Home > > Matthew Ward — August 11, 2011

Matthew Ward — August 11, 2011

Aktiemarkederne. Murdoch`s medie-imperium. Somaliers vanskelige forhold. Optøjer i England. Kongressen i USA. Dualitetens sidste krampetrækninger. Præsident Obama. Lysarbejderes parathed og missioner. Ændringer forude. Aspekter af Den Gyldne Tidsalder. Forklaring på begrebet tætheder. Usete hjælpere

1. Dette er Matthew med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. I flere årtier har der været så lidt bevis for, at selve Jordens liv ville blive reddet, at ingen havde nogen idé om, at noget meget betydningsfuldt og hidtil uset var undervejs. Det første årti af dette årtusinde var imidlertid fyldt med hændelser, der motiverede tænkende mennesker til at starte med at samle trådene, så at sige, og nu er der sikre tegn på, at væsentlige ændringer er i gang.

2. Aktiemarkedernes "to vilde uger" skyldes, at Illuminati ikke længere kan styre markederne, som har været et af de midler, hvorved de har samlet ufattelige formuer. Deres manipulationer har stadig en vis indvirkning på transaktioner, hvor priserne springer op og ned i flere lande. Men det vil ikke vare længe, før deres tidligere kvælertag fjernes helt, og et nyt grundlag for bank og handel kan begynde at virke.

3. Eksponeringen af Rupert Murdoch`s medieimperiums indflydelse i regeringskredse samt underhåndsmetoder til indhentning af oplysninger, vil føre til en nedbrydning af denne form for masseprogrammering af mennesker. Gennem løgne, fordrejninger og strategiske udeladelser i mainstream medierne, har Illuminati kun udgivet de oplysninger, de ønsker I skal modtage og tænke over. De har ligesom jer ligeledes kendskab til tankens kraft.

4. Situationen for millioner af somaliere, der er på randen af hungersnød, er blevet bragt til verdens opmærksomhed via lysfyldte individer. Andre lysarbejdere hjælper flygtningene. Men regeringer, der kunne afhjælpe denne alvorlige situation, er kørt fast i bureaukrati og korruption og tilsagn om støtte, der ikke bliver overholdt.

5. Optøjer og store ødelæggelser i London og andre byer i England vil sandsynligvis sprede sig som modløshed og dybt rodfæstet vrede over de betingelser, der gør de fattige fattigere, så de rige kan blive rigere. Mens plyndringer og afbrænding ikke afhjælper problemets rod, og uden at have midlerne til at træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger, bruger deltagerne de forhåndenværende metoder til at udtrykke desperate følelser om deres liv og fremtid.

6. Det er den samme desperation, der har ført til voldsomme kampe i lande, hvor dynastiske eller despotiske regimer længe har undertrykt folk. Forskellen er, at frihedskæmpere har en antydning af organisation, våben og officiel anerkendelse fra nogle andre lande, og de er villige til at give deres liv for at ændre grelle forhold, de ikke længere kan holde ud.

7. For nylig har USA haft verdens bevågenhed i forbindelse med, at medlemmer af Kongressen skændtes til sidste øjeblik om at hæve gældsloftet. Nu befinder landet sig i en recession i stedet for at løse landets kritiske problemer. Denne regering er fuld af urokkelige politikere, der fokuserer på ideologiske forskelle, i stedet for at arbejde i landets bedste interesser. Det er en kendsgerning, men mange handler også ud fra egeninteresse og egoisme.

8. Hvor forskellige disse situationer end måtte forekomme, er de nært beslægtede. De er alle gode eksempler på dualiteten i menneskeheden. Den ene side ønsker at fastholde alle de systemer og politikker, der udgør deres magtbase, og den anden side ønsker ændringer, der hæver livskvaliteten og giver en lysere fremtid for deres børn. Dualitet forhindrer mennesker i at se en situation fra andres perspektiv. Så i stedet for en rimelig og rationel diskussion, der ville resultere i en fornuftig konklusion til alles fordel, er den blinde stædighed fremherskende.

