Home > > Matthew Ward — 9. december 2016

Matthew Ward — 9. december 2016

Forstørrede følelser; Amerikanske valg: negative reaktioner, virkninger af vibrationer, urolig situation; året 2017; selvkærlighed; kærlighed

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Følelser intensiveres altid ved årets udgang, idet mennesker rundt omkring i verden fejrer julen med traditionelle gudstjenester, gribende musik og festligheder med familie og venner. Det er i løbet af denne tid, at de, hvis liv er tilfredsstillende, føler sig mere taknemmelige end normalt og de, hvis liv er triste, føler sig mere fortvivlede. I år med planetariske vibrationer, der er højere end nogensinde før i jeres historie, øges følelser af taknemmelighed for velsignelser og det at række ud til folk i nød tilsvarende. Vi ønsker, I kunne se glansen af denne øgede taknemmelighed, gavmildhed og taknemmeligheden ved at dele, det er et syn at skue.

Vibrationer har også spillet en meget stor rolle ved det seneste valg i USA og lad os først tale om de negative reaktioner på resultatet. Vi kan mærke de stærke følelser hos mange mennesker i dette land: vrede over et politisk system, der ikke respekterer folkets stemme, ængstelse over, hvad der er sket i ugerne siden valget, frygten for nogle familiers sikkerhed og for at deres liv muligvis rykkes op med rode, bekymring for, hvad der ligger forude for landet. Og fordi denne regerings handlinger ofte har global virkning, er ledere i andre nationer forsigtige.

Vi forstår disse følelser og mange af jer har udtrykt dem i e-mails til min mor. Kære alle, I kan have ro i sindet, hvis I tænker over, hvad I ved, hvilket de fleste mennesker ikke gør:

Valgresultatet dødsdømte Illuminatis plan om igen at placere en af deres egne i Det Hvide Hus efter i 8 år at have måttet bekæmpe en præsident, der gjorde modstand i det omfang, han kunne.

Planetære vibrationer vil øges og kun fremme bestræbelser, der bedst tjener Jorden og alle hendes livsformer; alt af det modsatte kan ikke holde længe.

Hårdt tilkæmpede rettigheder og fremskridt mht. social retfærdighed kan ikke ophæves. Det er ikke skæbnen for Jordens folk at gå baglæns, men at bevæge sig stadig nærmere mod fred, gensidig respekt, samarbejde og at leve i harmoni med Naturen.

Den verden, hvor livet er sådan og hvor planeten er genoprettet til en sund tilstand og dens oprindelige skønhed – den verden I er med til at skabe i lineær tid – eksisterer allerede lyslevende i kontinuummet.

Så selv om det kan synes, som om den nye administration og dens retning er mejslet i sten for de næste fire år, er dette ikke tilfældet.

Flere læsere har spurgt, om NESARA [National Economic Security and Reformation Act] er løsningen på denne situation, som mange rundt omkring i verden betragter som et afgørende skridt i denne tid - det er det, og den ville i den grad være velkommen, hvis alle vidste, hvad der følger af den.

Tilbage til NESARA. Energien omkring denne amerikanske lovgivning placerer den automatisk inden for mulighedernes rækkevidde, men det er usandsynligt, at den bærer frugt lige med det samme. Ikke alene er Loven ikke almindeligt kendt, men nogle, som har hørt om den, mener ikke, den er gyldig; nogle, der tror, den er, har misforståelser omkring den; og andre, herunder nogle medlemmer af regeringen, tror på den misinformation, der er lagt ud på regeringens NESARA hjemmeside. [For læsere, der ikke er bekendte med NESARA, kan ved at skrive ordet i søgefeltet på www.matthewbooks.com få adgang til datoerne på de mange beskeder, der indeholder dette emne.]

I 16 år er implementeringen af Loven blevet forhindret på den ene forbryderiske måde efter den anden - mest hensynsløst er "9/11" forræderiet mod landet af dets ledere – på grund af dens bestemmelse om, at nationen vender tilbage til sin forfatningsmæssige status som en suveræn republik, vil den ophæve den eksisterende institution, der hurtigt og i hemmelighed blev etableret af Illuminatis britiske kongelige, og vil smide alle embedsmænd ud. Om ikke kun af den grund, så ville den nye administration underlægge loven den tidligere præsident Bill Clintons referatforbud, som ved lov forbyder alle, der kender til den, nogensinde at tale om den offentligt. Og Illuminati inden for og uden for Kongressen vil fortsætte med at gøre, hvad der kræves for at lægge låg på NESARA, fordi alle dens bestemmelser blev designet til at gøre en ende på deres kontrol over landet og i sidste ende hele verden.

