioner mennesker og dyr er meget sørgelig for følsomme og omsorgsfulde individer, men lad venligst ikke jeres følelser blive trukket ind i deres traumer. De lave vibrationer, der stammer fra bekymringerne i forbindelse med andres angst, håbløshed og især frygt, ødelægger den balance I har brug for, for at holde jeres lys konstant, og denne opsprækning af jeres energier hjælper ingen af disse mange millioner eller jer selv.

12. Gennem de fysiske love, der styrer livet i denne verden, manifesterer lave vibrationer mere af sig selv: De skyder ud i universet og bringer flere af de samme slags vibrationer tilbage til jer. De samme love gælder naturligvis for de høje vibrationer af medfølelse og kærlighed, og i langt større målestok, fordi lyset i disse følelser er så meget kraftigere end negativiteten i lave vibrationer.

13. Tænk på en elektrisk ventilator. Hvor meget mere effektivt den fungerer, når dens indstilling er på høj. Følelsesmæssige vibrationer arbejder ligeledes sådan, med den forskel, at en ventilator er nødt til at blive tændt først, hvorimod følelser er en øjeblikkelig respons på ens tanker. Tanker udsender også vibrationer, hvilket er grunden til at ændring af tanker fra negativ til positiv automatisk løfter jeres humør - I begyndte at vibrere "på høj".

14. Det her er ikke bare en idé til øvelse, der kan hjælpe jer med at føle jer mere trygge, det er videnskab. Alt kommer fra og er energi. Neutral, upartisk og uden logisk tænkning. Uden evnen til at skelne "godt" fra "dårligt," følger energien blot de anvisninger, I giver den via jeres tanker og følelser. Og det er her fysikkens lov om tiltrækning, eller lige tiltrækker lige, kommer ind i billedet. Fremsend energi af høje kærlighedsvibrationer, og I vil videnskabeligt sagt høste frugten af det, I har sået.

15. Selvom bøn for jer selv, for en enkeltperson, for mange mennesker eller for Jorden måske er den mest almindelige måde at udtrykke interesse og omsorg, er bøn ikke korrekt forstået. I tænker på det som en formel bøn som f.eks. Fadervor, eller en speciel efterspørgsel efter noget godt for dig selv eller andre. Eller verbale taksigelser som bordbøn. De er så sandelig alle aspekter af bøn, fordi enhver af jeres tanker, følelser, motiver og handlinger er bøn - hele jeres liv er bøn.

16. Ligesom alt andet i tilværelsen er bøn energi, og den følger de retninger, I giver den. Den fremkalder dog ikke nødvendigvis altid de resultater, I ønsker. Hvor intenst personlig og dyrebar hver sjæls liv end er for Gud, styres enhver stadig af de universelle love.

17. Lad os sige, I beder for jeres elskedes helbredelse. Da sygdommen er så alvorlig, er I bange for hun vil dø, og I beder indtrængende til, at hun ikke må dø. To faktorer træder i kraft her. Den vigtigste er, at en persons sjælskontrakt altid har forrang. Da I ikke ved, hvad hun valgte i sin kontrakt, er den gavnligste bøn den, der tjener hendes højeste gode. I kender ikke andres kontrakt, ikke engang jeres egen. Så den gavnligste bøn er altid den uden begrænsninger. Den anden faktor er, at den meget presserende tone i jeres bøn bryder jeres energi. Det sænker jeres vibrationsniveau. Og fordi jeres tanker og følelser er rettet mod den, I elsker, sender I hende ligeledes lave vibrationer, præcis det modsatte af, hvad I havde ønsker.

18. Vibrationerne af kærlighed og lys er identiske, fordi de er den selv samme energi, blot udtrykt forskelligt. Det er kun for nemheds skyld, vi plejer at sige lys eller kærlighed. Som Skaberens rene essens, er denne energi den stærkeste kraft - de højeste vibrationer - i hele kosmos, og i naturlig forlængelse deraf i vores univers. Når I tænker på en, I elsker, er jeres tanker den "adresse", som jeres kærlighedsenergi sendes til. Og det når ikke kun frem til denne ene person, men flyder videre ud i verden og berører de liv, der har brug for kærlighedens høje vibrationer. Universet håndterer automatisk dette i sin kontinuerlige balancegang, så den helbredende kærlighedskraft er tilgængelig for alle modtagelige sjæle.