9. Et andet aspekt af dualiteten er at give andre skylden for utilfredsstillende forhold, i stedet for at acceptere ens eget ansvar for at bidrage til forholdene, og tage beslutsomme skridt i retning af kloge, positive ændringer. Mennesker i USA og andre lande bebrejder Præsident Barack Obama den økonomiske uro i USA, en uro der også påvirker andre nationer. De erkender ikke, at hans essens ikke handler om dualitet, men om enhed. De fleste ledere taler om at ville forene modsatrettede blokke i deres lande, men de mener også, at alle skal acceptere, hvad de som ledere selv ønsker. Derimod er Præsident Obamas vision og lederskab at samle hjerter og sind for at opnå et harmonisk samarbejde til gavn for alle.

10. Det er langt nemmere at vælge eller acceptere en mission af stor betydning i ens før-fødselsaftale inden man inkarnerer, end det er at føre den ud i livet, når man først befinder sig i den tredje tæthed på Jorden. Præsident Obama har været oppe mod de mørkeste af de mørke lige siden han tiltrådte i embedet. Og selvom hans lys ikke er blevet en tøddel mindre, har stress af ubarmhjertig modstand mod, hvad han ønsker at udrette for Jorden og alle folkeslag, haft dets synlige omkostninger.

11. Selvom nogle medlemmer i denne regering og andre landes styrende organer også har bevaret deres lys, er de ligeledes oppe imod den kraftige bølge af Illuminati og dem de kontrollerer gennem bestikkelse, afpresning eller trusler på livet. Lysets styrke er ved at bryde denne ondartede bølge, men både mørkets tilbageslag og de mange sjæle, der stadig er uvidende om Jordens opstigning, forårsager forvirring og omvæltninger.

12. Når befolkningen ikke kan forstå, hvad der foregår, fæster de deres lid til politiske og finansielle analytikere for at finde mening i det. Disse "eksperter" er uforvarende medvirkende til at øge forvirringen, fordi de heller ikke ved, hvorfor tingene sker, som de gør. De kan kun basere deres forskellige diagnoser og prognoser på fortiden, og historien vil ikke gentage sig. Den lange æra af dualitet har tjent sit karmiske formål i jeres verden og er ved at være slut. Hvad I ser, er dens sidste krampetrækninger, hvor det "gode" bliver det "bedste" og det "dårlige" bliver det "værste". Og mens Jorden fortsætter sin rejse ind i højere vibrationer, vil disse yderpunkter blive forsonet af lyset, hvori der befinder sig balance.

13. Vi har advaret jer om, at der vil være bump på vejen i de sidste stadier af verdens transformation, da alt baseret på mørket bliver bragt frem i lyset, efterhånden som systemer nedsænket i korruption og bedrag falder uopretteligt omkuld. Nye systemer udtænkt af personer med visdom og åndelig og moralsk integritet er anlagt. Vi har også fortalt jer, at Illuminati har formået at skjule de sandheder, der har gjort dem så magtfulde. Dette har forhindret offentliggørelsen af disse sandheder og en langsom igangsættelse af reformerne, således at folk lettere kan tilegne sig dem. De mange afsløringer og dybtgående ændringer, der vil dukke frem, før Jorden går ind i fjerde tæthedsgrad ved slutningen af jeres år 2012, betyder, at bumpene vil komme hurtigere, end mange mennesker kan håndtere.

14. I kan! Erfaring i at overvinde hindringer i denne livstid, jeres medfødte visdom samt jeres åndelige, følelsesmæssige og psykiske parathed fra kollektive livstider har forberedt jer til at få held med at klare hvilke som helst omvæltninger, I måtte støde på. De mange, der stadig ikke er "vågnet", ved ikke, at de også har denne stærke evne, måske i mindre grad end jer, men de ville ikke være på Jorden, hvis de ikke var udstyret til at håndtere modgang. De valgte at være her for at besejre modgang. Men i deres slumrende tilstand, lader de deres intuition ligge i dvale. De forstår ikke, at de afsløringer og reformer, der vil komme hurtigt, er det sidste trin, som fører til Jordens Gyldne Tidsalder. Og de vil blive bange. Frygt er det, der gør deres vej bumpet, men det vil de heller ikke kunne forstå.

15. Da det højeste universelle Råd planlagde Den Gyldne Tidsalder, blev det forventet, at nogle sjæle, der råbte på at inkarnere i overgangsperioden, ville bukke under for tredje tætheds begrænsninger og glemme deres iver efter at blive en del af det. De glemsomme sjæle er først og fremmest dem, der ønskede at færdiggøre tredje tætheds karma, så de kunne udvikle sig sammen med planeten ind i fjerde tæthedsgrad. Om ikke fysisk, så i Nirvana, jeres åndelige verden, som stiger op sammen med Jorden. Vel vidende om denne mulighed, inkluderede Rådet viseligt mange frivillige fra åndeligt og intellektuelt avancerede civilisationer til at være fortropperne og hjælpe de glemsomme sjæle i det omfang, de er modtagelige.

16. Jeres vigtigste hjælp som lysarbejder er at mindske frygten, så sæt ej jeres lys under en skæppe, som man siger, men lad det lyse og skinne. Energien af jeres ro og tillid vil påvirke folk i jeres nærhed og hjælpe dem i den henseende. Det er også vigtigt at dele jeres viden med alle, der er villige til at lytte. Nogle vil overveje det. De, der er tæt på opvågnen, vil omfavne det. Og andre vil reagere negativt, som snæversynede personer gør, i stedet for at overveje, om den nye information kunne være værdifuld.

17. Personer, hvis faste overbevisning er baseret på falske religiøse dogmer og fejlbehæftet videnskab, vil være de mest modvillige. Deres tro er selve fundamentet for deres liv eller deres levebrød. Og når fakta om "9/11", og grundene til krigene i Afghanistan og Iran - alle krige - bliver afsløret, vil familier og venner til alle, der døde, måske ikke tro på det, fordi det kan være overvældende at vide, hvorfor deres kære døde. Alle disse mennesker har brug for medfølelse og forståelse. De vil være i stand til at acceptere sandheden efter overgangen til Nirvana.

18. Føl jer endelig ikke triste, hvis jeres kæreste ikke er blandt de modtagelige. Åndelig udvikling kommer i et tempo, der er lige så unik, som hver enkelt sjæl er det. Når tiden er inde, vil jeres nærmeste kære få bevidsthed om universel viden og vokse åndeligt.

19. Jo mere udviklet en sjæl er, jo mere inspireret er den til at hjælpe andre med at udvikle sig, og ved at gør det, vokser den selv. Det forenede formål i nogle civilisationer i højere dimensioner er at udstråle deres intense lys til lavere dimensioner i befolkningerne, for at hjælpe dem med at udvikle sig. Nogle af jer kom fra disse civilisationer specielt for at udstråle jeres lys til gavn for mindre udviklede sjæle på Jorden.

20. Lysarbejdere med mange livs erfaring inden for afgørende områder har positioner med stor indflydelse, mens de fleste af jer er ved at opfylde jeres opgave med blot at VÆRE det lys, I ER. Lad jeres liv være et eksempel for fredfyldthed - med tillid til jeres indre stemme - med sikkerhed for at Den Gyldne Tidalder befinder sig i den nære horisont. Og i kontinuumet, som Jorden hurtigt nærmer sig, der lever I allerede glædesfyldt i denne kærlighedsfyldte verden. Sikken en spændende tid at leve i på Jorden!

21. Nu vil vi tage andre emner op, der er blevet spurgt til. For de mange nye læsere af disse meddelelser, er vi glade for at inkludere korte kommentarer om emner, der tidligere har været omtalt. [For mere omfattende information om emner der interesserer jer, brug indekset eller skriv nøgleord i søgefunktionen øverst på "Matthew`s Messages" på www.matthewbooks.com eller rul ned på siden for at se de vigtigste emner under hver beskeds dato.]

22. Alvorlig uro i verden vil lette, imens planeten fortsætter sin kurs ind i de højere energiplaner, hvor lyset er så intenst, at personer med hang til mørke ikke kan overleve fysisk. De, der er ansvarlige for massive lidelser, vil ikke længere være på Jorden.

23. Det er ikke kun de nationale økonomier, men hele den globale økonomi, der befinder sig på vej mod sammenbrud. Ærefulde enkeltpersoner vil tage roret og holde forstyrrelserne på et minimum.

24. Regeringerne vil ikke konfiskere den enkeltes guld. Det er de multi-billioner af dollars i guld, ulovligt akkumuleret af Illuminati, der vil skifte hænder.

25. Det er ikke inden for vores område at give økonomisk rådgivning, som mange af jer har bedt om, men vi kan sige, at det er fornuftigt at have nogle kontanter på hånden samt nogle af de forbrugsvarer, I vil mangle i tilfælde af en strømafbrydelse.

26. I løbet af de kommende måneder vil alle uretfærdige love blive strøget, og foreslåede love med mørke hensigter vil ikke træde i kraft.

27. Ingen mystisk Planet X eller noget andet himmellegeme kommer til at kollidere med Jorden eller kommer tæt nok på til at have nogen effekt. Og fotonbæltet er så langt borte fra jeres planet, at dens bugtninger ikke får konsekvenser for jer.

28. Bombningen og massakren i Norge var ikke en "falsk flag-operation" [engelsk: "false flag operation"]. Gerningsmanden er et eksempel på, hvad vi sagde om "dårligt" i menneskeheden som værende det værste. 29. Illuminatis langvarige undertrykkelse af fri energiudvikling vil ende i løbet af måneder, og det samme vil ske med deres brug af HAARP til skade for menneskeheden og planeten.

30. Nuværende trådløse kommunikations-instrumenter, der er skadelige for hjernen, vil ikke fungere i højere vibrerende planer, og harmløse instrumenter med samme, ja flere muligheder vil blive tilgængelige.

31. Fjernelsen af forurenende stoffer i jeres jord, vand og atmosfære vil omfatte forarmet uran og radioaktivt atomaffald. Nukleare faciliteter vil blive demonteret.

32. Al krigsførsel vil slutte gradvist, og tropper i udlandet vil vende tilbage til deres egne lande, hvad enten det gælder kamp, besættelsesstyrker eller simpelthen, fordi der eksisterer militære baser.

33. Arbejdsløshed og fattigdom vil ophøre med at være anledning til bekymring, når penge og planetens naturlige ressourcer bliver retfærdigt fordelt. Dette er et altoverskyggende mål for lysvæsener, der viser vejen ind i Jordens Gyldne Tidsalder.

34. Dyr, der befinder sig i fødekæden, har sagt ja til dette på sjælsniveau. Den brutalitet de på nuværende tidspunkt udsættes for i livet og døden vil ændre sig til en venlig behandling og taknemmelighed, som tak for deres tjeneste for menneskeheden. Alle dyr vil blive æret og respekteret, som de sjæle de er.

35. Hverken lysoptagelse eller livet i Den Gyldne Tidsalder kræver en vegansk kost. Men når I bevæger jer ind i lysere tætheder, vil jeres kroppe blive tilsvarende lettere. Mange vil ikke længere finde dyrekød velsmagende.

36. Hvis vi vidste, hvornår vores universelle familie lander i massevis, ville det være en stor fornøjelse at fortælle jer det! Vi kan ikke give en specifik dato for dette eller en hvilken som helst anden stor begivenhed, på grund af alle de involverede variabler, især den frie viljes valg, der kan ændre tidsfaktoren i en håndevending.

37. Fjerde tæthedsgrad er ikke en enkelt "tilstand" eller et enkelt stade for sjælsudvikling adskilt fra tredje tæthedsgrad med en fasttømret barriere. Det er der ingen tæthedsgrad, der er. Alt i dette univers er energi, der bevæger sig som ebbe og flod, eller mere videnskabeligt udtrykt som udvidende og sammentrækkende. Og energi har intet begrænset rum. Tæthedsgrader har kun fået numre, så I bedre kan forstå, at alt imens sjæle gør fremskridt, bevæger de sig frem til vibrerende niveauer, der giver nye muligheder for at lære og udvikle sig. Og hver tæthedsgrad besidder mange af disse niveauer. Desuden kan en sjæl med fjerde tæthedsgrad gå tilbage til tredje eller lavere, afhængigt af denne sjæls personligheders livstider. ["Den kumulative Sjæl" kapitlet i "Revelations for a New Era" forklarer omfattende en sjæls mange personligheder.]

38. Tredje tæthedsgrad er særlig vanskelig at opleve, fordi den omfatter så mange niveauer, og forskellen mellem det laveste i tredje og det første niveau i fjerde tæthedsgrad er lige så dramatisk som nat og dag. Den evolutionære proces fra tredje til fjerde kunne sammenlignes med tilsvarende billeder, fx nogle mennesker, der befinder sig ved foden af et bjerg og andre klatrende opad bjerget. Ved nærmere eftersyn kan I se, at de ikke kun bevæger sig med forskellige hastigheder. Nogle går lige op, andre bevæger sig lidt til venstre, så til højre mens de klatrer, og nogle kommer bagefter dem, der plejede at være foran.

39. Ved at anvende denne analogi, så kan vi sige, at det store flertal af Jordens beboere var samlet ved bunden af bjerget, da denne æra af åndelig fornyelse og verdenstransformation begyndte for omkring 70 år siden. Siden da har mange taget så mange skridt sidelæns, at de er knap halvvejs oppe. Nogle er sakket så meget bagud, at de kun kan se bjerget i det fjerne. Mange andre er klatret så hurtigt og støt, at de næsten er nået til bjergets top. Til denne sidste gruppe vil vi sige: "Hurra til jer!"

40. I vil være i stand til at kommunikere telepatisk i Den Gyldne Tidsalder, men at tale højt vil stadig være vigtigt og fornøjeligt. Når telepatiske samtaler bliver hverdagskost igen, vil I blive i stand til at kommunikere telepatisk med folk, hvis sprog er anderledes, fordi oversættelse er en iboende del af telepati.

41. Karma er ikke nødvendigvis forskellig for hver levetid. På det udviklingsniveau, hvor der findes karma, reinkarnerer I for med held at forsøge at fuldføre samme lektion, som I tidligere har valgt, men ikke har haft held med.

42. Alle sjæle har en fri vilje, uanset deres udviklingsstatus, uanset om de lever i de åndelige verdener, de fysiske civilisationer eller deres beliggenhed i universet. De frie viljers valg af alle, som lever i Jordens Gyldne Tidsalder, vil befinde sig i lyset, fordi intet mørke kan eksistere i disse høje vibrationer.

43. Den Gyldne Tidsalder har fået sit navn, fordi livet i denne verden er en fænomenal kontrast til de seneste mange årtusinder af liv på Jorden. Ikke alle herlighederne i denne tidsalder vil være hobet op i begyndelsen. Alt baseret på mørket vil være borte. Men som I og jeres planet fortsætter rejsen, vil I opdage vidunderlig "ny" viden og "nye" kompetencer. "Ny" er i citationstegn, fordi jeres sjæle har al viden og kompetence. I har blot brug for at komme i kontakt med det dagsbevidst, og det kommer I til!

44. Ud over det lys der kraftigt stråler fra oplyste sjæle i åndelige og fysiske civilisationer, udover teknologisk hjælp fra besætninger i tusindvis af skibe på jeres himmel, og udover den gavnlige indflydelse fra jeres universelle familiemedlemmer, der bor iblandt jer, er I omgivet af usete hjælpere: 1. Jeres skytsengle eller dørvogtere. 2. Engle, der styrker deres indsats, hvor der er behov for det. 3. Engle i lavere verdener, som materialiserer sig for en kort stund for at vejlede og beskytte. 4. Åndelige vejledere, der med specialiseret erfaring ofte påvirker folk, der sidder fast i noget, til senere pludselig "at fatte det". 5. Naturfolkene, de forskellige typer sjæle, som I kalder Deva-riget, der kan hjælpe jer med at finde bortkomne bilnøgler eller øreringe. At de drilagtigt skulle skjule ting er en vildfarelse. Eller de kan lige påminde jer om noget I ville have gjort, men glemte at gøre. Disse myriader af sjæle, alle udsendinge af Gud, er evigt tilstedeværende hjælpere.

45. Fortsæt jeres rejse med glæde, og vid at I er Enhed i Kristus-lyset, Skaberens uendelige, evige betingelsesløse kærligheds-essens, hvori alle sjæle har deres begyndelse.

                             _________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Hjertelig tak til alle, der har skrevet en påskønnelse til bøgerne og disse meddelelser og/eller sendt ønsker for mit velbefindende. Jeg har det godt, ligeså min pels-familie (tre meget gamle hunde, som mig, og en sprudlende, ung, tre-benet tysk Shepherd). Jeg er taknemmelig for jeres forståelse for, at der ikke er tid til at kunne besvare de fleste e-mails, og grunden til, at mine få svar kan komme forfærdeligt sent.]Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.