Ikke desto mindre er aktiviteten i Jordens energipotentiale i forbindelse med valget og dens efterdønninger stadig tumultagtige, så det er muligt, at Loven kunne blive bragt til offentlighedens kendskab og måske efter ønske fra den oplyste befolkning vil regeringen blive omdannet. Hvis det sker, ville det være den måde, hvorpå landet får en ledelse, der vil sætte kurs i retning mod Lyset. Og da denne del af Jordens energifelt stadig er så urolig, kan andre scenarier opstå, der fører Bernie Sanders ind i det ovale kontor.

Dette er ikke en forudsigelse, det er på linje med energi flowet. Vi kan se Jorden i det store billede, fordi i kontinuummet er det et fait accompli, men vi kan ikke forudsige, hvad der vil ske på kort sigt. Det hele afhænger af vibrationer. En pludselig bølge af energi fra de kollektive tanker, følelser og handlinger fra alt liv på Jorden kan drive en situation fra ”sandsynlighed” til ”sikkerhed” lige så hurtigt, som det kan vende det tilbage til ”mulighed”.

Så, lad os nu tale om energi flowet, da det har påvirket jeres politiske scene indtil nu og dens relevans i forhold til, hvad der venter forude. Dette har intet at gøre med politik i sig selv, det har alt at gøre med vibrationerne omkring politiske spørgsmål og hvordan disse vil udspille sig i overensstemmelse med de universelle love.

Trods loyale tilhængere i månederne med valgkamp tiltrak både Donald Trump og Hillary Clinton overvejende negative energi tilknytninger, der udsender lave vibrationer. Ingen af dem havde helhjertet opbakning fra deres respektive partier, men de blev alligevel de nominerede. Fru Clinton blev det, fordi DNC (Democratic National Committee) gav hende stemmerne ved kritiske primærvalg, som Hr. Sanders havde vundet, og Hr. Trump vandt præsidentvalget, fordi Illuminatis afstemnings manipulation til fordel for fru Clinton gik galt. Således var energivibrationerne omkring både de enkelte personer og korruptionen i valgprocessen derfor på et lavt niveau, og det niveau er faldet i ugerne siden valget på grund af omfattende protester og bekymringer over den nyvalgte præsidents valg af personer til nøglepositioner.

Da Hr. Sanders gik ind i valgkampen, havde energien omkring ham høje vibrationer, der var i samklang med hans karakter og vælgernes godkendelse af hans reformfilosofi. Som dagene gik og støtten til ham steg, fortsatte det vibrationsmæssige niveau med at stige og gør det stadig, da han fortsætter med at tale for de forandringer, han og hans tilhængere føler er bedst for landet. Sagens kerne er, at vibrationer omkring Hr. Sanders er på linje med de planetariske vibrationer, der manifesterer lysfyldte betingelser til gavn for planeten og folkene. I de kommende uger og måneder vil Jorden være i kredsløb på stadigt højere planer, hvor hendes civilisation omsider kan blive fri af undertrykkelse i krop, sind og ånd.

Nuvel, vi fortalte jer for nogen tid siden, at i 2017 slutter et årti med forsinkelse i samfundets bevidsthed og åndelig opnåelse, som Jordens Gyldne Tidsalders mester-planlæggere havde forventet ville blive nået i 2007. Næste år begynder et stort nyt kapitel i jeres verdenshistorie, da kraftfulde energi bølger understøtter områder med høje vibrationer og begynder at manifestere betydelige forandringer i jeres nære horisont.

Men forvent ikke, at udfoldelsen bliver problemfri sejlads hele vejen. Der vil være forsøg-og-fejl omveje langs den oplyste vej, slæbende fødder hos stadigt slumrende sjæle og Illuminati har stadig rester af magt. De vil yde modstand ved at forårsage omvæltninger, hvor end de kan og bruge skræmme taktikker - en række af ildevarslende spekulationer, herunder en invasion fra rummet, er allerede i omløb. Sjæle fra avancerede civilisationer, der lever blandt jer og i jeres himmel, vil fortsætte med at forhindre alt, der kunne bringe jer i fare og snart vil Illuminati blive nødt til at acceptere sandheden: Deres lange mørke år med kontrol af livet på Jorden er nået til enden.