19. Kærlighed er nøglen til alt! Husk dette vigtige budskab, når de, der stadig gemmer sig bag deres mørke gerninger, bliver identificeret. Dæmp ikke jeres lys ved at fokusere på straf for dem, men tænk hellere på dem, som det de er, det svageste led i kæden af Enhed. Send dem den helbredende energi, de har brug for, for at opløfte sig selv og for at styrke kæden for alle sjæle.

20. Lad os nu sætte disse universelle love i sammenhæng med den kollektive bevidsthed, hvor deres kraft er uoverskuelig. I de sidste stadier af Jordens opstigning, hvor det hurtige skift fra gammelt til nyt vil være oprørende for mange, kan I især hæve deres vibrationer ved at have urokkelige tanker om den verden, I ønsker for jeres børn og deres børn, og derved bidrage kraftigt til det lys, der vil bebude Jordens Gyldne Tidsalder.

21. Forskellige "startdatoer" til den tidsalder er dukket op, og enhver hævder, at være den rigtige. Jordens opstigning ud af dyb tredje tæthedsgrad er et unikt universelt foretagende uden fortilfælde i omfang og hastighed, og der er visse faser i hendes kurs, der er mere gunstige end andre for energi bølger. Parametrene i det himmelske vindue mellem tredje og fjerde tæthedsgrad er fleksible, og planetens indgang i fjerde behøver ikke at være bundet til nogen bestemt dato på jeres kalendere.

22. Der er også forskellige meninger om, i hvilken tæthedsgrad I befinder jer lige nu, og det er ikke så underligt. Ved vores nummerering af tæthedsgrader for at angive fremskridt, kan det lyde som om, at en del af verdensrummet kommer til en brat afslutning, hvorefter et andet begynder på samme tidspunkt, og det er ikke tilfældet. Der er ingen endelig afgrænsning mellem tæthedsgraderne. Energiflowet kan ikke deles skarpt op i afdelinger. Mens Jorden stiger gennem de "sidste" svævende energistrømme af tredje tæthedsgrad, som blander sig med de "første" strømme af fjerde, vil I ikke lægge mærke til en dynamisk forskel fra den ene dag til den næste. Der vil med andre ord ikke komme nogen ceremoni med at klippe bånd over, så at sige.

23. Forvirringen om tæthedsgrader forværres, fordi ordet har to definitioner. Den ene er masse eller placeringen af en masse for at skelne til diskarneret - uden legeme eller form - som I tænker om sjæle i ånden. I kan ikke se os, selv når vi står lige ved siden af jer, fordi vores æteriske legemer vibrerer ved frekvenser, som øjet ikke kan registrere i tredje tæthedsgrad. Ligesom I ikke kan se vingerne på en ventilator på sin højeste indstilling. Men æteriske legemer har sandelig en vis masse, der mindskes i tæthed, alt imens sjæle fortsætter med at udvikle sig åndeligt.

24. Og det fører os til den anden betydning af tæthed, som angiver status for en sjæls åndelige udvikling. Jordens planetariske masse startede med at bevæge sig spiralformet nedad fra sit plan af manifestation i femte tæthedsgrad, da negativiteten voksede i den kollektive bevidsthed hos hendes fortids civilisationer. Planetens nedstigning fortsatte i samklang med befolkningens reducerede evolutionære udvikling, alt imens mørket voksede i deres tanker, motiver og gerninger. Omsider nåede planeten dyb tredje tæthedsgrad i masse, og hendes befolkning gik tilbage til denne tæthedsgrad i åndelig status.

25. Gennem årtusinder, hvor Jordens krop og hendes befolknings kollektive bevidsthed var kørt fast i denne lave tæthedsgrad, forblev Gaia, Jordens sjæl, på det meget højere energiplan, hvor hendes planetariske krop var blevet skabt. Nogle sjæle var højt udviklet spirituelt og intellektuelt. De inkarnerede på Jorden i løbet af årtusinder, som Guds sendebude og visionære filosoffer, videnskabsmænd og kunstnere.

26. På dette skifte i Jordens opstigning, har hendes planetariske krop opnået høj tredje tæthedsplacering i sin galakse. Mens mange af hendes beboeres kroppe også befinder sig på denne tæthedsmasse, bliver de personer, der har taget lyset til sig, forandret til fjerde tæthedsgrad på celleniveau.

27. I åndelig evolution, spreder beboernes tæthedsgrad sig fra anden til syvende, og nogle få er gået tilbage til første i dette liv, pga. deres frie viljes valg af mørke, og deres vedholdende, bevidste fornægtelse af lyset, som konstant sendes til dem. Næsten alle lysarbejdere, som inkarnerede for at færdiggøre tredje tætheds karmiske erfaringsdannelser, har gjort det med succes, og de har opnået fjerde tæthedsgrad på det åndelige plan. De fleste sjæle, som forlod deres hjemlande i avancerede civilisationer for at hjælpe Jordens mindre udviklede sjæle, har bevaret deres femte, sjette eller syvende tætheds åndelige og intellektuelle udviklingsstatus.

28. Hvorfor vil Jorden stoppe ved femte tæthedsgrad i stedet for at fortsætte ind i de højere planer? Når hun når femte, hvorfra hendes planetariske krop stammer, vil hun være tilbage i balance og tilfreds med sin bane i dette verdensrum.

29. Nuvel, der er mere at sige om vibrationer. Forskellige lydes vibrerende niveauer påvirker mentale, følelsesmæssige, fysiske og åndelige kroppe positivt eller negativt. Støj ryster hele dit energisystem. Støj fra et skud, en biludstødning, der knalder eller torden har for eksempel en kortvarig effekt. Støj fra en hel aften med støjende og uharmonisk musik, for eksempel, eller en arbejdsdag med larmende maskiner, har længerevarende og mere skadelige virkninger.

30. Når den slags støj er uundgåelig, kan dens virkninger lindres noget med så megen alene tid og ro, som de berørte kan skaffe sig. De bløde, blide toner fra melodisk musik, lyden af strømmende vand og energiudstrålingen fra træer er ekstremt genoprettende og nyttig for at genvinde lyset i balance.

31. Ud over lyden af ord, har ordene i sig selv vibrationer. Kærlige ord talt sødt af forældre til deres børn er nærende og hjælper dem med at opnå balance. Omvendt gælder det, at når man råber hårde ord til børn - til hvem som helst! - ødelægger det både balancen i dem, der råber, og dem der råbes ad. Og når minderne dukker op om sådanne tilfælde, vender de lave vibrationer ligeledes tilbage. Skrevne ord udsender også vibrationer, dog med mindre intensitet, så vælg jeres ord med omhu, til gavn for dem I skriver til og jer selv, og vælg læsestof, som vil lette jeres hjerte og sind.

32. Det er jeres høje vibrationer, der forbinder jer med ligesindede og forårsager modvilje mod at tilbringe tid sammen med individer med lave vibrationer. Når den sidste slags møder ikke kan undgås, vil jeres positive tanker gøre det muligt for jer at forblive afbalanceret. Og lyset i balance vil hjælpe med at hæve vibrationerne hele vejen rundt.

33. Vi håber vores budskab besvarer jeres mange spørgsmål, afklarer forvirring og korrigerer misforståelser, men hvis vi har overset noget, så lad os det vide, og vi skal besvare det i en senere meddelelse. Jeres forståelse for, hvad der gør sjælens evolution mulig, er uvurderlig for evolutionen!

34. Vore elskede brødre og søstre, jeres mod, visdom og åndelig styrke fra mange liv overstiger langt jeres dagsbevidste forståelse. En del af den manglende anerkendelse er den ydmyghed, som er essensen for alle lysarbejdere. I vil fastholde det aspekt af jer selv, selv når I ser jer selv, som vi altid har set jer. Og når I gør det, vil vi alle glædes i vores familiegenforening.

                             _________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Jeg værdsætter alle invitationerne til at være jeres Facebook-ven eller LinkedIn kammerat og andre sociale netværkssteder, og jeg ville ønske, jeg havde tiden til at chatte eller tweete, men det har jeg ikke. Det er også derfor, jeg ikke tilføjer en blog til min hjemmeside, som nogle af jer har foreslået, eller sender Matthew`s budskaber hver uge, som mange har bedt mig om.

Du kan bestille de fire Matthew bøger og "Amusing to Profound - My Conversations with Animals" på www.matthewbooks.com eller i din lokale boghandel.]


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Suzy Ward's free distribution list and receive her channelings directly, you can do this here.

Thrive