Lysarbejdere, I er fortroppen af det stigende antal, der bevæger sig mod en verden, hvor kærligheden hersker overalt. I talrige meddelelser har vi fortalt jer, at kærlighed og lys er en og samme energi, den kraftfuldeste kraft i kosmos og nøglen til at transformere jeres verden, at kærlighed er sjælens bestanddele og det bånd, der genforener mennesker og dyr, der holder af hinanden. Men måske har vi ikke fortalt jer det ofte nok, at vokse åndeligt og bevidsthedsmæssigt ligeledes omfatter at elske sig selv. Man kan sige, at sjælsudvikling starter med at elske sig selv - I er nødt til at vide, hvordan kærligheden føles for jer selv, før I kan føle kærlighed til andre og være åbne til at modtage den. Kære brødre og søstre, kærlighed til én selv er IKKE selvoptagethed, egoisme, forfængelighed, stolthed eller ethvert andet tredje tæthedsgrads karaktertræk – at elske sig selv er at ære jeres guddommelighed som en del af Gud.

Vågnende sjæle må forstå, hvad kærlighed er og læsere af vores budskaber gennem lang tid sætter måske pris på en påmindelse om, hvad jeg fortalte min mor, da hun spurgte om kærlighed og hvordan den bruges i "hverdagen".

Udtrykt enklest er kærlighed det, at Gud deler af Sig Selv med alle Hans skabninger. Kærlighed er healings kraften i universet. Kærlighed er i sjælen og behøver kun jeres tilladelse til med disse iboende følelser at elske andre og modtage deres kærlighed til jer. Kærlighed har ingen begrænsninger, ingen grænser for dens evne.

Når den udtrykkes, er kærlighed at behandle andre med venlighed, retfærdighed, ærlighed, medfølelse, hjælpsomhed, omsorg og respekt. Hvis kærlighed kan siges at have "ingredienser", så er disse nogle af ingredienserne i gudelig udtryk i handling.

At vide, at du og Gud og enhver anden af Guds skabninger er uadskillelige, er kærlighed. At vide, at Jorden er et følende, sansende bevidst liv og at respektere alle hendes livsformer, er kærlighed. At erkende, at ingen kan kende andre på sjælsniveau og derfor ikke skal dømme dem, men hellere ikke blot tolerere en handling, der ses som skadelig, er kærlighed.

At lytte til ens gude selv er kærlighed. At leve det liv, der fremkalder at elske sig selv, er kærlighed. Selv at føle glæde, når I ser det i andre, er kærlighed. At gøre noget, der bringer glæde til en anden, er kærlighed. At tilgive sig selv og andre er kærlighed. At dele jeres ressourcer af et godt hjerte er kærlighed. At gøre gode gerninger uden at knytte forventninger til er kærlighed. At føle fred i hjerte og sind er kærlighed. Den stille frydefuldhed ved at se en solnedgang eller høre en sangfugl er kærlighed og et smil er en af de enkleste og mest strålende udtryk for kærlighed.

I hvert tilfælde eller i alle disse tilfælde og mange andre, som I kan støde på, hvor I instinktivt ved, I er kærlighed i handling, manifesterer I jeres kærlighed til og af Gud. Mor, jeg tror ikke, jeg har fortalt dig noget, der kommer bag på dig. Men måske er det godt at have nogle referencer som en ledestjerne i disse tider, hvor mørket kan synes at overskygge den storslåede overflod af kærlighed i jeres verden. [Det uddrag fra kapitlet "Kærlighed i hverdagen" i Illuminations for a New Era blev sendt kort efter, at Matthew og jeg begyndte at kommunikere telepatisk i januar 1994.]

Når I fejrer julen, så hav godhedens gave i tankerne i den kærlighed, som I og utallige andre udstråler. Undervurder aldrig kærlighedens kraft til at ændre folks liv og jeres verden - kærlighed er døren til Jordens Gyldne Tidsalder i fuldt flor.

Vi ønsker jer en glædelig jul og et vidunderligt nytår, vores elskede familie.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |